ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - «Προτάσεις και παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Με τη συμμετοχή προσκεκλημένων από το Δήμο Παρανεστίου, φορέων και συλλόγων παραγωγών πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο Παρανεστίου την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2016 με θέμα «Προτάσεις και παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Χαρακτηρισμός χερσαίων και υδάτινων περιοχών της Οροσειράς Ροδόπης ως Εθνικό Πάρκο» συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν : ο κ. Ξανθόπουλος Θεόφιλος πρώην πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας  και Καρβούνης Δημήτριος εκπρόσωποι του Συριζα Δράμας, ο κ. Ψωμάς Αλέξανδρος εκπρόσωπος του γραφείου του βουλευτή ΝΔ Δράμας Κυριαζίδη Δημητρίου,  η κ. Μάρθα Μαλέζογλου συνεργάτης του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Δράμας κ. Χρήστου Καραγιαννίδη, ο κ. Καραμπατζάκης Δημήτριος Αντιδήμαρχος του Δήμου Δράμας, ο κ. Ταμπουρίδης Ελευθέριος Αντιδήμαρχος Κάτω Νευροκοπίου, ο κ. Ιωακείμ Μουρατίδης Σύμβουλος Ανάπτυξης της ΠΕΔ ΑΜΘ, ο κ. Μανόλης Χατζόπουλος Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρίας Δράμας ΑΕ και ο κ. Νίκος Θωμαΐδης στέλεχος της ΑΝΕΔ ΑΕ, ο κ. Κιτσουκάκης Ιωάννης Πρόεδρος Συλλόγου Κτηνοτρόφων Δράμας, ο κ. Τσέρνιος Χρήστος Πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Νευροκοπίου, ο κ. Κεχαγιόγλου Σταύρος Πρόεδρος του Φορέας Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και η κ. Παναγιώτα Πορτάλιου, στέλεχος του ΦΔΟΡ, ο κ. Δημήτρης Κυριαζίδης Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ανατολικής Μακεδονίας, δημοτικοί σύμβουλοι  του Δήμου Παρανεστίου και υπηρεσιακά στελέχη των παρισταμένων δήμων και δημότες κατά κύριο λόγο κτηνοτρόφοι και υλοτόμοι της περιοχής Παρανεστίου.

Προηγουμένως, την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 είχε πραγματοποιηθεί σύσκεψη της Δημοτικής Αρχής Παρανεστίου με δημότες κτηνοτρόφους και υλοτόμους για το ίδιο θέμα.

Ομόφωνα αποφασίστηκε από τους συμμετέχοντες φορείς α) η κατάθεση αιτήματος παράτασης της προθεσμίας διαβούλευσης και β)  η προετοιμασία κοινού κειμένου που θα υποβληθεί  στη διαβούλευση με τις προτάσεις που κατατέθηκαν και αφορούν μεταξύ άλλων την αποφυγή δυσμενών επιπτώσεων στην άσκηση δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα (κτηνοτροφία, υλοτομία), η οποία ασκείται στην περιοχή,  την δημιουργία υποδομών, ενδεικτικά στην περιοχή των Θερμιών,  την εξόρυξη μαρμάρου στην περιοχή του Νευροκοπίου.

Κοινά αποδεκτή έγινε η θέση ότι  η προστασία του περιβάλλοντος εναπόκειται στον ίδιο τον  άνθρωπο, τον οποίο δεν πρέπει να αγνοεί κανένα νομοθέτημα και ότι η άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα, στον οποίο η χώρα έχει εναποθέσει τις ελπίδες της για την ανάκαμψη της οικονομίας, πρέπει να προστατεύεται, διότι οι ασκούντες αυτές τις δραστηριότητες κατά κύριο λόγο είναι εκείνοι που διαφύλαξαν στο πέρασμα των χρόνων το περιβάλλον αυτό.

Τις επόμενες μέρες οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα ορίσουν στελέχη τους που θα συμμετέχουν στη σύνταξη του κοινού κειμένου που θα κατατεθεί στη δημόσια διαβούλευση. Είναι αυτονόητο ότι κάθε φορέας και ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλλει και αυτοτελώς τις προτάσεις του.

Η Δήμαρχος Παρανεστίου Αλίκη Σωτηριάδου, εξέφρασε στους παριστάμενους την ικανοποίησή της για την συμμετοχή τους και τόνισε ότι με εξαίρεση τους βουλευτές των δύο νομών που λόγω της ονομαστικής ψηφοφορίας για τον εκλογικό νόμο δεν ήταν δυνατό να παραβρίσκονται, θα ήταν ωφέλιμο να παρίστανται και οι άλλοι προσκληθέντες φορείς της περιοχής του Εθνικού Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης. Για το λόγο αυτό, τους έχει ήδη απευθυνθεί πρόταση και θα καταθέσουν τις προτάσεις τους ώστε  να συμπεριληφθούν στο υπό διαμόρφωση κείμενο που θα κατατεθεί στη διαβούλευση.

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΑΛΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

Συνεδρίαση της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών στα γραφεία της ΚΕΔΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με τη συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης  Παναγιώτη Κουρουμπλή, προσκληθέντος από την Δήμαρχο Παρανεστίου –Πρόεδρο της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών της ΚΕΔΕ,  και του Προέδρου της ΚΕΔΕ Γεωργίου Πατούλη, πραγματοποιήθηκε στις  9 Ιουνίου 2016 η συνεδρίαση της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών στα γραφεία της ΚΕΔΕ.

Η ημερήσια διάταξη περιλάμβανε τα εξής θέματα:

 • Προτάσεις επί του προσχεδίου Σχεδίου Νόμου «Ρύθμιση Θεμάτων ΟΤΑ και άλλες διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης»
 • Προτάσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας»
 • Απόδοση ποσοστού από τα έσοδα αρχαιολογικών χώρων στους ΟΤΑ

Ειδικότερα μετά την αποστολή στους δήμους του ανωτέρω προσχεδίου Νόμου, η Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής συζήτησαν και κατέθεσαν στον Υπουργό τα αιτήματά τους για :

 1. Θεσμική κατοχύρωση του χαρακτηρισμού ενός Δήμου ως «ορεινού» , καταγραφή των νομοθετικών διατάξεων που ρυθμίζουν τα ζητήματά του  και εμπεριστατωμένη καταγραφή των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι ορεινοί δήμοι 

 

 1. Επανεξέταση των αρμοδιοτήτων που έχουν ανατεθεί ειδικά στους ορεινούς δήμους της χώρας

 

 1. ΄Αρση του μέτρου της αναστολής προσλήψεων για τους 31 ορεινούς δήμους και θεσμοθέτηση κινήτρων πρόταξης  άλλως  υψηλής μοριοδότηση της εντοπιότητας σε επίπεδο δήμου,  με πλήρη διασφάλιση ήτοι αποκλεισμό παράκαμψης της υποχρέωσης υπηρέτησης στη θέση αυτή.

Καταγράφηκε από την κ. Σωτηριάδου και τα μέλη της επιτροπής ως θετικό βήμα ότι, ανταποκρινόμενο το Υπουργείο σε παλαιότερο αίτημα της επιτροπής, όπως αναφέρεται στο προσχέδιο νόμου, προχωρά στην ρύθμιση ως   απαραίτητης προϋπόθεσης της προηγούμενης  σύμφωνης γνώμης της δημοτικής αρχής προκειμένου για μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ. Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή του μέτρου της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας λίγο πριν την ανάληψη καθηκόντων από τις δημοτικές αρχές περιόδου 2014-2019, χωρίς δυνατότητα ανατροπής αποφάσεων έχει επιφέρει ανεπανόρθωτη ζημιά στη λειτουργία των ήδη πριν από αυτήν υποστελεχωμένων ορεινών  ΟΤΑ. Επισημάνθηκε ότι η στελέχωση των βασικών υπηρεσιών των ορεινών Δήμων είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της αυτοδιοίκησης συνολικά αλλά και για την ανάπτυξη των περιοχών όπου, κυρίως, οι βασικοί  πυλώνες για την ανάταξη της οικονομίας της χώρας δηλαδή ο  πρωτογενής τομέας και ο τομέας εναλλακτικού τουρισμού δραστηριοποιούνται. Ως θετικό βήμα, καταγράφηκε από την κ. Σωτηριάδου και η πρόβλεψη σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα σε όλους τους δήμους ανεξαρτήτως πληθυσμού, αίτημα που είχε υποβάλει στον αρμόδιο Υπουργό.

 

 1. Α) Υποστήριξη των ορεινών δήμων με άμεση εφαρμογή ειδικού προγράμματος τεχνικής βοήθειας για την ωρίμανση μελετών- έργων-δράσεων μέσω του ΕΣΠΑ. Οι μικροί ορεινοί δήμοι δεν μπορούν να «ανταγωνιστούν» τους καλά οργανωμένους- στελεχωμένους δήμους. Σημειώνεται ότι η πρόβλεψη υποστήριξης των μικρών δήμων από τις υπηρεσίες των μητροπολιτικών δήμων των νομών, στους οποίους (καίτοι ήταν επαρκώς στελεχωμένοι) μεταφέρθηκε το προσωπικό των πρώην τεχνικών υπηρεσιών των Νομαρχιών (ΤΥΔΚ) στις περισσότερες περιπτώσεις έμεινε, κατά κοινή ομολογία, γράμμα κενό. Το ίδιο και η υποστήριξη από της Υπηρεσίες των Περιφερειών στα ζητήματα αυτά. Οι περισσότεροι ορεινοί δήμοι κινδυνεύουν να αποκλειστούν από το ΕΣΠΑ με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ελληνική ύπαιθρο στην οποία εν πολλοίς βασίζεται η ανάκαμψη της οικονομίας (πρωτογενής τομέας και εναλλακτικός τουρισμός).

Β) Ειδικοί συνεργάτες-σύμβουλοι-επιστημονικοί συνεργάτες

Ο αριθμός τους σε σχέση με την προηγούμενη δημοτική περίοδο έχει μειωθεί δραματικά ακολουθώντας τη μείωση του αριθμού των αντιδημάρχων (κατά 75% στους περισσότερους ορεινούς δήμους)

 1. Εφαρμογή Ειδικού Προγράμματος ΄Εργων στο ΕΣΠΑ για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
 2. Δημιουργία προγράμματος στα πρότυπα του ΘΗΣΕΑΣ καθώς μέσω αυτού θα μπορούσαν να επιλυθούν ζητήματα προμήθειας εξοπλισμού (οι ορεινοί δήμοι με τις μεγάλες εκτάσεις και την ευθύνη φροντίδας τεράστιων ορεινών οδικών δικτύων έχουν ιδιαίτερες ανάγκες σε μηχανήματα έργων) και συντηρήσεων έργων-υποδομών στις οποίες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν με την ελάχιστη ΣΑΤΑ που διαθέτουν και δεν είναι επιλέξιμες στο ΕΣΠΑ.

 

 1. Επαναπροσδιορισμός των κριτηρίων κατανομής των ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ. Ενίσχυση κριτηρίου ορεινότητας για την κατανομή ΚΑΠ και ιδιαίτερα της ΣΑΤΑ. Προαπαιτούμενο είναι η εκτίμηση του πραγματικού λειτουργικού κόστους των ορεινών - μικρών πληθυσμιακά δήμων. Οι ορεινοί δήμοι αποτελούνται από μικρούς διάσπαρτους οικισμούς, έχουν μεγάλες δύσβατες αποστάσεις, μεγάλο μήκος ορεινού οδικού δικτύου, δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες, λίγους κατοίκους, με τα ίδια όμως δικαιώματα με τους άλλους συμπολίτες τους.

 

 1. Θεσμοθέτηση ειδικού λογαριασμού ενίσχυσης των ορεινών δήμων για την ενίσχυση των ανταποδοτικών τους υπηρεσιών. Τα λειτουργικά κόστη των ανταποδοτικών υπηρεσιών στους ορεινούς δήμους είναι δυσανάλογα μεγαλύτερα. Η αποκομιδή των απορριμμάτων 100 νοικοκυριών στον αστικό ιστό κοστίζει ελάχιστα σε σχέση την ίδια υπηρεσία που οφείλουν να παρέχουν σε 100 νοικοκυριά που διαβιούν σε αραιοκατοικημένους ορεινούς δήμους. Ομοίως η κατασκευή και συντήρηση δικτύων ύδρευσης, η κάλυψη ανάγκης  ηλεκτροφωτισμού. Η μεταφορά των απορριμμάτων στους δήμους αυτούς, κλασικά απομακρυσμένους από τους ΧΥΤ πρέπει να επιδοτείται λόγω της μεγάλης απόστασης και συνεπώς του μεγάλου κόστους μεταφοράς σκουπιδιών, το οποίο επωμίζονται ελάχιστοι κάτοικοι.

 

 1. Αύξηση του  ορίου κατανάλωσης καυσίμων των δημοτικών οχημάτων ανάλογα με την έκταση και το ανάγλυφο του δήμου, αφού ως γνωστό η κίνηση των οχημάτων στους μεγάλους σε έκταση ορεινούς δήμους με  ορεινό δίκτυο είναι δαπανηρότερη, όπως δαπανηρότερη είναι και η συντήρησή τους. Οι ανάγκες συντήρησης των αγροτικών-δασικών οδών, της άρσης κατολισθήσεων, της μετακίνησης για επιδιορθώσεις βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης, δεν μπορούν να καλυφθούν από το ισχύον πλαφόν.
 2. Επανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των υπαλλήλων των ΚΕΠ. Μετά το Ν. 3852/2010 και τις συνενώσεις των δήμων, η χωροθέτηση των ΚΕΠ άλλως η δυνατότητα λειτουργίας τους σε άλλη τοπική κοινότητα καθώς και οι αρμοδιότητες του προσωπικού τους, επιβάλλεται να επανεξετασθούν.   Η δυνατότητα ανάθεσης παράλληλων καθηκόντων ανάλογα με τις ανάγκες του δήμου, στους υπαλλήλους των ΚΕΠ μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση της σημερινής κατάστασης, χωρίς δημοσιονομική επιβάρυνση. Εννοείται ότι αυτό δεν θα γίνεται σε βάρος των καθηκόντων τους.
 3. Κάλυψη δαπάνης μετακίνησης δημοτικών συμβούλων. Τα μέλη της επιτροπής επεσήμαναν ότι στους ορεινούς δήμους, με μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων είναι έκδηλο πλέον το φαινόμενο συχνής αποχής από τα δημοτικά συμβούλια, λόγω της αδυναμίας κάλυψης των εξόδων μετακίνησής τους. Η κατάσταση δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη και δημοκρατική λειτουργία των δημοτικών συμβουλίων και επιτροπών ιδιαίτερα των ορεινών δήμων, όπου οι μετακινήσεις προς  την έδρα του δήμου είναι μεγάλες και πρέπει να αντιμετωπισθεί, καθόσον για το Κράτος είναι δημοσιονομικά ουδέτερη.
 4. Αριθμός αντιδημάρχων Στους ορεινούς, μεγάλους σε έκταση, υποστελεχωμένους δήμους, η άσκηση αρμοδιοτήτων αντιδημάρχου απαιτεί  δαπάνες μετακινήσεων στις οποίες  ο μέσος έλληνας δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί. Οι αντιδήμαρχοι λόγω της υποστελέχωσης των δήμων προσφέρουν πραγματικά καθημερινά υπηρεσίες. Ιδιαίτερα στους μεγάλους σε έκταση  ορεινούς δήμους που προέρχονται από συνένωση, η άσκηση των κατά τόπο αρμοδιοτήτων τους  απαιτεί πολύωρη απουσία τους σε απομακρυσμένες τοπικές κοινότητες γεγονός που καθιστά την άσκηση των εν γένει αρμοδιοτήτων που τους ανατίθενται ανέφικτη. Το πληθυσμιακό κριτήριο είναι ήσσονος σημασίας σε σχέση με το κριτήριο της έκτασης και για το λόγο αυτό ο αριθμός των αντιδημάρχων, είναι αναγκαίο να  αυξηθεί  .
 5. Πρόγραμμα επιδότησης συγκοινωνιών στους ορεινούς δήμους. Είναι γνωστό ότι οι συγκοινωνίες στις ορεινές μειονεκτικές περιοχές, σε αντίθεση με τις συγκοινωνίες των πόλεων, δεν επιδοτούνται. Πρόκειται για άγονες γραμμές και η υπολειτουργία τους έχει άμεσες συνέπειες στην ελκυστικότητά τους για την παραμονή νέων οικογενειών που είναι υποχρεωμένες να καλύπτουν κόστη μετακίνησης των παιδιών τους για δραστηριότητες που δεν παρέχονται από τα δημόσια σχολεία ή τους δήμους όπως πχ ξένες γλώσσες, μουσική, κολυμβητήρια, γυμναστήρια κλπ. Η επιδότηση των συγκοινωνιών των ορεινών δήμων είναι ζήτημα μείζονος σημασίας για την κατοίκηση και ανάπτυξή τους. Η ελληνική ύπαιθρος χρειάζεται κίνητρα για να μην ερημώσει ακόμα περισσότερο.
 6. Α) Μείωση του ισχύοντος ορίου απόστασης μεταξύ οικίας μαθητή και της σχολικής του μονάδας για τη χρηματοδότηση της μεταφοράς του, στις ορεινές περιοχές- Β) Δαπάνες θέρμανσης σχολικών κτιρίων Είναι απολύτως αδιανόητο για μία ευνομούμενη πολιτεία,  στις ορεινές περιοχές όπου οι θερμοκρασίες το χειμώνα είναι ιδιαίτερα χαμηλές ένα παιδί που φοιτά στο δημοτικό σχολείο να πρέπει να διανύσει απόσταση 1200μ, ένα παιδί Γυμνασίου να πρέπει να διανύσει απόσταση  2.500 μ ή ένα παιδί μαθητής Λυκείου απόσταση   5000μ, τις περισσότερες φορές κατά μήκος Εθνικών Οδών, χωρίς πεζοδρόμια, πεζό, μόνο του, για να φτάσει στη σχολική του μονάδα. Σημειωτέον ότι ως γνωστό οι κάτοικοι αυτών των περιοχών, κυρίως ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα, κτηνοτρόφοι, αγρότες, υλοτόμοι, οι οποίοι αδυνατούν λόγω των εργασιών τους να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες μετακίνησης των παιδιών τους, τα οποία δεν έχουν άλλο τρόπο μετακίνησης (συγκοινωνία). Η επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών καλύπτει και τις ανάγκες θέρμανσης των σχολικών κτιρίων. Στους ορεινούς δήμους, οι ανάγκες αυτές είναι πολλαπλάσιες και δεν καλύπτονται επαρκώς, το ίδιο βέβαια ισχύει για τη θέρμανση όλων των δημοτικών κτιρίων και υπηρεσιών.
 7. Αύξηση επιχορήγησης δαπανών για δράσεις πυροπροστασίας στους ορεινούς δήμους. Οι ορεινοί δήμοι με τις τεράστιες  δασικές εκτάσεις, έχουν ανάγκη μεγαλύτερης ενίσχυσης για τις δράσεις αυτές. Η σχετική κατανομή θα πρέπει να λαμβάνει περισσότερο  υπόψη την έκταση και δασοκάλυψη των περιοχών. 

Επί του σχεδίου  νόμου «Σύσταση και οργάνωση νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας» στο άρθρο 13 παράγραφος 2 εδάφιο β΄ προτάθηκε  να προστεθεί η  λέξη « η ορεινότητα» . Ειδικότερα το εδάφιο προτείνεται να αναμορφωθεί ως εξής « Για τον υπολογισμό του ύψους λαμβάνονται υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των υπόχρεων ΟΤΑ όπως είναι ενδεικτικά ο πληθυσμός τους, η έκταση, ο όγκος των παραγόμενων στερεών αποβλήτων, τα οικονομικά τους μεγέθη, η νησιωτικότητα, η ορεινότητα, κλπ» . Και τούτο διότι κατά κανόνα στους ορεινούς δήμους η απόσταση από τους χώρους επεξεργασίας (ΜΕΑ) και διάθεσης (ΧΥΤ) αποβλήτων και  τους ΣΜΑ ή είναι ιδιαίτερα  μεγάλη.

 

Τέλος προτάθηκε να γίνει πρόβλεψη ποσοστού από τα έσοδα των αρχαιολογικών χώρων υπέρ των ΟΤΑ.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

 

Δελτίο Τύπου - Ανακύκλωση γυαλιού

 15-06-2016

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Ανακύκλωση γυαλιού

 Προς τους Επαγγελματίες-Καταστηματάρχες

Χώρων Εστίασης, Ψυχαγωγίας και

Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

  

Κυρίες και Κύριοι,

     Σας ενημερώνουμε ότι στις 22-06-2016 θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση για τη χωριστή συλλογή και ανακύκλωση γυαλιού πόρτα-πόρτα στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφετερίες, εστιατόρια, ταβέρνες, ξενοδοχεία κλπ.) 

     Σας γνωρίζουμε ότι o Δήμος Παρανεστίου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Περιφέρειας ΑΜΘ (ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ) σχεδίασε ένα νέο πρόγραμμα ανακύκλωσης γυαλιού, με σκοπό την αξιοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων ποσοτήτων δημοτικών αποβλήτων γυάλινης συσκευασίας, οι οποίες, χωρίς τη συλλογή σε χωριστό ρεύμα, καταλήγουν συχνά στα κοινά απορρίμματα.

     Η διαδικασία ξεκίνησε µε την τοποθέτηση ειδικών κωδώνων συλλογής γυάλινων συσκευασιών σε επιλεγμένα δημοτικά σημεία. Θα ακολουθήσουν επαναλαμβανόμενες ενημερωτικές επισκέψεις για εσάς και το προσωπικό των επιχειρήσεων σας. Παρακαλούμε να δώσετε τις κατάλληλες οδηγίες στους υπαλλήλους της επιχείρησής σας ώστε να αποθέτετε στο εσωτερικό των μπλε κωδώνων συλλογής γυαλιού τις ποσότητες γυάλινων συσκευασιών που συλλέγονται χωριστά στην επιχείρησή σας κατά τη διάρκεια κάθε εργάσιμης ημέρας.

     Η συνεργασία σας κρίνεται απαραίτητη για την επιτυχία του προγράμματος.

  

Πληροφορίες: Γιανταμίδης Ιορδάνης, Αντιδήμαρχος Παρανεστίου(Τηλέφωνο: 2524350140)

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η φετινή  διοργάνωση των «Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου» έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, υπό την Αιγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που έθεσε τη διοργάνωση στο «Ημερολόγιό» του  και υπό την Αιγίδα της Κεντρικής ΄Ενωσης Δήμων Ελλάδας. Επίσης υποστηρίζεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

Όπως είναι γνωστό οι αγώνες, που επιτυχώς διοργανώνονται από το 2007 από το Δήμο Παρανεστίου και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (ΠΕ Δράμας) και τα τελευταία χρόνια και το Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, διεξάγονται στις 15 Μαΐου 2016 και το τριήμερο 14-16 Οκτωβρίου 2016.

Ειδικότερα στις 15 Μαΐου πρόκειται να διεξαχθούν οι αγώνες Παρανέστιο Μονοπάτι 46,2 km με ώρα εκκίνησης 9 πμ και Νέστος Trail  10 km με ώρα εκκίνησης 11πμ .

Κατά την διάρκεια των αγώνων θα εξελίσσονται παράλληλες εκδηλώσεις περιβαλλοντικού-εκπαιδευτικού χαρακτήρα για παιδιά, στα οποία θα διανεμηθούν αναμνηστικά και εκπαιδευτικό σεμινάριο καρδιοαναπνευστικής αναζωογόννησης.

Στις 14-16  Οκτωβρίου θα διεξαχθεί ο  Υπερμαραθώνιος Αγώνας Παρθένου Δάσους Παρανεστίου Virgin Forest Ultramarathon Trail μήκους 162  km

Στις 15-16 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί ο Υπερμαραθώνιος Αγώνας Natura Trail Race 110 Km

Στις 16 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί επίσης  ο Αγώνας Νέστος Trail  10 km

Ειδικότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης paranestivft.com και στο τηλέφωνο 2524350152.

Η θέση της διοργάνωσης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού ,  της ΚΕΔΕ και του ΕΟΤ και η υποστήριξή της από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα αποτελεί ιδιαίτερη αναγνώριση της δεκαετούς προσπάθειας των διοργανωτών και της συμβολής των εκατοντάδων εθελοντών στην προσπάθεια ανάδειξης του μοναδικού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου με τη φιλοξενία και υποστήριξη που παρέχεται στους αθλητές που καταβάλλουν αξιοθαύμαστη προσπάθεια αναδεικνύοντας την σημασία και την αξία του «ευ αγωνίζεσθαι» στα παρθένα μονοπάτια της Παρανέστιας Γης, στην Οροσειρά της Ροδόπης.

 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - Ορισμός Αντιδημάρχου

        ΑΠΟΦΑΣΗ

H Δήµαρχος Παρανεστίου

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ?ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7-6-2010).
 2. Την υπ’ αριθµ. 15150/15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθµιοι και ?ευτεροβάθµιοι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας µε το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 3 ε΄ άρθρου 3 ν.4051/2012 (ΦΕΚ 40/29-2-2012 τευχ.Α΄)
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας ?ήµων και Κοινοτήτων» (Α’ 114) περί εξουσιοδότησης υπογραφών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 5. Το γεγονός ότι ο ?ήµος Παρανεστίου εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 και εποµένως µπορεί να ορισθούν δύο (2) Αντιδήµαρχοι.
 6. Τις με αριθ. 24/2014 & 29/2014 αποφάσεις  του Πρωτοδικείου Δράμας.
 7. Το από 31/08/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Παρανεστίου.
 8. Τον εν ισχύ Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών του ?ήµου Παρανεστίου (ΦΕΚ 2443/2-11-2011 Τεύχος Β΄)
 9. Την με αρ. πρωτ. 6393/3.09.2014 απόφασή μας περί ορισμού αντιδημάρχων, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε αυτούς και ορισμού αναπληρωτή της Δημάρχου.
 10. Την με αρ. πρωτ. 2058/28-04-2016 απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής παραίτησης του Βογιατζόγλου Αναστάσιου του Τηλέμαχου από τη θέση του αντιδημάρχου
 11. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του ?ήµου.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 I. Oρίζει νέο αντιδήμαρχο του Δήμου Παρανεστίου και ειδικότερα κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου, με αντιμισθία, εντός της τρέχουσας δηµοτικής περιόδου και συγκεκριμένα για το διάστημα από 1η Μαϊου 2016 έως την 28η Φεβρουαρίου 2017, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος από τη θέση του Αντιδημάρχου  κ. Βογιατζόγλου Αναστάσιου του Τηλέμαχου, τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας Ιωάννη Δίγκα του Γεωργίου, και του µεταβιβάζει συγκεκριμένες κατά τόπο αρµοδιότητες ως εξής:

  1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου, πλην των υπηρεσιών της Τοπικής Κοινότητας Αδριανής.
  2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου, πλην των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην Τοπική Κοινότητα Αδριανής.
  3. Την εποπτεία και ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου, πλην αυτού που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Αδριανής.
  4. Την μέριμνα, εποπτεία και ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών, αλσυλίων, πάρκων –κήπων, σχολικών κτιρίων και συναφών χώρων και κοιμητηρίων που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα Νικηφόρου, πλην της Τοπικής Κοινότητας Αδριανής, στην οποία η σχετική μέριμνα και ευθύνη για την λειτουργία και συντήρηση   των αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών, αλσυλίων, πάρκων –κήπων, σχολικών κτιρίων και συναφών χώρων και κοιμητηρίων που είναι εγκατεστημένες σε αυτήν  θα ανατεθεί σε εντενταλμένο σύμβουλο.
  5. Την συνεργασία με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων της δημοτικής ενότητας Νικηφόρου και τους εντεταλμένους συμβούλους για την επίλυση των προβλημάτων τους .
  6. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση της δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών πλην πιστοποιητικών πλησιεστέρων συγγενών, και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στην Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου, πλην της Τοπικής Κοινότητας Αδριανής.

Επίσης του μεταβιβάζει τις καθ’ ύλη αρμοδιότητες για το σύνολο των δημοτικών ενοτήτων :

 1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας του ΚΕΠ
 2. Εποπτεία και ευθύνη επί των θεμάτων Τεχνικών Υπηρεσιών και Έργων, Εγκαταστάσεων, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας
 3. Την εποπτεία και ευθύνη για το συντονισμό των θεμάτων που αφορούν αδέσποτα ζώα
 4. Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων και δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών, αλσυλίων, πάρκων –κήπων, σχολικών κτιρίων και συναφών χώρων και κοιμητηρίων
 5. Όταν η ?ήµαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά της ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήµαρχος κ. Γιανταμίδης Ιορδάνης του Γεωργίου, που αναπληρώνει τη ?ήµαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα της ?ηµάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήµαρχο κ. Ιωάννη Δίγκα του Γεωργίου.
 6. Όταν απουσιάζουν ή κωλύονται οι Αντιδήμαρχοι, οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από την Δήμαρχο.
 7. Η παρούσα να δηµοσιευτεί µία φορά σε µία ηµερήσια εφηµερίδα του νοµού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ?ήµου.

Από της εκδόσεως της παρούσας ανακαλείται η με αρ. πρωτ. 6421/3.09.2014 απόφασή μας ΑΔΑ: ΩΠ29ΩΞΗ-3Μ2 περί ορισμού του κ. Δίγκα Ιωάννη του Γεωργίου ως ειδικού εντεταλμένου συμβούλου (χωρίς αμοιβή) στους τομείς που αναφέρονταν σ’ αυτήν για την τοπική κοινότητα Αδριανής.

Η Δήµαρχος

 Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ - Ορισμός ειδικού εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Δήμαρχος
Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/ 2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114) περί εξουσιοδότησης υπογραφών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α') «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 3. Τις διατάξεις της περίπτ. ι’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε με την παρ.3 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138/16.06.2011 τεύχος Α’)
 4. Την υπ'αριθμ. 43/30565/06.08.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών κεφάλαιο Ε’ παρ. 3 αναφορικά με τη μεταβίβαση αρμοδιότητας και ανάθεση υπογραφής.
 5. Τις με αριθ. 24/2014 &29/2014 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Δράμας
 6. Το από 31/08/2014 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Παρανεστίου
 7. Την αρ. πρωτ. 2059/28.04.2016 απόφαση Δημάρχου
 8. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζουμε ειδικό εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο (χωρίς αμοιβή) από 01-05­2016 έως ανακλήσεως της παρούσης τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αναστάσιο Βογιατζόγλου του Τηλέμαχου, στους εξής τομείς

 1. Την εποπτεία και ευθύνη λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην τοπική κοινότητα Αδριανής της Δ.Ε. Νικηφόρου
 2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και εργασιών που εκτελούνται στην τοπική κοινότητα Αδριανής της Δ.Ε. Νικηφόρου
 3. Την εποπτεία και ευθύνη για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην τοπική κοινότητα Αδριανής της Δ.Ε. Νικηφόρου
 4. Την μέριμνα και ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, παιδικών χαρών, αλσυλίων, πάρκων -κήπων, σχολικών κτιρίων και συναφών χώρων και κοιμητηρίων της τοπικής Κοινότητας Αδριανής
 5. Την υπογραφή με εξουσιοδότηση της δημάρχου, πιστοποιητικών πλην πιστοποιητικών πλησιεστέρων συγγενών, και λοιπών διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που είναι εγκατεστημένες στην Τοπική Κοινότητα Αδριανής της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου και τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Η άσκηση των αρμοδιοτήτων του εντεταλμένου συμβούλου θα γίνεται σε συνεννόηση με τη Δήμαρχο και τους καθ’ ύλη αρμόδιους αντιδημάρχους για τα θέματα αρμοδιότητάς τους

Σε κάθε περίπτωση η άσκηση οποιασδήποτε από τις άνω αναφερόμενες αρμοδιότητες προϋποθέτει την κοινοποίηση των σχετικών διοικητικών πράξεων στο γραφείο Δημάρχου.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ανωτέρω συμβούλου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Δίγκας του Γεωργίου ή ο εκάστοτε αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας  Νικηφόρου και σε περίπτωση απουσίας και του τελευταίου η Δήμαρχος.

Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η Δήμαρχος

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - 30η Σύνοδο του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στην 30η Σύνοδο του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμμετείχε ως τακτικό μέλος της Ελληνικής  Αντιπροσωπείας η Δήμαρχος Παρανεστίου Αλίκη Σωτηριάδου.

Επίκεντρο των συζητήσεων αποτέλεσαν η Ηθική, Διαφάνεια, ο Διαπολιτισμικός Διάλογος και η ΄Ενταξη & Ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών σε τοπικό επίπεδο.

Τα μέλη του Κογκρέσου των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης συνεδρίασαν από τις 22 - 24 Μαρτίου 2016 στο Στρασβούργο της Γαλλίας. Παρουσιάσθηκε μια επισκόπηση της κατάστασης στην Ευρώπη στον της Ηθικής και της Διαφάνειας και ειδικότερα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

Με αφορμή την τρέχουσα προσφυγική κρίση, το Κογκρέσο εξέτασε το θέμα της ένταξης και ενσωμάτωσης των προσφύγων και μεταναστών σε τοπικό επίπεδο καθώς και καταστάσεις εσωτερικής μετακίνησης-εκτόπισης προσφύγων που αποτελεί μια ιδιαίτερη πτυχή της προσφυγικής κρίσης.

Σε δύο ξεχωριστές θεματικές ενότητες συζητήθηκαν α. ο ρόλος  των τοπικών αρχών στην καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και β. η πρόκληση της δημιουργίας διαπολιτισμικών κοινωνιών σε τοπικό επίπεδο.

Παρουσιάσθηκε η στρατηγική του Κογκρέσου για την καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης στις πόλεις και τις περιφέρειες (Έκθεση Leen VERBEEK, (Κάτω Χώρες, SOC) καθώς και μια παιδαγωγική εργαλειοθήκη  για χρήση από αιρετούς αντιπροσώπους κατά την οργάνωση δραστηριοτήτων διαπολιτισμικού και διαθρησκευτικού χαρακτήρα. «συνεισηγητές: Bouwmeester Bert (Κάτω Χώρες) και Josef NEUMANN (Γερμανία)».

Τα μέλη του Κογκρέσου, στο πλαίσιο παρακολούθησης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας, εξέτασαν  τις εκθέσεις παρακολούθησης σχετικά με την κατάσταση για την Τοπική και Περιφερειακή δημοκρατία στη Γαλλία και τη Σλοβακική Δημοκρατία με την παρουσία των αρμοδίων Υπουργών των δύο χωρών.  Στο πλαίσιο της εκ των υστέρων παρακολούθησης της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας διεξήχθη επίσης συζήτηση αναφορικά με την Αρμενία, τη Γεωργία και την Ουκρανία.

Στην Ημερήσια Διάταξη περιλαμβανόταν  προς υιοθέτηση μία Έκθεση σχετικά με την αποστολή παρατηρητών του Κογκρέσου στο πλαίσιο των εκλογών για την ανάδειξη τοπικών Αρχών στην Ουκρανία (25 Οκτώβρη 2015). Επίσης, τα μέλη του Κογκρέσου ενημερώθηκαν για τα συμπεράσματα της διερευνητικής αποστολής στην Αλβανία (24 - 26 Φεβρουάριος 2016).

 Έκθεση και κείμενο Σύστασης για την “αυτονομία των συνόρων σε μια μεταβαλλόμενη Ευρώπη”, υποβλήθηκε προς υιοθέτηση, τα δε μέλη συζήτησαν  τις παρουσιαζόμενες τάσεις σε σχέση με την  περιφερειοποίηση στα κράτη μέλη.

Στην Ολομέλεια υπήρξαν εισηγήσεις από τον Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών της ΕΕ καθώς και την κ. Lilyana Pavlova, υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων, εκπροσώπου της Βουλγαρικής κυβέρνησης, χώρας που ασκεί της εκ περιτροπής Προεδρία της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Η Δήμαρχος Παρανεστίου επίσης πραγματοποίησε την 21-3-2016 επίσκεψη στη Γερμανική Πρεσβεία ύστερα από πρόσκληση του Γερμανού Πρέσβη και μόνιμου Αντιπροσώπου της Γερμανίας στο Συμβούλιο της Ευρώπης κ. Gerhard Kuntzle, όπου τα μέλη των  εθνικών αντιπροσωπειών Ελλάδας-Κύπρου και Γερμανίας είχαν την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων.

   Επίσης την 23 Μαρτίου 2016 παραβρέθηκε στη δεξίωση που παρέθεσε ο ΄Ελληνας Πρέσβης και Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης καθηγητής Στέλιος Περράκης με την ευκαιρία του εορτασμού της Εθνικής Εορτής της Ελλάδας στην πρεσβευτική κατοικία, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με μέλη της ελληνικής ομογένειας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α

ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ  ΕΘΝΙΚΗΣ   ΕΠΕΤΕΙΟΥ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

Ο Δήμαρχος Δήμου Παρανεστίου Νομού Δράμας.

          Έχοντας υπόψη του.

1)Την εγκύκλιο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σχετικά με τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

2)Τις τοπικές συνθήκες τα ήθη και έθιμα των κατοίκων του Δήμου καταρτίζουμε το τριήμερο εορταστικό πρόγραμμα κατά Τοπική Κοινότητα του Δήμου που περιλαμβάνει τις παρακάτω εκδηλώσεις.

 

23  Μαρτίου 2016 ημέρα  Τετάρτη

1) Γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων, Δημοτικών, Ν.Π.Δ.Δ. και  ιδιωτικών καταστημάτων του Δήμου και Τοπ. Κοινοτήτων από της 8ης πρωϊνής ώρας της 23ης Μαρτίου 2016 μέχρι και την δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου 2016.

2)Ομιλίες στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου, στο Γυμνάσιο – Λύκειο Παρανεστίου .

 

24 Μαρτίου 2016 ημέρα Πέμπτη

1)Φωταγώγηση των κτιρίων ,των Δημοσίων και Δημοτικών Υπηρεσιών , των κεντρικών δρόμων και πλατειών κατά τις βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου 2016.

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 25 Μαρτίου 2016 ημέρα  Παρασκευή

1)07:30  Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των εκκλησιών .

3)09:30  Προσέλευση Επισήμων στον Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου & Ελένης.

4)10:00  Τέλεση επίσημης Δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου & Ελένης .

5)10:10 Εκφώνηση πανηγυρικού της Ημέρας από τον Δντή του Γυμνασίου-Λυκείου Παρανεστίου κ. Ιωαννίδη Παντελή

6)11:00 Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στο Ηρώο Πεσόντων, κατάθεση στεφανιών, σιγή ενός λεπτού στην μνήμη των ενδόξων  νεκρών ,Εθνικός Ύμνος.

      Ακολουθεί παρέλαση του Νηπιαγωγείου, Δημοτικό Σχολείου Γυμνασίου- Λυκείου .

 

Τιμώμενα πρόσωπα στην Εξέδρα :

Δήμαρχος Παρανεστίου, Ιερέας, Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος,  Διοικητής Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης,Διοικητής Πυροσβεστικού Σώματος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Εκπρόσωπος Εθνικής Αντίστασης ,Διευθυντές  Σχολείων.

Όσον αφορά την τήρηση της τάξεως παρακαλείται να μεριμνήσει ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Παρανεστίου.

Μετά το πέρας της παρέλασης θα παρατεθεί δεξίωση στην πλατεία του ΟΣΕ Παρανεστίου.

 

Τελετάρχης ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Ασλανίδου Ελισσάβετ

  

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

 25 Μαρτίου 2016 ημέρα  Παρασκευή

1)10:00   Τέλεση δοξολογίας στον ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νικηφόρου.                         

2)11:00   Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης, κατάθεση στεφανιών στο  Ηρώο και σιγή ενός λεπτού στην μνήμη των ενδόξων νεκρών.

3)11:15   Εκφώνηση του πανηγυρικού από την Δντρια   του Δημοτικού Σχολείου Αδριανής -Νικηφόρου κ. Πατένταλη Βασιλική .

4)11:30   Απαγγελία ποιημάτων –Εθνικός ύμνος.

5)11:35   Παρέλαση Φιλαρμονικής, Γυμνασίου-Λυκείου, Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου. 

 

              Τελετάρχης ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου κ. Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ.

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΔΡΙΑΝΗΣ

 24  Μαρτίου 2016 Ημέρα Πέμπτη

 1)09:00  Γιορτή από τους μαθητές του Δημοτικού σχολείου στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού               Σχολείου Νικηφόρου

2)11:30  Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο από τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού και απαγγελία ποιημάτων

25 Μαρτίου 2016 ημέρα  Παρασκευή

1)07:00   Η φιλαρμονική θα περιέλθει τις οδούς του χωριού παιανίζοντας θούρια και εμβατήρια.

2)09:45   Τέλεση δοξολογίας στον ιερό Ναό Αγίου Νικολάου.                        

3)10:00   Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης, κατάθεση στεφανιών στο  Ηρώο και σιγή ενός λεπτού στην μνήμη των ενδόξων νεκρών.

4)10:15   Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από μαθητή/τρια της ΣΤ΄τάξης  του Δημοτικού Σχολείου Αδριανής Νικηφόρου

5)10:20   Απαγγελία ποιημάτων –Εθνικός ύμνος.

6)10:30   Παρέλαση της φιλαρμονικής, Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου.

7)10:45   Δεξίωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Τοπ. Κοινότητας

 

              Τελετάρχης ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου κ. Γεωργαντζιά Βασιλική.

  

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

 25 Μαρτίου 2016 Ημέρα Παρασκευή

1) 10:00  Τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου  Πηγής

2) 10:30  Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στο ηρώο του χωριού παρουσία του κ. Προέδρου της Τοπ. Κοινότητας και μελών, κατάθεση                    στεφάνων, σιγή ενός λεπτού στην μνήμη των ενδόξων νεκρών.

3) 10:50   Εθνικός ΄Υμνος. 

               Δεξίωση στο γραφείο της Τοπ. Κοινότητας Πλατανιάς.

 

               Τελετάρχης ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου κ. Μπογατίνη Μαρία.

  

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΕΛΕΑΣ

 25 Μαρτίου 2016 ημέρα Παρασκευή

1)10:00   Τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

2)10:30   Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης, κατάθεση στεφανιών στο  Ηρώο , σιγή ενός λεπτού στην μνήμη των ενδόξων νεκρών.

3)10:40   Εθνικός ύμνος.

4)10:45   Δεξίωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Τοπ. Κοινότητας

            

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ

 25 Μαρτίου 2016 ημέρα Παρασκευή

1)10:00   Τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου.

2)10:30   Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης, κατάθεση στεφανιών στο  Ηρώο και σιγή ενός λεπτού στην μνήμη των ενδόξων νεκρών.

3)11:00   Εθνικός ύμνος.

4)11:10   Δεξίωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της τοπ. Κοινότητας

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ

 24 Μαρτίου 2016 Ημέρα Πέμπτη

 1)17:00  Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στο ηρώο του χωριού παρουσία της κ. Δημάρχου και Προέδρου της Τοπ. Κοινότητας.

2)17:10  Κατάθεση στεφάνου απο την Δήμαρχο κα τον Πρόεδρο της Τοπ. Κοινότητας-  Σιγή ενός λεπτού.

4)17:15  Εθνικός ΄Υμνος.

5)17:20  Δεξίωση στο Καφενείο του χωριού .

 

          Τελετάρχη ορίζουμε τον υπάλληλο του Δήμου κ. Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ.

 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙΟΥ

 25 Μαρτίου 2016 ημέρα Παρασκευή

1)10:00 Τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό

2)10:15 Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης, κατάθεση στεφανιών στο Ηρώο και σιγή ενός λεπτού στην μνήμη των ενδόξων νεκρών,                        Εθνικός ύμνος.

3)10:30 Δεξίωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Τοπ. Κοινότητας.

 

Το πρόγραμμα αυτό κοινοποιείται στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους προέδρους των τοπ. Κοινοτήτων ,σε όλους τους φορείς και ανακοινώνεται προς όλους τους κατοίκους από τα μεγάφωνα του Δήμου και των τοπ. Κοινοτήτων.       

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα             

Δωρεάν Μαστογραφικός Έλεγχος στο Δήμο Παρανεστίου

Δελτίο Τύπου

 

Δωρεάν Μαστογραφικός Έλεγχος  στο Δήμο Παρανεστίου

Πρωτοβουλία Ανθρωπιάς και Αλληλεγγύης της ΚΕΔΕ, με τη συνεργασία της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας

 

Ο Δήμος Παρανεστίου συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση ενός πρωτοποριακού προγράμματος προληπτικής ιατρικής, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΚΕΔΕ και υλοποιείται σε συνεργασία με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία.

 

Στη σχετική δράση συμμετέχουν 17 νησιωτικοί και ορεινοί δήμοι, μεταξύ αυτών και ο δήμος μας.

 

Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, δήλωσε ότι : « Η σχετική πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων αλληλεγγύης που έχει αναλάβει η ΚΕΔΕ και αφορά τον τομέα της πρόληψης της υγείας. Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τον απαραίτητο για την προστασία της υγείας τους έλεγχο σε γυναίκες που δεν έχουν σήμερα αυτή τη δυνατότητα,  εξαιτίας οικονομικών ή γεωγραφικών περιορισμών. Σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού αναλαμβάνει ουσιαστικές πρωτοβουλίες στήριξης των ευπαθών ομάδων πολιτών, αξιοποιούμε με συνεργασίες το μεγάλο δίκτυο δημοτικών κοινωνικών δομών κι απλώνουμε με τον τρόπο αυτό ένα αποτελεσματικό δίκτυ κοινωνικής προστασίας για τους συμπολίτες μας που μας έχουν πραγματική ανάγκη».

 

 

H  δήμαρχος Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου δήλωσε σχετικά με το πρόγραμμα ότι η ανταπόκριση της ΚΕΔΕ στο αίτημα των ορεινών δήμων της χώρας για την εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας υγείας στις απομακρυσμένες περιοχές μας, όπου οι κάτοικοι  διαβιούν κατά κανόνα μακριά από μεγάλες δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, μη έχοντας τη ευχέρεια πρόσβασης σ’ αυτές, υπήρξε άμεση και είναι ιδιαίτερα σημαντική ως ένδειξη ενδιαφέροντος για τους ακρίτες της χώρας μας.

 

Η κινητή μονάδα η οποία και θα πραγματοποιήσει το Μαστογραφικό έλεγχο θα βρίσκεται στο δήμο μας το διάστημα 08-09/5/2016.

 

Οι ενδιαφερόμενες καλούνται να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (7:30-15:00) στα παρακάτω τηλέφωνα προκειμένου να δηλώσουν συμμετοχή και να εξεταστούν.

 

Ασλανίδου Ελισσάβετ 2524350120

Γουλάς Μιχαήλ τηλ.    2524350100

 

                  Προϋποθέσεις για τον μαστογραφικό έλεγχο

 

 • Ηλικίες γυναικών από 40 έως 70 ετών.
 • Να μην έχει γίνει μαστογραφία τους τελευταίους 12 μήνες.
 • Να μην έχουν ιστορικό καρκίνου μαστού, βιοψίας ή αισθητικής επέμβασης στο μαστό.

 

Να σημειωθεί ότι δεν προσφέρεται ο μαστογραφικός έλεγχος σε γυναίκες που έχουν την οικονομική ή επαρκή ασφαλιστική κάλυψη για μαστογραφία.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

 

 ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ V.F.T.

Γραμματεία VFT                                                                           Παρανέστι, 30-11-2015

Παρανέστι Δράμας                                                                                                   

Ταχ. Δ/νση:  66 035 Παρανέστι

Τηλέφωνο: 2524350152

Fax: 2524350151

e-mail :grammatiavft@gmail.com

Πραγματοποιήθηκε, ύστερα από πρόσκληση της Δημάρχου Παρανεστίου, κας Αλίκης Σωτηριάδου, την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 18.00, στην αίθουσα «Γεώργιος Παπανδρέου» του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, συνάντηση εθελοντικών οργανώσεων, φορέων και μεμονωμένων εθελοντών υποστήριξης των Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου, VirginForestTrail 2015, με αντικείμενο τον απολογισμό των Αγώνων Μαΐου και Οκτωβρίου 2015, καθώς και την προετοιμασία της 10ης διοργάνωσης των Αγώνων για το 2016. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν, ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Πατακάκης Ανάργυρος, η Δήμαρχος Παρανεστίου κα Σωτηριάδου Αλίκη, εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων, καθώς και πάρα πολλοί μεμονωμένοι εθελοντές.

Η Ενιαία Οργανωτική Επιτροπή ευχαριστεί για άλλη μια φορά όλες τις εθελοντικές οργανώσεις και τους μεμονωμένους εθελοντές που συμβάλλουν με κάθε τρόπο, κάθε χρόνο, για την άρτια και ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης των Αγώνων Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου.  

Από την Επιτροπή των Αγώνων

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ V.F.T.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ V.F.T.