Τηλεφωνικό Κέντρο - Νικηφόρος

✆2521352300   ✉dimos@paranesti.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο - Παρανέστι

2524350100   ✉dimos@paranesti.gr

Δήμαρχος Γραφείο Δ.Ε. Νικηφόρου - Καγιάογλου Αναστάσιος

2521352312   ✉dimarxos@paranesti.gr

Δήμαρχος Γραφείο Δ.Ε. Παρανεστίου - Καγιάογλου Αναστάσιος

2524350150   ✉dimarxos@paranesti.gr

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Νικηφόρου - Κυπραίος Πέτρος

2521352309   ✉p.kypraios-antidim@paranesti.gr

Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Παρανεστίου - Χορόζογλου Σάββας

2524350140   ✉s.horozoglou@paranesti.gr

Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Ευθυμιάδης Γεώργιος

2524352309   ✉g.efthimiadis@paranesti.gr

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας - Σοφιάδης Παύλος

2521252309   ✉p.sofiadis@paranesti.gr

Γενικός Γραμματέας - Δασκάλου Θωμάς

2521352321   ✉t.daskalou@paranesti.gr

Δνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα

2521352307   ✉d.kotzagiannidou@paranesti.gr

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών - Ασλανίδου Ελισάβετ

2524350120   ✉e.aslanidou@paranesti.gr

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών - Μελενικιώτου Δέσποινα

2521352314   ✉d.melenikiotou@paranesti.gr

Γραφείο Προμηθειών - Χρυσανθίδου Ευθυμία

2521352323   ✉e.chrysanthidou@paranesti.gr

Ταμείο - Ιορδανίδης Κωνσταντίνος

2521352313   ✉k.iordanidis@paranesti.gr

Τμήμα ΚΕΠ - Γεωργαντζιά Βασιλική

2521352318   ✉v.georgantzia@paranesti.gr

ΚΕΠ Νικηφόρου - Μπογατίνη Μαρία

2521352319   ✉m.bogatini@paranesti.gr

ΚΕΠ Αδριανής - Χατζηπαναγιώτου Σωτηρία

2521082301   ✉s.chatzipanagiotou@paranesti.gr

ΚΕΠ Παρανεστίου - Γουλάς Μιχαήλ

2524350100   ✉mgoulas@paranesti.gr

ΚΕΠ Παρανεστίου - Παπαδοπούλου Ιφιγένεια

2524350101   ✉i.papadopoulou@paranesti.gr

Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος - Ζαχαρόπουλος Ευστράτιος

2521352320   ✉e.zaxaropoulos@paranesti.gr

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών - Χασάπης Χρήστος

2521352317   ✉hassapisc@paranesti.gr

Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών - Καρέογλου Πολυξένη

2521352316   ✉p.kareoglou@paranesti.gr

Τμήμα Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου - Αγιανγκατζόγλου Κωνσταντίνος

2521352327   ✉k.agiangatzoglou@paranesti.gr

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού - Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ

2521352308   ✉e.kalaitzoglou@paranesti.gr

Βοήθεια στο Σπίτι Δ.Ε Νικηφόρου - Χαλυβίδου Αικατερίνη

2521090200   ✉k.halividou@paranesti.gr

Βοήθεια στο Σπίτι Δ.Ε Παρανεστίου - Ιωαννίδου Ελισάβετ

2524021020   ✉e.ioannidou@paranesti.gr

Βοήθεια στο Σπίτι Δ.Ε Παρανεστίου - Κεμεντζετζίδου Σοφία

2524021020   ✉s.kementzetzidou@paranesti.gr

Κέντρο Κοινότητας - Φεργαδάκης Νικόλαος

2524350161   ✉nfergadakis@paranesti.gr

Κέντρο Κοινότητας - Συρόπλη Γαρυφαλιά

2521082301   ✉g.syropli@paranesti.gr

Κέντρο Κοινότητας - Κουγιουμτζή Ευαγγελία

2524350112   ✉e.kougioumtzi@paranesti.gr

Τμήμα Προγραμματισμού, Πληροφορικής και Διαφάνειας - Μαλεζόγλου Μάρθα

2521352310   ✉m.malezoglou@paranesti.gr

Γραφείο Πληροφορικής - Παρασχάκης Ιωάννης

2521352322   ✉i.parashakis@paranesti.gr

Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης - Τσεντίδης Κωνσταντίνος

2521097182   ✉k.tsentidis@paranesti.gr

Επιστημονικός Συνεργάτης - Μακρής Γεώργιος

2521352322   ✉g.makris@paranesti.gr

Ειδικός Σύμβουλος Δημάρχου - Σοφιανός Κωνσταντίνος

2521352311   ✉k.sofianos@paranesti.gr

Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παρανεστίου - Μπούφη Άννα

2521082472   ✉paid_ad@otenet.gr

Παιδικός Σταθμός Παρανεστίου - Γεωργιάδου Παρασκευή

2524022294   ✉paid_ad@otenet.gr

Βρεφονηπιακός Σταθμός Αδριανής - Μπούφη Άννα

2521082472   ✉paid_ad@otenet.gr

Αθμια Σχολική Επιτροπή - Γεωργαντζιά Βασιλική

2521352318   ✉v.georgantzia@paranesti.gr

Βθμια Σχολική Επιτροπή - Μπογατίνη Μαρία

2521352319   ✉m.bogatini@paranesti.gr