ΑΔΑ Ημ.Έκδοσης Θέμα Κατηγορία Απόφαση
6ΙΕΖΩΞΗ-ΗΥΜ 27/4/2022 Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΕΖΩΞΗ-ΗΥΜ
ΩΤ3ΕΩΞΗ-ΨΣΑ 27/4/2022 Συντηρήσεις αναμεταδοτών τηλεοπτικής κάλυψης Δήμου Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤ3ΕΩΞΗ-ΨΣΑ
Ψ41ΨΩΞΗ-ΡΚ4 27/4/2022 ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ41ΨΩΞΗ-ΡΚ4
ΨΛΚΣΩΞΗ-ΘΕ4 27/4/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (Ν.Π.) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΚΣΩΞΗ-ΘΕ4
659ΤΩΞΗ-3Ν6 27/4/2022 Συντήρηση πάρκου άνω της πλατείας Πλατανιάς ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/659ΤΩΞΗ-3Ν6
97Ν3ΩΞΗ-1ΙΝ 27/4/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/97Ν3ΩΞΗ-1ΙΝ
ΩΤΞΝΩΞΗ-2ΟΡ 27/4/2022 Ορισμός ορκωτού – λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΞΝΩΞΗ-2ΟΡ
64ΧΨΩΞΗ-0ΞΒ 27/4/2022 Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΧΨΩΞΗ-0ΞΒ
ΨΡ22ΩΞΗ-ΘΕΧ 27/4/2022 Έγκριση δαπανών μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡ22ΩΞΗ-ΘΕΧ
ΨΗΛΝΩΞΗ-3ΑΦ 26/4/2022 Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριανή και Ψηλή Ράχη Δήμου Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΛΝΩΞΗ-3ΑΦ
ΨΕΚ6ΩΞΗ-ΙΞ2 26/4/2022 Συντήρηση και επισκευή των λοιπών µηχανηµάτων ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕΚ6ΩΞΗ-ΙΞ2
6ΓΕΗΩΞΗ-ΘΚ1 26/4/2022 Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΕΗΩΞΗ-ΘΚ1
64Ο1ΩΞΗ-ΟΧΔ 26/4/2022 Παροχή Νομικών Υπηρεσιών για τις εγγράφες κτηματολογίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/64Ο1ΩΞΗ-ΟΧΔ
61ΥΧΩΞΗ-ΜΥΩ 21/4/2022 Αμοιβή ιατρού εργασίας ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/61ΥΧΩΞΗ-ΜΥΩ
6ΗΤ8ΩΞΗ-Υ2Ν 20/4/2022 Συντήρηση πάρκου άνω της πλατείας Πλατανιάς ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΤ8ΩΞΗ-Υ2Ν
9ΗΘ8ΩΞΗ-ΧΦ3 20/4/2022 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΙΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΙΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑ ΖΩΟ Ή ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΗΘ8ΩΞΗ-ΧΦ3
Ψ9Ξ2ΩΞΗ-ΗΨΨ 19/4/2022 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9Ξ2ΩΞΗ-ΗΨΨ
90ΦΞΩΞΗ-ΦΩ9 19/4/2022 Συντήρηση Η/Υ, Φωτοτυπικών, εκτυπωτών κ.λ.π. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/90ΦΞΩΞΗ-ΦΩ9
ΨΥΥΠΩΞΗ-Ε7Α 19/4/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥΥΠΩΞΗ-Ε7Α
ΩΔ9ΜΩΞΗ-Ο7Υ 19/4/2022 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔ9ΜΩΞΗ-Ο7Υ
6ΠΙ2ΩΞΗ-ΚΒΞ 19/4/2022 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν.Π.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1/1/2022-28/02/2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΙ2ΩΞΗ-ΚΒΞ
ΨΔΔΔΩΞΗ-ΙΔ5 18/4/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΔΔΔΩΞΗ-ΙΔ5
Ψ9ΨΥΩΞΗ-Ε1Ψ 18/4/2022 Προμήθεια υλικών για συντήρηση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης Δ.Ε. Νικηφόρου ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9ΨΥΩΞΗ-Ε1Ψ
Ψ5ΘΚΩΞΗ-Ψ7Δ 18/4/2022 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΠΕ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΔΕΗ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ5ΘΚΩΞΗ-Ψ7Δ
Ψ49ΚΩΞΗ-ΦΧΑ 18/4/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΕΞΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ49ΚΩΞΗ-ΦΧΑ
ΨΣΝ9ΩΞΗ-ΧΜΠ 18/4/2022 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ.Ε. Παρανεστίου ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΣΝ9ΩΞΗ-ΧΜΠ
67ΠΦΩΞΗ-39Υ 18/4/2022 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/67ΠΦΩΞΗ-39Υ
Ψ6Β8ΩΞΗ-ΤΗΞ 15/4/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6Β8ΩΞΗ-ΤΗΞ
9Κ97ΩΞΗ-Ω6Ο 15/4/2022 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Α/ΘΜΙΑ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΚΑΘΩΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΠ ΜΑΡΤΙΟΥ ΥΠΕΡ ΤΠΔ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Κ97ΩΞΗ-Ω6Ο
6ΖΣΕΩΞΗ-0Ν4 15/4/2022 ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΚΠΕ) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΖΣΕΩΞΗ-0Ν4
6ΡΜ9ΩΞΗ-ΗΞΚ 15/4/2022 ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΜ9ΩΞΗ-ΗΞΚ
6ΞΔ4ΩΞΗ-5ΥΟ 14/4/2022 Εξοδα λειτουργίας συσσιτίων ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΔ4ΩΞΗ-5ΥΟ
ΨΖ92ΩΞΗ-2Ψ6 13/4/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΖ92ΩΞΗ-2Ψ6
6ΖΧ6ΩΞΗ-Λ1Σ 13/4/2022 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΖΧ6ΩΞΗ-Λ1Σ
ΨΨΚΟΩΞΗ-81Λ 13/4/2022 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΘΕΡΜΑΝΣΗ) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΚΟΩΞΗ-81Λ
Ρ94ΩΩΞΗ-ΘΦΔ 13/4/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤ ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ94ΩΩΞΗ-ΘΦΔ
63Η4ΩΞΗ-ΠΡ5 12/4/2022 Υπηρεσίες καθαριότητας στα σπιτάκια ΔΕΗ Μεσοχωρίου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/63Η4ΩΞΗ-ΠΡ5
6ΡΚΤΩΞΗ-ΠΩΨ 12/4/2022 Εργασίες συντήρησης των ηλιακών σωμάτων στα σπιτάκια ΔΕΗ Μεσοχωρίου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΚΤΩΞΗ-ΠΩΨ
ΨΞΣΒΩΞΗ-ΟΤΣ 11/4/2022 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ 12/4/2022 ΕΩΣ 14/4/2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΣΒΩΞΗ-ΟΤΣ
ΩΝ8ΑΩΞΗ-ΣΝΜ 11/4/2022 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (15-1-2022/14-02-2022) και (15-02-2022/14-03-2022) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝ8ΑΩΞΗ-ΣΝΜ
6ΙΖ3ΩΞΗ-Ν3Σ 11/4/2022 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ-ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ι.Δ.Α.Χ ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΖ3ΩΞΗ-Ν3Σ
6ΖΤ3ΩΞΗ-ΦΑΖ 11/4/2022 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ 12/4/2022 ΕΩΣ 14/4/2022 (ΑΠ. ΟΕ 59/2022) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΖΤ3ΩΞΗ-ΦΑΖ
ΨΧΟΒΩΞΗ-ΜΓΖ 11/4/2022 Παράταση της διάρκειας συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧΟΒΩΞΗ-ΜΓΖ
ΨΚ0ΞΩΞΗ-ΙΕΛ 11/4/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΔΡΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚ0ΞΩΞΗ-ΙΕΛ
ΩΜΙ5ΩΞΗ-ΑΕ0 11/4/2022 ΕΞΟΦΛΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2022 ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΙ5ΩΞΗ-ΑΕ0
9Η1ΖΩΞΗ-ΛΧΙ 11/4/2022 ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΑΙΡΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 141/2020 ΑΠΟΦΑΣΗ Ο.Ε. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Η1ΖΩΞΗ-ΛΧΙ
6Υ72ΩΞΗ-ΝΟΛ 11/4/2022 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Υ72ΩΞΗ-ΝΟΛ
ΨΞΣ8ΩΞΗ-Ζ2Γ 11/4/2022 ΠΟΛΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΣ8ΩΞΗ-Ζ2Γ
ΨΚΖΤΩΞΗ-Ω6Ε 11/4/2022 ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 29-3-2022 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚΖΤΩΞΗ-Ω6Ε
ΩΘΤ3ΩΞΗ-Λ11 11/4/2022 Δαπάνη συμμετοχής υπαλλήλων του Δήμου σε διαδυκτιακή ειδική ημερίδα με θέμα Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟκαι ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΘΤ3ΩΞΗ-Λ11
ΩΜΣΚΩΞΗ-ΜΓΩ 8/4/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΣΚΩΞΗ-ΜΓΩ
ΨΧΣΩΩΞΗ-ΥΙ3 8/4/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧΣΩΩΞΗ-ΥΙ3
ΩΥ6ΛΩΞΗ-ΧΤ2 8/4/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΙΟΣΚΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥ6ΛΩΞΗ-ΧΤ2
Ψ7ΚΧΩΞΗ-ΘΦ9 8/4/2022 ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7ΚΧΩΞΗ-ΘΦ9
6Ρ1ΕΩΞΗ-9ΓΖ 8/4/2022 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ρ1ΕΩΞΗ-9ΓΖ
61ΙΣΩΞΗ-5ΡΡ 8/4/2022 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016 ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -ΤΙΜΗΣ. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/61ΙΣΩΞΗ-5ΡΡ
6655ΩΞΗ-Ρ15 8/4/2022 Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων και αδρανών υλικών ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6655ΩΞΗ-Ρ15
Ω56ΛΩΞΗ-ΤΞ5 8/4/2022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΥΚΤΙΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω56ΛΩΞΗ-ΤΞ5
ΩΖΕΙΩΞΗ-ΚΨΥ 8/4/2022 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΕΙΩΞΗ-ΚΨΥ
ΨΤΓΥΩΞΗ-2ΞΛ 7/4/2022 Επισκευή του ΚΗΥ 9534 φορτηγού ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤΓΥΩΞΗ-2ΞΛ
Ω5ΠΙΩΞΗ-ΛΑΙ 7/4/2022 Παράταση της διάρκειας του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια δεξαμενής πόσιμου ύδατος ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5ΠΙΩΞΗ-ΛΑΙ
ΨΕΠ8ΩΞΗ-ΨΡΩ 7/4/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕΠ8ΩΞΗ-ΨΡΩ
6ΕΡΙΩΞΗ-ΡΩΓ 7/4/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΡΙΩΞΗ-ΡΩΓ
ΨΘΨΜΩΞΗ-Χ9Κ 6/4/2022 Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικον. έτους 2020 του Δήμου Παρανεστίου ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘΨΜΩΞΗ-Χ9Κ
Ψ3Κ3ΩΞΗ-8ΟΥ 6/4/2022 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ3Κ3ΩΞΗ-8ΟΥ
6ΣΞΟΩΞΗ-ΙΑΦ 6/4/2022 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ.Ε. Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΣΞΟΩΞΗ-ΙΑΦ
Ω5ΩΔΩΞΗ-ΣΘΜ 6/4/2022 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δ.Ε. Παρανεστίου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5ΩΔΩΞΗ-ΣΘΜ
9ΚΒΗΩΞΗ-ΠΦΜ 6/4/2022 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1% 4% 8% , ΕΑΔΗΣΣΥ ΑΕΠΠ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΚΒΗΩΞΗ-ΠΦΜ
ΩΣΖ0ΩΞΗ-72Χ 6/4/2022 ΑΜΟΙΒΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣΖ0ΩΞΗ-72Χ
62Ξ4ΩΞΗ-ΠΩΓ 5/4/2022 Κίνηση εκτός έδρας του υπαλλήλου του Δήμου Παρανεστίου, Αγιανγκατζόγλου Κωνσταντίνου ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/62Ξ4ΩΞΗ-ΠΩΓ
Ψ4Θ6ΩΞΗ-Ω38 5/4/2022 Ακύρωση της 11/2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψη νέας για συμμετοχή του Δήμου Παρανεστίου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4Θ6ΩΞΗ-Ω38
6ΚΙΚΩΞΗ-0Μ2 5/4/2022 Άνοιγμα νέου λογαριασμού και ορισμού υπευθύνου επικοινωνίας με την Τράπεζα για την λειτουργία της «Πλατφόρμας Δήλωσης επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων» ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΙΚΩΞΗ-0Μ2
ΨΜ2ΔΩΞΗ-1Θ1 5/4/2022 Χορήγηση άδειας εισόδου- εξόδου των οχημάτων, στο αγροτεμάχιο με αρ. 850 του αγροκτήματος Πλατανιάς Δήμου Παρανεστίου, ιδιοκτησίας «Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη Α.Ε.» ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜ2ΔΩΞΗ-1Θ1
6ΔΚΥΩΞΗ-7Α9 5/4/2022 Ορισμός εκπροσώπων του δήμου Παρανεστίου για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΚΥΩΞΗ-7Α9
6ΛΚ6ΩΞΗ-ΞΜΖ 5/4/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΛΚ6ΩΞΗ-ΞΜΖ
ΩΤ7ΨΩΞΗ-6ΣΟ 5/4/2022 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ-ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤ7ΨΩΞΗ-6ΣΟ
9ΤΟΨΩΞΗ-Δ9Κ 5/4/2022 Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΤΟΨΩΞΗ-Δ9Κ
96ΨΨΩΞΗ-1ΤΓ 5/4/2022 Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/96ΨΨΩΞΗ-1ΤΓ
9ΤΚΙΩΞΗ-ΓΞΠ 5/4/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΤΚΙΩΞΗ-ΓΞΠ
ΩΝ6ΦΩΞΗ-ΔΨ1 5/4/2022 Τροποποίηση της 38/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Ορισμός υπευθύνου και συντονιστή με τους αναπληρωτές τους για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Υγιείς Πόλεις» και συγκρότηση Συντονιστικής επιτροπής του Προγράμματος» ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝ6ΦΩΞΗ-ΔΨ1
ΡΒ37ΩΞΗ-3ΓΘ 5/4/2022 Έγκριση Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΒ37ΩΞΗ-3ΓΘ
6Ν8ΓΩΞΗ-ΟΙ8 5/4/2022 Συγκρότηση Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ν8ΓΩΞΗ-ΟΙ8
ΨΝΧΕΩΞΗ-ΝΞ8 5/4/2022 Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 του υποτομέα των ΟΤΑ. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝΧΕΩΞΗ-ΝΞ8
Ρ74ΗΩΞΗ-ΥΑΟ 5/4/2022 Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για το έτος 2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ74ΗΩΞΗ-ΥΑΟ
ΩΥΧ1ΩΞΗ-ΥΟ0 5/4/2022 Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΧ1ΩΞΗ-ΥΟ0
6Ν1ΔΩΞΗ-ΞΓ8 4/4/2022 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ν1ΔΩΞΗ-ΞΓ8
606ΕΩΞΗ-8ΣΑ 4/4/2022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΕΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/606ΕΩΞΗ-8ΣΑ
96ΦΧΩΞΗ-ΜΞΟ 4/4/2022 Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού υπαιθρίων χώρων άθλησης γηπέδων ΔΕ Παρανεστίου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/96ΦΧΩΞΗ-ΜΞΟ
ΨΗΤΞΩΞΗ-ΛΗΘ 4/4/2022 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΤΞΩΞΗ-ΛΗΘ
6ΑΥ1ΩΞΗ-77Χ 4/4/2022 Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού υπαιθρίων χώρων άθλησης γηπέδων ΔΕ Νικηφόρου Δήμου Παρανεστίου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΥ1ΩΞΗ-77Χ
ΨΓΙ1ΩΞΗ-7ΧΜ 4/4/2022 Χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε άπορο δημότη (Αποφ. ΔΣ 19/2022) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΓΙ1ΩΞΗ-7ΧΜ
6Ο2ΤΩΞΗ-Σ1Κ 1/4/2022 Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2022 και κατανομή ποσού 6.769,83€ Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ο2ΤΩΞΗ-Σ1Κ
ΨΥΚΔΩΞΗ-ΩΞ7 1/4/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥΚΔΩΞΗ-ΩΞ7
ΨΩΧΑΩΞΗ-63Θ 1/4/2022 Επισκευή του ΚΗΥ 9534 φορτηγού ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩΧΑΩΞΗ-63Θ
ΩΔ4ΛΩΞΗ-Ι0Β 1/4/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔ4ΛΩΞΗ-Ι0Β
9Ψ5ΩΩΞΗ-ΝΗΦ 31/3/2022 Καταβολή χρηματικoύ βοηθήματος σε άπορο δημότη (Απ. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ψ5ΩΩΞΗ-ΝΗΦ
Ψ0ΓΘΩΞΗ-0ΦΩ 31/3/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0ΓΘΩΞΗ-0ΦΩ
69ΑΟΩΞΗ-0ΗΜ 31/3/2022 Λήψη απόφασης για την εκλογή υδρονομέων άρδευσης ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/69ΑΟΩΞΗ-0ΗΜ
9ΓΝ4ΩΞΗ-8Υ3 31/3/2022 Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ.9/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΓΝ4ΩΞΗ-8Υ3
6Κ1ΥΩΞΗ-Δ4Ω 31/3/2022 Έγκριση για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη μας . ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Κ1ΥΩΞΗ-Δ4Ω
9Λ03ΩΞΗ-ΗΥΤ 31/3/2022 Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της 22ης Πανελλαδικής γιορτής Ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών και της 4ης Ολυμπιακής γιορτής σπόρων που διοργανώνεται από την Εναλλακτική Κοινότητα «Πελίτι». ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Λ03ΩΞΗ-ΗΥΤ
ΨΧΞΛΩΞΗ-4Γ5 31/3/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧΞΛΩΞΗ-4Γ5
9ΟΕ6ΩΞΗ-ΑΕΡ 31/3/2022 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΟΕ6ΩΞΗ-ΑΕΡ
6ΗΖΦΩΞΗ-ΤΔΓ 31/3/2022 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΖΦΩΞΗ-ΤΔΓ
6ΠΘΜΩΞΗ-ΝΚΘ 30/3/2022 Μισθοδοσία Βοήθεια στο ΣΠΙΤΙ-Μήνας Μάρτιος 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΘΜΩΞΗ-ΝΚΘ
ΨΞΟ6ΩΞΗ-Σ8Ρ 30/3/2022 Μισθοδοσία Πρόγραμμα 55-67 ενιαίου-Μήνας Μάρτιος 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΟ6ΩΞΗ-Σ8Ρ
Ψ3ΚΧΩΞΗ-ΧΘ4 30/3/2022 Μισθοδοσία Οκτάμηνα 2015-Μήνας Μάρτιος 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ3ΚΧΩΞΗ-ΧΘ4
Ω5ΚΔΩΞΗ-ΩΘΕ 30/3/2022 Μισθοδοσία Κέντρα Κοινότητας-Μήνας Μάρτιος 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5ΚΔΩΞΗ-ΩΘΕ
64ΞΣΩΞΗ-ΚΡ9 30/3/2022 Μισθοδοσία Καθαρίστριες σχολείων Α'θμιας & Β'θμιας-Μήνας Μάρτιος 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΞΣΩΞΗ-ΚΡ9
9ΚΦΑΩΞΗ-0ΙΥ 30/3/2022 Ετήσια συνδρομή στο κέντρο πρόληψης εξαρτημένων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής Υγείας Η Δράση ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΚΦΑΩΞΗ-0ΙΥ
Ω399ΩΞΗ-ΘΘΓ 30/3/2022 Εργασίες συντηρήσεων και επισκευών μηχανολογικών εξαρτημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Παρανεστίου ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω399ΩΞΗ-ΘΘΓ
ΨΨΟΒΩΞΗ-ΛΕΤ 30/3/2022 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΟΒΩΞΗ-ΛΕΤ
6ΔΜΖΩΞΗ-9ΑΡ 30/3/2022 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΔΡΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΜΖΩΞΗ-9ΑΡ
63ΥΧΩΞΗ-7Ρ0 30/3/2022 Έγκριση του Πρακτικού 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού ηλεκτρονικού, Διεθνούς Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει της παρ. 2β, Άρθρου 26, Ν.4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της Αρ. 6/2021 Διακήρυξης του Δήμου Παρανεστίου, με Α/Α Συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ 140088, της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΈΤΗ 2022, 2023 ΚΑΙ 2024» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής Και Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/63ΥΧΩΞΗ-7Ρ0
6Τ1ΝΩΞΗ-ΩΞΤ 30/3/2022 Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας Διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «ΈΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Τ1ΝΩΞΗ-ΩΞΤ
62ΘΖΩΞΗ-ΒΑΛ 30/3/2022 ΠΛΗΡΩΜΗ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/62ΘΖΩΞΗ-ΒΑΛ
6ΩΩΒΩΞΗ-Δ6Μ 29/3/2022 Έγκριση παράτασης της σύμβασης του προσωπικού ΙΔΟΧ, που προσλήφθηκε για την αποτροπή διάδοσης του Κορωνοϊου COVID-19 . ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΩΒΩΞΗ-Δ6Μ
6ΒΡΘΩΞΗ-Ε32 29/3/2022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΡΘΩΞΗ-Ε32
6ΡΗΖΩΞΗ-ΡΕΓ 29/3/2022 ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΗΖΩΞΗ-ΡΕΓ
9ΥΙΦΩΞΗ-ΒΕΕ 29/3/2022 Έγκριση δαπανών μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΥΙΦΩΞΗ-ΒΕΕ
6ΘΝΨΩΞΗ-ΔΦ4 29/3/2022 Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της Χατζημιχαήλ Βασιλικής του Συμεών ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΝΨΩΞΗ-ΔΦ4
6ΦΛ5ΩΞΗ-ΓΙ3 29/3/2022 Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της Σαρίδου Δέσποινας του Ιορδάνη ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΦΛ5ΩΞΗ-ΓΙ3
ΨΕΔΜΩΞΗ-ΞΞ8 29/3/2022 Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕΔΜΩΞΗ-ΞΞ8
Ρ4Ο0ΩΞΗ-ΑΓ2 29/3/2022 Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της αριθ.9/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου Δράμας ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ4Ο0ΩΞΗ-ΑΓ2
9ΒΕΠΩΞΗ-5ΘΗ 29/3/2022 Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής και υποβολή πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις». Συμπληρωματική πρόταση σύμφωνα με την 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ XΙΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΒΕΠΩΞΗ-5ΘΗ
65ΕΟΩΞΗ-5ΓΠ 29/3/2022 Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/65ΕΟΩΞΗ-5ΓΠ
67ΠΧΩΞΗ-Β66 29/3/2022 Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του Κονδύλη Χρήστου του Φωτίου ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/67ΠΧΩΞΗ-Β66
9ΥΦΚΩΞΗ-ΙΛΧ 29/3/2022 Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΥΦΚΩΞΗ-ΙΛΧ
ΩΔΝΧΩΞΗ-ΜΓΙ 29/3/2022 Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού υπαιθρίων χώρων άθλησης γηπέδων ΔΕ Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΝΧΩΞΗ-ΜΓΙ
ΨΜΟΔΩΞΗ-88Ψ 29/3/2022 Εργασίες συντήρησης και καθαρισμού υπαιθρίων χώρων άθλησης γηπέδων Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΟΔΩΞΗ-88Ψ
6ΠΣΠΩΞΗ-95Ο 29/3/2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΣΠΩΞΗ-95Ο
Ω28ΧΩΞΗ-ΩΞΖ 28/3/2022 Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω28ΧΩΞΗ-ΩΞΖ
9ΣΟΩΩΞΗ-ΩΑΘ 28/3/2022 Προμήθεια βιβλίων κλπ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΣΟΩΩΞΗ-ΩΑΘ
9ΣΝ0ΩΞΗ-Ξ6Δ 28/3/2022 Προμήθεια βιβλίων κλπ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΣΝ0ΩΞΗ-Ξ6Δ
9Ψ9ΛΩΞΗ-Δ1Χ 28/3/2022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ψ9ΛΩΞΗ-Δ1Χ
6ΙΖΛΩΞΗ-Π7Ω 28/3/2022 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΖΛΩΞΗ-Π7Ω
ΨΗΨΑΩΞΗ-Σ5Υ 28/3/2022 Προμήθεια ξυλείας για τη συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΨΑΩΞΗ-Σ5Υ
6Ι29ΩΞΗ-Ι3Θ 24/3/2022 ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ ΕΚΜΑΘΗΣΗ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ι29ΩΞΗ-Ι3Θ
Ω3ΣΝΩΞΗ-1ΡΠ 23/3/2022 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Β ΚΑΠ ΥΠΕΡ ΤΠΔ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω3ΣΝΩΞΗ-1ΡΠ
6ΩΞ3ΩΞΗ-ΚΗΣ 23/3/2022 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Β ΚΑΠ ΥΠΕΡ ΤΠΔΚΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΞ3ΩΞΗ-ΚΗΣ
ΩΧΦΩΩΞΗ-ΟΧΘ 23/3/2022 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για το έργο «Τοιχίο αντιστήριξης στον οικισμό Στέρνας Δήμου Παρανεστίου ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧΦΩΩΞΗ-ΟΧΘ
6Λ4ΠΩΞΗ-Ζ14 23/3/2022 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο :«Κατασκευή Φρεατίων Ομβρίων Υδάτων» ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Λ4ΠΩΞΗ-Ζ14
ΨΖΤΧΩΞΗ-ΥΣΧ 23/3/2022 Φροντίδα αδέσποτων ζώων ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΖΤΧΩΞΗ-ΥΣΧ
Ω5ΗΜΩΞΗ-ΧΑΛ 23/3/2022 Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5ΗΜΩΞΗ-ΧΑΛ
ΨΥΩΟΩΞΗ-ΒΧΓ 22/3/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΔΕΞΙΩΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥΩΟΩΞΗ-ΒΧΓ
67ΛΝΩΞΗ-0Τ9 21/3/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/67ΛΝΩΞΗ-0Τ9
6ΥΡΑΩΞΗ-Ζ76 21/3/2022 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ Υ/Σ 90 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΡΑΩΞΗ-Ζ76
6ΦΣ4ΩΞΗ-ΛΡΤ 18/3/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΦΣ4ΩΞΗ-ΛΡΤ
9Ω35ΩΞΗ-8ΛΩ 18/3/2022 Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για παράσταση του Δήμου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Καβάλας για την υπόθεση αγωγής αιρετών του Δήμου κατά του Δήμου Παρανεστίου που θα εκδικαστεί στις 10-5-2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ω35ΩΞΗ-8ΛΩ
6ΦΗ8ΩΞΗ-Γ0Ω 17/3/2022 Έγκριση του πρακτικού 1 & 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού, Διεθνούς Διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας ««Συντήρηση και Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Παρανεστίου» διαρκείας (3) ετών». ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΦΗ8ΩΞΗ-Γ0Ω
ΨΖ6ΘΩΞΗ-Ε30 17/3/2022 Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων και αδρανών υλικών ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΖ6ΘΩΞΗ-Ε30
9Η5ΩΩΞΗ-7Ν8 17/3/2022 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΕΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Η5ΩΩΞΗ-7Ν8
6ΜΑΙΩΞΗ-ΖΘ0 17/3/2022 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΑΙΩΞΗ-ΖΘ0
6Χ98ΩΞΗ-4ΥΩ 17/3/2022 Μισθοδοσία ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ-Υπερωρίες Ιανουάριος Φεβρουάριος 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Χ98ΩΞΗ-4ΥΩ
9ΒΞΥΩΞΗ-ΩΩ8 17/3/2022 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022, 2023, 2024 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΒΞΥΩΞΗ-ΩΩ8
678ΒΩΞΗ-Α2Β 17/3/2022 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022-2023-2024 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/678ΒΩΞΗ-Α2Β
65Χ4ΩΞΗ-6Η3 16/3/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/65Χ4ΩΞΗ-6Η3
9ΘΧΙΩΞΗ-ΜΧΡ 16/3/2022 Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης για τον διαγωνισμό της μελέτης «Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Παρανεστίου» ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΘΧΙΩΞΗ-ΜΧΡ
9ΘΒΩΩΞΗ-6Δ4 16/3/2022 ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ, ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ 17-3-2022 ΕΩΣ 19-3-2022 ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΘΒΩΩΞΗ-6Δ4
Ρ159ΩΞΗ-7ΨΙ 16/3/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ρ159ΩΞΗ-7ΨΙ
ΨΙΑΣΩΞΗ-Σ1Χ 16/3/2022 ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΑΠΟ 17/3/2022 ΕΩΣ 19/3/2022 (44/2022 ΑΠΟΦ. ΟΕ) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΙΑΣΩΞΗ-Σ1Χ
ΨΥ13ΩΞΗ-6ΤΛ 16/3/2022 Περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων Δήμου Παρανεστίου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥ13ΩΞΗ-6ΤΛ
99ΙΙΩΞΗ-Ι1Μ 16/3/2022 Εργασίες καθαρισμού βλάστησης εκατέρωθεν των οδών Δ.Ε. Παρανεστίου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/99ΙΙΩΞΗ-Ι1Μ
ΨΜΘΛΩΞΗ-Τ3Α 16/3/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΘΛΩΞΗ-Τ3Α
6ΤΕΜΩΞΗ-ΣΧ0 16/3/2022 Προμήθεια και τοποθέτηση Κίοσκια ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΕΜΩΞΗ-ΣΧ0
Ψ9Γ7ΩΞΗ-ΑΣ4 16/3/2022 Προμήθεια και τοποθέτηση παγκάκια ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9Γ7ΩΞΗ-ΑΣ4
6ΗΘΡΩΞΗ-ΦΔΒ 16/3/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΘΡΩΞΗ-ΦΔΒ
ΨΟΟΚΩΞΗ-ΧΚ7 16/3/2022 Λοιπός Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας (χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κ.λ.π.) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΟΚΩΞΗ-ΧΚ7
Ψ05ΙΩΞΗ-ΡΤΤ 16/3/2022 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ05ΙΩΞΗ-ΡΤΤ
ΨΜ58ΩΞΗ-Ε1Λ 16/3/2022 Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του Ζουνίδη Ευστράτιου ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜ58ΩΞΗ-Ε1Λ
Ψ48ΕΩΞΗ-ΤΞΥ 16/3/2022 Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του Βρακά Αλέξανδρου ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ48ΕΩΞΗ-ΤΞΥ
ΩΝΦΦΩΞΗ-ΨΓ1 16/3/2022 Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του Παπαδόπουλου Γεώργιου του Ευριπίδη ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΦΦΩΞΗ-ΨΓ1
6903ΩΞΗ-ΖΟΦ 16/3/2022 Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της Φουντουκίδου Δέσποινας του Σάββα ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6903ΩΞΗ-ΖΟΦ
ΨΒΤΒΩΞΗ-ΥΞΙ 16/3/2022 Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της Μελάτζε Τσιάλας ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΤΒΩΞΗ-ΥΞΙ
6ΞΓ1ΩΞΗ-Λ1Π 16/3/2022 Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της Αντωνιάδου Δέσποινας . ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΓ1ΩΞΗ-Λ1Π
69ΠΘΩΞΗ-Θ4Ε 16/3/2022 Έγκριση του πρακτικού 1 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ανοικτού ηλεκτρονικού, διεθνούς διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, βάσει της παρ. 2β, Άρθρου 26, Ν.4412/2016 και χωρίς τροποποίηση των όρων της Αρ. 6/2021 Διακήρυξης του Δήμου Παρανεστίου και με Α/Α Συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ 140088, της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΈΤΗ 2022, 2023 ΚΑΙ 2024» για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής Και Παιδείας του Δήμου Παρανεστίου». ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/69ΠΘΩΞΗ-Θ4Ε
94ΑΙΩΞΗ-ΙΕΔ 16/3/2022 Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/94ΑΙΩΞΗ-ΙΕΔ
921ΑΩΞΗ-0Ω1 16/3/2022 Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/921ΑΩΞΗ-0Ω1
ΨΔΓΨΩΞΗ-ΔΜΝ 15/3/2022 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΔΓΨΩΞΗ-ΔΜΝ
ΨΔΔΤΩΞΗ-ΧΛΕ 15/3/2022 Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Παρανεστίου και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης / Π. Ε. Δράμας, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ ΔΡΑΜΑΣ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ)» ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΔΔΤΩΞΗ-ΧΛΕ
Ω3ΦΥΩΞΗ-ΖΑΛ 15/3/2022 Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης της προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε Γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Παρανεστίου» μεταξύ Δήμου Παρανεστίου και ΔΕΠΑΝ και υλοποίησης των προβλεπόμενων στην επισυναπτόμενη Προγραμματική Σύμβαση ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω3ΦΥΩΞΗ-ΖΑΛ
6ΦΣΗΩΞΗ-2ΚΝ 15/3/2022 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Παρανεστίου». ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΦΣΗΩΞΗ-2ΚΝ
ΨΟΗ5ΩΞΗ-15Ν 15/3/2022 Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής και υποβολή πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις» ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΗ5ΩΞΗ-15Ν
ΨΩΑ6ΩΞΗ-9ΦΤ 15/3/2022 Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου για την περίοδο 2023-2026 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩΑ6ΩΞΗ-9ΦΤ
Ψ4ΖΗΩΞΗ-ΟΝ9 15/3/2022 Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4ΖΗΩΞΗ-ΟΝ9
ΨΛΤΥΩΞΗ-6ΧΩ 15/3/2022 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΤΥΩΞΗ-6ΧΩ
9ΓΝΕΩΞΗ-ΤΞΖ 15/3/2022 Λήψη απόφασης για συμμετοχή και αποδοχή των όρων του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» και υποβολή της Πράξης με τίτλο «Βελτίωση πρόσβασης σε Γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Παρανεστίου» στη Δράση: 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΓΝΕΩΞΗ-ΤΞΖ
ΩΖ6ΧΩΞΗ-ΩΤΗ 15/3/2022 Εργασίες καθαριστμού βλάστησης εκατέρωθεν των οδών στην Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖ6ΧΩΞΗ-ΩΤΗ
ΨΠΜ1ΩΞΗ-ΜΟΧ 15/3/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠΜ1ΩΞΗ-ΜΟΧ
Ψ29ΦΩΞΗ-8Ξ9 15/3/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ29ΦΩΞΗ-8Ξ9
6ΦΨΩΩΞΗ-4ΝΒ 15/3/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΦΨΩΩΞΗ-4ΝΒ
6Ο6ΞΩΞΗ-ΤΣΥ 15/3/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ο6ΞΩΞΗ-ΤΣΥ
ΨΛΣ9ΩΞΗ-Ν5Λ 14/3/2022 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΣ9ΩΞΗ-Ν5Λ
Ψ900ΩΞΗ-ΓΝΚ 14/3/2022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ900ΩΞΗ-ΓΝΚ
6ΑΘΞΩΞΗ-ΣΓ8 14/3/2022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΘΞΩΞΗ-ΣΓ8
6ΞΞΔΩΞΗ-ΘΟ6 14/3/2022 Προμήθεια βιοδιασπώμενων σκευών ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΞΔΩΞΗ-ΘΟ6
ΨΗΩΡΩΞΗ-876 14/3/2022 Λοιπός Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας (χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κ.λ.π.) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΩΡΩΞΗ-876
9ΟΞΥΩΞΗ-Γ58 14/3/2022 ΕΞΟΦΛΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΟΞΥΩΞΗ-Γ58
6Ξ7ΑΩΞΗ-ΑΘΜ 14/3/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ξ7ΑΩΞΗ-ΑΘΜ
ΨΣΩΩΩΞΗ-ΕΥ2 14/3/2022 Προμήθεια κουφωμάτων πρώην σχολείου Ψηλής Ράχης ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΣΩΩΩΞΗ-ΕΥ2
6ΦΞΠΩΞΗ-ΨΡΚ 14/3/2022 Φροντίδα αδέσποτων ζώων ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΦΞΠΩΞΗ-ΨΡΚ
ΨΙΠΨΩΞΗ-ΩΚΟ 14/3/2022 Εργασίες καθαρισμού περιαστικών αλσών ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΙΠΨΩΞΗ-ΩΚΟ
6ΕΦΔΩΞΗ-8ΡΙ 14/3/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΦΔΩΞΗ-8ΡΙ
6ΝΤ8ΩΞΗ-ΟΝ0 11/3/2022 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΝΤ8ΩΞΗ-ΟΝ0
ΨΠΧ2ΩΞΗ-Α44 11/3/2022 ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠΧ2ΩΞΗ-Α44
9ΨΚ8ΩΞΗ-ΚΕΘ 11/3/2022 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ 12-3-2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΨΚ8ΩΞΗ-ΚΕΘ
6ΔΒΛΩΞΗ-ΛΥ3 10/3/2022 Προμήθεια και τοποθέτηση Κίοσκια ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΒΛΩΞΗ-ΛΥ3
6ΑΧΖΩΞΗ-Β7Ν 10/3/2022 Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΧΖΩΞΗ-Β7Ν
ΨΘ2ΩΩΞΗ-ΙΡΑ 10/3/2022 Προμήθεια και τοποθέτηση παγκάκια ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘ2ΩΩΞΗ-ΙΡΑ
9ΞΚΨΩΞΗ-Χ2Χ 10/3/2022 Εργασίες καθαρισμού βλάστησης εκατέρωθεν των οδών Δ.Ε. Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΞΚΨΩΞΗ-Χ2Χ
Ψ62ΞΩΞΗ-4ΘΩ 10/3/2022 Λοιπός Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας (χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κ.λ.π.) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ62ΞΩΞΗ-4ΘΩ
6Μ7ΖΩΞΗ-ΧΩΤ 10/3/2022 Προμήθεια εξοπλισμού κουζίνας ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Μ7ΖΩΞΗ-ΧΩΤ
ΩΝΗΩΩΞΗ-ΛΟΜ 10/3/2022 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΗΩΩΞΗ-ΛΟΜ
9ΒΓΠΩΞΗ-ΓΡΥ 10/3/2022 Περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων Δήμου Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΒΓΠΩΞΗ-ΓΡΥ
Ψ4ΝΤΩΞΗ-Ρ7Γ 10/3/2022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4ΝΤΩΞΗ-Ρ7Γ
ΩΝΟΥΩΞΗ-Π06 10/3/2022 ΔΑΠANH ΣYMMETOXHΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΝ LINE ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 4-2-2022 ΜΕ ΘΕΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΛΟΚΛ. ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧ. ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΟΥΩΞΗ-Π06
ΨΕΤΒΩΞΗ-ΗΣ3 10/3/2022 ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΤΛΟΥ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕΤΒΩΞΗ-ΗΣ3
Ψ5Ψ5ΩΞΗ-Ζ02 9/3/2022 Λήψη απόφασης για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ5Ψ5ΩΞΗ-Ζ02
ΩΣΖ0ΩΞΗ-ΥΣΨ 9/3/2022 Εργασίες καθαριστμού βλάστησης εκατέρωθεν των οδών στην Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣΖ0ΩΞΗ-ΥΣΨ
Ω2ΠΦΩΞΗ-Μ17 9/3/2022 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω2ΠΦΩΞΗ-Μ17
ΨΒΖ1ΩΞΗ-ΑΡΟ 8/3/2022 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟ Υ/Σ 90 ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΖ1ΩΞΗ-ΑΡΟ
Ψ4ΛΜΩΞΗ-ΜΞΖ 8/3/2022 Λοιπός Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας (χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κ.λ.π.) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4ΛΜΩΞΗ-ΜΞΖ
6ΕΑΘΩΞΗ-21Χ 8/3/2022 ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΝΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΑΘΩΞΗ-21Χ
ΨΛ33ΩΞΗ-ΓΙΒ 8/3/2022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛ33ΩΞΗ-ΓΙΒ
6Ε56ΩΞΗ-4ΗΥ 8/3/2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ε56ΩΞΗ-4ΗΥ
ΨΠΥΒΩΞΗ-Δ02 8/3/2022 Φροντίδα αδέσποτων ζώων ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠΥΒΩΞΗ-Δ02
ΨΠΕΚΩΞΗ-ΜΩΧ 8/3/2022 Εργασίες καθαρισμού περιαστικών αλσών ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠΕΚΩΞΗ-ΜΩΧ
ΨΚ81ΩΞΗ-ΞΓΨ 8/3/2022 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚ81ΩΞΗ-ΞΓΨ
Ψ2ΑΑΩΞΗ-6Ω5 8/3/2022 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 4% , 8% ΑΕΠΠ, ΕΑΔΗΣΣΥ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ2ΑΑΩΞΗ-6Ω5
6Η6ΗΩΞΗ-5ΙΖ 8/3/2022 Προμήθεια υλικών για συντήρηση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης Δ.Ε. Νικηφόρου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Η6ΗΩΞΗ-5ΙΖ
9ΜΘ0ΩΞΗ-ΓΞ6 4/3/2022 ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΜΘ0ΩΞΗ-ΓΞ6
Ω3ΗΑΩΞΗ-ΔΞ8 4/3/2022 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ 6-3-2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω3ΗΑΩΞΗ-ΔΞ8
ΨΥΔΙΩΞΗ-Ξ1Δ 3/3/2022 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Νικηφόρου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥΔΙΩΞΗ-Ξ1Δ
Ω34ΨΩΞΗ-ΚΩ6 3/3/2022 ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ (12/01/22-11/02/22) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω34ΨΩΞΗ-ΚΩ6
ΨΟΤΕΩΞΗ-17Θ 3/3/2022 Σύστημα Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου και Εκπαίδευσης Προσωπικού για την διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου στον Δήμο ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΤΕΩΞΗ-17Θ
ΨΖΑΔΩΞΗ-ΑΤ9 3/3/2022 Προμήθεια βιοδιασπώμενων σκευών ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΖΑΔΩΞΗ-ΑΤ9
ΨΤΚΛΩΞΗ-ΟΣΩ 3/3/2022 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤΚΛΩΞΗ-ΟΣΩ
6ΑΞΧΩΞΗ-9ΝΣ 3/3/2022 Λοιπές επικοινωνίες (Ταχυμεταφορά εγγράφων και μικρων δεμάτων) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΞΧΩΞΗ-9ΝΣ
ΡΩΖΒΩΞΗ-Ε40 2/3/2022 Γενικό Σχέδιο ύδρευσης και υλοποίηση σχεδίου ασφάλειας νερού Δήμου Παρανεστίου - ΟΠΣ 5037936-(Ε.Π. ΑΜΘ 2014-2020) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΩΖΒΩΞΗ-Ε40
6Χ71ΩΞΗ-ΓΛΧ 2/3/2022 Ημερήσια Αποζημίωση Δημάρχου, δαπάνη μετακίνησης και δαπάνη διανυκτέρευσης για την μετακίνηση του στην Αθήνα απο τις 21-11/25-11-2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Χ71ΩΞΗ-ΓΛΧ
616ΖΩΞΗ-ΣΝΨ 2/3/2022 Υπερωρίες Δεκέμβριος 2021 για τη γραμματειακή υποστήριξη στο Ν.Π. του Δήμου, Υπερωρίες Ληξιαρχείου Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2021, Υπερωρίες Τεχνικής υπηρεσίας Δεκεμβρίου 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/616ΖΩΞΗ-ΣΝΨ
6ΠΜ3ΩΞΗ-09Ρ 2/3/2022 Λοιπός Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας (χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κ.λ.π.) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΜ3ΩΞΗ-09Ρ
Ψ7ΘΩΩΞΗ-ΔΥ2 2/3/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7ΘΩΩΞΗ-ΔΥ2
ΨΠ16ΩΞΗ-Ε1Χ 2/3/2022 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Παρανεστίου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠ16ΩΞΗ-Ε1Χ
ΨΛΚΤΩΞΗ-ΓΟΑ 2/3/2022 Εργασίες Περιποίησης Πάρκων πρασίνου ΔΕ Παρανεστίου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΚΤΩΞΗ-ΓΟΑ
ΩΝ16ΩΞΗ-ΥΤΘ 2/3/2022 Εργασίες καθαρισμού χόρτων και αποψίλωσης δέντρων στα νεκροταφεία της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝ16ΩΞΗ-ΥΤΘ
ΨΜΧΕΩΞΗ-Λ6Θ 2/3/2022 Εργασίες καθαρισμού χόρτων και αποψίλωσης δέντρων στα νεκροταφεία της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΧΕΩΞΗ-Λ6Θ
ΨΩΚΣΩΞΗ-Φ42 2/3/2022 Εργασίες Περιποίησης πρασίνου ΔΕ Νικηφόρου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩΚΣΩΞΗ-Φ42
67ΘΠΩΞΗ-ΠΡ7 1/3/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/67ΘΠΩΞΗ-ΠΡ7
Ψ4ΥΕΩΞΗ-5Μ5 28/2/2022 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δήμου Παρανεστίου (συνεχιζόμενη) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4ΥΕΩΞΗ-5Μ5
ΨΥΨΛΩΞΗ-ΩΩ5 28/2/2022 Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2022 του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥΨΛΩΞΗ-ΩΩ5
6ΒΤ4ΩΞΗ-Τ5Η 28/2/2022 Έγκριση της Συνοπτικής Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης 1ου τριμήνου του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ ΑΔΡΙΑΝΗΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΤ4ΩΞΗ-Τ5Η
6Π6ΖΩΞΗ-ΙΗΚ 28/2/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Π6ΖΩΞΗ-ΙΗΚ
6ΙΖΞΩΞΗ-2ΗΑ 28/2/2022 Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Παρανεστίου για την περίοδο 2023-2026. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΖΞΩΞΗ-2ΗΑ
9ΗΦΣΩΞΗ-ΛΙΙ 28/2/2022 Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΗΦΣΩΞΗ-ΛΙΙ
6Μ08ΩΞΗ-Φ5Ε 28/2/2022 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Μ08ΩΞΗ-Φ5Ε
65ΠΖΩΞΗ-ΣΞΞ 28/2/2022 ΕΞΟΦΛΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/65ΠΖΩΞΗ-ΣΞΞ
9ΟΙ3ΩΞΗ-629 28/2/2022 ΕΞΟΦΛΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2022 & ΠΕΤΡΕΛΕΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΟΙ3ΩΞΗ-629
Ψ95ΩΩΞΗ-ΛΛΦ 28/2/2022 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ95ΩΩΞΗ-ΛΛΦ
Ω5ΡΡΩΞΗ-07Ι 28/2/2022 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5ΡΡΩΞΗ-07Ι
Ω5ΞΨΩΞΗ-ΑΡΚ 28/2/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5ΞΨΩΞΗ-ΑΡΚ
6ΥΑΩΩΞΗ-ΣΡΑ 28/2/2022 Έγκριση του 3ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για τα έτη 2022,2023 και 2024. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΑΩΩΞΗ-ΣΡΑ
60Ι5ΩΞΗ-ΠΤΘ 28/2/2022 Μισθοδοσία Προεδροι Τ.Κ. - Ε.Τ.Κ.-Εξοδα Κίνησης Προέδρων Μάρτιος 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/60Ι5ΩΞΗ-ΠΤΘ
ΨΑΛ9ΩΞΗ-4ΕΔ 28/2/2022 Μισθοδοσία Δήμαρχος-Αντιμισθία Μάρτιος 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑΛ9ΩΞΗ-4ΕΔ
ΩΜΕΑΩΞΗ-ΓΘΨ 28/2/2022 Μισθοδοσία Καθαρίστριες σχολείων αορίστου, υπάλληλοι αορίστου, αορίστου διοικητικοί-Μήνας Μάρτιος 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΕΑΩΞΗ-ΓΘΨ
Ψ58ΕΩΞΗ-ΥΝΞ 28/2/2022 Μισθοδοσία Γενικός Γραμματέας & Ειδικοί Σύμβουλοι-Μήνας Μάρτιος 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ58ΕΩΞΗ-ΥΝΞ
ΨΣΣ7ΩΞΗ-12Κ 28/2/2022 Α΄Δεκαπενθήμερο Απριλίου 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΣΣ7ΩΞΗ-12Κ
Ω2ΙΛΩΞΗ-ΥΘ1 28/2/2022 Β ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω2ΙΛΩΞΗ-ΥΘ1
6ΨΒ3ΩΞΗ-ΠΡΚ 28/2/2022 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΒ3ΩΞΗ-ΠΡΚ
Ψ0ΥΖΩΞΗ-ΦΓ3 28/2/2022 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0ΥΖΩΞΗ-ΦΓ3
Ω8ΞΥΩΞΗ-ΠΤΞ 28/2/2022 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8ΞΥΩΞΗ-ΠΤΞ
6ΨΚ5ΩΞΗ-8ΧΣ 28/2/2022 Μισθοδοσία Οκτάμηνα 2015-Μήνας Φεβρουάριος 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΚ5ΩΞΗ-8ΧΣ
6ΠΓΤΩΞΗ-49Ο 28/2/2022 Μισθοδοσία Πρόγραμμα 55-67 ενιαίου-Μήνας Φεβρουάριος 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΓΤΩΞΗ-49Ο
6ΠΜΔΩΞΗ-ΔΛΩ 28/2/2022 Μισθοδοσία Κέντρα Κοινότητας-Μήνας Φεβρουάριος 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΜΔΩΞΗ-ΔΛΩ
66ΤΧΩΞΗ-Μ8Ο 28/2/2022 Μισθοδοσία Βοήθεια στο ΣΠΙΤΙ-Μήνας Φεβρουάριος 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/66ΤΧΩΞΗ-Μ8Ο
ΨΣ16ΩΞΗ-ΨΑΩ 28/2/2022 Μισθοδοσία Καθαρίστριες σχολείων Α'θμιας & Ββαθμιας-Μήνας Φεβρουάριος 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΣ16ΩΞΗ-ΨΑΩ
9Γ8ΡΩΞΗ-Ξ37 25/2/2022 Προμήθεια υλικών για συντήρηση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης Δ.Ε. Νικηφόρου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Γ8ΡΩΞΗ-Ξ37
Ψ06ΠΩΞΗ-ΑΝΔ 25/2/2022 Αμοιβή τεχνικού ασφαλείας (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ06ΠΩΞΗ-ΑΝΔ
6ΚΔ8ΩΞΗ-ΕΚΞ 25/2/2022 Σύστημα Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου και Εκπαίδευσης Προσωπικού για την διενέργεια Εσωτερικού Ελέγχου στον Δήμο ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΔ8ΩΞΗ-ΕΚΞ
ΩΥΒΣΩΞΗ-ΑΓΗ 25/2/2022 Προμήθεια βιοδιασπώμενων σκευών ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΒΣΩΞΗ-ΑΓΗ
ΡΛ85ΩΞΗ-Ζ7Γ 25/2/2022 Προγραμματική σύμβαση με ΔΙ.ΠΑ.Ε. Οικο-πολιτιστική ανάδειξη του Δήμου Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΛ85ΩΞΗ-Ζ7Γ
ΡΕΧΚΩΞΗ-ΙΔΚ 25/2/2022 Προγραμματική σύμβαση με τη Δ.Ε.Π.ΑΝ. Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήττων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 του Ν.4674/2020 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΕΧΚΩΞΗ-ΙΔΚ
Ψ9ΖΧΩΞΗ-ΒΧΜ 25/2/2022 Προμήθεια δεξαμενης πόσιμου ύδατος (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9ΖΧΩΞΗ-ΒΧΜ
9ΣΠ3ΩΞΗ-Ν72 25/2/2022 Εργασίες ανάπλασης κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε.Παρανεστίου (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΣΠ3ΩΞΗ-Ν72
6ΣΠΔΩΞΗ-311 25/2/2022 Μίσθωση ανυψωτικού μηχανήματος (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΣΠΔΩΞΗ-311
Ψ106ΩΞΗ-Χ5Τ 25/2/2022 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ106ΩΞΗ-Χ5Τ
6ΓΦΝΩΞΗ-79Ψ 25/2/2022 Προμήθεια οικοδομικών υλικών Δ.Ε. Νικηφόρου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΦΝΩΞΗ-79Ψ
6957ΩΞΗ-2Λ3 25/2/2022 Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6957ΩΞΗ-2Λ3
6ΦΥ9ΩΞΗ-Δ71 24/2/2022 ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΦΥ9ΩΞΗ-Δ71
92ΚΦΩΞΗ-ΞΑΠ 24/2/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/92ΚΦΩΞΗ-ΞΑΠ
6ΨΙΩΩΞΗ-9Δ2 24/2/2022 Εργασίες συντηρήσεων και επισκευών μηχανολογικών εξαρτημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Παρανεστίου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΙΩΩΞΗ-9Δ2
Ψ54ΑΩΞΗ-ΞΨΙ 24/2/2022 Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών ΔΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ54ΑΩΞΗ-ΞΨΙ
6Ε7ΘΩΞΗ-ΛΑΚ 24/2/2022 Συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων παιδικών χαρών ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ε7ΘΩΞΗ-ΛΑΚ
9ΠΧ1ΩΞΗ-ΗΔ8 24/2/2022 Προμήθεια κουφωμάτων πρώην σχολείου Ψηλής Ράχης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΠΧ1ΩΞΗ-ΗΔ8
ΨΞΟΧΩΞΗ-5ΧΡ 24/2/2022 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) και την προώθηση της ηλεκτροκίνησης εντός των ορίων του Δήμου Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΟΧΩΞΗ-5ΧΡ
6ΓΤΕΩΞΗ-3ΒΗ 24/2/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΤΕΩΞΗ-3ΒΗ
ΨΔ53ΩΞΗ-Ζ4Α 24/2/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΔ53ΩΞΗ-Ζ4Α
6Η1ΙΩΞΗ-ΙΔΜ 24/2/2022 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1%, 4% , 8% ,3% ΑΕΠΠ , ΕΑΔΗΣΣΥ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΑΕΠΠ ΚΑΙ ΕΑΔΗΣΣΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Η1ΙΩΞΗ-ΙΔΜ
ΩΧΡ8ΩΞΗ-Σ35 23/2/2022 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΥΠΕΡ ΤΠΔ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧΡ8ΩΞΗ-Σ35
683ΕΩΞΗ-4Ψ9 22/2/2022 Εργασίες καθαρισμού χόρτων και αποψίλωσης δέντρων στα νεκροταφεία της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/683ΕΩΞΗ-4Ψ9
Ψ5ΓΑΩΞΗ-ΤΙΝ 22/2/2022 Εργασίες Περιποίησης πρασίνου ΔΕ Νικηφόρου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ5ΓΑΩΞΗ-ΤΙΝ
ΨΔΤΙΩΞΗ-7ΡΒ 22/2/2022 Εργασίες Περιποίησης Πάρκων πρασίνου ΔΕ Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΔΤΙΩΞΗ-7ΡΒ
ΨΗΤΥΩΞΗ-ΦΧ3 22/2/2022 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΤΥΩΞΗ-ΦΧ3
9ΝΥΕΩΞΗ-Υ3Π 22/2/2022 Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΝΥΕΩΞΗ-Υ3Π
Ψ7ΣΦΩΞΗ-ΠΚΣ 21/2/2022 Εργασίες καθαρισμού χόρτων και αποψίλωσης δέντρων στα νεκροταφεία της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7ΣΦΩΞΗ-ΠΚΣ
6Δ4ΙΩΞΗ-ΟΒΛ 21/2/2022 Προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Ε Νικηφόρου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Δ4ΙΩΞΗ-ΟΒΛ
60ΞΠΩΞΗ-ΑΦ9 21/2/2022 Προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Ε Παρανεστίου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΞΠΩΞΗ-ΑΦ9
60ΦΑΩΞΗ-ΦΛ7 18/2/2022 Εργασίες συντηρήσεων και επισκευών μηχανολογικών εξαρτημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΦΑΩΞΗ-ΦΛ7
ΩΝ4ΝΩΞΗ-ΛΤΜ 18/2/2022 Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών ΔΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝ4ΝΩΞΗ-ΛΤΜ
ΨΚ0ΧΩΞΗ-ΨΜ7 18/2/2022 Συντήρηση και επισκευή υφιστάμενων παιδικών χαρών ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚ0ΧΩΞΗ-ΨΜ7
9Ψ2ΩΩΞΗ-8ΩΓ 18/2/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ψ2ΩΩΞΗ-8ΩΓ
9ΩΦ3ΩΞΗ-ΝΕ7 18/2/2022 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ POS ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΓΩ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΩΦ3ΩΞΗ-ΝΕ7
9Ω4ΚΩΞΗ-Ω07 18/2/2022 24ωρη Λήψη και επεξεργασία των σημάτων των συστημάτων ασφαλείας των Δημοτικών κτιρίων και ειδοποίηση ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ω4ΚΩΞΗ-Ω07
93ΤΥΩΞΗ-ΤΚΩ 18/2/2022 24ωρη Λήψη και επεξεργασία των σημάτων των συστημάτων ασφαλείας των Δημοτικών κτιρίων και ειδοποίηση ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/93ΤΥΩΞΗ-ΤΚΩ
60Γ9ΩΞΗ-ΙΛΜ 17/2/2022 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση φωτισμό, καθαριότητα ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/60Γ9ΩΞΗ-ΙΛΜ
ΨΩΘΛΩΞΗ-9Μ4 17/2/2022 Υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης ΚΠΕ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩΘΛΩΞΗ-9Μ4
68ΠΗΩΞΗ-3Υ8 17/2/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/68ΠΗΩΞΗ-3Υ8
ΩΔΝΔΩΞΗ-ΒΦ1 17/2/2022 Β ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΝΔΩΞΗ-ΒΦ1
6ΗΝΛΩΞΗ-ΚΣΚ 17/2/2022 ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΚΠΕ) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΝΛΩΞΗ-ΚΣΚ
6ΖΓΕΩΞΗ-3Φ3 17/2/2022 ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΖΓΕΩΞΗ-3Φ3
61ΑΓΩΞΗ-9ΞΤ 17/2/2022 Αντιμισθία Δημάρχου και Αντιδημάχων μηνός Φεβρουάριος 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/61ΑΓΩΞΗ-9ΞΤ
6ΠΥΕΩΞΗ-ΠΑ1 17/2/2022 Μισθοδοσία Γενικός Γραμματέας & Δύο Ειδικοί Σύμβουλοι Δημοσίου-Μήνας Φεβρουάριος 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΥΕΩΞΗ-ΠΑ1
ΨΩΠΠΩΞΗ-ΛΥΠ 17/2/2022 Μισθοδοσία Προεδροι Τ.Κ. - Ε.Τ.Κ.-Εξοδα Κίνησης Προέδρων Φεβρουάριος 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩΠΠΩΞΗ-ΛΥΠ
ΨΥΦ8ΩΞΗ-4Θ9 17/2/2022 Μισθοδοσία Αορίστου Καθαριότητας, Αορίστου Καθαρίστρια σχολείου και Αορίστου διοικητικοί-Μήνας Φεβρουάριος 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥΦ8ΩΞΗ-4Θ9
ΨΤ5ΕΩΞΗ-ΛΑ5 17/2/2022 Α ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤ5ΕΩΞΗ-ΛΑ5
ΩΥΖΝΩΞΗ-ΕΟΖ 16/2/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΖΝΩΞΗ-ΕΟΖ
6ΦΚ6ΩΞΗ-4Ι0 16/2/2022 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού του προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι Δ.Ε. ΝΙικηφόρου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΦΚ6ΩΞΗ-4Ι0
9ΞΥΖΩΞΗ-Γ24 16/2/2022 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΠΟ 28/12/2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΞΥΖΩΞΗ-Γ24
6ΕΘΕΩΞΗ-ΩΣΞ 16/2/2022 Συντήρηση κι επισκευή μεγαφωνικών εγκαταστάσεων Δ.Παρανεστίου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΘΕΩΞΗ-ΩΣΞ
Ω55ΞΩΞΗ-ΧΑ0 16/2/2022 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Α ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΕΡ ΤΠΔ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω55ΞΩΞΗ-ΧΑ0
9ΗΠΑΩΞΗ-62Η 16/2/2022 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ Α ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΕΡ ΤΠΔΚΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΗΠΑΩΞΗ-62Η
6ΥΣ6ΩΞΗ-Τ99 16/2/2022 Δαπάνη συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο ιδιωτικού φορέα με θέμα “ΕΚΜΑΘΗΣΗ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΣ6ΩΞΗ-Τ99
ΡΘΚ6ΩΞΗ-ΧΒΛ 16/2/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΘΚ6ΩΞΗ-ΧΒΛ
ΩΔΧ3ΩΞΗ-Σ12 16/2/2022 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (άρθρα 3 Ν.1726/44, 30 Ν.2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΧ3ΩΞΗ-Σ12
6ΚΖΩΩΞΗ-Ω0Η 15/2/2022 Εργασίες συντηρήσεων μονοπατιών Δήμου Παρανεστίου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΖΩΩΞΗ-Ω0Η
ΨΖΛ6ΩΞΗ-ΨΓ4 15/2/2022 Προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Ε Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΖΛ6ΩΞΗ-ΨΓ4
ΨΚΥ2ΩΞΗ-67Γ 15/2/2022 Ορισμός δημοτικής υπηρεσίας για την εξέταση αιτήσεων της παροχής εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος, δυνάμει του άρθρου 36 του Ν. 4508/2017 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚΥ2ΩΞΗ-67Γ
Ψ091ΩΞΗ-ΓΘΛ 15/2/2022 Δαπάνη συμμετοχής υπαλλήλoy σε σεμινάριo ιδιωτικού φορέα με θέμα: ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ091ΩΞΗ-ΓΘΛ
9ΔΝ0ΩΞΗ-ΓΝ2 15/2/2022 Έγκριση της Συνοπτικής Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης 1ου τριμήνου του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ Λ.Τ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΔΝ0ΩΞΗ-ΓΝ2
982ΛΩΞΗ-ΕΔΖ 15/2/2022 Έγκριση της Συνοπτικής Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης 1ου τριμήνου του έργου «Κατασκευή φρεατίων ομβρίων υδάτων» ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/982ΛΩΞΗ-ΕΔΖ
ΨΦΔΟΩΞΗ-ΕΔΣ 15/2/2022 Έγκριση της Συνοπτικής Ανακεφαλαιωτικής Έκθεσης 1ου τριμήνου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΔΟΩΞΗ-ΕΔΣ
ΨΣΩΡΩΞΗ-22Υ 10/2/2022 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΣΩΡΩΞΗ-22Υ
64ΕΑΩΞΗ-ΔΟΛ 10/2/2022 Συντήρηση κι επισκευή μεγαφωνικών εγκαταστάσεων Δ.Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΕΑΩΞΗ-ΔΟΛ
ΨΗΡΞΩΞΗ-Ρ73 10/2/2022 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΡΞΩΞΗ-Ρ73
Ψ42ΥΩΞΗ-ΙΜΝ 10/2/2022 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ42ΥΩΞΗ-ΙΜΝ
ΨΜΑ6ΩΞΗ-Ζ3Φ 10/2/2022 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΑ6ΩΞΗ-Ζ3Φ
9Δ1ΜΩΞΗ-ΧΗ7 10/2/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Δ1ΜΩΞΗ-ΧΗ7
ΩΖΜ5ΩΞΗ-2Κ8 10/2/2022 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΜ5ΩΞΗ-2Κ8
6Υ7ΡΩΞΗ-ΜΟΕ 9/2/2022 Συνδρομές σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Υ7ΡΩΞΗ-ΜΟΕ
6ΤΜ1ΩΞΗ-6Ψ8 9/2/2022 Προμήθεια βιβλίων κλπ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΜ1ΩΞΗ-6Ψ8
Ψ61ΚΩΞΗ-ΚΛΖ 9/2/2022 Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων και αδρανών υλικών ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ61ΚΩΞΗ-ΚΛΖ
6Μ2ΛΩΞΗ-896 9/2/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Μ2ΛΩΞΗ-896
ΨΝΦ7ΩΞΗ-ΕΓΞ 9/2/2022 Εργασίες συντηρήσεων μονοπατιών Δήμου Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝΦ7ΩΞΗ-ΕΓΞ
ΩΜΥΔΩΞΗ-2Σ0 9/2/2022 Προμήθεια υλικών περίφραξης ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΥΔΩΞΗ-2Σ0
ΩΥΛΣΩΞΗ-ΓΑΘ 8/2/2022 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΛΣΩΞΗ-ΓΑΘ
6ΤΒ4ΩΞΗ-ΖΦ2 8/2/2022 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΦΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΒ4ΩΞΗ-ΖΦ2
9ΔΨ1ΩΞΗ-ΣΤΤ 8/2/2022 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΔΨ1ΩΞΗ-ΣΤΤ
ΨΥΥ5ΩΞΗ-734 7/2/2022 Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής διενέργειας/ επιτροπής αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων για το έτος 2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥΥ5ΩΞΗ-734
66ΘΣΩΞΗ-0ΤΒ 7/2/2022 Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων σύναψης συμβάσεων, εκτέλεσης προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/66ΘΣΩΞΗ-0ΤΒ
972ΒΩΞΗ-Ρ1Λ 7/2/2022 Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών για το έτος 2022» ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/972ΒΩΞΗ-Ρ1Λ
ΨΖΥΦΩΞΗ-ΑΜΥ 7/2/2022 Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παραλαβής προμηθειών για το έτος 2022.» ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΖΥΦΩΞΗ-ΑΜΥ
6ΑΞΜΩΞΗ-ΦΕΡ 7/2/2022 Προγραμματική σύμβαση με τη Δ.Ε.Π.ΑΝ. Διοικητική Υποστήριξη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήττων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παρανεστίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 & 3 του Ν.4674/2020 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΞΜΩΞΗ-ΦΕΡ
ΨΔΑΤΩΞΗ-89Γ 4/2/2022 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ UNESCO Con-E-Ect ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ UNESCO" ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΔΑΤΩΞΗ-89Γ
ΩΔΗΓΩΞΗ-ΙΗΧ 4/2/2022 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΙΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΗΓΩΞΗ-ΙΗΧ
ΩΔ3ΧΩΞΗ-Π6Ο 4/2/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔ3ΧΩΞΗ-Π6Ο
6Β4ΓΩΞΗ-9Α6 4/2/2022 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ - ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΣΑ ΕΠ0311 ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Β4ΓΩΞΗ-9Α6
ΨΟΜ5ΩΞΗ-Ξ0Ζ 4/2/2022 Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη δικαιώματος προτίμησης των Μετόχων της Αναπτυξιακής Δράμας Α.Ε. στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΜ5ΩΞΗ-Ξ0Ζ
Ψ1ΧΕΩΞΗ-2ΨΜ 4/2/2022 Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άδρευσης, το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1&2 του Β.Δ 28.3/15.4.1957 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ1ΧΕΩΞΗ-2ΨΜ
ΩΧΜΤΩΞΗ-ΙΑΘ 4/2/2022 Ορισμός Επιτροπής για την υλοποίηση του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΤΕΒΑ) ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧΜΤΩΞΗ-ΙΑΘ
6ΤΘΝΩΞΗ-Θ4Ω 4/2/2022 Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2022. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΘΝΩΞΗ-Θ4Ω
ΨΨΟΟΩΞΗ-ΧΗ1 4/2/2022 Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2022. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΟΟΩΞΗ-ΧΗ1
ΨΝΘ9ΩΞΗ-ΗΝ5 4/2/2022 Ορισμός μελών επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2022. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝΘ9ΩΞΗ-ΗΝ5
6ΗΩΘΩΞΗ-57Μ 4/2/2022 Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για την συμμετοχή δύο δημοτικών συμβούλων του Δήμου Παρανεστίου και δύο αναπληρωματικών για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΩΘΩΞΗ-57Μ
61ΡΠΩΞΗ-2Λ1 4/2/2022 Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/61ΡΠΩΞΗ-2Λ1
Ψ0ΑΒΩΞΗ-ΖΑΣ 4/2/2022 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0ΑΒΩΞΗ-ΖΑΣ
986ΡΩΞΗ-ΟΔΚ 3/2/2022 Κατανομή ποσού 13.559,66€ Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/986ΡΩΞΗ-ΟΔΚ
ΨΥΔΝΩΞΗ-ΒΛΕ 3/2/2022 Εργασίες συντήρησης δικτύων ύδρευσης και άρδευσης ΔΕ Παρανεστίου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥΔΝΩΞΗ-ΒΛΕ
Ψ6ΚΙΩΞΗ-1Ο7 3/2/2022 Έγκριση της 31ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6ΚΙΩΞΗ-1Ο7
9ΨΘ2ΩΞΗ-ΝΕΚ 3/2/2022 Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2022 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΨΘ2ΩΞΗ-ΝΕΚ
618ΟΩΞΗ-6ΙΖ 3/2/2022 Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων Δ΄ τριμήνου (01/10/2021-31/12/2021) προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/618ΟΩΞΗ-6ΙΖ
6ΟΛΑΩΞΗ-64Χ 3/2/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΑΠ. ΟΕ 8/2022) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΛΑΩΞΗ-64Χ
6ΙΕ2ΩΞΗ-ΠΒΧ 3/2/2022 Εργασίες συντήρησης αγροτικών οδών Δήμου Παρανεστίου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΕ2ΩΞΗ-ΠΒΧ
61ΒΙΩΞΗ-3Ε5 3/2/2022 Συνδρομές σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/61ΒΙΩΞΗ-3Ε5
6ΡΜΞΩΞΗ-ΜΨΠ 3/2/2022 Συνδρομές σε εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΜΞΩΞΗ-ΜΨΠ
ΨΒΡΜΩΞΗ-ΘΚΛ 3/2/2022 Έγκριση του πρακτικού 1 & 2 της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ» για τα έτη 2022,2023 και 2024. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΡΜΩΞΗ-ΘΚΛ
ΨΚ90ΩΞΗ-ΔΩΓ 3/2/2022 Ακύρωση της 164/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου και λήψη νέας ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚ90ΩΞΗ-ΔΩΓ
ΩΝΡ2ΩΞΗ-7ΦΝ 3/2/2022 Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, της υπηρεσίας : «ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», κατόπιν κλήρωσης ΜΗΜΕΔ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΡ2ΩΞΗ-7ΦΝ
ΨΥΥΣΩΞΗ-ΠΔΡ 3/2/2022 Έγκριση του 1ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής διαδικασίας διαγωνισμού, για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «ΈΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥΥΣΩΞΗ-ΠΔΡ
ΨΣΚ8ΩΞΗ-47Ζ 3/2/2022 Λήψη απόφασης για την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΣΚ8ΩΞΗ-47Ζ
6ΥΧ0ΩΞΗ-ΩΛΧ 3/2/2022 Κλείσιμο των σχολικών μονάδων της Δ.Ε. Παρανεστίου του Δήμου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΧ0ΩΞΗ-ΩΛΧ
ΩΧΚ9ΩΞΗ-2Ω2 2/2/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΟΧ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧΚ9ΩΞΗ-2Ω2
9Ζ2ΖΩΞΗ-ΓΛΦ 2/2/2022 Υποστηρικτικές ενέργειες διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ζ2ΖΩΞΗ-ΓΛΦ
Ψ2Α0ΩΞΗ-Ω7Φ 2/2/2022 Λήψη απόφασης για διαπίστωση αδυναμίας εκτέλεσης υπηρεσιών με ίδια μέσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ. 1 του Ν. 3979/2011. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ2Α0ΩΞΗ-Ω7Φ
ΨΕΤΠΩΞΗ-ΗΛΜ 2/2/2022 Τροποποίηση της 113/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, έγκριση και καθορισμός των όρων δημοπράτησης, της μελέτης με τίτλο: «Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Παρανεστίου». ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕΤΠΩΞΗ-ΗΛΜ
9ΒΘΤΩΞΗ-2ΔΝ 2/2/2022 Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΒΘΤΩΞΗ-2ΔΝ
6ΖΜ5ΩΞΗ-38Β 2/2/2022 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΖΜ5ΩΞΗ-38Β
ΩΝΥΙΩΞΗ-Β71 2/2/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΥΙΩΞΗ-Β71
6ΤΣ0ΩΞΗ-ΑΒΠ 2/2/2022 Συντήρηση ιστοτόπου του Δήμου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΣ0ΩΞΗ-ΑΒΠ
ΨΘ85ΩΞΗ-ΖΛΝ 2/2/2022 Συντήρηση του ανελκυστήρα του Δήμου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘ85ΩΞΗ-ΖΛΝ
Ψ3ΥΞ4653ΠΓ-85Π 1/2/2022 Ολοκλήρωση Πράξης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» και με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: «950159» ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ3ΥΞ4653ΠΓ-85Π
6Ν2ΩΩΞΗ-ΖΓΨ 1/2/2022 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ν2ΩΩΞΗ-ΖΓΨ
ΩΝ6ΡΩΞΗ-ΨΩΨ 1/2/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝ6ΡΩΞΗ-ΨΩΨ
ΨΖΗΒ46Ψ84Α-67Θ 31/1/2022 Έγκριση δαπάνης μισθοδοσίας του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΖΗΒ46Ψ84Α-67Θ
663Β46Ψ84Α-Ν7Χ 31/1/2022 Απόφαση ανάληψης δέσμευσης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/663Β46Ψ84Α-Ν7Χ
ΩΔΞΕ46ΜΤΛΗ-ΚΣΛ 31/1/2022 : «Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης- διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ , σε Σχολικές Μονάδες στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)» για το Σχολικό Έτος 2021-2022. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΞΕ46ΜΤΛΗ-ΚΣΛ
6ΨΡΙ46Ψ84Α-ΠΞΔ 31/1/2022 Έγκριση δαπάνης παροχής συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών (Interreg), στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg «Access2Heritage» του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΡΙ46Ψ84Α-ΠΞΔ
Ψ1ΚΩ46Ψ84Α-340 31/1/2022 Απόφαση ανάληψης δέσμευσης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ1ΚΩ46Ψ84Α-340
ΩΝΗΨ46Ψ84Α-Φ87 31/1/2022 Απόφαση ανάληψης δέσμευσης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΗΨ46Ψ84Α-Φ87
9Α9Α46Ψ84Α-ΡΟ9 31/1/2022 Απόφαση ανάληψης δέσμευσης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Α9Α46Ψ84Α-ΡΟ9
9Ν9Η46Ψ84Α-ΦΗ6 31/1/2022 Έγκριση δαπάνης υπηρεσιών δακτυλιώσεων ειδών ορνιθοπανίδας στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ν9Η46Ψ84Α-ΦΗ6
63Λ746Ψ84Α-Κ56 31/1/2022 Απόφαση ανάληψης δέσμευσης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/63Λ746Ψ84Α-Κ56
92Δ246Ψ84Α-ΩΗ0 31/1/2022 Έγκριση δαπάνης υπηρεσιών δράσης «Προστασία θέσεων φωλιάσματος και τροφοληψίας για είδη ορνιθοπανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/92Δ246Ψ84Α-ΩΗ0
69Μ846Ψ84Α-ΠΓΕ 31/1/2022 Απόφαση ανάληψης δέσμευσης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/69Μ846Ψ84Α-ΠΓΕ
Ψ5ΔΟ46Ψ84Α-ΕΣΡ 31/1/2022 Έγκριση δαπάνης υπηρεσιών δράσης «Παρακολούθηση μικρών θηλαστικών κοινοτικού ενδιαφέροντος», στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ5ΔΟ46Ψ84Α-ΕΣΡ
ΨΑΦ446Ψ84Α-3Φ1 31/1/2022 Απόφαση ανάληψης δέσμευσης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑΦ446Ψ84Α-3Φ1
9ΝΖΚ46Ψ84Α-Β7Ο 31/1/2022 Έγκριση δαπάνης υπηρεσιών σχετικών με Η/Υ - λογισμικό - βάσεις δεδομένων, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ΕΠΥΜΕΠΕΡΑΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΝΖΚ46Ψ84Α-Β7Ο
69ΛΥ46Ψ84Α-ΖΑ7 31/1/2022 Έγκριση δαπάνης πάγιων εξόδων του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/69ΛΥ46Ψ84Α-ΖΑ7
ΩΝΥΒΩΞΗ-ΗΥΑ 31/1/2022 Προµήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Παρανεστίου (Ι.Δ.Α.Χ & Ι.Δ.Ο.Χ) και τους εργαζόμενους στο Ν.Π.Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΥΒΩΞΗ-ΗΥΑ
9ΠΓΕ46Ψ84Α-ΑΒΙ 31/1/2022 Απόφαση ανάληψης δέσμευσης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΠΓΕ46Ψ84Α-ΑΒΙ
6ΨΣΘΩΞΗ-ΝΡΠ 31/1/2022 Προμήθεια υλικών περίφραξης ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΣΘΩΞΗ-ΝΡΠ
Ψ4ΕΞ46ΜΤΛΒ-ΓΔΑ 31/1/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4ΕΞ46ΜΤΛΒ-ΓΔΑ
Ω3ΧΗΩΞΗ-5ΚΑ 31/1/2022 Προμήθεια βιβλίων κλπ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω3ΧΗΩΞΗ-5ΚΑ
ΨΩ5Ι7ΛΒ-ΖΛΕ 31/1/2022 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩ5Ι7ΛΒ-ΖΛΕ
ΨΜΕΩΩΞΗ-Ω5Ζ 31/1/2022 Προμήθεια βιβλίων κλπ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΕΩΩΞΗ-Ω5Ζ
6ΝΛΘΩΞΗ-Θ4Θ 28/1/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΝΛΘΩΞΗ-Θ4Θ
6ΞΨ2ΩΞΗ-6Ν3 28/1/2022 Δαπάνη συμμετοχής υπαλλήλων σε σεμινάριο ιδιωτικού φορέα με θέμα Σύνταξη & Υποβολή Ολοκληρωμένου Επιχ/κού Προγ/τος Δήμων για την Διαχείριση Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς στα πλαίσια του Ν.4830/2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΨ2ΩΞΗ-6Ν3
948Π46Ψ842-ΧΕ7 27/1/2022 Έγκριση δομικών κατασκευών κεραίας: ΣΤΑΘΜΟΣ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ COSMOTE "ΚΑΛΕΣ ΣΑΡ 1403499" ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΟΤΕ (ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ) ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/948Π46Ψ842-ΧΕ7
Ψ8ΔΨ465ΖΩ5-0Λ0 27/1/2022 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 925-27/01/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8ΔΨ465ΖΩ5-0Λ0
Ψ9Β2ΩΞΗ-ΑΕ7 27/1/2022 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 1855/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9Β2ΩΞΗ-ΑΕ7
Ψ8ΕΩ46Ψ84Α-73Ω 27/1/2022 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για το οικονομικό έτος 2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8ΕΩ46Ψ84Α-73Ω
ΨΙΤΖΟΡ1Υ-ΑΘΧ 27/1/2022 ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΙΤΖΟΡ1Υ-ΑΘΧ
Ψ46ΩΟΡ1Υ-9ΕΙ 27/1/2022 ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ46ΩΟΡ1Υ-9ΕΙ
ΨΔΙΓ46ΜΤΛ6-79Χ 27/1/2022 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – Α΄ κατανομή έτους 2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΔΙΓ46ΜΤΛ6-79Χ
9ΣΥΙΩΞΗ-ΨΚΧ 27/1/2022 Προμήθεια αδρανών υλικών Δ.Ε Νικηφόρου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΣΥΙΩΞΗ-ΨΚΧ
ΩΜΚΤ46ΜΤΛΗ-Β2Υ 27/1/2022 «Απόφαση Τροποποίησης τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ , σε Σχολικές Μονάδες στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)» για το Σχολικό Έτος 2021-2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΚΤ46ΜΤΛΗ-Β2Υ
ΨΛΜΚΟΡ1Ο-3Β9 27/1/2022 Κατακύρωση του Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για τη διενέργεια εξετάσεων πηκτικού μηχανισμού και παρακλίνιου ελέγχου D-διμερών (με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού)» (CPV: 33694000-1 Διαγνωστικές ουσίες)» για τις ανάγκες των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 106.764,00€ με ΦΠΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΜΚΟΡ1Ο-3Β9
9ΩΦΛΩΞΗ-ΨΗ1 27/1/2022 ΛΥΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΩΦΛΩΞΗ-ΨΗ1
6Υ7946ΜΤΛ6-Θ1Μ 27/1/2022 Κατανομή ποσού ύψους 51.074.568,00 € σε Δήμους της Χώρας για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες της Χώρας, για το διδακτικό έτος 2021-2022. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Υ7946ΜΤΛ6-Θ1Μ
ΨΑ427ΛΒ-5ΡΥ 27/1/2022 Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΣΙΤΑΓΡΩΝ», του Δήμου Προσοτσάνης, της ΠΕ Δράμας ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑ427ΛΒ-5ΡΥ
9Π5ΝΩΞΗ-Φ5Τ 27/1/2022 Συντήρηση ιστοτόπου του Δήμου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Π5ΝΩΞΗ-Φ5Τ
65ΙΤΩΞΗ-3Ρ0 27/1/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/65ΙΤΩΞΗ-3Ρ0
6ΜΕ7ΩΞΗ-5ΞΜ 27/1/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΕ7ΩΞΗ-5ΞΜ
Ψ1ΑΦΟΡ1Ο-Γ0Π 27/1/2022 Παράταση της υπ’ αρ. 161/2021 σύμβασης για την παροχή διοικητικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών (CPV 79620000-6 Υπηρεσίες διάθεσης προσωπικού όπου περιλαμβάνεται προσωρινό προσωπικό) σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 206 & 207 του Ν.4820/2021, διάρκειας τριών (3) μηνών ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ1ΑΦΟΡ1Ο-Γ0Π
9ΘΓΖΩΞΗ-Τ19 27/1/2022 Συντήρηση του ανελκυστήρα του Δήμου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΘΓΖΩΞΗ-Τ19
97ΜΠ46ΜΤΛΗ-ΚΜΦ 26/1/2022 «Απόφαση νέας διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ , σε Δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)» για το Σχολικό Έτος 2021-2022. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/97ΜΠ46ΜΤΛΗ-ΚΜΦ
6ΟΒΘ46Ψ84Α-ΩΦΞ 26/1/2022 Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών λογιστικής παρακολούθησης του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΒΘ46Ψ84Α-ΩΦΞ
Ψ1ΑΖ46Ψ84Α-Ζ0Σ 26/1/2022 Ανάληψη υποχρέωσης δέσμευσης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ1ΑΖ46Ψ84Α-Ζ0Σ
9ΩΖΚΩΞΗ-ΓΑ0 26/1/2022 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΩΖΚΩΞΗ-ΓΑ0
6Γ9ΤΩΞΗ-ΗΘΧ 26/1/2022 Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Γ9ΤΩΞΗ-ΗΘΧ
6Ψ1446Ψ84Α-ΟΥΜ 26/1/2022 Απόφαση ανάληψης δέσμευσης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ψ1446Ψ84Α-ΟΥΜ
ΨΞ0Ξ46Ψ84Α-99Α 26/1/2022 Ανάθεση υπηρεσιών λογιστικής παρακολούθησης του ΦΔΟΡ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞ0Ξ46Ψ84Α-99Α
ΩΝ91ΟΡ1Υ-ΖΞΧ 26/1/2022 ΔΑΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΒΟΣΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝ91ΟΡ1Υ-ΖΞΧ
Ψ2ΠΥΩΞΗ-ΙΗ4 25/1/2022 Προμήθεια Ηλεκτρικών Λαμπτήρων και Υλικών Συντήρησης ΦΟΠ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ2ΠΥΩΞΗ-ΙΗ4
6ΥΖ5ΩΞΗ-6ΗΖ 25/1/2022 Προμήθεια υλικών περίφραξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΖ5ΩΞΗ-6ΗΖ
Ψ0ΘΘΩΞΗ-ΧΤΔ 25/1/2022 Προµήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου Παρανεστίου(Ι.Δ.Α.Χ & Ι.Δ.Ο.Χ) και τους εργαζόμενους στο Ν.Π.Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας (Ι.Δ.Ο.Χ.) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0ΘΘΩΞΗ-ΧΤΔ
63ΝΧ46Ψ84Α-ΟΒΧ 25/1/2022 Έγκριση πληρωμής δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/63ΝΧ46Ψ84Α-ΟΒΧ
Ψ4Π0ΟΡ1Υ-Ζ14 24/1/2022 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 165/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου σχετικά με την «Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου». ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4Π0ΟΡ1Υ-Ζ14
6Χ6ΓΟΡ1Υ-5Γ6 24/1/2022 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 166/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου σχετικά με την «Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου». ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Χ6ΓΟΡ1Υ-5Γ6
6Ι0ΛΟΡ1Υ-ΜΒΝ 24/1/2022 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 154/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου σχετικά με την «Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου». ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ι0ΛΟΡ1Υ-ΜΒΝ
ΩΖΑΞΟΡ1Υ-Μ22 24/1/2022 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 167/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου σχετικά με την «Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου». ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΑΞΟΡ1Υ-Μ22
6ΗΨ0ΟΡ1Ο-Η63 24/1/2022 Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 63/2021 και συστημικό αριθμό 140964, για τις υπηρεσίες συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. & ΤΟΜΥ) για δύο (2) έτη (CPV: 50313000-2, Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανών αναπαραγωγής), αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΨ0ΟΡ1Ο-Η63
Ψ33ΓΟΡ1Υ-Τ5Τ 24/1/2022 Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Υπαλλήλων Ο.Τ.Α. Νομού Δράμας για την χρονική περίοδο έως 31.12.2022. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ33ΓΟΡ1Υ-Τ5Τ
6Τ87ΟΡ1Ο-Ο0Η 24/1/2022 Σύσταση συνεργείου Υπερωριακής Απασχόλησης των υπαλλήλων των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υ.Πε., για το μήνα Φεβρουάριο 2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Τ87ΟΡ1Ο-Ο0Η
ΩΣΘΦΟΡ1Ο-ΖΧ7 24/1/2022 Σύσταση συνεργείου Υπερωριακής Απασχόλησης των υπαλλήλων Κατηγορίας και Κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων και ΔΕ Οδηγών, για το μήνα Φεβρουάριο 2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣΘΦΟΡ1Ο-ΖΧ7
9ΡΠΟ46Ψ84Α-ΚΒΟ 24/1/2022 Έγκριση πληρωμής δαπάνης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΡΠΟ46Ψ84Α-ΚΒΟ
ΨΝΥΡ46Ψ84Α-ΩΔΒ 24/1/2022 Έγκριση πληρωμής δαπάνης νομικών υπηρεσιών και δικαστικών εξόδων ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝΥΡ46Ψ84Α-ΩΔΒ
6Χ3ΚΟΡ1Υ-ΒΦΑ 24/1/2022 Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Χ3ΚΟΡ1Υ-ΒΦΑ
ΨΟ4ΟΩΞΗ-ΜΞΑ 21/1/2022 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ, ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟ4ΟΩΞΗ-ΜΞΑ
6ΠΓΑ465ΖΩ5-ΧΕΗ 21/1/2022 «Πρόγραμμα Οικονομικής Στήριξης Οικογενειών με παιδιά Προσχολικής Ηλικίας Περιόδου 2021-2022» ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΓΑ465ΖΩ5-ΧΕΗ
6ΣΗΕ465ΖΩ5-66Μ 20/1/2022 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 786-20/01/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΣΗΕ465ΖΩ5-66Μ
ΩΤΡΟ46ΜΤΛ6-0Ν0 20/1/2022 Α΄ Κατανομή, ποσού 28.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΡΟ46ΜΤΛ6-0Ν0
ΨΒΖ1ΟΛ1Ε-7ΧΝ 20/1/2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθ. ΣΟΧ 1/2022 (Αναριθμηθείσα από ΣΟΧ 1/2021) Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» (Περίοδος 2021-2022) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΖ1ΟΛ1Ε-7ΧΝ
ΩΖ4Φ46ΨΖ3Π-ΥΦΩ 20/1/2022 Αποφάσεις Πρακτικού 154/19-01-2022 Συνεδρίασης της ΕΕΔΙ του ΕΛΚΕ ΔΙΠΑΕ_Κατηγορία Α1 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖ4Φ46ΨΖ3Π-ΥΦΩ
94ΠΘΩΞΗ-Ι3Ν 20/1/2022 Χωματουργικές Εργασίες Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/94ΠΘΩΞΗ-Ι3Ν
Ψ2ΟΟ46ΜΤΛΗ-ΥΟ5 20/1/2022 «Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ , σε Σχολικές Μονάδες στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)» για το Σχολικό Έτος 2021-2022. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ2ΟΟ46ΜΤΛΗ-ΥΟ5
ΩΖΒΑ6ΣΙ-ΛΟ5 20/1/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔ ΣΥΜΒΑΣΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΒΑ6ΣΙ-ΛΟ5
ΨΤΓΥΩΞΗ-ΟΦΧ 20/1/2022 Εργασίες συντήρησης δικτύων ύδρευσης και άρδευσης ΔΕ Νικηφόρου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤΓΥΩΞΗ-ΟΦΧ
Ψ1ΤΕ46Ψ84Α-Λ6Ι 20/1/2022 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ1ΤΕ46Ψ84Α-Λ6Ι
69ΨΠ46Ψ84Α-104 20/1/2022 Έγκριση πληρωμής δαπάνης καυσίμων οχήματος του ΦΔΟΡ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/69ΨΠ46Ψ84Α-104
ΩΖΚΜΩΞΗ-4ΚΥ 20/1/2022 Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων και αδρανών υλικών ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΚΜΩΞΗ-4ΚΥ
66ΩΕ46Ψ842-ΛΛΑ 19/1/2022 Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 99.90kW, αρ. 457 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/66ΩΕ46Ψ842-ΛΛΑ
93Ζ9465ΖΩ5-ΗΘΧ 19/1/2022 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 668-19/01/2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/93Ζ9465ΖΩ5-ΗΘΧ
ΩΔΓΗΩΞΗ-Λ18 19/1/2022 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και υλικών συντήρησης ΦΟΠ ΔΕ Νικηφόρου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΓΗΩΞΗ-Λ18
ΨΚΚΣΟΡ1Ο-Π3Θ 19/1/2022 Προσωρινή παραχώρηση ασθενοφόρου από το Κέντρο Υγείας Προσοτσάνης στο ΕΚΑΒ Καβάλας ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚΚΣΟΡ1Ο-Π3Θ
9ΓΙ246Ψ84Α-ΦΕ0 19/1/2022 Απόφαση ανάληψης δέσμευσης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΓΙ246Ψ84Α-ΦΕ0
ΨΨΑ246ΨΖ3Π-ΗΑΓ 19/1/2022 Προϋπολογισμός Έργου με κωδικό: 80813 #1828857 #744303 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΑ246ΨΖ3Π-ΗΑΓ
6ΔΤ546Ψ84Α-5ΜΜ 19/1/2022 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΤ546Ψ84Α-5ΜΜ
9ΠΙΙΟΡ1Υ-776 18/1/2022 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 118/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου σχετικά με την 28η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΠΙΙΟΡ1Υ-776
92Σ4ΟΡ1Υ-Ι6Μ 18/1/2022 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 120/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου σχετικά με την 29η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/92Σ4ΟΡ1Υ-Ι6Μ
9Π6ΑΟΡ1Υ-ΙΡΚ 18/1/2022 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 117/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου σχετικά με την 27η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Π6ΑΟΡ1Υ-ΙΡΚ
6ΦΘΥΟΡ1Υ-ΔΙ4 18/1/2022 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 115/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου σχετικά με την 25η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΦΘΥΟΡ1Υ-ΔΙ4
9ΩΙΜΩΞΗ-ΖΤΘ 18/1/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΩΙΜΩΞΗ-ΖΤΘ
ΩΑΓΩΩΞΗ-Η0Α 18/1/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑΓΩΩΞΗ-Η0Α
60ΖΙΩΞΗ-ΝΕΣ 18/1/2022 Αποζημίωση και εργοδοτικές εισφορές ασκούμενων μαθητών επαγγελματικών σχολών ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΖΙΩΞΗ-ΝΕΣ
6Η1ΠΩΞΗ-ΗΞΠ 18/1/2022 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Η1ΠΩΞΗ-ΗΞΠ
ΨΓΑ1ΩΞΗ-Θ29 18/1/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΓΑ1ΩΞΗ-Θ29
6ΚΓ5ΟΡ1Υ-ΡΞΞ 18/1/2022 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 121/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου σχετικά με την 30η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΓ5ΟΡ1Υ-ΡΞΞ
6ΤΒΞΩΞΗ-ΜΜΓ 18/1/2022 Επιχορήγηση Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας του Δήμου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΒΞΩΞΗ-ΜΜΓ
6ΒΚΕΩΞΗ-1ΓΠ 18/1/2022 Λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΚΕΩΞΗ-1ΓΠ
9Η24ΩΞΗ-6ΜΙ 18/1/2022 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές της επιχορήγησης ΣΑΤΑ για Συντήρηση σχολικών κτιρίων ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Η24ΩΞΗ-6ΜΙ
6ΝΠΧΩΞΗ-ΘΑΞ 18/1/2022 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΝΠΧΩΞΗ-ΘΑΞ
ΩΑΗ7ΩΞΗ-ΛΧΤ 18/1/2022 Συνδρομές Internet ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑΗ7ΩΞΗ-ΛΧΤ
6Λ3ΒΩΞΗ-3ΒΓ 18/1/2022 Λοιποί φόροι ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Λ3ΒΩΞΗ-3ΒΓ
ΨΜ77ΩΞΗ-ΞΛΚ 18/1/2022 Φόροι τόκων ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜ77ΩΞΗ-ΞΛΚ
9ΕΞ3ΩΞΗ-ΓΕΒ 18/1/2022 Ταχυδρομικά Τέλη ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΕΞ3ΩΞΗ-ΓΕΒ
634ΕΩΞΗ-ΟΚΜ 18/1/2022 Κινητή τηλεφωνία ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/634ΕΩΞΗ-ΟΚΜ
61ΕΩΩΞΗ-ΨΛΗ 18/1/2022 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/61ΕΩΩΞΗ-ΨΛΗ
6ΔΞΘΩΞΗ-7ΩΧ 18/1/2022 Προμήθεια Τράπεζας για την χρήση συστήματος POS ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΞΘΩΞΗ-7ΩΧ
6Θ6ΖΩΞΗ-ΔΔΖ 18/1/2022 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Θ6ΖΩΞΗ-ΔΔΖ
ΨΘΓ0ΩΞΗ-Η70 18/1/2022 Εξοδα κίνησης Προέδρων Τ.Σ (άρθρο 4 Ν.2539/97) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘΓ0ΩΞΗ-Η70
ΨΛΦ4ΩΞΗ-Ω6Ο 18/1/2022 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΦ4ΩΞΗ-Ω6Ο
ΩΥΑΣΩΞΗ-ΧΝΦ 18/1/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΑΣΩΞΗ-ΧΝΦ
95ΖΘ6ΣΙ-ΛΜΜ 17/1/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔ ΣΥΜΒΑΣΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/95ΖΘ6ΣΙ-ΛΜΜ
6ΒΓΒ46Ψ84Α-ΧΞΝ 17/1/2022 Έγκριση πληρωμής δαπάνης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΓΒ46Ψ84Α-ΧΞΝ
9ΕΨΥΟΡ1Υ-8ΒΚ 17/1/2022 Τροποποίηση της υπ’ αριθμό 1297/30-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦΓΟΡ1Υ-135) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο (ΜΥΗΕ) επί του ρέματος Οξυός, ισχύος 1,963MW και των συνοδών σε αυτό έργων, πλησίον Δ.Δ. Σίλης, Δήμου Παρανεστίου, Π.Ε. Δράμας», ως προς το γήπεδο εγκατάστασης του υδροηλεκτρικού σταθμού και την όδευση του αγωγού προσαγωγής, της εταιρείας «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΚΣΑ Ο.Ε.» (πρώην «ΝΕΓΑΑΚ Α.Ε.»). ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΕΨΥΟΡ1Υ-8ΒΚ
62Α346ΜΤΛΗ-ΣΓΦ 17/1/2022 «Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ , σε Σχολικές Μονάδες στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.Ε.Π. - Ε.Β.Π.) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ (COVID-19)» για το Σχολικό Έτος 2021-2022. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/62Α346ΜΤΛΗ-ΣΓΦ
ΩΥΡ1ΟΡ1Υ-ΜΒΗ 17/1/2022 ΠΡΑΞΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ/ΚΥΡΩΜΕΝΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ (66 ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΛΟΓΩ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΡ1ΟΡ1Υ-ΜΒΗ
ΩΣΜΞΩΞΗ-84Ε 17/1/2022 Προμήθεια Ηλεκτρικών Λαμπτήρων και Υλικών Συντήρησης ΦΟΠ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣΜΞΩΞΗ-84Ε
Ω2ΓΝΩΞΗ-Ω9Η 17/1/2022 Εργασίες συντήρησης δικτύων ύδρευσης και άρδευσης ΔΕ Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω2ΓΝΩΞΗ-Ω9Η
Ω26ΦΩΞΗ-ΤΔΚ 14/1/2022 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω26ΦΩΞΗ-ΤΔΚ
9ΝΒΨΩΞΗ-Γ96 14/1/2022 : Συγκρότηση Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2022 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΝΒΨΩΞΗ-Γ96
ΡΩ6ΔΩΞΗ-ΕΛΚ 14/1/2022 Χωματουργικές Εργασίες Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΩ6ΔΩΞΗ-ΕΛΚ
ΨΑΝΠΩΞΗ-4Ν6 14/1/2022 Εργασίες συντήρησης αγροτικών οδών Δήμου Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑΝΠΩΞΗ-4Ν6
6Ω1ΩΩΞΗ-ΣΕΤ 14/1/2022 Εργασίες συντήρησης δικτύων ύδρευσης και άρδευσης ΔΕ Νικηφόρου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ω1ΩΩΞΗ-ΣΕΤ
6ΣΚ646ΜΤΛΗ-ΘΩ7 14/1/2022 «Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ , σε Σχολικές Μονάδες στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2021-2022. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΣΚ646ΜΤΛΗ-ΘΩ7
68ΦΗΩΞΗ-7ΑΩ 14/1/2022 Υπηρεσίες ολοκληρωμένης διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων και αδρανών υλικών ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/68ΦΗΩΞΗ-7ΑΩ
Ψ1ΓΡ4653ΠΓ-8ΗΠ 14/1/2022 4η τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 4094/26-05-2016 απόφασης καθορισμού συνεχιζόμενων πράξεων του Μέτρου 321 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ 2007 – 2013) στο Μέτρο 4, Υπομέτρο 4.3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ 2014 – 2020) ΑΛΛΗ ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ1ΓΡ4653ΠΓ-8ΗΠ
9Ο9ΗΩΞΗ-Ω6Δ 14/1/2022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ο9ΗΩΞΗ-Ω6Δ
ΨΧΒ3ΩΞΗ-ΒΟ1 14/1/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧΒ3ΩΞΗ-ΒΟ1
6ΦΗΔΩΞΗ-ΑΑΡ 14/1/2022 Δαπάνη συμμετοχής υπαλλήλoυ σε εξ' αποστάσεως ημερίδα ιδιωτικών φορέων με θέμα το νέο νόμο για το υπαίθριο εμπόριο ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΦΗΔΩΞΗ-ΑΑΡ
Ω3Ω146Ψ84Α-ΚΕΔ 13/1/2022 Απόφαση ανάληψης δέσμευσης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω3Ω146Ψ84Α-ΚΕΔ
Ψ9ΞΨΩΞΗ-7ΗΩ 13/1/2022 ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9ΞΨΩΞΗ-7ΗΩ
ΨΨΗ0ΩΞΗ-ΔΙ4 13/1/2022 ΑΜΟΙΒΗ ΛΗΞΙΑΡΧΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΗ0ΩΞΗ-ΔΙ4
Ψ4Ζ3ΩΞΗ-Η6Β 13/1/2022 Λοιπά μισθώματα ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4Ζ3ΩΞΗ-Η6Β
9ΣΕΠΩΞΗ-ΩΣΨ 13/1/2022 Μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΣΕΠΩΞΗ-ΩΣΨ
94ΞΟΩΞΗ-ΛΧΘ 13/1/2022 Μισθοδοσία και εργοδοτικές εισφορές των προγραμμάτων του Δήμου ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/94ΞΟΩΞΗ-ΛΧΘ
6Ρ9ΗΩΞΗ-4Δ6 13/1/2022 Μισθοδοσία και ασφαλιστικές εισφορές των απασχολούμενων του προγράμματος του ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55-67 ετών ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ρ9ΗΩΞΗ-4Δ6
Ψ4ΣΓΩΞΗ-ΕΒΧ 13/1/2022 Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ οχημάτων Δήμου Παρανεστίου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4ΣΓΩΞΗ-ΕΒΧ
ΨΡΟΨΩΞΗ-5ΚΑ 13/1/2022 Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και υλικών συντήρησης ΦΟΠ ΔΕ Νικηφόρου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡΟΨΩΞΗ-5ΚΑ
ΩΔ4Ω46Ψ84Α-ΣΜΩ 13/1/2022 Έγκριση πληρωμής δαπάνης επισκευής του καυστήρα θέρμανσης του ΦΔΟΡ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔ4Ω46Ψ84Α-ΣΜΩ
91ΕΩΩΞΗ-ΩΑΩ 13/1/2022 Τεχνικός Έλεγχος ΚΤΕΟ οχημάτων Δήμου Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/91ΕΩΩΞΗ-ΩΑΩ
9ΞΚΨ46ΝΠΙΘ-4Δ3 13/1/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙ.Π.Υ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ (Π.Υ. ΔΡΑΜΑΣ, Π.Κ. Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ, Π.Κ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ). ΕΤΟΥΣ 2022 ΑΠΟ 13-01-2022 ΕΩΣ 31-12-2022. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΞΚΨ46ΝΠΙΘ-4Δ3
Ψ4Χ046Ψ84Α-Μ3Ψ 13/1/2022 Έγκριση δαπάνης για την δαπάνη διάφορων εξόδων του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4Χ046Ψ84Α-Μ3Ψ
ΩΣ5Δ46ΝΠΙΘ-ΛΜ6 13/1/2022 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣ5Δ46ΝΠΙΘ-ΛΜ6
Ψ6ΔΚ7ΛΒ-5ΞΘ 13/1/2022 ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ - ΚΛΑΔΕΥΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΔΙΑΣ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 14 ΔΡΑΜΑ - ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ - ΞΑΝΘΗ" ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΔΡΑΣΗΣ 210803001, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 223/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Α.Μ.Θ (ΑΔΑ:6ΞΚΛ7ΛΒ-Ι0Δ) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6ΔΚ7ΛΒ-5ΞΘ
6ΟΨΕΩΞΗ-97Η 12/1/2022 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Παρανεστίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΨΕΩΞΗ-97Η
6Ξ7ΦΟΡ1Υ-ΝΞΥ 12/1/2022 Έγκριση κατανάλωσης καυσίμων καθ’ υπέρβαση του κατά μηνός Δεκεμβρίου 2021 καθορισθέντος ανωτάτου ορίου από υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Δήμου Παρανεστίου Ν. Δράμας. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ξ7ΦΟΡ1Υ-ΝΞΥ
ΨΒΝΗΩΞΗ-ΟΧ4 12/1/2022 Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Παρανεστίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΝΗΩΞΗ-ΟΧ4
6ΩΞΜΩΞΗ-Π4Ψ 12/1/2022 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΞΜΩΞΗ-Π4Ψ
95ΛΜΩΞΗ-ΠΡ7 12/1/2022 Αποκατάσταση - βελτίωση του Δημοτικού Οδικού Δικτύου.(Συνεχιζόμενη) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/95ΛΜΩΞΗ-ΠΡ7
9ΝΘΠΩΞΗ-4ΕΚ 12/1/2022 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου γυμνασίου με λυκειακές τάξεις Παρανεστίου.(Συνεχιζόμενη) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΝΘΠΩΞΗ-4ΕΚ
9Ι83ΩΞΗ-8ΛΡ 12/1/2022 Κατασκευή παιδικής χαράς και ελαστικού δαπέδου στο μπάσκετ του δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Αδριανής.(Συνεχιζόμενη) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ι83ΩΞΗ-8ΛΡ
Ψ8ΤΖΩΞΗ-ΥΓΔ 12/1/2022 Υλοποίηση εφαρμογής ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Παρανεστίου (Συνεχιζόμενη) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8ΤΖΩΞΗ-ΥΓΔ
6Θ27ΩΞΗ-ΔΦΘ 12/1/2022 Αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος επί της κεντρικής οδού Παρανεστίου - Πρασινάδας - Ι.Μ. Μεταμόρφωσης μετά από θεομηνία.(Συνεχιζόμενη) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Θ27ΩΞΗ-ΔΦΘ
6ΠΨΞΩΞΗ-ΗΘΟ 12/1/2022 Τοιχίο αντιστήριξης στον οικισμό Στέρνας Δήμου Παρανεστίου (Συνεχιζόμενη) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΨΞΩΞΗ-ΗΘΟ
ΩΑΥΟΩΞΗ-ΑΝ8 12/1/2022 Έργα Οδοποιίας Δήμου Παρανεστίου (Συνεχιζόμενη) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑΥΟΩΞΗ-ΑΝ8
6ΣΜΜΟΡ1Υ-ΤΩΕ 12/1/2022 Έλεγχος πρακτικού εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου Ν. Δράμας για την περίοδο από 9-1-2022 μέχρι 31-12-2023. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΣΜΜΟΡ1Υ-ΤΩΕ
ΨΟ8ΥΟΡ1Υ-7ΦΚ 12/1/2022 Έλεγχος πρακτικού εκλογής προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου Ν. Δράμας για την περίοδο από 9-1-2022 μέχρι 31-12-2023. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟ8ΥΟΡ1Υ-7ΦΚ
9ΨΧΙΩΞΗ-3ΛΧ 12/1/2022 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΨΧΙΩΞΗ-3ΛΧ
9Ω37ΩΞΗ-ΓΞΣ 11/1/2022 Προγραμματική σύμβαση ΔΕ.ΠΑ.Ν ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ω37ΩΞΗ-ΓΞΣ
ΨΜ42ΩΞΗ-ΡΣ4 11/1/2022 Προμήθεια ξυλείας για την συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκ/σεων ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜ42ΩΞΗ-ΡΣ4
Ω56ΠΩΞΗ-ΦΝ5 11/1/2022 Χωματουργικές εργασίες Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω56ΠΩΞΗ-ΦΝ5
ΨΘΤΕΩΞΗ-ΡΡ5 11/1/2022 Υπηρεσίες υποστήριξης τηλεφροντίδας, ιατρικού συναγερμού και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘΤΕΩΞΗ-ΡΡ5
ΨΣΓΝΩΞΗ-Η06 11/1/2022 Χωματουργικές εργασίες Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΣΓΝΩΞΗ-Η06
9Θ5ΥΩΞΗ-ΡΓΡ 11/1/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΑΕΔ 55-67 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Θ5ΥΩΞΗ-ΡΓΡ
ΨΤΩ8ΩΞΗ-ΡΕ9 11/1/2022 Αμοιβή ορκωτού ελεγκτή ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤΩ8ΩΞΗ-ΡΕ9
6ΗΛ5ΩΞΗ-ΞΗΚ 11/1/2022 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΛ5ΩΞΗ-ΞΗΚ
ΨΖ0ΗΩΞΗ-9Γ4 11/1/2022 Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση εκτός έδρας ΔΕ Οδηγού του Δήμου στις 12-1-2022 στην Θεσσαλονίκη και αυθημερόν επιστροφή ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΖ0ΗΩΞΗ-9Γ4
ΨΛΙ346Ψ84Α-ΝΛΙ 11/1/2022 Έγκριση δαπάνης επισκευής - συντήρησης κτιρίων – εγκαταστάσεων κτιρίου, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού (μεταφορικών μέσων) του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΙ346Ψ84Α-ΝΛΙ
Ω5Σ7ΩΞΗ-ΞΟΧ 11/1/2022 Έκδοση εφημερίδας Δήμου Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5Σ7ΩΞΗ-ΞΟΧ
ΨΘΨ946Ψ84Α-Λ0Π 11/1/2022 Απόφαση ανάληψης δέσμευσης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘΨ946Ψ84Α-Λ0Π
ΡΚΩ8ΩΞΗ-746 11/1/2022 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΚΩ8ΩΞΗ-746
93ΡΘΩΞΗ-Τ1Ι 11/1/2022 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/93ΡΘΩΞΗ-Τ1Ι
ΩΖΓΟΩΞΗ-Γ2Ο 11/1/2022 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΓΟΩΞΗ-Γ2Ο
ΨΤ3ΔΩΞΗ-ΝΧ7 11/1/2022 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤ3ΔΩΞΗ-ΝΧ7
66Ω9ΩΞΗ-Β2Ω 11/1/2022 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/66Ω9ΩΞΗ-Β2Ω
6Π8ΡΩΞΗ-72Θ 11/1/2022 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Π8ΡΩΞΗ-72Θ
ΩΥ6ΟΩΞΗ-01Π 11/1/2022 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥ6ΟΩΞΗ-01Π
9Φ66ΩΞΗ-ΕΒΙ 11/1/2022 ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Φ66ΩΞΗ-ΕΒΙ
6ΜΟ846Ψ84Α-ΡΤ0 11/1/2022 Έγκριση πληρωμής δαπάνης υπηρεσίας μετάδοσης δεδομένων (GSM) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΟ846Ψ84Α-ΡΤ0
ΨΤΠΕ46Ψ84Α-ΔΩ8 11/1/2022 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤΠΕ46Ψ84Α-ΔΩ8
Ψ67Ξ46Ψ84Α-ΜΒΡ 10/1/2022 Έγκριση πληρωμής δαπάνης δικαστικών εξόδων ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ67Ξ46Ψ84Α-ΜΒΡ
6ΔΣΦΟΕ7Δ-ΑΤΚ 10/1/2022 Ο.Τ.Ε. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΣΦΟΕ7Δ-ΑΤΚ
ΨΚ7ΜΟΕ7Δ-ΜΥΜ 10/1/2022 Παροχή γάλακτος προσωπικού ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚ7ΜΟΕ7Δ-ΜΥΜ
9ΘΚΠΟΕ7Δ-Ο4Β 10/1/2022 Απόδοση φόρων και εισφορών ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΘΚΠΟΕ7Δ-Ο4Β
Ψ5Β8ΟΕ7Δ-ΧΒΗ 10/1/2022 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν.3852/10, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ5Β8ΟΕ7Δ-ΧΒΗ
6ΖΑΙ46Ψ84Α-ΞΡΖ 10/1/2022 Έγκριση δαπάνης πάγιων εξόδων του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΖΑΙ46Ψ84Α-ΞΡΖ
ΨΜΓΑ46Ψ84Α-ΜΩΤ 10/1/2022 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΓΑ46Ψ84Α-ΜΩΤ
66Ι646Ψ84Α-ΠΚΞ 10/1/2022 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/66Ι646Ψ84Α-ΠΚΞ
6Ο91ΟΕ7Δ-ΖΣΞ 10/1/2022 Δ.Ε.Η. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ο91ΟΕ7Δ-ΖΣΞ
9ΞΥΓΩΞΗ-ΨΑΟ 10/1/2022 ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΞΥΓΩΞΗ-ΨΑΟ
633ΕΩΞΗ-ΟΚΕ 10/1/2022 «Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/633ΕΩΞΗ-ΟΚΕ
9ΛΞΡΩΞΗ-ΡΨ5 10/1/2022 «Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παρανεστίου» ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΛΞΡΩΞΗ-ΡΨ5
90Ε846ΜΤΛΚ-5ΟΞ 10/1/2022 Καθορισμός του αριθμού των μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν Μαθητεία (πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο) σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, κατά το σχολικό έτος 2021-22 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/90Ε846ΜΤΛΚ-5ΟΞ
ΩΑΛΓΟΡ1Υ-ΡΣΤ 10/1/2022 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 160/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου σχετικά με την «Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης του επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, για την εκτέλεση του ενταγμένου έργου με τίτλο: Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριάνη και Ψηλή Ράχη Δήμου Παρανεστίου» στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑΛΓΟΡ1Υ-ΡΣΤ
Ψ37ΤΟΡ1Υ-4ΓΡ 10/1/2022 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 116/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου σχετικά με την «Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠ.ΕΣ. και έγκριση 26ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2021, για την κατανομή ποσού 3.384,91 ΕΥΡΩ στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για δαπάνες θέρμανσης». ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ37ΤΟΡ1Υ-4ΓΡ
6ΩΡ646Ψ84Α-127 10/1/2022 Απόφαση ανάληψης δέσμευσης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΡ646Ψ84Α-127
60ΩΚ46Ψ84Α-Θ97 10/1/2022 Απόφαση ανάληψης δέσμευσης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΩΚ46Ψ84Α-Θ97
6Β0Ζ46Ψ84Α-8ΒΞ 10/1/2022 Απόφαση ανάληψης δέσμευσης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Β0Ζ46Ψ84Α-8ΒΞ
ΩΜΔΓ46ΜΤΛΗ-ΤΞΚ 10/1/2022 ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΔΓ46ΜΤΛΗ-ΤΞΚ
63ΙΝΟΡ1Ο-4ΟΙ 7/1/2022 Έγκριση εκποίησης - ανακύκλωσης των άχρηστων ηλεκτρικών συσκευών και Η/Υ της Κεντρικής Υπηρεσίας, όλων των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών τους Ιατρείων αρμοδιότητας της 4ης Δ.Υ.Πε Μακεδονίας και Θράκης, τα οποία θα δημοπρατηθούν μέσω του Α’ Τελωνείου Θεσσαλονίκης – Τμήμα Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/63ΙΝΟΡ1Ο-4ΟΙ
6ΒΨ3Ω9Μ-ΦΜΞ 7/1/2022 Έγκριση σχεδίου όρων δημοπράτησης διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής» ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΨ3Ω9Μ-ΦΜΞ
6Θ9ΜΩΞΗ-ΓΝΘ 7/1/2022 «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Παρανεστίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5055273 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Θ9ΜΩΞΗ-ΓΝΘ
6ΩΒ5ΩΞΗ-ΧΗΒ 7/1/2022 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΒ5ΩΞΗ-ΧΗΒ
65ΟΥΩΞΗ-0ΨΟ 7/1/2022 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΩΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΩΣ 31-12-2023 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/65ΟΥΩΞΗ-0ΨΟ
Ψ86Τ46Ψ842-8ΒΤ 5/1/2022 Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ ΓΕΡΦΥΡΑΣ ΝΕΣΤΟΥ ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ86Τ46Ψ842-8ΒΤ
ΩΣΔΚΩΞΖ-ΝΡΝ 5/1/2022 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΜΕ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣΔΚΩΞΖ-ΝΡΝ
Ψ35ΧΟΕ7Δ-92Ω 5/1/2022 ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ35ΧΟΕ7Δ-92Ω
9783ΟΡ1Ο-9ΨΘ 5/1/2022 Μαζική Ανάληψη Πολυετούς Υποχρ. Διαγ.2022-2026 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9783ΟΡ1Ο-9ΨΘ
6ΒΓΣ46ΜΤΛΒ-ΖΞΖ 5/1/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ (8045/22/764-1/2022) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΓΣ46ΜΤΛΒ-ΖΞΖ
6ΟΛ8ΩΞΗ-43Μ 5/1/2022 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΛΑΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΥΚΕΣ ΝΕΑΣ ΚΕΣΣΑΝΗΣ ΣΤΙΣ 5-1-2022 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΛ8ΩΞΗ-43Μ
ΩΔΘΟΩΞΗ-ΧΧΗ 4/1/2022 Προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υλικού (αλάτι) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΘΟΩΞΗ-ΧΧΗ
625ΖΩΞΗ-3ΞΛ 4/1/2022 ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/625ΖΩΞΗ-3ΞΛ
6ΡΚΘΟΡ1Ο-ΝΥ3 3/1/2022 «Έγκριση Προγραμμάτων απασχόλησης του προσωπικού των εμβολιαστικών κέντρων των Μονάδων Υγείας (Π.Φ.Υ.), αρμοδιότητας 4ης ΔΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης, για τον μήνα Ιανουάριο 2022» ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΚΘΟΡ1Ο-ΝΥ3
6ΤΡΥΟΕ7Δ-Φ9Ι 3/1/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΠΦΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΡΥΟΕ7Δ-Φ9Ι
Ψ336ΟΕ7Δ-3ΨΖ 3/1/2022 Αποδοχές και εργ. εισφ. υπέρ ΙΚΑ των Υπάλλήλων ΙΔΟΧ (προγραμ. Εναρμ Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ336ΟΕ7Δ-3ΨΖ
9962ΟΕ7Δ-1Σ8 3/1/2022 Τακτικές αποδοχές (βασικός μισθός, επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασία. Εργοδοτικές εισφορές μονίμων (ΕΤΕΑ (επικουρ),ΤΥΔΚΥ (υγειον).ΕΦΚΑ (σύνταξ) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9962ΟΕ7Δ-1Σ8
ΩΝ6ΛΟΡΡ3-ΝΔΛ 3/1/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝ6ΛΟΡΡ3-ΝΔΛ
ΨΚ3ΞΩΞΗ-Ω9Θ 3/1/2022 Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚ3ΞΩΞΗ-Ω9Θ
69Κ1ΩΞΗ-ΛΨ8 3/1/2022 Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του Δίγκα Ιωάννη του Γεωργίου ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/69Κ1ΩΞΗ-ΛΨ8
Ω3Σ9ΩΞΗ-ΡΜ1 3/1/2022 Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΣΗΦ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω3Σ9ΩΞΗ-ΡΜ1
9ΠΒ6ΩΞΗ-ΜΧ1 3/1/2022 Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της εταιρείας Ν.ΓΚΑΖΑΝΗΣ &ΣΙΑ ΟΕ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΠΒ6ΩΞΗ-ΜΧ1
Ω2ΔΗΩΞΗ-99Η 3/1/2022 Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου της Σαββίδου-Κυριακίδου Σοφίας του Γρηγορίου ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω2ΔΗΩΞΗ-99Η
66ΠΟ46Ψ84Α-ΤΑΟ 3/1/2022 Πραγματοποίηση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης για το μήνα Δεκέμβριο 2021 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/66ΠΟ46Ψ84Α-ΤΑΟ
ΨΞΑΕΩΞΗ-ΡΕΤ 3/1/2022 Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του Διαμαντίδη Νικόλαου του Παντελή ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞΑΕΩΞΗ-ΡΕΤ
ΩΝΥΜΩΞΗ-Ρ5Ι 3/1/2022 Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του Τσαγκουρίδη Αθανάσιου του Νικολάου ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΥΜΩΞΗ-Ρ5Ι
67ΣΑΩΞΗ-Δ0Τ 3/1/2022 Έγκριση παράτασης της σύμβασης του προσωπικού ΙΔΟΧ, που προσλήφθηκε για την αποτροπή διάδοσης του Κορωνοϊου COVID-19 σύμφωνα με άρθρο 176 του Ν. 48761/2021. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/67ΣΑΩΞΗ-Δ0Τ
6Ε7ΓΩΞΗ-ΧΞΒ 3/1/2022 Έγκριση παράτασης της σύμβασης για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου και προμήθεια ανταλλακτικών ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ε7ΓΩΞΗ-ΧΞΒ
6ΑΨΧ46ΜΤΛΡ-Π9Λ 3/1/2022 «Έγκριση Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΠΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας -Θράκης προγραμματικής περιόδου 2021 - 2025» ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΨΧ46ΜΤΛΡ-Π9Λ
61ΘΓΟΡΡ3-Χ63 3/1/2022 ΕΙΣΗΓΗΣΗ παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας , έτους 2022 για την δράση «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών –(Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS)5010510 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/61ΘΓΟΡΡ3-Χ63
6ΔΥΤΩΞΗ-71Θ 3/1/2022 Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου του Βασιλείου Κων/νου του Ευστρατίου ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΥΤΩΞΗ-71Θ
9ΡΥ4ΩΞΗ-ΕΣΛ 31/12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΡΥ4ΩΞΗ-ΕΣΛ
6Τ2ΤΩΞΗ-ΒΩΡ 31/12/2021 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Τ2ΤΩΞΗ-ΒΩΡ
ΨΛ0ΣΩΞΗ-7ΜΟ 31/12/2021 Παράταση σύμβασης εργασίας του προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ που προσλήφθηκε για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛ0ΣΩΞΗ-7ΜΟ
9ΙΥΡΩΞΗ-Ξ2Α 31/12/2021 ΑΠΟΔΕΣΙΣ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΙΥΡΩΞΗ-Ξ2Α
93ΦΓΩΞΗ-ΖΑ0 31/12/2021 Προμήθεια DIASPAY-Ενιαία Αρχή Πληρωμών ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/93ΦΓΩΞΗ-ΖΑ0
ΩΦΘΚΩΞΗ-50Ι 31/12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦΘΚΩΞΗ-50Ι
Ω5Ζ7ΩΞΗ-ΝΙΗ 31/12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5Ζ7ΩΞΗ-ΝΙΗ
639ΗΩΞΗ-6ΒΓ 31/12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/639ΗΩΞΗ-6ΒΓ
60ΜΠ46Ψ84Α-ΟΓΝ 31/12/2021 Έγκριση πληρωμής δαπάνης καυσίμων Δεκεμβρίου 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΜΠ46Ψ84Α-ΟΓΝ
ΩΧΠ546Ψ84Α-ΞΔ9 31/12/2021 Έγκριση πληρωμής δαπάνης υπηρεσιών πλυσίματος οχημάτων του ΦΔΟΡ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧΠ546Ψ84Α-ΞΔ9
6Θ5Ε46Ψ84Α-2ΦΚ 31/12/2021 Έγκριση πληρωμής δαπάνης υπηρεσιών καθαριότητας Δεκεμβριου 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Θ5Ε46Ψ84Α-2ΦΚ
ΨΧΟΙΩΞΗ-Γ6Χ 31/12/2021 ΕΞΟΦΛΙΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧΟΙΩΞΗ-Γ6Χ
ΨΛΘΓΩΞΗ-ΞΩ7 31/12/2021 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 2022 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΘΓΩΞΗ-ΞΩ7
ΩΑΦ1ΟΕ7Δ-ΝΣΣ 31/12/2021 Ανατροπή Αναλήψεων Δαπάνης Ετους 2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑΦ1ΟΕ7Δ-ΝΣΣ
9ΥΜΔΩΞΗ-1ΕΑ 31/12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΥΜΔΩΞΗ-1ΕΑ
64ΑΖΩΞΗ-ΠΛΟ 31/12/2021 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΒ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΠ , ΤΗΣ ΤΑΠ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΠΔ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΑΖΩΞΗ-ΠΛΟ
ΩΞΨΖΩΞΗ-ΑΣ1 31/12/2021 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΙΒ ΚΑΠ ΥΠΕΡ ΤΠΔΚΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞΨΖΩΞΗ-ΑΣ1
ΩΑΚΓΩΞΗ-ΞΟΟ 31/12/2021 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑΚΓΩΞΗ-ΞΟΟ
Ψ0ΡΥΩΞΗ-109 31/12/2021 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΤΟΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07-31/12/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0ΡΥΩΞΗ-109
6ΘΞΥΩΞΗ-Μ8Ψ 31/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΔΙΑΣ ΜΗΝΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΞΥΩΞΗ-Μ8Ψ
6ΥΔΟΩΞΗ-2ΓΧ 31/12/2021 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝΩΝ 01/08-30/11/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΔΟΩΞΗ-2ΓΧ
ΨΟΠΕΩΞΗ-ΜΓΟ 31/12/2021 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ POS ΤΕΡΜΑΤΙΚΩΝ 141196352, 1196340, 1682332 ΜΗΝΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΠΕΩΞΗ-ΜΓΟ
ΨΛΚΥΩΞΗ-70Ψ 31/12/2021 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία (Συμπληρωματική της 210 ΑΑΥ) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΚΥΩΞΗ-70Ψ
6ΕΧΗ46Ψ84Α-ΙΤ8 31/12/2021 Έγκριση πληρωμής δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΧΗ46Ψ84Α-ΙΤ8
9ΒΥ0ΟΕ7Δ-0Φ3 31/12/2021 Απόδοση Κρατήσεων ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ από Υπηρ. εκπαιδ. (ΧΕΠ 172 έως 175 και Προμηθευτών (ΧΕΠ 176,177 _179 έως 189_193 έως 206_ 211,212,214,215) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΒΥ0ΟΕ7Δ-0Φ3
6ΩΓ6ΩΞΗ-Π5Ζ 31/12/2021 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΓ6ΩΞΗ-Π5Ζ
ΩΜΝ846ΨΖ3Π-ΟΡ4 31/12/2021 Χρηματικό Ένταλμα 5661/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΝ846ΨΖ3Π-ΟΡ4
6ΠΨ6ΩΞΗ-57Β 31/12/2021 Ανατροπή Αναλήψεων Δαπάνης Ετους 2021 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΨ6ΩΞΗ-57Β
ΩΥΣΘΟΕ7Δ-7ΟΔ 30/12/2021 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥΣΘΟΕ7Δ-7ΟΔ
6ΘΖΑΩΞΗ-ΥΞΧ 30/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΗΝΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΔΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΖΑΩΞΗ-ΥΞΧ
Ψ76Τ46Ψ84Α-ΞΟΡ 30/12/2021 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ76Τ46Ψ84Α-ΞΟΡ
6ΣΙΚΩΞΗ-ΩΑΔ 30/12/2021 ΕΚΔΟΣΗ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΕΛΙΔΩΝ ΣΧΗΜΑ 25Χ31 ΕΚ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΕΤΡΑΧΡΩΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ ΚΑΡΦΙΤΣΑ ΚΑΙ ΤΡΥΠΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΣΙΚΩΞΗ-ΩΑΔ
ΨΝΑΕΟΕ7Δ-6ΒΡ 30/12/2021 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (XEΠ 178 Μονίμων_208 Πρακτικ._ 209 ΙΔΟΧ_ 210 ΠΡΟΕΔΡ) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝΑΕΟΕ7Δ-6ΒΡ
6ΧΛΚΩΞΗ-Ζ0Ω 30/12/2021 Απόδοση Φόρου Προμηθευτών ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΧΛΚΩΞΗ-Ζ0Ω
ΩΓΕ0ΩΞΗ-4ΛΓ 30/12/2021 ΕΝΟΙΚΙΟ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ (1-10-2021 ΈΩΣ 31-12-2021) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΓΕ0ΩΞΗ-4ΛΓ
9ΙΑΡΩΞΗ-09Ε 30/12/2021 Παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε διαδικτυακές βάσεις δεδομένων της ΔΗΜΟΣΝΕΤ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΙΑΡΩΞΗ-09Ε
ΩΦΗΔΩΞΗ-ΑΕΨ 30/12/2021 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦΗΔΩΞΗ-ΑΕΨ
ΩΤΖΔΩΞΗ-32Ζ 30/12/2021 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΖΔΩΞΗ-32Ζ
6ΔΟΣΩΞΗ-71Ζ 30/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΛΑΤΙ) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΟΣΩΞΗ-71Ζ
Ω8Ξ1ΩΞΗ-ΩΟ6 30/12/2021 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΥΡΑ-ΓΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8Ξ1ΩΞΗ-ΩΟ6
Ψ6ΞΖ7ΛΒ-Μ3Ξ 30/12/2021 ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6ΞΖ7ΛΒ-Μ3Ξ
ΩΝ6246Ψ84Α-ΗΣΠ 30/12/2021 Έγκριση πληρωμής δαπάνης προμήθειας ελαστικών οχήματος του ΦΔΟΡ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝ6246Ψ84Α-ΗΣΠ
6ΠΟΤ46Ψ84Α-ΝΘΖ 30/12/2021 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΠΟΤ46Ψ84Α-ΝΘΖ
ΩΙΖΗΩΞΗ-ΖΓΟ 29/12/2021 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΙΖΗΩΞΗ-ΖΓΟ
6585ΩΞΗ-ΟΥ7 29/12/2021 ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6585ΩΞΗ-ΟΥ7
ΨΖ0ΤΩΞΗ-ΜΩ5 29/12/2021 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥΟΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ UNESCO CON-E-ECT (Γ ΔΟΣΗ) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΖ0ΤΩΞΗ-ΜΩ5
ΩΦ8ΓΟΡ1Ο-6ΞΣ 29/12/2021 Σύσταση συνεργείου Υπερωριακής Απασχόλησης των υπαλλήλων Κατηγορίας και Κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων και ΔΕ Οδηγών, για το μήνα Ιανουάριο 2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦ8ΓΟΡ1Ο-6ΞΣ
Ψ94ΘΩΞΗ-469 29/12/2021 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ94ΘΩΞΗ-469
ΨΑΟ0ΩΞΗ-ΧΡΤ 29/12/2021 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑΟ0ΩΞΗ-ΧΡΤ
ΨΡ25ΟΡ1Ο-ΣΒΖ 29/12/2021 Σύσταση συνεργείου Υπερωριακής Απασχόλησης των υπαλλήλων των Κέντρων Υγείας, αρμοδιότητας 4ης Υ.Πε., για το μήνα Ιανουάριο 2022 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡ25ΟΡ1Ο-ΣΒΖ
ΩΗ65ΩΞΗ-049 29/12/2021 Αποδοχή παραίτησης της προέδρου του ΔΣ της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου και αντικατάστασή της ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΗ65ΩΞΗ-049
603ΩΟΡΡΨ-89Κ 29/12/2021 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 2014ΕΠ53100006 75692,95€ 1ος λογ/ος ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/603ΩΟΡΡΨ-89Κ
Ω3ΒΕΩΗΘ-51Β 29/12/2021 ΑΟΕ 97/2021 «Αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για δημιουργία σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων». ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω3ΒΕΩΗΘ-51Β
ΨΨΩΥΩΞΗ-ΗΒΤ 29/12/2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ ΄ΑΡΙΘΜ. 6601/31.12.2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΩΥΩΞΗ-ΗΒΤ
Ψ6ΥΝΩΞΗ-0Ο4 29/12/2021 Εξουσιοδότηση θεώρησης του γνησίου της υπογραφής και επικύρωσης ακριβών φωτοαντιγράφων ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6ΥΝΩΞΗ-0Ο4
Ψ2Π5ΩΞΗ-Β7Ζ 29/12/2021 ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ2Π5ΩΞΗ-Β7Ζ
6ΣΑΧΩΞΗ-ΘΝ0 29/12/2021 Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση στις 30-12-2021 οδηγού του Δήμου με το φορτηγό ΚΗΥ 9534 στις Αλυκές Νέας Κεσσάνης Ν.Ξάνθης για προμήθεια αλατιού. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΣΑΧΩΞΗ-ΘΝ0
955ΑΩΞΗ-89Ω 29/12/2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο:«Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Παρανεστίου, για την εναρμόνιση των Υπηρεσιών του στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την ένταξη και υλοποίηση Έργων» μεταξύ του Δήμου Παρανεστίου και της το ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ Δ.Ε.Π.ΑΝ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/955ΑΩΞΗ-89Ω
6Μ4ΗΟΕ7Δ-ΑΥ6 29/12/2021 ΔΕΗ Π.Σ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ από 24-11-2021 έως 22.12.2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Μ4ΗΟΕ7Δ-ΑΥ6
6112ΩΞΗ-ΙΒΔ 29/12/2021 Προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου και του Ν.Π.Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας για το έτος 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6112ΩΞΗ-ΙΒΔ
6ΕΖΛΩΞΗ-ΤΣ9 29/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Ν.Π.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΖΛΩΞΗ-ΤΣ9
6ΟΝΦΩΞΗ-ΓΟ0 29/12/2021 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΝΦΩΞΗ-ΓΟ0
ΨΥΑ2ΩΞΗ-1Ξ6 28/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥΑ2ΩΞΗ-1Ξ6
Ψ9ΩΒΩΞΗ-2ΣΓ 28/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΓΙΑ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9ΩΒΩΞΗ-2ΣΓ
6Ν69ΩΞΗ-ΨΟ3 28/12/2021 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕ 142767 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ν69ΩΞΗ-ΨΟ3
ΩΜ5ΔΩΞΗ-Θ9Ε 28/12/2021 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜ5ΔΩΞΗ-Θ9Ε
6ΦΔ4ΩΞΗ-6ΦΛ 28/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΦΔ4ΩΞΗ-6ΦΛ
Ω21ΘΩΞΗ-ΣΩΗ 28/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΠ ΔΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω21ΘΩΞΗ-ΣΩΗ
ΨΔΥ9ΩΞΗ-ΗΦ2 28/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΠ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΔΥ9ΩΞΗ-ΗΦ2
6Γ2Δ7ΛΒ-ΘΗ5 28/12/2021 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Γ2Δ7ΛΒ-ΘΗ5
9ΛΥΜΩΞΗ-1ΤΩ 28/12/2021 Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (ράφια, καρέκλες, γραφεία κ.λ.π.) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΛΥΜΩΞΗ-1ΤΩ
Ψ6ΚΠΩΞΗ-45Λ 28/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6ΚΠΩΞΗ-45Λ
ΨΝΛ0ΟΕ7Δ-ΠΤΓ 28/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΑΜΠΛΕΤ) ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝΛ0ΟΕ7Δ-ΠΤΓ
6ΥΠΜ46Ψ84Α-ΔΣ6 28/12/2021 Έγκριση πληρωμής δαπάνης προμήθειας διαφόρων ειδών για τον ΦΔΟΡ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΠΜ46Ψ84Α-ΔΣ6
61Α746Ψ84Α-Ω4Θ 28/12/2021 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/61Α746Ψ84Α-Ω4Θ
6ΑΟΠ46Ψ84Α-ΤΙΦ 28/12/2021 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΟΠ46Ψ84Α-ΤΙΦ
9Ν1Ζ46Ψ84Α-Λ3Ω 28/12/2021 Έγκριση πληρωμής δαπάνης υπηρεσιών Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για το οικονομικό έτος 2020 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ν1Ζ46Ψ84Α-Λ3Ω
Ψ943ΩΞΗ-8ΑΖ 28/12/2021 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ943ΩΞΗ-8ΑΖ
68ΣΦΩΞΗ-ΕΒΞ 28/12/2021 Προμήθεια υλικών για συντήρηση δικτύων ύδρευσης άρδευσης αποχέτευσης ΔΕ Παρανεστίου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/68ΣΦΩΞΗ-ΕΒΞ
ΨΜΦ37ΛΒ-7ΥΘ 28/12/2021 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΦ37ΛΒ-7ΥΘ
6Γ5ΟΩΞΗ-84Ζ 28/12/2021 Συμπληρωματική της αριθ. 282/4618/2021 ΑΑΥ λόγω λάθους ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Γ5ΟΩΞΗ-84Ζ
9ΕΒ4ΩΞΗ-Μ3Α 28/12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΕΒ4ΩΞΗ-Μ3Α
ΩΞ4646Ψ84Α-Ω7Φ 28/12/2021 Έγκριση πληρωμής δαπάνης προμήθειας τηλεφωνικής συσκευής για τον ΦΔΟΡ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞ4646Ψ84Α-Ω7Φ
ΨΒΠΒΩΞΗ-8ΣΖ 28/12/2021 ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΠΒΩΞΗ-8ΣΖ
Ψ6ΑΒΩΞΗ-2ΙΛ 28/12/2021 3η ΚΑΙ 4η ΤΡΙΜΗΝΗ ΔΟΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Ν. 4555/2018 ΓΙΑ ΤΟ 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6ΑΒΩΞΗ-2ΙΛ
Ω5ΧΚΩΞΗ-ΒΩΠ 28/12/2021 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 174/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5ΧΚΩΞΗ-ΒΩΠ
68Α4ΟΕ7Δ-Ο4Θ 28/12/2021 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/68Α4ΟΕ7Δ-Ο4Θ
ΩΦΔ446ΜΩΧΑ-Ζ5Ψ 28/12/2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦΔ446ΜΩΧΑ-Ζ5Ψ
Ψ23ΕΟΕ7Δ-ΤΥ1 28/12/2021 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ23ΕΟΕ7Δ-ΤΥ1
6ΩΙ5ΟΡ1Ο-6ΕΝ 27/12/2021 «Εμβολιασμός απομακρυσμένων περιοχών στο Νομό Δράμας, αρμοδιότητας της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης (Καταδρομικός εμβολιασμός Κ.Υ. Παρανεστίου_ Δεκέμβριος 2021)».(ΟΡΘΗ) ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΙ5ΟΡ1Ο-6ΕΝ
ΩΦΒ3ΩΞΗ-ΤΚΓ 27/12/2021 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦΒ3ΩΞΗ-ΤΚΓ
ΩΘΔΨ46Ψ84Α-ΠΘ0 27/12/2021 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΘΔΨ46Ψ84Α-ΠΘ0
6ΝΥΤΩΞΗ-6Ι3 27/12/2021 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΚΛΠ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΝΥΤΩΞΗ-6Ι3
Ψ39ΨΩΞΗ-ΞΚΖ 27/12/2021 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ39ΨΩΞΗ-ΞΚΖ
68ΓΔΩΞΗ-ΨΦΛ 27/12/2021 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ Δ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/68ΓΔΩΞΗ-ΨΦΛ
64ΠΙΩΞΗ-8ΗΨ 27/12/2021 ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΗΥ 1427 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΠΙΩΞΗ-8ΗΨ
9ΖΗ2ΟΕ7Δ-ΗΗΤ 27/12/2021 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΖΗ2ΟΕ7Δ-ΗΗΤ
ΩΙΣΝΟΕ7Δ-ΕΑΚ 27/12/2021 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ TABLET ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.777,28€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%» ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΙΣΝΟΕ7Δ-ΕΑΚ
91ΤΥΩΞΗ-ΧΔ9 27/12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΛΑΤΙ) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/91ΤΥΩΞΗ-ΧΔ9
ΨΓΛΤΩΞΗ-ΙΤΓ 27/12/2021 Δαπάνη θέρμανσης Σχολικών Μονάδων του Δήμου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΓΛΤΩΞΗ-ΙΤΓ
6ΓΠΟΩΞΗ-5ΡΛ 27/12/2021 Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παρανεστίου και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ στα πλαίσια εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ και ορισμός εκπροσώπου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Σύμβασης.» ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΠΟΩΞΗ-5ΡΛ
6Η6ΒΩΞΗ-75Μ 27/12/2021 Μηνιαία διαταγή πορείας Κ.Υ. επιβατικών & φορτηγών οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Η6ΒΩΞΗ-75Μ
94ΒΖΩΞΗ-ΖΣΨ 27/12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/94ΒΖΩΞΗ-ΖΣΨ
Ω8Η046Ψ84Α-0ΕΧ 27/12/2021 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8Η046Ψ84Α-0ΕΧ
9ΩΨΩΩΞΗ-ΩΘΨ 24/12/2021 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 Για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Διοικητική & Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Παρανεστίου, για την εναρμόνιση των Υπηρεσιών του στις απαιτήσεις της επιχειρησιακής ικανότητας για την έντα ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΩΨΩΩΞΗ-ΩΘΨ
Ψ581ΩΞΗ-5ΓΔ 24/12/2021 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΏΝ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ581ΩΞΗ-5ΓΔ
Ω22ΔΟΕ7Δ-ΒΛΨ 24/12/2021 ΔΕΗ Π.Σ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ από 11.11.2021 έως 12.12.2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω22ΔΟΕ7Δ-ΒΛΨ
64Ξ1ΩΞΗ-Γ31 24/12/2021 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/64Ξ1ΩΞΗ-Γ31
6ΩΝ3ΩΞΗ-ΠΘΛ 24/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΝ3ΩΞΗ-ΠΘΛ
Ψ7Ν7ΩΞΗ-8ΛΔ 24/12/2021 ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7Ν7ΩΞΗ-8ΛΔ
ΩΘΙΡ46ΜΤΛ6-Γ65 24/12/2021 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους – ΙΒ΄ κατανομή έτους 2021. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΘΙΡ46ΜΤΛ6-Γ65
6Υ5Γ7ΛΒ-3ΚΧ 24/12/2021 Συντήρηση επαρχ. Οδού Νο 7 Παρανεστίου-Διποτάμων ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Υ5Γ7ΛΒ-3ΚΧ
ΩΧΗΠΩΞΗ-ΤΝΚ 24/12/2021 Έγκριση της 30ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧΗΠΩΞΗ-ΤΝΚ
6Ω7ΖΩΞΗ-ΓΛΓ 24/12/2021 Αποδοχή ένταξης του έργου του Δήμου Παρανεστίου με τίτλο «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριανή και Ψηλή Ράχη Δήμου Παρανεστίου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση 10ης αναμόρφωσης τεχνικού προγράμματος και 29ης προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ω7ΖΩΞΗ-ΓΛΓ
ΨΖΡ5ΩΞΗ-ΖΨΛ 24/12/2021 Έγκριση 9ης Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021 και εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2021 του Δήμου Παρανεστίου, του έργου με τίτλο: «Διαδραστικό Κέντρο εκπαίδευσης και πολιτισμού Δήμου Παρανεστίου», προϋπολογισμού 1.035.000,00 €, που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5129393. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΖΡ5ΩΞΗ-ΖΨΛ
Ψ08ΜΩΞΗ-7Θ2 24/12/2021 Αποδοχή ένταξης - χρηματοδότησης της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Παρανεστίου», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 και 28ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ08ΜΩΞΗ-7Θ2
6ΙΗ2ΩΞΗ-6Ω0 24/12/2021 Έγκριση της 27ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΗ2ΩΞΗ-6Ω0
6ΕΔΔΟΕ7Δ-Χ6Τ 24/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ Π.Σ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΔΔΟΕ7Δ-Χ6Τ
ΨΤ4ΚΩΞΗ-ΨΑΒ 24/12/2021 Έγκριση της 25ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤ4ΚΩΞΗ-ΨΑΒ
ΩΧΤΖΩΞΗ-Τ1Η 24/12/2021 Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Έρευνας και Ανάπτυξης μεταξύ Δήμου Παρανεστίου και Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος για το έργο «Υποστηρικτικές Δράσεις από την επιστημονική ομάδα της Εδρας UNESCO Con-E-Ect» για την ολοκλήρωση του φακέλου υποψηφιότητας του Παρθένου Δάσους του Δήμου Παρανεστίου για την ένταξή του στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO και ορισμός εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης εφαρμογής της Σύμβασης» ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧΤΖΩΞΗ-Τ1Η
6Β0ΜΟΡ1Υ-Υ0Κ 24/12/2021 Επικύρωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Παρανεστίου ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Β0ΜΟΡ1Υ-Υ0Κ
67Ω3ΩΞΗ-7ΥΝ 24/12/2021 ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/67Ω3ΩΞΗ-7ΥΝ
ΨΤ0ΨΩΞΗ-Ο5Ξ 23/12/2021 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤ0ΨΩΞΗ-Ο5Ξ
ΨΟΨΞ7ΛΒ-ΖΤ8 23/12/2021 Ορισμός της επιτροπής για την σύνταξη του πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΤΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΨΞ7ΛΒ-ΖΤ8
ΨΕ2Φ46Ψ84Α-ΘΣΣ 23/12/2021 Έγκριση πληρωμής δαπάνης προμήθειας ηλεκτρικής συσκευής για τον ΦΔΟΡ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕ2Φ46Ψ84Α-ΘΣΣ
6Ζ6ΟΩΞΗ-ΩΥ6 23/12/2021 ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ζ6ΟΩΞΗ-ΩΥ6
60ΛΗΩΞΗ-4Κ0 23/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΤΩΝ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΔΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΛΗΩΞΗ-4Κ0
6ΕΟΖΩΞΗ-ΘΒ6 23/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΕΟΖΩΞΗ-ΘΒ6
ΨΒΗ1ΩΞΗ-ΠΛ8 23/12/2021 Έγκριση της 26ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021 και κατανομή ποσού 3.384,91€ Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας για δαπάνες θέρμανσης. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΗ1ΩΞΗ-ΠΛ8
6Ω9ΦΟΡ1Υ-70Ι 23/12/2021 Έλεγχος νομιμότητας της αριθ. 151/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου Ν. Δράμας σχετικά με την <<Έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ >>. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ω9ΦΟΡ1Υ-70Ι
696ΜΩΞΗ-2Η5 23/12/2021 Έγκριση Παράταση της σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης, Θέρμανσης και Πέλλετ.» ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/696ΜΩΞΗ-2Η5
6Β88ΟΕ7Δ-5ΧΜ 23/12/2021 Δαπάνες δεξιώσεων & εορτών Ν.Π.Δ.Δ. (εγκαίνια βρεφονηπιακού) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Β88ΟΕ7Δ-5ΧΜ
ΡΙΕ3ΟΕ7Δ-ΠΕ4 23/12/2021 Μισθοδοσία Αιρετοί-Αντιμισθία Δεκέμβριος 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΡΙΕ3ΟΕ7Δ-ΠΕ4
Ψ4ΝΔΟΕ7Δ-Υ1Ε 23/12/2021 Μισθοδοσία Μόνιμοι-Μήνας Α΄ Ιανουάριος 2022 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4ΝΔΟΕ7Δ-Υ1Ε
ΨΨΧΦΩΞΗ-Τ2Γ 23/12/2021 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΚΗΥ 9553 ΚΑΙ ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΚΗΥ 9447 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΨΧΦΩΞΗ-Τ2Γ
ΩΥ0ΤΩΞΗ-8ΡΔ 23/12/2021 Αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες του δήμου, μετά το με αριθμ. πρωτ. 471/4-11-2021 έγγραφο της εταιρίας ¨Ζουμπουλάκης Προμήθειες Ανώνυμη Εταιρεία¨ για την συμμετοχή του στην επιλογή αναδόχου, του Υποέργου 2: «Προμήθεια Εξοπλισμού – Ομάδες 2,3,4,5,6,7,8,9», του έργου: «Δημιουργία Υποδομών Φιλοξενίας Ειδικών Ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου» ,για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, σύμφωνα με την Αρ.1/2018 Διακήρυξη του Δ.Παρανεστίου και συγκεκριμένα για την ΟΜΑΔΑ 3: ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 60656 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥ0ΤΩΞΗ-8ΡΔ
9ΛΖΙΩΞΗ-97Υ 23/12/2021 Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων επενδυτικού δανείου από το ΤΠΔ ενταγμένου στο ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» συνολικού ποσού 654.183,87€ για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριανή και Ψηλή Ράχη Δήμου Παρανεστίου ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΛΖΙΩΞΗ-97Υ
ΩΤΗΦΩΞΗ-Δ12 23/12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΗΦΩΞΗ-Δ12
6ΘΕΩΟΕ7Δ-Α02 23/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΕΩΟΕ7Δ-Α02
ΨΒΤΒΩΞΗ-Ψ4Σ 23/12/2021 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΤΒΩΞΗ-Ψ4Σ
ΨΚΠΦΩΞΗ-Λ9Ν 23/12/2021 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Ν.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚΠΦΩΞΗ-Λ9Ν
6ΔΝΠΩΞΗ-804 23/12/2021 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (12/11/2021-11/12/2021) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΝΠΩΞΗ-804
Ψ34ΜΟΡ1Υ-0ΙΚ 23/12/2021 Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 148/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου Ν. Δράμας σχετικά με την <<Έγκριση του πρακτικού της πλειοδοτικής φανερής προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση κινητού πράγματος>>. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ34ΜΟΡ1Υ-0ΙΚ
Ω8ΩΖ465ΦΥΟ-ΔΓΓ 23/12/2021 Απόφαση τοποθέτησης ιατρών υπόχρεων εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω8ΩΖ465ΦΥΟ-ΔΓΓ
6Τ7ΚΟΕ7Δ-4Ψ9 23/12/2021 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για Π.Σ. Αδριανής και Π.Σ. Παρανεστίου ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Τ7ΚΟΕ7Δ-4Ψ9
Ψ6ΘΧΩΞΗ-ΞΒΒ 23/12/2021 Κατανομή ποσού 13.559,66€ Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6ΘΧΩΞΗ-ΞΒΒ
6ΒΥΗΩΞΗ-792 22/12/2021 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ , ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ , ΣΥΜΑΝΣΗ ΦΟΠ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΥΗΩΞΗ-792
6Θ5ΨΟΕ7Δ-269 22/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΊΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ & Π.Σ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Θ5ΨΟΕ7Δ-269
ΨΡΚΓΩΞΗ-1ΗΔ 22/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡΚΓΩΞΗ-1ΗΔ
6Λ7ΚΩΞΗ-ΗΝΔ 22/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ-ΕΚΔΟΣΕΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Λ7ΚΩΞΗ-ΗΝΔ
ΨΣΧ0ΩΞΗ-ΓΥ3 22/12/2021 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΣΧ0ΩΞΗ-ΓΥ3
ΨΡΣΚΩΞΗ-6ΦΤ 22/12/2021 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡΣΚΩΞΗ-6ΦΤ
6ΥΨΑΩΞΗ-ΟΕΩ 22/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΑΛΑΤΙ) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΨΑΩΞΗ-ΟΕΩ
9879ΩΞΗ-Ο0Υ 22/12/2021 Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9879ΩΞΗ-Ο0Υ
6ΙΣΥΟΕ7Δ-Β91 22/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 11ος,12ος Π.Σ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ και ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΣΥΟΕ7Δ-Β91
Ψ6Υ0ΟΕ7Δ-7Γ4 22/12/2021 ΠΡΟΝΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΚΔΑΠ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6Υ0ΟΕ7Δ-7Γ4
ΨΦΦΕΟΕ7Δ-Η6Α 22/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΤΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΔΡΙΑΝΗΣ & ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΦΕΟΕ7Δ-Η6Α
6Β7ΒΩΞΗ-ΕΒ1 22/12/2021 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά κλπ αναλώσιμα ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Β7ΒΩΞΗ-ΕΒ1
Ψ169ΟΕ7Δ-4ΤΩ 22/12/2021 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ169ΟΕ7Δ-4ΤΩ
6ΧΘΖ46ΜΤΛΒ-ΩΝ8 22/12/2021 20η Τροποποίηση της Δράσης «Δομές και Λειτουργικότητα των Π.Κε.Κ. Αλλοδαπών» με Κωδικό ΟΠΣ 5002787 από το Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020» ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΧΘΖ46ΜΤΛΒ-ΩΝ8
ΩΥ43ΟΕ7Δ-Η7Π 22/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ Π.Σ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥ43ΟΕ7Δ-Η7Π
ΩΞ8ΟΟΕ7Δ-ΨΝ6 22/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞ8ΟΟΕ7Δ-ΨΝ6
ΩΔΖΔΟΕ7Δ-ΒΟΕ 22/12/2021 ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ σε ΑΔΡΙΑΝΗ & ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΖΔΟΕ7Δ-ΒΟΕ
9Ζ9ΩΟΕ7Δ-4ΙΡ 22/12/2021 Προμήθεα φίλτρων νερού και εξάρτημα προσαρμογής για Π.Σ. Αδριανής ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ζ9ΩΟΕ7Δ-4ΙΡ
Ψ2ΩΑΩΞΗ-ΦΦΦ 22/12/2021 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ2ΩΑΩΞΗ-ΦΦΦ
64ΥΚΩΞΗ-ΡΤ8 22/12/2021 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.6482 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ-ΗΜΕΡ.ΔΗΜ.30/11/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΥΚΩΞΗ-ΡΤ8
6Ε6ΔΩΞΗ-Δ9Χ 22/12/2021 Έγκριση εξόδων μετακίνησης του Δημάρχου στην Αθήνα ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ε6ΔΩΞΗ-Δ9Χ
6ΑΛΨΩΞΗ-ΞΣΓ 22/12/2021 Προμήθεια υλικών για συντήρηση δικτύων ύδρευσης άρσευσης αποχέτευσης ΔΕ Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΛΨΩΞΗ-ΞΣΓ
ΩΜΙ9ΟΕ7Δ-ΦΓ4 22/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΙ9ΟΕ7Δ-ΦΓ4
Ψ0ΦΜΩΞΗ-ΛΕ7 22/12/2021 Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0ΦΜΩΞΗ-ΛΕ7
6ΤΩ2ΩΞΗ-ΖΞ0 22/12/2021 Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Οικ. έτους 2021 του ΝΠΔΔ του Δήμου Παρανεστίου ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΩ2ΩΞΗ-ΖΞ0
9ΛΤ0ΩΞΗ-ΩΙ2 22/12/2021 Λοιπός Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας (χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κ.λ.π.) ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΛΤ0ΩΞΗ-ΩΙ2
ΨΔΙΩΟΕ7Δ-1ΣΑ 22/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΑΔΡΙΑΝΗΣ & ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΔΙΩΟΕ7Δ-1ΣΑ
ΩΖ75ΟΕ7Δ-ΠΤΛ 22/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ & ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖ75ΟΕ7Δ-ΠΤΛ
ΩΤΥ446Ψ84Α-ΞΝΔ 21/12/2021 Έγκριση πληρωμής δαπάνης προμήθειας ειδών γραφικής ύλης ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΥ446Ψ84Α-ΞΝΔ
Ω046ΟΕ7Δ-ΤΚ8 21/12/2021 Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης Φόρου Εισοδήματος ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω046ΟΕ7Δ-ΤΚ8
ΨΚ1Ζ46ΜΤΛ6-ΞΟ6 21/12/2021 Απόδοση εσόδων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, στους Δήμους της Χώρας, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ως 10η, 11η και 12η μηνιαία κατανομή έτους 2021. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚ1Ζ46ΜΤΛ6-ΞΟ6
9ΠΜΑ46ΜΤΛ6-38Ε 21/12/2021 Κατανομή ποσού 23.000.000,00 €, εσόδων από το Τέλος Διαφήμισης – Κατηγορίας Δ΄ στους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 § 6 α του ν.2880/2001. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΠΜΑ46ΜΤΛ6-38Ε
9ΟΑΠΟΕ7Δ-ΔΦΧ 21/12/2021 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ετους 2022 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΝΠΔΔ Δ. Π. με Αρ.Κυκλ. ΚΗΥ 9541 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΟΑΠΟΕ7Δ-ΔΦΧ
616ΥΟΡ1Υ-ΒΥΝ 21/12/2021 Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των αιρετών του Δήμου Παρανεστίου Ν. Δράμας για το έτος 2022. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/616ΥΟΡ1Υ-ΒΥΝ
ΨΡΙ6ΟΡ1Υ-82Υ 21/12/2021 Καθορισμός ανώτατου ορίου των επιτρεπόμενων κατ’ έτος ημερών μετακίνησης εκτός έδρας των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Δήμο Παρανεστίου για το έτος 2022. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡΙ6ΟΡ1Υ-82Υ
6ΓΧΡΟΕ7Δ-7Ε8 21/12/2021 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΧΡΟΕ7Δ-7Ε8
ΨΠΘΞΟΕ7Δ-ΞΧΘ 21/12/2021 Προμήθεια Φωτοτυπικού Μηχανήματος για τις ανάγκες των ΚΔΑΠ του Δήμου ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠΘΞΟΕ7Δ-ΞΧΘ
6Ξ8ΓΩΞΗ-ΝΕΗ 21/12/2021 Συμπληρωματική της αριθ. 2634/196/2021 ΑΑΥ λόγω λάθος υπολογισμού της ημερησιας αποζημίωσης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ξ8ΓΩΞΗ-ΝΕΗ
ΩΗΜ9ΟΡ1Ο-7ΤΥ 21/12/2021 «Συγκρότηση Επιτροπών: (α) καλής εκτέλεσης εργασιών και παροχής πάσης φύσεως υπηρεσιών, (β) παραλαβής πάσης φύσεως υλικών και (γ) απογραφής υλικού - εξοπλισμού και χαρακτηρισμού άχρηστου υλικού των Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης». ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΗΜ9ΟΡ1Ο-7ΤΥ
Ψ9Δ7ΟΕ7Δ-Ρ1Ζ 21/12/2021 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ με Αρ. Κυκλ.: ΚΗΥ 9541 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9Δ7ΟΕ7Δ-Ρ1Ζ
ΨΚΡΥ7ΛΒ-Χ8Π 21/12/2021 Τροποποίηση απόφασης έγκρισης διάθεσης πίστωσης σε βάρος του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2012ΕΠ03100000)» με Κ.Α.Ε. 2014ΕΠ53100006 της ΣΑΕΠ 531 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΚΡΥ7ΛΒ-Χ8Π
ΨΧΝΒ46Ψ84Α-8Τ7 21/12/2021 Έγκριση πληρωμής δαπάνης υπηρεσιών κέντρου λήψης σημάτων για τη λειτουργία του συστήματος συναγερμού του κέντρου πληροφόρησης του ΦΔΟΡ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧΝΒ46Ψ84Α-8Τ7
Ω1Τ8ΩΞΗ-ΝΚΩ 21/12/2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 29/10/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω1Τ8ΩΞΗ-ΝΚΩ
6ΙΖΤΩΞΗ-Λ4Ι 21/12/2021 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΦΡΑΣ ΣΤΙΣ 09/05-14/05-19/10-23/10-21/11-25/11 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 15/12/2021 ΣΤΗΝ Ν.ΚΕΣΣΑΝΗ ΞΑΝΘΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗΣ Γ.Γ. ΚΑΙ ΕΙΔ.ΣΥΜΒ. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 21/11-25/11/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΖΤΩΞΗ-Λ4Ι
Ψ9Ζ046Ψ84Α-ΡΧΗ 21/12/2021 Έγκριση πληρωμής δαπάνης προμήθειας κλειδαριάς για πόρτα ασφαλείας για τον ΦΔΟΡ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9Ζ046Ψ84Α-ΡΧΗ
Ψ7ΠΗΩΞΗ-ΧΕ2 21/12/2021 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7ΠΗΩΞΗ-ΧΕ2
ΨΠΣΣΩΞΗ-Τ24 21/12/2021 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΗΥ9447 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠΣΣΩΞΗ-Τ24
617ΩΩΞΗ-4Υ8 21/12/2021 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΕ 106394 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/617ΩΩΞΗ-4Υ8
6ΔΩΧΩΞΗ-Ρ39 21/12/2021 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΩΧΩΞΗ-Ρ39
6ΓΕΠΩΞΗ-Ξ4Ο 21/12/2021 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΕΠΩΞΗ-Ξ4Ο
ΩΜΥΒΩΞΗ-ΛΣΠ 21/12/2021 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΜΥΒΩΞΗ-ΛΣΠ
ΩΦΑ6ΩΞΗ-ΤΦΣ 21/12/2021 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦΑ6ΩΞΗ-ΤΦΣ
ΨΦΑΜΩΞΗ-5ΛΣ 21/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ-ΕΚΔΟΣΕΩΝ-ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΑΜΩΞΗ-5ΛΣ
ΨΩ1ΨΩΞΗ-2Υ5 21/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4-Α3 ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟ ΧΑΡΤΙ Α4 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ Ν ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩ1ΨΩΞΗ-2Υ5
64ΣΒΩΞΗ-ΖΕΡ 21/12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/64ΣΒΩΞΗ-ΖΕΡ
ΩΘΡ2ΩΞΗ-29Ψ 21/12/2021 Προμήθεια υλικών περίφραξης ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΘΡ2ΩΞΗ-29Ψ
Ψ91ΝΩΞΗ-ΙΗ3 21/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ91ΝΩΞΗ-ΙΗ3
ΨΠΑΨΩΞΗ-ΧΘΩ 21/12/2021 Προμήθεια υλικών για συντήρηση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης ΔΕ Παρανεστίου ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠΑΨΩΞΗ-ΧΘΩ
6ΡΗ9ΩΞΗ-Χ1Λ 21/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΗ9ΩΞΗ-Χ1Λ
ΩΞ2ΕΩΞΗ-5Κ0 21/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΛΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞ2ΕΩΞΗ-5Κ0
ΨΕΖΦΩΞΗ-Ζ97 20/12/2021 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΕΖΦΩΞΗ-Ζ97
Ψ4Γ5ΩΞΗ-Α58 20/12/2021 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4Γ5ΩΞΗ-Α58
ΩΚΧΒΩΞΗ-ΨΑΦ 20/12/2021 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού του προγράμματος Βοήθεια Στο Σπίτι ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΚΧΒΩΞΗ-ΨΑΦ
97Ψ1ΩΞΗ-ΛΨΩ 20/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ/ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/97Ψ1ΩΞΗ-ΛΨΩ
9ΡΨ3ΩΞΗ-ΕΒΥ 20/12/2021 Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΡΨ3ΩΞΗ-ΕΒΥ
6ΡΕ8ΩΞΗ-ΝΑΑ 20/12/2021 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΕ8ΩΞΗ-ΝΑΑ
ΨΤΣΣΟΡΡ3-ΥΗ7 20/12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΤΣΣΟΡΡ3-ΥΗ7
ΩΧΙΙΩΞΗ-Ψ6Ρ 20/12/2021 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧΙΙΩΞΗ-Ψ6Ρ
68ΦΩΩΞΗ-ΩΡΤ 20/12/2021 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 3%, 15% ΦΟΡΟ ΤΟΚΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΚΑΙ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/68ΦΩΩΞΗ-ΩΡΤ
6Ω82ΟΕ7Δ-ΚΝΗ 20/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ω82ΟΕ7Δ-ΚΝΗ
ΨΓΙΡΟΕ7Δ-97Φ 20/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ (ΣΕΤ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΓΙΡΟΕ7Δ-97Φ
ΩΤΛΘΟΕ7Δ-1ΗΖ 20/12/2021 ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΛΘΟΕ7Δ-1ΗΖ
93ΚΘΩΞΗ-ΡΟΕ 20/12/2021 Προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υλικού (αλάτι) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/93ΚΘΩΞΗ-ΡΟΕ
ΨΜΠΜΟΕ7Δ-ΓΣΧ 20/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΠΜΟΕ7Δ-ΓΣΧ
6174ΟΕ7Δ-ΔΜΔ 20/12/2021 Προμήθεια τριών σιτών για παράθυρα και ενός μεταλλικού κουτιού για το Π.Σ. Παρανεστίουιτών ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6174ΟΕ7Δ-ΔΜΔ
ΨΙΖΠΩΞΗ-ΙΓΨ 20/12/2021 Εργασίες συντηρήσεων και επισκευών μηχανολογικών εξαρτημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Παρανεστίου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΙΖΠΩΞΗ-ΙΓΨ
6ΚΣΔΟΕ7Δ-8ΧΞ 17/12/2021 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΟΝΙΚΑ της ΔΡΑΜΑΣ από 01.01.2021 έως 31.12.2021(έτος 2021) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΣΔΟΕ7Δ-8ΧΞ
Ω5ΠΟΟΕ7Δ-ΘΝ2 17/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΔΑΠ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5ΠΟΟΕ7Δ-ΘΝ2
ΨΡ2ΠΟΕ7Δ-ΑΗΓ 17/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΗΠΙΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡ2ΠΟΕ7Δ-ΑΗΓ
ΨΘ1Ξ46Ψ84Α-895 17/12/2021 Έγκριση πληρωμής δαπάνης συντήρησης οχήματος του ΦΔΟΡ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΘ1Ξ46Ψ84Α-895
6ΩΧΞ46Ψ84Α-Α3Π 17/12/2021 Έγκριση πληρωμής δαπάνης προμήθειας διάφορα είδη δειγματοληψίας και προστασίας προσωπικού για τον ΦΔΟΡ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΧΞ46Ψ84Α-Α3Π
ΨΦΔΚ46Ψ84Α-1ΦΣ 17/12/2021 Έγκριση πληρωμής δαπάνης προμήθειας ηλεκτροφόρων περιφράξεων του ΦΔΟΡ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΔΚ46Ψ84Α-1ΦΣ
6ΗΟΝ7ΛΒ-ΣΤ5 17/12/2021 Έκδοση της προβλεπόμενης, από την παράγραφο 3 του άρθρου 60 του Ν.4821/2021 (ΦΕΚ 134/Α/31-07-2021) διαπιστωτικής πράξης για την εκτέλεση του έργου μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του σχολικού έτους 2020-2021 της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για το χρονικό διάστημα από 13-09-2019 έως και την 31-10-2021. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΟΝ7ΛΒ-ΣΤ5
Ω0Δ8ΩΞΗ-Η1Δ 17/12/2021 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0Δ8ΩΞΗ-Η1Δ
63Ω2ΩΞΗ-59Κ 17/12/2021 ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ 6985908516 (20/7/2021-19/11/2021) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/63Ω2ΩΞΗ-59Κ
ΕΟΔΕΩΞΗ-ΤΟΧ 17/12/2021 ΑΑΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΕΟΔΕΩΞΗ-ΤΟΧ
60ΡΡΩΞΗ-ΧΞΙ 17/12/2021 Μισθοδοσία Κέντρα Κοινότητας-Μήνας Δεκέμβριος 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΡΡΩΞΗ-ΧΞΙ
ΨΡ04ΩΞΗ-6ΔΓ 17/12/2021 Μισθοδοσία Καθαρίστριες σχολείων αορίστου-Μήνας Δεκέμβριος 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡ04ΩΞΗ-6ΔΓ
ΨΠΚΥΩΞΗ-22Λ 17/12/2021 Μισθοδοσία Καθαρίστριες σχολείων Α'θμιας ΚΑΙ Β/ΘΜΙΙΑΣ Μήνας Δεκέμβριος 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠΚΥΩΞΗ-22Λ
6Μ37ΩΞΗ-9ΚΞ 17/12/2021 ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΑΠΟ 26/11-31/12/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Μ37ΩΞΗ-9ΚΞ
Ω5ΝΟΩΞΗ-ΥΟΔ 17/12/2021 Αναδρομικά μηνός Απριλίου Πρόγραμμα 55-67 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω5ΝΟΩΞΗ-ΥΟΔ
ΨΛΜΘΩΞΗ-Ε27 17/12/2021 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΜΘΩΞΗ-Ε27
Ψ7ΠΑΩΞΗ-ΡΧΦ 16/12/2021 ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΙΤΑΚΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ (ΚΠΕ) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7ΠΑΩΞΗ-ΡΧΦ
66ΗΗΩΞΗ-Ω20 16/12/2021 Προμήθεια βιοδιασπώμενων σκευών ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/66ΗΗΩΞΗ-Ω20
ΩΧ3ΞΟΡ1Ο-ΓΗΤ 16/12/2021 ΧΕ 2737/16-12-2021 ΕΞΟΦΛΗΣΗ 2 (ΔΥΟ) ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 10ος,11ος/2021 ΓΙΑ ΤΟ Π.Ι. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧ3ΞΟΡ1Ο-ΓΗΤ
6ΣΥΠΩΞΗ-ΦΨΑ 16/12/2021 Λοιπός Εξοπλισμός Πολιτικής Προστασίας (χλοοκοπτικά, αλυσοπρίονα κ.λ.π.) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΣΥΠΩΞΗ-ΦΨΑ
9ΧΥ1ΩΞΗ-464 16/12/2021 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά κλπ αναλώσιμα ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΧΥ1ΩΞΗ-464
Ω0ΜΘΩΞΗ-ΨΔΥ 16/12/2021 ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0ΜΘΩΞΗ-ΨΔΥ
ΨΠΣΗΩΞΗ-ΛΚΖ 16/12/2021 Προμήθεια δεξαμενής πόσιμου ύδατος ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠΣΗΩΞΗ-ΛΚΖ
ΨΟΤΙ46Ψ84Α-72Δ 16/12/2021 Έγκριση δαπάνης υπηρεσιών «Domain Name» ιστοσελίδας του ΦΔΟΡ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΤΙ46Ψ84Α-72Δ
6873ΩΞΗ-Τ17 16/12/2021 Προμήθεια Τόνερ/μελανιών για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά του Δήμου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6873ΩΞΗ-Τ17
ΨΥΔΨΩΞΗ-ΒΝ7 16/12/2021 Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥΔΨΩΞΗ-ΒΝ7
Ψ4ΙΨΩΞΗ-Λ6Π 15/12/2021 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΘΝΙΚΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ4ΙΨΩΞΗ-Λ6Π
6ΩΘ2ΩΞΗ-Ο71 15/12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΩΘ2ΩΞΗ-Ο71
ΩΞ8ΝΗ-Σ71 15/12/2021 Καθορισμός διαδικασίας, όρων, προϋποθέσεων και λοιπών ζητημάτων σχετικά με τη χορήγηση χρηματικής προκαταβολής στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ ΑΕ), έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της χρήσης έτους 2022 για δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΞ8ΝΗ-Σ71
6ΚΩ146Ψ84Α-8Μ8 15/12/2021 Έγκριση δαπάνης υπηρεσιών συστήματος συναγερμού ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΩ146Ψ84Α-8Μ8
ΩΑ80ΩΞΗ-ΟΟΚ 15/12/2021 Προμήθεια υλικών περίφραξης ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΑ80ΩΞΗ-ΟΟΚ
ΨΞ0ΒΩΞΗ-Φ6Λ 15/12/2021 Οικοδομικά υλικά ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΞ0ΒΩΞΗ-Φ6Λ
ΨΦ6Μ46Ψ84Α-ΒΧ2 15/12/2021 Απόφαση ανάληψης δέσμευσης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦ6Μ46Ψ84Α-ΒΧ2
6Μ8ΙΩΞΗ-ΦΧΛ 15/12/2021 Προμήθεια υλικών για συντήρηση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης ΔΕ Παρανεστίου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Μ8ΙΩΞΗ-ΦΧΛ
6ΡΕΧ7ΛΒ-62Β 15/12/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ (ΔΟΞΑ 2016 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ) ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΕΧ7ΛΒ-62Β
Ψ9ΑΛΩΞΗ-6Β7 15/12/2021 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ , ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9ΑΛΩΞΗ-6Β7
ΩΝΤ9ΩΞΗ-ΙΝΓ 15/12/2021 ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΝΤ9ΩΞΗ-ΙΝΓ
6ΟΛΣΩΞΗ-ΕΗΓ 15/12/2021 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΛΣΩΞΗ-ΕΗΓ
6ΨΑΤΩΞΗ-ΜΞΓ 15/12/2021 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΠΤΕΛΕΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΑΤΩΞΗ-ΜΞΓ
6ΡΧ1ΩΞΗ-Τ5Θ 15/12/2021 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΧ1ΩΞΗ-Τ5Θ
Ψ8ΓΗΩΞΗ-0ΝΘ 15/12/2021 Λοιπός εξοπλισμός (παρελκόμενα φωτογραφικών μηχανών κ.λπ) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ8ΓΗΩΞΗ-0ΝΘ
6Ο0ΔΩΞΗ-43Ξ 15/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ο0ΔΩΞΗ-43Ξ
6ΣΒ5ΩΞΗ-ΞΙΟ 15/12/2021 ΕΠΙΣΚΕΥΗ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΣΒ5ΩΞΗ-ΞΙΟ
ΨΝΙ9ΩΞΗ-ΛΟΦ 15/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝΙ9ΩΞΗ-ΛΟΦ
6ΗΧΤΩΞΗ-572 15/12/2021 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΗΧΤΩΞΗ-572
63Ε9ΩΞΗ-Ω99 15/12/2021 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/63Ε9ΩΞΗ-Ω99
6ΟΦΤ46Ψ84Α-ΧΧΝ 15/12/2021 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΟΦΤ46Ψ84Α-ΧΧΝ
Ω2Ψ646Ψ84Α-850 15/12/2021 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω2Ψ646Ψ84Α-850
6ΣΘ146Ψ84Α-ΡΝΤ 15/12/2021 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΣΘ146Ψ84Α-ΡΝΤ
ΨΒ0ΞΩΞΗ-ΧΨΛ 15/12/2021 1ος ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΑΚΙΕΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒ0ΞΩΞΗ-ΧΨΛ
ΨΟΡ746Ψ84Α-ΑΤΡ 15/12/2021 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΡ746Ψ84Α-ΑΤΡ
ΨΧ71ΩΞΗ-1ΜΒ 15/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΧ71ΩΞΗ-1ΜΒ
Ψ7Ι2ΩΞΗ-ΦΚ4 15/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7Ι2ΩΞΗ-ΦΚ4
ΩΗ8ΤΩΞΗ-ΡΞΖ 15/12/2021 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΜΕ 106394) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΗ8ΤΩΞΗ-ΡΞΖ
ΨΣΚΨΩΞΗ-Ψ9Κ 15/12/2021 ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 4ο ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΣΚΨΩΞΗ-Ψ9Κ
902ΖΩΞΗ-ΠΝ8 15/12/2021 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΟΣΙΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/902ΖΩΞΗ-ΠΝ8
Ψ7ΛΧΩΞΗ-Β6Β 15/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ7ΛΧΩΞΗ-Β6Β
6731ΩΞΗ-ΝΨΚ 15/12/2021 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6731ΩΞΗ-ΝΨΚ
6ΜΨ9ΩΞΗ-8Μ5 15/12/2021 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΨ9ΩΞΗ-8Μ5
ΨΒΡΞ46Ψ84Α-ΔΔΓ 15/12/2021 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΡΞ46Ψ84Α-ΔΔΓ
Ω188ΩΞΗ-ΧΙΠ 15/12/2021 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω188ΩΞΗ-ΧΙΠ
ΩΔΨ7ΩΞΗ-3ΕΞ 15/12/2021 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΨ7ΩΞΗ-3ΕΞ
68ΜΗΩΞΗ-ΣΣ0 15/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/68ΜΗΩΞΗ-ΣΣ0
ΩΣ1Θ46Ψ84Α-28Π 15/12/2021 Έγκριση πληρωμής δαπάνης παραγωγής έντυπου υλικού ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣ1Θ46Ψ84Α-28Π
ΩΣΑΜ46Ψ84Α-17Γ 15/12/2021 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣΑΜ46Ψ84Α-17Γ
ΨΩΦ9ΩΞΗ-Γ40 14/12/2021 Μισθοδοσία Πρόγραμμα 55-67 ενιαίου-Μήνας Δεκέμβριος 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΩΦ9ΩΞΗ-Γ40
6ΤΘΥΩΞΗ-Λ6Κ 14/12/2021 Μισθοδοσία Βοήθεια στο ΣΠΙΤΙ-Μήνας Δεκέμβριος 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΘΥΩΞΗ-Λ6Κ
ΩΥ4ΔΩΞΗ-50Π 14/12/2021 Μισθοδοσία Οκτάμηνα 2015-Μήνας Δεκέμβριος 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥ4ΔΩΞΗ-50Π
6Ζ7Μ46ΨΖ3Π-9ΣΣ 14/12/2021 Έγκριση αναλυτικού οικονομικού προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙΠΑΕ για το έτος 2022 και οικονομικού απολογισμού για το έτος 2020. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ζ7Μ46ΨΖ3Π-9ΣΣ
ΨΛΨ6ΟΕ7Δ-4ΝΩ 14/12/2021 Δαπάνες δεξιώσεων & εορτών Ν.Π.Δ.Δ. (εγκαίνια βρεφονηπιακού) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΨ6ΟΕ7Δ-4ΝΩ
ΨΗ3ΘΟΕ7Δ-Ζ95 14/12/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗ3ΘΟΕ7Δ-Ζ95
6Β33ΟΡ1Ο-ΕΜΤ 14/12/2021 ΧΕ 2704/14-12-2021 ΕΞΟΦΛΗΣΗ 3 (ΤΡΙΩΝ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ, ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Β33ΟΡ1Ο-ΕΜΤ
6ΞΕΩΩΞΗ-85Μ 14/12/2021 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΕΤΟΣ 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΞΕΩΩΞΗ-85Μ
Ψ34ΧΩΞΗ-2ΟΣ 14/12/2021 EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΑΙ ΚΟΜΝΗΝΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ34ΧΩΞΗ-2ΟΣ
ΨΟΥ4ΩΞΗ-Ψ4Δ 14/12/2021 Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΥ4ΩΞΗ-Ψ4Δ
609ΤΩΞΗ-ΜΦΥ 14/12/2021 Αναδρομικά ενός υπαλλήλου Κέντρα Κοινότητας λόγω αλλαγής κλιμακίου ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/609ΤΩΞΗ-ΜΦΥ
6ΓΥΞΩΞΗ-ΞΚ3 14/12/2021 Αναδρομικά λόγω αλλαγής κλιμακίου υπαλλήλου του Δήμου από 24/11/2021 - 31/12/2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΓΥΞΩΞΗ-ΞΚ3
6ΤΕ5ΩΞΗ-Θ0Ι 14/12/2021 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΤΕ5ΩΞΗ-Θ0Ι
6ΝΜ7ΩΞΗ-Υ1Π 14/12/2021 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΝΜ7ΩΞΗ-Υ1Π
6ΚΞΛΩΞΗ-ΛΗΧ 14/12/2021 ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΗΝΟΣ Δεκέμβριος 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΚΞΛΩΞΗ-ΛΗΧ
ΨΗ2ΥΩΞΗ-ΖΘ9 14/12/2021 Μισθοδοσία Προεδροι Τ.Κ. - Ε.Τ.Κ.-Εξοδα Κίνησης Προέδρων Δεκέμβριος 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗ2ΥΩΞΗ-ΖΘ9
ΨΟΘ8ΩΞΗ-Η0Η 14/12/2021 Αναδρομικά δυο υπαλλήλων του Βοήθεια Στο Σπίτι λόγω αλλαγής κλιμακίου ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΘ8ΩΞΗ-Η0Η
ΨΡ9ΔΩΞΗ-ΔΞΕ 14/12/2021 ΕΝΤΟΛΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΡ9ΔΩΞΗ-ΔΞΕ
Ω25ΧΩΞΗ-ΩΤΨ 14/12/2021 Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση στις 15-12-2021 οδηγού του Δήμου με το φορτηγό ΚΗΥ 9534 στις Αλυκές Νέας Κεσσάνης Ν.Ξάνθης για προμήθεια αλατιού. ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω25ΧΩΞΗ-ΩΤΨ
60Κ6ΩΞΗ-ΝΞΨ 14/12/2021 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΙΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/60Κ6ΩΞΗ-ΝΞΨ
ΩΔΑΤ46Ψ84Α-ΦΧΚ 14/12/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης «Βελτίωση ενδιαιτήματος και δημιουργία τεχνητών φωλιών για τη βίδρα» ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΑΤ46Ψ84Α-ΦΧΚ
ΨΗΔΝΟΕ7Δ-1Ι1 14/12/2021 Έγκριση των Πρακτικών Ι και ΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΗΔΝΟΕ7Δ-1Ι1
62ΤΥ46Ψ84Α-ΑΡΥ 14/12/2021 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης «Δακτυλιώσεις ειδών ορνιθοπανίδας» ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/62ΤΥ46Ψ84Α-ΑΡΥ
ΩΥ8ΙΩΞΗ-Ο7Β 14/12/2021 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΔΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΛΟΓΩ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΥ8ΙΩΞΗ-Ο7Β
ΩΖΤΛΩΞΗ-3Σ5 14/12/2021 Έκδοση εφημερίδας Δήμου Παρανεστίου ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΤΛΩΞΗ-3Σ5
93ΟΔ4653Π8-5ΘΗ 13/12/2021 ΚΥΑ, με τίτλο “Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονομώ 2021», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας” ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/93ΟΔ4653Π8-5ΘΗ
65Φ6ΟΡ1Ο-Ν2Ζ 13/12/2021 Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με αριθμό διακήρυξης 63/2021 και συστημικό αριθμό 140964, για τις υπηρεσίες συντήρησης των φωτοτυπικών μηχανημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας (Κ.Υ. & ΤΟΜΥ) για δύο (2) έτη (CPV: 50313000-2, Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανών αναπαραγωγής), αρμοδιότητας της 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/65Φ6ΟΡ1Ο-Ν2Ζ
6Ρ73ΩΞΗ-ΚΞ2 13/12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ρ73ΩΞΗ-ΚΞ2
9ΗΣΛΩΞΗ-30Μ 13/12/2021 Εργασίες συντηρήσεων και επισκευών μηχανολογικών εξαρτημάτων αντλιοστασίων ύδρευσης και άρδευσης Δήμου Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΗΣΛΩΞΗ-30Μ
6Ε05ΩΡΚ-ΨΧΠ 13/12/2021 Αποδοχή ένταξης χρηματοδότησης του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, ποσού 29.760,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), στη Β’ Πρόσκληση της Δράσης «ΣΧΕΔΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.)» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2021» του Πράσινου Ταμείου» ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ε05ΩΡΚ-ΨΧΠ
ΨΥ7ΛΩΞΗ-ΓΥΜ 13/12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΥ7ΛΩΞΗ-ΓΥΜ
ΨΦΤΥΩΞΗ-0Ρ8 13/12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΤΥΩΞΗ-0Ρ8
6ΑΚ546Ψ84Α-ΕΞ5 13/12/2021 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΑΚ546Ψ84Α-ΕΞ5
Ω0ΡΥ46Ψ84Α-0ΝΗ 13/12/2021 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω0ΡΥ46Ψ84Α-0ΝΗ
Ω1Λ3ΩΞΗ-9ΘΚ 13/12/2021 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 1% 4% και 8% ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω1Λ3ΩΞΗ-9ΘΚ
9ΩΧΥΩΞΗ-4ΘΒ 13/12/2021 ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Α/Α ΑΙΤΗΣΗΣΗ 513520 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΩΧΥΩΞΗ-4ΘΒ
Ψ6ΖΠΩΞΗ-ΕΕ1 13/12/2021 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΞΑΓΝΑΤΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ6ΖΠΩΞΗ-ΕΕ1
6ΜΟΓ46ΜΤΛΒ-Κ9Η 12/12/2021 «Απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων με ωφέλιμο φορτίο άνω των 3,5 τόνων, σήμερα Κυριακή 12-12-2021 και ώρα 13.00΄, λόγω καθίζησης του οδοστρώματος συνεπεία των έντονων βροχοπτώσεων, έως την άρση των λόγων ασφαλείας και την εκκαθάριση του οδοστρώματος» ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΜΟΓ46ΜΤΛΒ-Κ9Η
9440ΟΡΡ3-8ΞΥ 10/12/2021 ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 10361-10/12/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9440ΟΡΡ3-8ΞΥ
ΩΣ5446Ψ84Α-Ο1Π 10/12/2021 Έγκριση πληρωμής δαπάνης υπηρεσιών αποστολής δεδομένων μέσω GSM ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣ5446Ψ84Α-Ο1Π
ΨΙΒΖΩΞΗ-ΤΩΑ 10/12/2021 Προμήθεια Τόνερ/μελανιών για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά του Δήμου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΙΒΖΩΞΗ-ΤΩΑ
6ΔΛΦΩΞΗ-0ΕΓ 10/12/2021 Προμήθεια δεξαμενης πόσιμου ύδατος ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΔΛΦΩΞΗ-0ΕΓ
ΩΦ1ΡΩΞΗ-Ν24 10/12/2021 Προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΦ1ΡΩΞΗ-Ν24
Ω2ΩΣ46ΜΤΛΡ-6Θ4 10/12/2021 ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΣΑΕ 2751 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ω2ΩΣ46ΜΤΛΡ-6Θ4
6Κ1Β46ΨΖΣΠ-ΚΛΨ 10/12/2021 Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης για τις δαπάνες με περιγραφή «Επισκευή/ Συντήρηση Δικτύου», προϋπολογισθείσας αξίας 6.051,04€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για τις ανάγκες του έτους 2021. Οι δαπάνες θα καλυφθούν από τον Προϋπολογισμό της Πράξης “Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) – Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Β΄ Κύκλος)” με κωδικό ΟΠΣ 5050677. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Κ1Β46ΨΖΣΠ-ΚΛΨ
6ΘΨΤΩΞΗ-ΘΛ5 10/12/2021 Προμήθεια βιοδιασπώμενων σκευών ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΘΨΤΩΞΗ-ΘΛ5
ΨΒΝ3ΟΕ7Δ-ΛΘΓ 10/12/2021 Ετήσια υποστήριξη μηχανικού συστήματος και συντήρηση λογισμικού για τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παρανεστίου έτους 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒΝ3ΟΕ7Δ-ΛΘΓ
9ΟΨ8ΟΕ7Δ-5Η4 10/12/2021 Μισθοδοσία Μόνιμοι-Μήνας Β΄ Δεκέμβριος 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΟΨ8ΟΕ7Δ-5Η4
6Ν7ΥΩΞΗ-ΕΘ1 10/12/2021 ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: 1. ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 2. ΓΙΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ν7ΥΩΞΗ-ΕΘ1
6Ι5ΤΩΞΗ-26Ζ 10/12/2021 Προμήθεια δεξαμενής πόσιμου ύδατος ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ι5ΤΩΞΗ-26Ζ
ΨΝΠΚ46ΨΖ3Π-ΤΝΧ 10/12/2021 Απόσπασμα πρακτικού με θέμα: Έγκριση αναλυτικού οικονομικού προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΔΙΠΑΕ για το έτος 2022 και οικονομικού απολογισμού για το έτος 2020. ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝΠΚ46ΨΖ3Π-ΤΝΧ
ΩΓΒΖΩΞΗ-ΛΜ8 10/12/2021 ΧΩΜΑΤΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΓΒΖΩΞΗ-ΛΜ8
Ψ10ΖΩΞΗ-7ΘΗ 10/12/2021 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ10ΖΩΞΗ-7ΘΗ
ΨΟΜΞ46Ψ84Α-ΗΘΕ 10/12/2021 Έγκριση πληρωμής δαπάνης υπηρεσιών μεταφοράς μελισσοκομικών ζυγαριών για τον ΦΔΟΡ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΜΞ46Ψ84Α-ΗΘΕ
ΩΤΖΚ46Ψ84Α-9ΕΧ 10/12/2021 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΤΖΚ46Ψ84Α-9ΕΧ
9ΚΕΨ46Ψ842-1ΥΤ 9/12/2021 Αναθεώρηση Οικ. Αδείας ME προέγκριση ή βεβαίωση (ν.4759/2020): Αναθεώρηση της υπ' αριθμόν 244117/21 άδειας δόμησης ως προς τα πραγματοποιούμενα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης, όγκου, νομιμοποίηση υπερβάσεων υπογείου, ισογείου, Α ορόφου & υπερβάσεων ύψους, αλλαγή χρήσης τμήματος υπογείου, και κατάργηση του στεγάστρου Η/Μ εγκαταστάσεων (κτίσμα η) ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΚΕΨ46Ψ842-1ΥΤ
9Ο2Λ46Ψ842-ΥΔΒ 9/12/2021 Αναθεώρηση Οικ. Αδείας ME προέγκριση ή βεβαίωση (ν.4759/2020): Αναθεώρηση της υπ' αριθμόν 244117/21 άδειας δόμησης ως προς τα πραγματοποιούμενα πολεοδομικά μεγέθη κάλυψης, δόμησης, όγκου, νομιμοποίηση υπερβάσεων υπογείου, ισογείου, Α ορόφου & υπερβάσεων ύψους, αλλαγή χρήσης τμήματος υπογείου, και κατάργηση του στεγάστρου Η/Μ εγκαταστάσεων (κτίσμα η) ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Ο2Λ46Ψ842-ΥΔΒ
Ψ015ΩΞΗ-ΚΝ2 9/12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ015ΩΞΗ-ΚΝ2
Ψ1ΟΞ46Ψ84Α-ΙΤΥ 9/12/2021 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ1ΟΞ46Ψ84Α-ΙΤΥ
ΩΖ9Ρ46Ψ84Α-Υ5Φ 9/12/2021 Έγκριση πληρωμής δαπάνης ειδών φαρμακείου του ΦΔΟΡ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖ9Ρ46Ψ84Α-Υ5Φ
6ΒΓ6ΟΡ1Ο-ΑΑΜ 9/12/2021 «Περίληψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για θέση Επικουρικού Προσωπικού, κατηγορίας και κλάδου «ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ/ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ, αρμοδιότητας της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης»ΤΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΒΓ6ΟΡ1Ο-ΑΑΜ
6Δ4Ω46ΜΤΛΒ-ΒΩΠ 9/12/2021 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ-ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Δ4Ω46ΜΤΛΒ-ΒΩΠ
6ΨΒΞΩΞΗ-ΦΗΓ 9/12/2021 ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΗΛΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΤΟΥ ΞΑΓΝΑΝΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΨΒΞΩΞΗ-ΦΗΓ
60ΘΚΩΞΗ-0ΨΔ 9/12/2021 Προμήθεια υλικών περίφραξης ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/60ΘΚΩΞΗ-0ΨΔ
6ΧΔ8ΟΕ7Δ-ΟΙΓ 9/12/2021 Απόδοση ετήσιας Εγοδοτικής Εισφοράς υπέρ ΙΚΑ για ΕΛΠΚ 2021 (Κατασκηνώσεις 20€ Χ 6 υπάλ. ΙΔΟΧ) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΧΔ8ΟΕ7Δ-ΟΙΓ
66Θ7ΟΕ7Δ-4ΞΤ 9/12/2021 Απόδοση Κρατήσεων NOEMBΡIOY από Υπηρ. Εκπαίδ. (ΧΕΠ 145,146,147,148_10ος ΚΔΑΠ) και Προμηθευτών (ΧΕΠ_149,150,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/66Θ7ΟΕ7Δ-4ΞΤ
Ψ0ΚΣΟΕ7Δ-ΩΡΧ 9/12/2021 Παράσταση Δικηγόρου ενώπιον Επιτροπής άρθρου 152 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ0ΚΣΟΕ7Δ-ΩΡΧ
6ΙΧΔΟΕ7Δ-80Ω 9/12/2021 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΔΑΠ Δ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΙΧΔΟΕ7Δ-80Ω
99ΠΚΟΕ7Δ-ΧΚΟ 9/12/2021 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΔΑΠ Δ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/99ΠΚΟΕ7Δ-ΧΚΟ
ΨΝ2ΠΟΕ7Δ-ΒΙ5 9/12/2021 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΔΑΠ Δ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΝ2ΠΟΕ7Δ-ΒΙ5
91ΑΖΟΕ7Δ-ΕΔΞ 9/12/2021 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΚΔΑΠ Δ. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/91ΑΖΟΕ7Δ-ΕΔΞ
ΨΑΡΘ46Ψ84Α-ΦΔΕ 9/12/2021 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΑΡΘ46Ψ84Α-ΦΔΕ
68ΙΞΟΕ7Δ-ΕΧΔ 9/12/2021 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/68ΙΞΟΕ7Δ-ΕΧΔ
6ΥΩ646Ψ84Α-7ΜΝ 9/12/2021 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΩ646Ψ84Α-7ΜΝ
ΨΠΚ9ΩΞΗ-ΘΘΗ 9/12/2021 Προμήθεια υλικών για συντήρηση δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης ΔΕ Παρανεστίου ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΠΚ9ΩΞΗ-ΘΘΗ
Ψ9Θ1ΩΞΗ-ΦΚΤ 9/12/2021 Οικοδομικά υλικά ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ9Θ1ΩΞΗ-ΦΚΤ
6ΖΖ846Ψ84Α-ΕΑ1 9/12/2021 Έγκριση πληρωμής δαπάνης ηλεκτρικού ρεύματος ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΖΖ846Ψ84Α-ΕΑ1
ΨΜΤ6ΩΞΗ-1ΚΝ 9/12/2021 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΜΤ6ΩΞΗ-1ΚΝ
ΨΦΞ546Ψ84Α-ΚΣΚ 9/12/2021 Έγκριση πληρωμής δαπάνης προμήθειας ασύρματου τηλεφώνου και ηχείων για τον ΦΔΟΡ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΞ546Ψ84Α-ΚΣΚ
6ΖΙΓΩΞΗ-0Θ1 9/12/2021 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΑΝΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ , ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΠ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΟΚ ΥΠΕΡ ΤΠΔ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΖΙΓΩΞΗ-0Θ1
ΨΦΕΞΟΕ7Δ-ΘΑΚ 9/12/2021 Αμοιβή νομικού για παράσταση στο Μονομελές Πρωτ. Δράμας ως Δευτεροβάθμιο σε Έφεση του ΝΠΔΔ κατά υπαλλήλων ΙΔΟΧ (επιδόματα εορτών) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΦΕΞΟΕ7Δ-ΘΑΚ
ΨΟ2ΣΩΞΗ-Π5Κ 9/12/2021 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΔΡΑΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟ2ΣΩΞΗ-Π5Κ
6ΡΑΚΟΕ7Δ-ΣΓΩ 9/12/2021 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΜΠΛΕΤ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΔΑΠ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΡΑΚΟΕ7Δ-ΣΓΩ
92Η7ΩΞΗ-ΛΧΗ 9/12/2021 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων (ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ) ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/92Η7ΩΞΗ-ΛΧΗ
9Υ27ΟΕ7Δ-0ΓΟ 9/12/2021 ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9Υ27ΟΕ7Δ-0ΓΟ
9ΒΨΣΩΞΗ-Η9Σ 9/12/2021 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΔΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΒΨΣΩΞΗ-Η9Σ
ΩΔΕΗΩΞΗ-6Δ0 9/12/2021 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΙΟΣΚΙΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΔΕΗΩΞΗ-6Δ0
ΨΟΓΤ46ΜΤΛΒ-ΟΗΖ 9/12/2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΟΓΤ46ΜΤΛΒ-ΟΗΖ
ΨΒ7ΖΟΡ1Ο-772 9/12/2021 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 51432/2021 (ΑΔΑ:6ΦΤ3ΟΡ1Ο-Ψ0Ι) (ορθή) Απόφασης Διοικητή με θέμα: Εμβολιασμός απομακρυσμένων περιοχών στoυς Νομούς Ξάνθης, Χαλκιδικής, Έβρου και Δράμαςαρμοδιότητας της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας και Θράκης (Καταδρομικός εμβολιασμός_Δεκέμβριος 2021)». ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΒ7ΖΟΡ1Ο-772
6Ν2ΧΟΕ7Δ-ΑΗ6 9/12/2021 ΨΗΦΙΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/6Ν2ΧΟΕ7Δ-ΑΗ6
9ΦΚΥΟΕ7Δ-9ΨΛ 8/12/2021 ΣΤ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/9ΦΚΥΟΕ7Δ-9ΨΛ
ΨΔ514653Π8-ΙΡ7 8/12/2021 13Η ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΣΑΕ 2751/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΔ514653Π8-ΙΡ7
ΩΧΔΔ46ΜΤΛΗ-1ΑΟ 8/12/2021 Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης Εκπαιδευτικών σε Σ.Κ.Α.Ε. της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας στο πλαίσιο της πράξης «ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ 5131867 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020». ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧΔΔ46ΜΤΛΗ-1ΑΟ
ΩΖΞΣΩΞΗ-ΒΩΠ 8/12/2021 ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΞΣΩΞΗ-ΒΩΠ
ΨΛΞΨΩΞΗ-ΣΞΛ 8/12/2021 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ (12/10/2021-11/11/2021) ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΨΛΞΨΩΞΗ-ΣΞΛ
6ΥΒΞΟΕ7Δ-ΚΙ1 8/12/2021 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ https://diavgeia.gov.gr/doc/6ΥΒΞΟΕ7Δ-ΚΙ1
ΩΖΖΧΩΞΗ-ΛΔ3 8/12/2021 ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΑΠΟ 8kVA SE15KVA, ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΖΖΧΩΞΗ-ΛΔ3
ΩΣΘ6ΩΞΗ-4Ι3 8/12/2021 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΙΕΙΑ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΣΘ6ΩΞΗ-4Ι3
Ψ5ΡΧΩΞΗ-1ΣΨ 8/12/2021 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ5ΡΧΩΞΗ-1ΣΨ
95ΤΒΩΞΗ-06Λ 8/12/2021 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/95ΤΒΩΞΗ-06Λ
ΩΧΞΔΩΞΗ-ΑΣ8 8/12/2021 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΚΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΕ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧΞΔΩΞΗ-ΑΣ8
ΩΧΚΘ46Ψ84Α-ΙΔΙ 8/12/2021 Απόφαση του Προέδρου του ΔΣ του ΦΔΟΡ ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ https://diavgeia.gov.gr/doc/ΩΧΚΘ46Ψ84Α-ΙΔΙ
ΨΑΤ9ΩΞΗ-ΖΜΖ 8/12/2021 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗ&#x