ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ

Πρόσκληση για την 1η Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης

 

        

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                      Παρανέστι, 7-02-2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ                                                                        Αριθ.Πρωτ. 603

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ                     

1η Συνεδρίαση

Επιτροπής Τουριστικής Προβολής

και Ανάπτυξης

 

 

ΠΡΟΣ :

  1. Ματζαρίδη Νικόλαο, Αντιδήμαρχο
  2. Ανανιάδη Ιορδάνη, Δημοτικό Σύμβουλο
  3. Παρλόγλου Μιχαήλ, Δημοτικό Σύμβουλο
  4. Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ, Δημοτικό Υπάλληλο
  5. Μανωλεσάκη Γεώργιο, Δημότη
  6. Πετρίδης Γεώργιος, Δημότη
  7. Ορφανίδη Στυλιανό, Δημότη

                                                                  (με την παράκληση σε περίπτωση κωλύματος ή

                                                             απουσίας  να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή

                                                             τoυς)

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης για το 2019, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Παρανεστίου, την  11η του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

  • Προέγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2019 Δήμου Παρανεστίου

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

 

Ματζαρίδης Νικόλαος

 

 

 

 

 

 

1η Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης

 

                                                                                                                           

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 16/2/2018
Αριθ. Πρωτ.: 596
1η Συνεδρίαση

Επιτροπής Τουριστικής Προβολής

και Ανάπτυξης

 

ΠΡΟΣ :

1.Ματζαρίδη Νικόλαο, Αντιδήμαρχο

2.Ανανιάδη Ιορδάνη, Δημοτικό Σύμβουλο

3.Παρλόγλου Μιχαήλ, Δημοτικό Σύμβουλο

4.Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ, Δημοτικό Υπάλληλο

5.Μανωλεσάκη Γεώργιο, Δημότη

6.Πετρίδης Γεώργιος, Δημότη

7.Ορφανίδη Στυλιανό, Δημότη

                                                                  

(με την παράκληση σε περίπτωση κωλύματος ή

                                                             απουσίας  να ειδοποιήσουν τον αναπληρωτή

                                                             τoυς)

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης για το 2018, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Παρανεστίου, την  23η του μηνός Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :

  • Προέγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2018 Δήμου Παρανεστίου

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

 

 

Ματζαρίδης Νικόλαος