ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ

KENTΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ– ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Δήμος Παρανεστίου

 

KENTΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ–ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Παρανεστίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2014 – 2015 στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 • Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων
 • Βιολογικά Προϊόντα: Παραγωγή, Πιστοποίηση, Διάθεση
 • Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών
 • Επεξεργασία Κειμένου - Διαδίκτυο (Ι)
 • Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή
 • Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media)
 • Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
 • Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
 • Τουρκικά για τον τουρισμό (Α1-Α2)
 • Εικαστικό Εργαστήρι
 • Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση)
 • Τοπική Ιστορία (αφορά τόσο την ευρύτερη περιοχή του Νομού, όσο και του Δήμου Παρανεστίου, με έμφαση στα πολύτιμα ευρήματα της Πλατανιάς)
 • Λαογραφία: Παραδοσιακός Πολιτισμός
 • Μετανάστες - Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται 1) η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και 2) η προσκόμιση φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 


Αιτήσεις καθημερινά από  Δευτέρα 25 Αυγούστου έως Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, 09.00 – 14.00 στα εξής σημεία :

 • Στο Παρανέστι στην Ιωαννίδου Ελισάβετ («Βοήθεια στο Σπίτι»),

τηλέφωνο : 2524350161

 • Στο Νικηφόρο στο ΚΕΠ στην Γεωργαντζιά Βασιλική και στην Μπογατίνη Μαρία,

       τηλέφωνο : 2521352318 & 2521352319

 • Στην Αδριανή στο Κοινοτικό Κατάστημα Αδριανής στον Ματεντζόγλου Συμεών,

τηλέφωνο : 2521082301  

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, με την επισύναψη της σχετικής αίτησης και αντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σκαναρισμένο) στο e-mail: kdvmparanestiou@gmail.com

Η κατάταξη σε τμήματα μάθησης γίνεται ανάλογα με τις αιτήσεις υποψηφίων και τηρείται σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Εκπαιδευτικό τμήμα που παρουσιάζει μειωμένη συμμετοχή εκπαιδευόμενων κάτω των 6 ατόμων διακόπτει τη λειτουργία του.


Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Eθνικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

 

Ο αρμόδιος υπάλληλος                                                     Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης,

Ματεντζόγλου Συμεών                                                     Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας

                                                                                     Νεραντζάκης Σταύρος

Τι είναι η Δια Βίου Μάθηση ;

Κέντρα δια βίου μάθησης

Η γενική εκπαίδευση ενηλίκων ή η Δια Βίου Μάθηση είναι μία μορφή «μη τυπικής εκπαίδευσης» που αποσκοπεί στη διαρκή και ουσιαστική επιμόρφωση των ενηλίκων, ανεξαρτήτως φυλής, εθνικής καταγωγής, επαγγέλματος, ηλικίας, φύλου κλπ και μπορεί να οδηγήσει στην απόκτηση πιστοποιητικών αναγνωρισμένων σε εθνικό επίπεδο.
Στόχος των εθνικών πολιτικών δια βίου μάθησης είναι η ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των πολιτών σε όλα τα επίπεδα, η σύνδεσή τους με την αγορά εργασίας, καθώς και η εξασφάλιση της προσωπικής, κοινωνικής και επαγγελματικής ανάπτυξης όλων των πολιτών και η ολοκλήρωσή της προσωπικότητάς τους.
Η νέα Πολιτική εντάσσεται στον ευρύτερο ανασχεδιασμό του αναπτυξιακού μοντέλου της Ελλάδας με αποστολή να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο προφίλ γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.
Συγχρόνως, προσβλέπει στο να παράσχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη δια βίου μάθηση με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης, την παροχή δηλαδή μέσω της δια βίου μάθησης του δημόσιου αγαθού της παιδείας σε όλους τους πολίτες, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Πλέον, με το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87/7-06-2010) περί «Νέας Αρχιτεκτονικής Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», άρθρο 95 (Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων) παράγραφος 4, «η εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης στο πλαίσιο του αντίστοιχου εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία» μεταβιβάζεται ως αρμοδιότητα από Νομαρχιακό επίπεδο στους κατά τόπους Δήμους.

Για το Γραφείο Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού

Ματεντζόγλου Συμεών

Κέντρα δια βίου μάθησης: Ανακοίνωση έναρξης εγγραφών

 

Κέντρα δια βίου μάθησης

Ίδρυμα νεολαίας Δήμος Παρανεστίου

KENTΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ –
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Παρανεστίου, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2013 – 2014 στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
• Αγροτική Επιχειρηματικότητα-Marketing Αγροτικών Προϊόντων (25 Ω)
• Βιολογικά Προϊόντα : Παραγωγή-Πιστοποίηση-Διάθεση (25 Ω)
• Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής (25 Ω)
• Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή (50 Ω)
• Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) (25 Ω)
• Αγγλικά για τον χώρο εργασίας (25 Ω)
• Αγγλικά για τον τουρισμό (25 Ω)
• Ισπανικά για τον τουρισμό (25 Ω)
• Φωτογραφία (25 Ω)
• Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) (50 Ω)
• Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή (25 Ω)

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται 1) η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και
2) η προσκόμιση φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Αιτήσεις καθημερινά από 19 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου, 11.00 – 14.30 στα εξής σημεία :
1) Στο Παρανέστι στο Δημαρχείο στην Ιωαννίδου Ελισάβετ («Βοήθεια στο Σπίτι»),
τηλέφωνο : 2524021020,
2) Στο Νικηφόρο στο ΚΕΠ στην Γεωργαντζιά Βασιλική και στην Μπογατίνη Μαρία,
τηλέφωνο : 2521352318 & 2521352319
3) Στην Αδριανή στο Κοινοτικό Κατάστημα Αδριανής στον Ματεντζόγλου Συμεών,
τηλέφωνο : 2521082301

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, με την επισύναψη της σχετικής αίτησης και αντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σκαναρισμένο) στο
e-mail: kdvmparanestiou@gmail.com

Η κατάταξη σε τμήματα μάθησης γίνεται ανάλογα με τις αιτήσεις υποψηφίων και τηρείται σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Τμήματα με λιγότερο από 8 εκπαιδευόμενους δεν μπορούν να ξεκινήσουν. Εκπαιδευτικό τμήμα που παρουσιάζει
μειωμένη συμμετοχή εκπαιδευόμενων κάτω των 6 ατόμων διακόπτει τη λειτουργία του. Μαθήματα, με
εκπαιδευόμενους, λιγότερους των 6 ατόμων, δεν πραγματοποιούνται και αναβάλλονται.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Eθνικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο αρμόδιος υπάλληλος Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης,
Ματεντζόγλου Συμεών

 Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας

Νεραντζάκης Σταύρος