Κέντρα δια βίου μάθησης

Ίδρυμα νεολαίας Δήμος Παρανεστίου

KENTΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ –
ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Παρανεστίου, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για την έναρξη δωρεάν εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2013 – 2014 στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
• Αγροτική Επιχειρηματικότητα-Marketing Αγροτικών Προϊόντων (25 Ω)
• Βιολογικά Προϊόντα : Παραγωγή-Πιστοποίηση-Διάθεση (25 Ω)
• Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής (25 Ω)
• Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή (50 Ω)
• Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) (25 Ω)
• Αγγλικά για τον χώρο εργασίας (25 Ω)
• Αγγλικά για τον τουρισμό (25 Ω)
• Ισπανικά για τον τουρισμό (25 Ω)
• Φωτογραφία (25 Ω)
• Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) (50 Ω)
• Μετανάστες – Υποστήριξη στην καθημερινή ζωή (25 Ω)

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται 1) η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και
2) η προσκόμιση φωτοαντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Αιτήσεις καθημερινά από 19 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου, 11.00 – 14.30 στα εξής σημεία :
1) Στο Παρανέστι στο Δημαρχείο στην Ιωαννίδου Ελισάβετ («Βοήθεια στο Σπίτι»),
τηλέφωνο : 2524021020,
2) Στο Νικηφόρο στο ΚΕΠ στην Γεωργαντζιά Βασιλική και στην Μπογατίνη Μαρία,
τηλέφωνο : 2521352318 & 2521352319
3) Στην Αδριανή στο Κοινοτικό Κατάστημα Αδριανής στον Ματεντζόγλου Συμεών,
τηλέφωνο : 2521082301

Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, με την επισύναψη της σχετικής αίτησης και αντίγραφου της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σκαναρισμένο) στο
e-mail: kdvmparanestiou@gmail.com

Η κατάταξη σε τμήματα μάθησης γίνεται ανάλογα με τις αιτήσεις υποψηφίων και τηρείται σειρά προτεραιότητας ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης.

Τμήματα με λιγότερο από 8 εκπαιδευόμενους δεν μπορούν να ξεκινήσουν. Εκπαιδευτικό τμήμα που παρουσιάζει
μειωμένη συμμετοχή εκπαιδευόμενων κάτω των 6 ατόμων διακόπτει τη λειτουργία του. Μαθήματα, με
εκπαιδευόμενους, λιγότερους των 6 ατόμων, δεν πραγματοποιούνται και αναβάλλονται.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Eθνικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8 και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο αρμόδιος υπάλληλος Ο Υπεύθυνος Εκπαίδευσης,
Ματεντζόγλου Συμεών

 Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας

Νεραντζάκης Σταύρος