ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρώτη συνάντηση των φορέων για την από κοινού στήριξη της υποψηφιότητας ένταξης του Παρθένου Δάσους Φρακτού του Παρανεστίου στην λίστα Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/3/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε η 1η επίσημη συνάντηση όλων των φορέων του Νομού μας και της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την από κοινού στήριξη της υποψηφιότητας ένταξης του Παρθένου Δάσους Φρακτού του Παρανεστίου στην λίστα Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Στην συνάντηση συμμετείχαν :

Ο Βουλευτής Δράμας κ. Μπλούχος Κωνσταντίνος

Ο Βουλευτής Δράμας κ. Ξανθόπουλος Θεόφιλος

Ο Περιφερειάρχης  Α.Μ.Θ. κ. Μέτιος Χρήστος

Ο Αντιπεριφερειάρχης  Δράμας κ. Παπαδόπουλος Γεώργιος

Ο Δήμαρχος Δράμας και Πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού της ΚΕΔΕ κ. Μαμσάκος  Χριστόδουλος

Ο Πρόεδρος  του Επιμελητηρίου  Δράμας κ. Γεωργιάδης  Στέφανος

Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου  Α.Μ.Θ. κ. Παπαθεοδώρου Χρήστος

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός  Σύμβουλος σε θέματα  Πολιτισμού Α.Μ.Θ. κ.  Παπαεμμανουήλ Γρηγόρης

Ο Ειδικός Συνεργάτης του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας και πρώην Δήμαρχος Δράμας κ. Μαργαρίτης Θωμάς

Στην συνάντηση ο Δντης της Έδρας Con-E-Ect της UNESCO που ανήκει στο Τμήμα Δασολογίας & Φ.Π. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. κ. Εμμανουλούδης Δημήτριος μαζί με την συνεργάτιδα του Δασολόγου κ. Παπαδοπούλου Μαρία ενημέρωσαν για την πορεία προετοιμασίας του φακέλου υποψηφιότητας του Παρθένου Δάσους Φρακτού στον  κατάλογο  των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς με Ιδιαίτερο Φυσικό Κάλος της UNESCO.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Παρανεστίου ανέφερε: "Είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα όλοι μαζί δεσμευτήκαμε ότι θα στηρίξουμε την προσπάθεια για την ανάδειξη του μοναδικής ομορφιάς μνημείου της φύσης,  του Παρθένου Δάσους Φρακτού σε Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Μία προσπάθεια που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας μας καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει υποψηφιότητα για ένταξη στο Παγκόσμιο Χάρτη Μνημείων Φυσικής Κληρονομιάς. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε την εξωστρέφεια μας και μέσω της Διεθνούς Δικτύωσης αναδεικνύουμε το  Δήμος μας σε περιοχή με ιδιαίτερη πολιτισμική και περιβαλλοντική αξία. Με την ομοψυχία και την συμπαράσταση όλων μας η επιτυχία του μεγάλου αυτού στόχου θα είναι εφικτή και θα τα καταφέρουμε".

160041746_3799233993489549_4586262665899629790_o

 

 

Πρόσκληση για την 5η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/3/2021
Αριθ. Πρωτ.: 1500
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την  16η του μηνός  Μαρτίου 2021 , ημέρα  Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. σε  Τακτική  Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εξειδίκευση πιστώσεων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 2. Έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021
 3. Αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2021
 4. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους ΚΑΠ για το έτος 2021.
 5. Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 107 Ν.4483/17), έτους 2021
 6. Στρατηγικός προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Παρανεστίου για την περίοδο 2022-2025.
 7. Έγκριση του Πρακτικού Συμμόρφωσης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021», για την επιλογή αναδόχου για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και του Νομικού Προσώπου Δήμου Παρανεστίου
 8. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ
 9. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας Ανοιχτής Διαδικασίας, για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου : «Αποκατάσταση τμημάτων οδοστρώματος επί της κεντρικής οδού Παρανεστίου – Πρασινάδας – Ι.Μ. Μεταμορφώσεως μετά από θεομηνία»
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής του υποέργου 6: «Προμήθεια εξοπλισμού – ομάδα 5 «Ηλεκτρικές συσκευές» του έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου»


Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα της επιτροπής ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Ο Πρόεδρος

Καγιάογλου Αναστάσιος

Πρόσκληση για την 4η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/3/2021
Αριθ. Πρωτ.: 1501
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

Π ρ ο ς 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Καλείσθε να συμμετάσχετε στην 4η  Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου  που θα γίνει στις 16η   Μαρτίου 2021, ημέρα Τρίτη  με ώρα έναρξης 13:00 π.μ. και λήξη 15:00 μμ.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με την nap. 1 του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α'/11-03-2020) και με την υπ’αρ. 426/77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση της 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021
 2. Έγκριση της 6ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021και 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021.
 3. Έγκριση Αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2021.
 4. Εγκριση της αριθ. 1/2021 απόφασης της Κοινότητας Αδριανής για την Δημιουργία νέων ταφώνων στα νέα Νεκροταφεία της Κοινότητας Αδριανής.
 5. Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης δικαιολογητικών για μείωση δημοτικών τελών
 6. Κατανομή ποσού 13.559,63€ Ευρώ στις σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου μας.
 7. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς τη Δ/νση Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παραχώρηση προς χρήση δημόσιας έκτασης για κοινωφελείς σκοπούς
 8. Έγκριση για Δωρεά κινητού πράγματος του Δήμου στον Αθμια Σχολική Επιτροπή
 9. Λήψη απόφασης για την εκλογή υδρονομέων άρδευσης
 10. Έγκριση υπογραφής σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς για την λειτουργία ηλεκτρονικής είσπραξης δημοτικών τελών .
 11. Έγκριση χορήγησης άδειας εισόδου- εξόδου οχημάτων, του οξοποιειου του κτήματος ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ Α.Ε
 12. Έγκριση για οικονομική ενίσχυση άπορου δημότη μας
 13. Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2025 του υποτομέα των ΟΤΑ.
 14. Λήψη απόφασης για την υιοθέτηση της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΔΙΠΕ, για την πρόθεση δημιουργίας της ΙΠΕ ΑΕ
 15. Ορισμός υπολόγου για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου από 22-3-2021 και εφεξής.

Μέχρι την ώρα λήξης της συνεδρίασης δια περιφοράς, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανωτέρα θέματα της ημερήσιας διάταξης με email από προσωπικό τους λογαριασμό προς το email του γραμματέα του Δ.Σ. Δήμου Παρανεστίου manosdim@yahoo.gr , αποστέλλοντας συμπληρωμένο με την ψήφο τους, το συνημμένο έντυπο ψηφοφορίας, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή και να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς κανένα κίνδυνο υγείας ή με ΦΑΞ στο 25210-90189.
Όσοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό email θα μπορούν να ψηφίσουν τα ανώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης από το προσωπικό τους κινητό, προς το κινητό του γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου με γραπτό μήνυμα sms (τηλ. Επικ. 6973738586).
Μετά το πέρας της ώρας λήξης, καμία ψήφος δεν θα ληφθεί υπόψη.
Οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα ανακοινωθούν στο Σώμα στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοιού.


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος

Επίσκεψη εκπροσώπων Σωματείου Αμεα ν. Δράμας στο Δήμαρχο Παρανεστίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 10/3/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τον Δήμαρχο Παρανεστίου κ. Αναστάσιο Καγιάογλου επισκέφθηκε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος του Σωματείου ΑΜΕΑ Ν. Δράμας κ. Αποστολίδης Κωνσταντίνος συνοδευόμενος από την Γραμματέα του Σωματείου κ. Παναγιώτα Διαμαντή, προκειμένου να του παραδώσουν ευχαριστήρια επιστολή σχετικά με την απόφαση του Δήμου για μείωση των Δημοτικών Τελών στις ευπαθής ομάδες του Δήμου μας. Κατά την συνάντηση συζήτησαν σημαντικά θέματα που απασχολούν τα Άτομα με Αναπηρία,  καθώς και τις δράσεις του Δήμου που αφορούν την προσβασιμότητα στα Δημοτικά Κτήρια, την κατασκευή τουαλετών ΑΜΕΑ σε όλες τις σχολικές μονάδες του Δήμου και τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» και «Κέντρο Κοινότητας».  Ο Δήμαρχος Παρανεστίου δήλωσε: Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την επίσκεψη των εκπροσώπων του Σωματείου ΑΜΕΑ Ν. Δράμας και για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε τόσο για τις δράσεις του Σωματείου όσο και του Δήμου Παρανεστίου. Ο  Δήμος μας θα είναι σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας καθώς είναι πρωτεύων μέλημα μας να προκρίνουμε λύσεις και να αγκαλιάζουμε όλους τους Δημότες μας και ιδιαίτερα τις ευπαθής ομάδες με μέτρα στήριξης.

 2 

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Υποβολή αιτήσεων για Αναδιάρθρωση και μετατροπή των αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα 2021 – 2022.»
Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανακοινώνεται ότι την αμπελοοινική περίοδο 2021-2022 θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και μετατροπής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου [(άρθρο 46 Καν. (ΕΕ)
1308/2013] σε εφαρμογή της με αρ.3714/110476/4-9-2014 ΚΥΑ (2443Β) , ΦΕΚ 2096/Β/5-6-2019 και της Υπουργικής Απόφασης
1536/118137/24-05-2019.
Στόχος των μέτρων του εν λόγω προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω:
-της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού δυναμικού.

-της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον.
-της εισαγωγής σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος.
Λόγω των ειδικών συνθηκών της περιόδου που διανύουμε οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως 25η Μαΐου 2020, ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στις ηλεκτρονικές Διευθύνσεις των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) του παρακάτω πίνακα, ανάλογα με την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία υπάγονται.
Επισημαίνεται ότι υπόδειγμα της αίτησης καθώς και κατάσταση με τα συνημμένα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά περίπτωση επισυνάπτονται στο παρόν Δελτίο τύπου και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας ΑΜΘ www.pamth.gov.gr στη
διαδρομή
: «Νέα Διευθύνσεων» «Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής » «Νέα& Ανακοινώσεις».

Ε.Π.
Ο Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για ένταξη στο πρόγραμμα αναδιάρθρωση αμπελώνων είναι:

 1. Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση (Έντυπο από υπηρεσία).
 2. Απόσπασμα Αμπελουργικού μητρώου.
 3. Δηλώσεις συγκομιδής για τις δύο (2) τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα για όλα τα υφιστάμενα αμπελοτεμάχια του παραγωγού.
 4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).
 5. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης, ή άλλου φορολογικού εγγράφου όπου θα αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του δικαιούχου - παραγωγού.
 7. Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης, με τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ταμιευτηρίου.
 8. Φωτοαντίγραφο τίτλων νομής και κατοχής για ιδιόκτητα ή ηλεκτρονικά μισθωτήρια (άνω των 9 ετών) για ενοικιαζόμενα αμπελοτεμάχια.

Σε περίπτωση μίσθωσης και χρησιδανείου, ο ενοικιαστής ή ο χρήστης κατά περίπτωση, συνυποβάλλει έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη της έκτασης για τη δραστηριότητα αυτή.Κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης για ένταξη στο πρόγραμμα γίνεται δεκτό ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης (ενοικιαστήριο) ή χρησιδάνειο, η διάρκεια μίσθωσης του οποίου μπορεί να είναι μέχρι εννέα (9) έτη

Πατήστε εδώ για να λάβετε τα σχετικά αρχεία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μείωσης δημοτικών τελών για οικονομικά αδύναμους δημότες αλλά και για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 2/3/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Μείωσης δημοτικών τελών για οικονομικά αδύναμους δημότες αλλά και για ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παρανεστίου , με την αριθ. 105/2020 απόφαση,  αποφάσισε την μείωση των Δημοτικών τελών για απόρους, άτομα με αναπηρία, μογονεικές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες ως εξής: 

1) Μείωση 50% σε:

 • Τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως 12.000€ .
 • Μονογονεϊκές Οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα ως 12.000€, εφ όσον υπάρχει στην οικογένεια τουλάχιστον ένα τέκνο μέχρι 18 ετών ή τέκνο μέχρι 24 ετών  εφ΄ όσον σπουδάζει.
 • Οικογένειες με ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% ως 80% & με οικογενειακό εισόδημα έως 12.000,00€ χωρίς να προσμετρείται στο εισόδημα , το επίδομα που μπορεί να παίρνει
 • Οικονομικά αδύνατους, των οποίων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 6.000,00€ και ατομικό τις 4.000,00€.

 

2) Απαλλαγή 100%

 • Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) γονέας ή τέκνο με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω και οικογενειακό εισόδημα έως 16.000,00€ χωρίς να προσμετρείται στο εισόδημα , το επίδομα που μπορεί να παίρνει.
 • Οικογένειες που δύο μέλη της είναι ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% και οικογενειακό εισόδημα έως 16.000,00€ χωρίς να προσμετρείται στο εισόδημα , το επίδομα που μπορεί να παίρνει.
 • Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως 6.000€
 • Πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 16.000€ ,εφ όσον υπάρχει στην οικογένεια τουλάχιστον ένα τέκνο μέχρι 18 ετών ή τέκνο μέχρι 24 ετών  εφ όσον σπουδάζει.
 • Οικονομικά αδύνατες Οικογένειες που το οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνά ετησίως τις 4.000€ και το ατομικό τις 2.500€

Οι παραπάνω μειώσεις ισχύουν στα τέλη ύδρευσης με όριο μείωσης ή απαλλαγής τα 150 m3 κυβικά μέτρα ετησίως.

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 ΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (για όλες τις κατηγορίες):

 1. Έντυπη υπογεγραμμένη αίτηση ( διατίθεται από τον Δήμο)
 2. Υπεύθυνη δήλωση για το αληθές των δικαιολογητικών και ότι αν κάποιο δικαιολογητικό βρεθεί άκυρο θα επιστρέψουν το ποσό που ευεργετήθηκαν στο τριπλάσιο ( διατίθεται από τον Δήμο)
 3. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 4. Αντίγραφο Δ.Α.Τ
 5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (εκδίδεται από τον Δήμο ).
 6. Μισθωτήριο Συμβόλαιο ενοικιαζόμενης κατοικίας
 7. Ε1 και εκκαθαριστικό προηγούμενου έτους
 8. Έντυπο Ε9

 

Επιπλέον:

Α)ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ:

1.Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής ή ΚΕΠΑ σε ισχύ

 

Β)ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΡΩΝ

 1. Υπεύθυνη Δήλωση για την μη υποβολή φορολογικής δήλωσης λόγω μη ύπαρξης
 2. Απόφαση υπαγωγής στην Δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη ή απόκομμα καταβολής επιδόματος πρόνοιας .

 

Γ) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ

 1. Πρόσφατη Βεβαίωση συλλόγου πολυτέκνων ΑΣΠΕ
 2. Βεβαίωση σπουδών τέκνων

 

Δ)ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ

 1. Βεβαίωση σπουδών τέκνων

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3454/2006: Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν την γονική μέριμνα και επιμέλεια 3 παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους η νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων εκτός γάμου γεννηθέντων ,τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών όπου αυτό προβλέπεται.

    Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.

 

Ε) ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

 1. Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα.
 2. Δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση γονικής μέριμνας σε έναν μόνο γονέα.

 

Η κατάθεση των δικαιολογητικών  θα γίνεται  στα ΚΕΠ  Νικηφόρου ,Αδριανής και Παρανεστίου. Δήμου.

Πληροφορίες-Τηλέφωνα :

1)ΚΕΠ Νικηφόρου : 2521352318 & 2521352319

2)ΚΕΠ Αδριανής :2521082301

3)ΚΕΠ Παρανεστίου: 2524350112

Η χρήση των παραπάνω στοιχείων θα γίνει μόνο για τον λόγο της μείωσης ή απαλλαγής των τελών και ο Δήμος δεσμεύεται στην τήρηση του απορρήτου όλων των στοιχείων που προκύπτουν από τα έγγραφα και για την μη δημοσιοποίησή τους

Η  απόφαση θα ισχύσει από το τρέχον έτος και με όριο κατανάλωσης τα 150 m3 κυβικά μέτρα ετησίως .

 

 Ο Δήμαρχος

Καγιάογλου Αναστάσιος

Πατήστε εδώ για να λάβετε τα σχετικά αρχεία

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ανακαινίστηκε και λειτουργεί ξανά η βιβλιοθήκη της Αδριανής.

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 26/2/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακαινίστηκε και λειτουργεί  ξανά η βιβλιοθήκη της Αδριανής.

Καλωσορίζουμε τους απανταχού «βιβλιοφάγους» στη βιβλιοθήκη μας στην Αδριανή!

Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η ανακαίνιση της βιβλιοθήκης η οποία στεγάζεται στο κοινοτικό κατάστημα της Αδριανής. Διαθέτει πλέον οργανωμένη αίθουσα αναγνωστηρίου με δύο (2) Η/Υ που έχουν σύνδεση στο διαδίκτυο. Η βιβλιοθήκη είναι δωρεά του ευεργέτη του χωριού μας, ιατρού Στυλιανού Σαμαρά και σήμερα περιλαμβάνει πάνω από 6200 τίτλους ελληνικών και ξενόγλωσσων βιβλίων. Είναι στελεχωμένη μέσω της κοινωφελούς εργασίας με έναν βιβλιοθηκονόμο και λειτουργεί ως δανειστική καθημερινά από 07.30 έως 13.30. Η συμβολή του Προέδρου του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης ,Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας  Δήμου Παρανεστίου  κ. Σάββα Χορόζογλου  και του Προέδρου της  Κοινότητας  Αδριανής  κ. Στράτου Παπαδόγλου ήταν καίρια για να γίνει πραγματικότητα το έργο αυτό. Παραδίδουμε σήμερα στους δημότες μας έναν ακόμη χώρο γνώσης και πολιτισμού.

1

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σχετικά με την δήλωση των αγροτεμαχίων που είναι ποτιστικά από το αρδευτικό δίκτυο για την Δ.Ε. Παρανεστίου.

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 26/2/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την 12/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου καθορίστηκε η αρδευτική περίοδος για το έτος 2021 με χρόνο έναρξης την 1η Απριλίου και χρόνο λήξης την 30η Σεπτεμβρίου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αγρότες της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου που επιθυμούν να ποτίσουν τα χωράφια τους από το αρδευτικό δίκτυο να προσέλθουν, μέχρι 15/04/2021 στο ΚΕΠ Παρανεστίου (Δημαρχείο Παρανεστίου) τηλ 2524350100 ώστε να δηλώσουν τους αριθμούς των αγροτεμαχίων που θα ποτίσουν καθώς και τα στρέμματα των χωραφιών αυτών.

 Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Μελενικιώτου Δέσποινα