[23/01/2012] Πρόσκληση για την 2η τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 23/01/2012
Αριθ. Πρωτ.: 532
Αριθ. Συνεδρίασης: 2

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η τακτική συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής η οποία θα γίνει στογραφείο του δημάρχου στο Παρανέστι, την 24η του μηνός Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

 • Εισήγηση προσχεδίου προϋπολογισμού Δήμου έτους 2012

 

Ο Πρόεδρος της  Ε.Ε

Καγιάογλου Νικόλαος

[20/01/2012] Πρόσκληση για την 2η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 20/01/2012
Αριθ. Πρωτ.: 495
Αριθ. Συνεδρίασης: 2

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 • Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Παρανεστίου έτους 2012

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος

[19/01/2012] Επαναληπτική Διακήρυξη της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Παρανεστίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Δ/νση: Παρανέστι 66035
Τηλ-Φαξ: 2524021020
Πληροφορίες: Γουλάς Μιχαήλ

Παρανέστι, 19/01/2012
Αρ. Πρωτ.: 7

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

της ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, που θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου, την 27η του Μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00-13.00 π.μ. ενώπιον της προβλεπόμενης από το Νόμο επιτροπής διαγωνισμού, και μπορεί να συνεχίζεται και πέραν της καθορισμένης ώρας εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές, βάσει διακηρύξεως του κ. Προέδρου που θα δημοσιευθεί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον προ του διαγωνισμού, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Παρανεστίου και στο προς εκμίσθωση κατάστημα, ενώ περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο εφημερίδες του Νομού Δράμας, δέκα (5) πλήρεις ημέρες προ της διενέργειας του διαγωνισμού, με τους κάτωθι όρους...

 

Δείτε περισσότερα στο σχετικό αρχείο:

[18/01/2012] Πρόσκληση για την 1η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 18/01/2012
Αριθ. Πρωτ.: 446
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

Σας προσκαλούμε την 23η του μηνός Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παρανεστίου έτους 2012
 2. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των έργων: α) Ασφαλτόστρωση δρόμων προς Σταθμό Παλιαμπέλων Τ.Κ. Πλατανόβρυσης β) Ασφαλτόστρωση δρόμων οικισμού Τ.Δ. Νικηφόρου γ) Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Καβαλάρι Τ.Δ. Πτελέας Δήμου Νικηφόρου δ) Ασφαλτόστρωση δρόμου οικισμού Τ.Δ. Αδριανής Δήμου Νικηφόρου ε) Διάνοιξη οδού Ο.Τ. 35 Δ.Δ. Ψ.Ράχης
 3. Αποδοχή ένταξης της πράξης Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ΣΑΧΙΝΙ της Τ.Κ. Πτελέας του Δήμου Παρανεστίου και αποδοχή χρηματοδότησης
 4. Ένταξη του έργου στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 2012 και έγκριση όρων δημοπράτησης
 5. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Επικαιροποίηση των συμβατικών τευχών του Βιολογικού καθαρισμού των οικισμών Παρανεστίου – Κάτω Θόλου και επικαροποίηση της Μελέτης Κόστους- Ωφέλους»
 6. Υποβολή πρότασης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Μακεδονίας Θράκης 2007-2013
 7. Αποδοχή και κατανομή δαπανών για την κάλυψη φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων και συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων
 8. Έγκριση προσφυγής σε διαπραγμάτευση με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την μεταφορά των μαθητών
 9. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου προΰπολογισμού 2011
 10. Έγκριση επιβολής και επέκτασης επί των ακαθαρίστων εσόδων σε ολόκληρη την διοικητική περιφέρεια του Δήμου Παρανεστίου
 11. Έγκριση επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
 12. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.A.E. για τη διαχειρίση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων
 13. Μείωση μισθώματος WIND
 14. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταμέτρηση των εισαχθέντων ζώων στις βοσκές
 15. Ορισμός μελών επιτροπής φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2012
 16. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2012
 17. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) σύμφωνα με τις διατάξεις 63-70 του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2012
 18. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1418/84 για το έτος 2012
 19. Ορισμός – συγκρότηση επιτροπών δημοτικών υπαλλήλων για την διενέργεια διαγωνισμών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων και παραλαβής προμηθειών που υπάγονται στις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
 20. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έτος 2012
 21. Ορισμός – Συγκρότησης επιτροπής για το έτος 2012 για: α) προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών, επισωτρών κλπ και β) συντηρήσεις – επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία
 22. Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2012
 23. Έγκριση δαπανών για λειτουργία συσσιτίων
 24. Απόφαση αχρεωστήτως εισπραχθέντα καταβληθέντα σε αλλοδαπή
 25. Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους
 26. Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης σε υπαλλήλους που συμμετείχαν σε σεμινάρια
 27. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης μετάβασης Δημάρχου στην Κομοτηνή

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[16/01/2012] Πρόσκληση για την 1η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 16/01/2012
Αριθ. Πρωτ.: 353
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 20η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου (01-10-2011 / 31-12-2011) προϋπολογισμού έτους 2011
 • Εισήγηση επιβολής συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
 • Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη μειοδότη της εργασίας «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2011-2012»
 • Ανάκληση της υπ’ αριθμ.63/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
 • Ανάκληση της υπ’ αριθμ.65/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
 • Ανάκληση της υπ’ αριθμ.66/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος

[12/01/2012] Πρόσκληση για την 1η τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 12/01/2012
Αριθ. Πρωτ.: 285
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 1η τακτική συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής η οποία θα γίνει στογραφείο του δημάρχου στο Παρανέστι, την 17η του μηνός Ιανουαρίου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα:

 • Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος δήμου έτους 2012

 

Ο Πρόεδρος της  Ε.Ε

Καγιάογλου Νικόλαος

Πρόγραμμα εορτασμού εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940

28η Οκτωβρίου 1940Ο Δήμαρχος Δήμου Παρανεστίου Νομού Δράμας έχοντας υπόψη του:

Την αριθ. 204/19-10-2012 εγκύκλιο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σχετικά με τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940
Τις τοπικές συνθήκες τα ήθη και έθιμα των κατοίκων του Δήμου

καταρτίζει το τριήμερο εορταστικό πρόγραμμα κατά Τοπική Κοινότητα του Δήμου που περιλαμβάνει τις παρακάτω εκδηλώσεις:

 

 

 


Παρασκευή 26η Οκτωβρίου 2012

Τριήμερος Γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων, Δημοτικών, Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτικών καταστημάτων του Δήμου και Τοπ. Κοινοτήτων από της 8ης πρωϊνής ώρας της 26 Οκτωβρίου 2012 μέχρι και την δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2012.

Ομιλίες στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου, στο Γυμνάσιο - Λύκειο Παρανεστίου και Νικηφόρου


Σάββατο 27η Οκτωβρίου 2012

Φωταγώγηση των κτιρίων, των Δημοσίων και Δημοτικών Υπηρεσιών, των κεντρικών δρόμων και πλατειών κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2012.


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Κυριακή 28η Οκτωβρίου 2012
07:30 - Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των εκκλησιών
09:30 - Προσέλευση Επισήμων στον Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου & Ελένης
10:00 - Τέλεση επίσημης Δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου & Ελένης
10:10 - Εκφώνηση πανηγυρικού της Ημέρας από την Δντρια του Δημοτικού Σχολείου κα Πατένταλη Βασιλική
11:00 - Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στο Ηρώο Πεσόντων, κατάθεση στεφανιών, σιγή ενός λεπτού στην μνήμη των ενδόξων νεκρών, Εθνικός Ύμνος
Ακολουθεί παρέλαση του Νηπιαγωγείου, Δημοτικό Σχολείου Γυμνασίου-Λυκείου.
Τιμώμενα πρόσωπα στην Εξέδρα:
Δήμαρχος Παρανεστίου, Ιερέας, Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος, Διοικητής Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης, Διοικητής Πυροσβεστικού Σώματος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Εκπρόσωπος Εθνικής Αντίστασης, Διευθυντές Σχολείων, Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου, Πρόεδροι Πολιτιστικών Συλλόγων.
Όσον αφορά την τήρηση της τάξεως παρακαλείται να μεριμνήσει ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Παρανεστίου.
Μετά το πέρας της παρέλασης θα παρατεθεί δεξίωση στο χώρο του ΟΣΕ.
Τελετάρχης ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Ασλανίδου Ελισσάβετ.


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
Κυριακή 28η Οκτωβρίου 2012
10:30 - Τέλεση δοξολογίας στον ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νικηφόρου
11:00 - Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης, κατάθεση στεφανιών στο Ηρώο και σιγή ενός λεπτού στην μνήμη των ενδόξων νεκρών
11:15 - Εκφώνηση του πανηγυρικού από την Δντρια του Γυμνασίου-Λυκείου Νικηφόρου κ. Σαββίδου Μαρία
11:30 - Απαγγελία ποιημάτων – Εθνικός ύμνος
11:35 - Παρέλαση Φιλαρμονικής Γυμνασίου-Λυκείου, Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου
Τελετάρχης ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου κ. Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ.


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΔΡΙΑΝΗΣ
Σάββατο 27η Οκτωβρίου 2012
10:00 - Γιορτή από τους μαθητές του Δημοτικού στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Αδριανής
11:30 - Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο από τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού και απαγγελία ποιημάτων
Κυριακή 28η Οκτωβρίου 2012
07:00 - Η φιλαρμονική θα περιέλθει τις οδούς του χωριού παιανίζοντας θούρια και εμβατήρια
09:45 - Τέλεση δοξολογίας στον ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
10:00 - Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης, κατάθεση στεφανιών στο Ηρώο και σιγή ενός λεπτού στην μνήμη των ενδόξων νεκρών
10:15 - Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τη Νηπιαγωγό του Νηπιαγωγείου Αδριανής
10:20 - Απαγγελία ποιημάτων – Εθνικός ύμνος
10:30 - Παρέλαση της φιλαρμονικής, Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου
10:45 - Δεξίωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Τοπ. Κοινότητας
Τελετάρχης ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου κ. Γεωργαντζιά Βασιλική.


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ
Κυριακή 28η Οκτωβρίου 2012
10:00 - Τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής
10:30 - Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στο ηρώο του χωριού παρουσία του κ. Προέδρου της Τοπ. Κοινότητας και μελών

 1. Κατάθεση στεφάνου από εκπρόσωπο του Δημάρχου, τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου, το Σχολείο, τον Πολιτιστικό Σύλλογο, τον Ποδοσφαιρικό Σύλλογο
 2. Σιγή ενός λεπτού
 3. Εθνικός Ύμνος
 4. Δεξίωση στο γραφείο της Τοπικής Κοινότητας Πλατανιάς

Τελετάρχης ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου κ. Μπογατίνη Μαρία.


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΕΛΕΑΣ
Κυριακή 28η Οκτωβρίου 2012
10:00 - Τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
10:30 - Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης, κατάθεση στεφανιών στο Ηρώο, σιγή ενός λεπτού στην μνήμη των ενδόξων νεκρών
10:40 - Εθνικός ύμνος
10:45 - Δεξίωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Τοπικής Κοινότητας


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ
Κυριακή 28η Οκτωβρίου 2012
10:00 - Τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
10:30 - Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης, κατάθεση στεφανιών στο Ηρώο και σιγή ενός λεπτού στην μνήμη των ενδόξων νεκρών
11:00 - Εθνικός ύμνος
11:10 - Δεξίωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Τοπικής Κοινότητας


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ 
Παρασκευή 26η Οκτωβρίου 2012
16:30 - Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στο ηρώο του χωριού παρουσία του κ. Δημάρχου και Προέδρου της Τοπ. Κοινότητας
16:35 - Κατάθεση στεφάνου από τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο της Τοπ. Κοινότητας - Σιγή ενός λεπτού
16:45 - Εθνικός Ύμνος
16:50 - Δεξίωση στο Καφενείο του χωριού
Κυριακή 28η Οκτωβρίου 2012
10:00 - Τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου
Τελετάρχη ορίζουμε τον υπάλληλο του Δήμου κ. Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ.


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙΟΥ
Κυριακή 28η Οκτωβρίου 2012
10:00 - Τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό
10:15 - Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης, κατάθεση στεφανιών στο Ηρώο και σιγή ενός λεπτού στην μνήμη των ενδόξων νεκρών, Εθνικός ύμνος
10:30 - Δεξίωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Τοπ. Κοινότητας
Το πρόγραμμα αυτό κοινοποιείται στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, σε όλους τους φορείς και ανακοινώνεται προς όλους τους κατοίκους από τα μεγάφωνα του Δήμου και των Τοπικών Κοινοτήτων.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Καγιάογλου Νικόλαος

 

Επίσκεψη του ΣΕΟ (Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού) στο δημοτικό σχολείο Πλατανιάς

Το δημοτικό σχολείο της Πλατανιάς επισκέφθηκε το απόγευμα της Κυριακής το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού, όπου λειτουργούσε έκθεση φωτογραφίας των ευρημάτων της ανασκαφής της ακρόπολης Πλατανιάς. Τα παιδιά ενημερώθηκαν από την υπεύθυνη της ανασκαφής, αρχαιολόγο κα Βασιλική Πουλιούδη και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για να μάθουν τι απεικόνιζαν οι φωτογραφίες.

Μετά το τέλος της ξενάγησης ακολούθησε λαμπαδηδρομία από τα παιδιά σε όλο το χωριό, όπου συγκεντρώθηκαν στην πλατεία του χωριού που τους περίμεναν οι κάτοικοι της Πλατανιάς.

[07-10-2012] ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 4/10/2012, και υπό το πρίσμα των νέων εξελίξεων μεταξύ των οποίων και η επίσκεψη στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του πολίτη κ.Δένδια για το θέμα της μετατροπής του στρατοπέδου ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ σε Κέντρο Κράτησης Παράνομων Μεταναστών σας καλούμε σε 
ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
που θα πραγματοποιηθεί την
Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012 και ώρα 13:00
στο χώρο του Γυμνασίου Παρανεστίου.

Λειτουργία Κέντρου Διά Βίου Μάθησης στο Δήμο Παρανεστίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

O Δήμος Παρανεστίου πρόκειται να λειτουργήσει ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ. Παρακαλούνται όσοι δημότες ενδιαφέρονται να εκφράσουν την προτίμησή τους μεταξύ των παρακάτω Θεματικών Πεδίων Εκπαίδευσης/Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Εθνικής Εμβέλειας:

A. ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ

B. ΜΑΘΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ, ΕΝΕΡΓΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑ


Δείτε περισσότερα στα σχετικά αρχεία:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ