Πρόσκληση στην Εκδήλωση με θέμα «Ο εθισμός στο Διαδίκτυο»

Εκδήλωση με θέμα
 «Ο εθισμός στο Διαδίκτυο»
Με ομιλήτρια το Στέλεχος του Προγράμματος «Αριάδνη» κ. Μάρθα Θεοδωρίδου, το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2014 στις 19:00στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δ.Δ. Νικηφόρου.

Οι Συνδιοργανωτές
Πολιτιστικός Σύλλογος «Άγιος Δημήτριος ο Μυροβλήτης» 
Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Νικηφόρου

Επείγουσα ενημέρωση για τους κτηνοτρόφους

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι Νομού Δράμας δικαιούχοι της Ειδικής Ενίσχυσης του άρθρου 68 κάτοικοι ορεινών - μειονεκτικών περιοχών και μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι να προσέλθουν στην ΕΑΣ Ν. Δράμας να υπoβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά .
1. Εκτροφείς αιγοπροβατοτρόφοι
Αντίγραφο του παλιού και του νέου μητρώου αιγοπροβάτων
2. Για τους Εκτροφείς βοοειδών κρεατοπαραγωγής δεν απαιτούνται δικαιολογητικά
Καταληκτική ημερομηνία 20-2-2014.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25210 34240

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 5 Φεβρουαρίου 2014 στο γραφείο του Υπουργού Δικαιοσύνης κ. Χαράλαμπου Αθανασίου συναντήθηκαν  ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Καγιάογλου Νικόλαος , μαζί με τον Βουλευτή κ. Κυριαζίδη Δημήτριο και τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Παρανεστίου κ. Δαλακάκη Δημήτρη.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφερόμενος στην αναγκαιότητα άμεσης λειτουργίας των φυλακών Νικηφόρου,  ώστε να υπάρξει αποσυμφόρηση των ποινικών φυλακών της χώρας, προκειμένου να καταστούν πιο λειτουργικές και ανθρώπινες, έκανε γνωστό ότι οι κοινές προσπάθειες έφεραν αποτέλεσμα, καθόσον από το εγκριθέν ποσό των 8.000.000 € εκταμιεύθηκαν ήδη 2.000.000 €, με αποτέλεσμα να συνεχίσουν εκ νέου οι εργασίες στις φυλακές. Το υπόλοιπο δε ποσό, προγραμματίστηκε να εκταμιευθεί στις αρχές του επόμενου έτους. 
Ο Υπουργός διαβεβαίωσε την υλοποίηση του έργου ως προτεραιότητα της Κυβέρνησης.  Η εξέλιξη αυτή κρίνεται θετική για την ολοκλήρωση του όλου έργου, το οποίο για χρόνια έμενε μια ανεκπλήρωτη δέσμευση της πολιτείας.
Ο Δήμαρχος κ. Καγιάογλου Νικόλαος έμεινε φανερά ικανοποιημένος από την εξέλιξη της συζήτησης και αναμένει την δέσμευση υλοποίησης του έργου από τη μεριά του Υπουργείου.
Γραφείο Δημάρχου.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κατόπιν συζήτησης των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου που διεξήχθη στις 30 Ιανουαρίου 2014 στο Δημοτικό κατάστημα αποφασίστηκε η διοργάνωση των Αγώνων Βουνού VFT 2014 να πραγματοποιηθεί στο τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου  2014 .
Η διοργάνωση θα περιλαμβάνει επτά αγωνίσματα ορεινού τρεξίματος :
Υπερμαραθώνιος Αγώνας Παρθένου Δάσους Παρανεστίου (VFUT) 160 χλμ.
Υπερμαραθώνιος Αγώνας Νατούρα (N.T.) 100 χλμ.
Μαραθώνιος Αγώνας Παρανεστίου Μονοπάτι ( P.P. ) 43 χλμ.
Νέστος  Trail (N. T. ) 10 χλμ.
Άλκιμοι Παίδες (A.P.)  2 χλμ. που απευθύνεται σε παιδιά από 14 έως 17 ετών
Άλκιμοι Παίδες (A.P.)  1χλμ. που απευθύνεται σε παιδιά από 10 έως 13 ετών
Special VFT ( S.V.F.T.) 800 μέτρων, αγώνες δρόμου που απευθύνονται σε άτομα με ειδικές ανάγκες .
Γραφείο Δημάρχου.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο Δήμαρχος Παρανεστίου Ν. Δράμας

Έχοντας υπόψη:
 1. -Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ.4, 58 και 59 του Ν.3852/10 «Νέα
 2. αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»(Α΄87) αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
 3. την απόφαση Δημάρχου υπ’ αρ 10962/31.12.2012 περί ορισμού Αντιδημάρχων
 4. την από 30.01.2014 υποβληθείσα παραίτηση του Αντιδημάρχου κ. Χατζηπάντου Παναγιώτη του Αθανασίου καθώς και την με αρίθμ. 688/31.01.2014 αντίστοιχη απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής παραίτησης του ανωτέρω. 
 5. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν.3852/2010 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.4051/2012 σε εφαρμογή του Ν.4046/2012 , σύμφωνα με τις οποίες ορίζεται ότι σε δήμους με αριθμό Αντιδημάρχων έως τέσσερις (4) δικαιούνται αντιμισθίας οι δύο (2).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Oρίζει νέο Αντιδήμαρχο με αντιμισθία για το από 01.02.2014 μέχρι και 31.08.2014 χρονικό διάστημα της τρέχουσας δημοτικής περιόδου , το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Πουρσανίδη Νεκτάριο του Σταύρου σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Χατζηπάντου Παναγιώτη του Αθανασίου και του μεταβιβάζει τις  παρακάτω αρμοδιότητες :

Α)  Προστασία Περιβάλλοντος
Β)  Καθαριότητα
Γ)  Πολιτική Προστασία
Δ)  Κοινωνική Προστασία
Ε)  Πολιτισμού
ΣΤ) Αθλητισμού
Β.-Ο ανωτέρω κατά την διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Γ.-Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παρανεστίου ενέκρινε την υποβολή πρότασης   για συμμετοχή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» στα πλαίσια της πρόσκλησης με αριθμό 59  του Ε. Π «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», Άξονας Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Ειδικός Στόχος 2.1: «Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα». Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 61.500 ευρώ
Στόχος του προγράμματος είναι η ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.
Αποσκοπεί στο Πληροφοριακό Σύστημα, που πρόκειται να αναπτυχθεί στο Δήμο  Παρανεστίου , με αντικείμενο την Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη του Δήμου Παρανεστίου .
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής εφαρμογής, μέσω της οποίας θα καταγράφονται τα αιτήματα των Πολιτών και στην συνέχεια αυτά θα διαχειρίζονται με απλό τρόπο από το προσωπικό του Δήμου. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική εφαρμογή μέσω της οποίας ο Πολίτης θα μπορεί να μεταφέρει στις Υπηρεσίες του Δήμου, άμεσα και στοχευόμενα στο ανάλογο τμήμα, το αίτημά του, τυχόν προβλήματα, καταγγελίες κλπ.
Το αποτέλεσμα της εφαρμογής αυτής συνίσταται στην αποφυγή γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών.
   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

[24/01/2014] Πρόσκληση για την 2η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/01/2014
Αριθ. Πρωτ.: 523
Αριθ. Συνεδρίασης: 2
Σας προσκαλούμε την 30η  του μηνός Ιανουαρίου 2014, ημέρα Πέμπτη  και ώρα 16:30 να προσέλθετε στην  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα :
 1. Έγκριση ΟΠΔ του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου Οικ. Έτους 2014.
 2. Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014.
 3. Έγκριση δαπανών μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα στις 21-22-23/01/2014.
 4. Χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορο συνδημότη μας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Στυλιανίδης Αναστάσιος

[16/01/2014] Πρόσκληση για την 1η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 16/01/2014
Αριθ. Πρωτ.: 354
Αριθ. Συνεδρίασης: 1
Σας προσκαλούμε την 21η  του μηνός Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00 να προσέλθετε στην  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα :
 1. Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος οικ. Έτους 2014 και  1ης Αναμόρφωσης Προΰπολογισμού οικ. Έτους 2014.
 2. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου (01-10-2013 / 31-12-2013) προϋπολογισμού έτους 2013.
 3. Λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης εργασιών και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων.
 4. Έγκριση δαπανών λειτουργίας συσσιτίων συνολικού ποσού 1.018,52€ σε βάρος του Κ.Α.15/6481. 
 5. Έγκριση τρόπου διενέργειας προμηθειών – εργασιών – παροχής υπηρεσιών και λοιπών εξόδων έτους 2014.
 6. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΕΡΨΙΘΕΑΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ».
 7. Έγκριση ή μη παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ».
 8. Έγκριση ή μη 1ου ΑΠΕ του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ».
 9. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταμέτρηση των εισαχθέντων ζώων στις βοσκές για το έτος 2014.
 10. Ορισμός μελών επιτροπής κατάρτισης φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2014.
 11. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2014.
 12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του έρθρου 11 του Ν.1418/84 για το έτος 2014.
 13. Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης υγειονομικού ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2014. 
 14. Έγκριση υποβολής πρότασης προς χρηματοδότηση στο Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» με τίτλο « Διαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη».
 15. Γνωμοδότηση για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κινητής καντίνας της Μήτσογλου Ελένης.
 16. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης και υποβολή πρότασης με τίτλο « Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων του Δήμου Αρριανών

ΘΕΜΑ : « Επίσκεψη Δημάρχου Παρανεστίου στο Asenogrand ( Στενήμαχος ) της Βουλγαρίας».

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Καγιάογλου Νικόλαος κατόπιν πρόσκλησης του Δημάρχου της πόλης του Αcenovgrad κ. Emil Karaivanov και της Ο.Ε της διοργάνωσης Ultra Persenk της Βουλγαρίας επισκέφτηκε την Τετάρτη και Πέμπτη 15-16/1/2014 την πόλη  μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας κ. Ξανθόπουλο Ιωάννη και μέλη της οργανωτικής επιτροπής των αγώνων Βουνού Παρανεστίου VFT.
Σκοπός της συνάντησης αυτής ήταν πέραν της γνωριμίας, η ανταλλαγή απόψεων και ο προγραμματισμός για από κοινού ενέργειες ώστε να δημιουργηθεί ένας Υπερμαραθώνιος στην Οροσειρά της Ροδόπης , μεταξύ της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Οι κοινές διαδρομές , η ανάλυση τεχνικών θεμάτων ήταν μερικά από τα θέματα συζήτησης καθόσον η Οργανωτική Επιτροπή του  ULTRA PERSNEK με τον υπεύθυνο κ.  Nikolai Marangozov  παρουσίαζε ένα πλάνο συνεργασίας μιας ενδεχόμενης διαδρομής. Η Οροσειρά της Ροδόπης με την απέραντη φυσικού κάλλους ομορφιά της όπως μοιράζεται στα δύο κράτη θα πρέπει να ενώνει και να είναι πόλος έλξης για τον τουρισμό, τον αθλητισμό και για πολλές άλλες δραστηριότητες πέραν των δικών τους συνόρων με αμοιβαίο όφελος.
Ο Δήμαρχος Παρανεστίου μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη και τα υπόλοιπα μέλη επισκέφτηκαν το κτήριο του Δημαρχείου του  Asenovgrand συνοδεία της Βουλγάρικης επιτροπής αγώνων καθώς και άλλα αξιοθέατα και μνημεία της πόλης.
Ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Καγιάογλου Νικόλαος κάλεσε με την σειρά του την οργανωτική επιτροπή αγώνων  Ultra Persenk για μία δεύτερη συνάντηση στην έδρα του Δήμου Παρανεστίου , στην καρδιά των αγώνων για τον Απρίλιο μήνα για περεταίρω συζητήσεις και κοινές δράσεις στον χώρο του αθλητισμού και όχι μόνο.
Γραφείο Δημάρχου.