Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

logo sym

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και κατά 25% από εθνικούς πόρους

ΚΑΛΕΙ

Ανέργους και αγρότες χαμηλού εισοδήματος μόνιμους κατοίκους του Νομού Δράμας, να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο έργο «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» από 13/3/2013 έως 12/4/2013 με σκοπό την προώθησή τους στην τοπική αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ημερίδες ενημέρωσης

Ημερίδες ενημέρωσης

logo sym

ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
για το «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου»

Σας ενημερώνουμε ότι η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμας» στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου», η οποία έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» διοργανώνει τις παρακάτω ημερίδες ενημέρωσης:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ - ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Τρίτη 12/3/2013, 19:00 Δημοτικό Κατάστημα Δοξάτου
Τετάρτη 13/3/2013, 18:30 Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης
Πέμπτη 14/3/2013, 18:30 Δημοτικό Κατάστημα Φωτολίβους
Πέμπτη 14/3/2013, 19:00 Δημοτικό Κατάστημα Αδριανής
Παρασκευή 15/3/2013, 18:30 Δημοτικό Κατάστημα Καλαμπακίου
Τρίτη 19/3/2013, 19:00 Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Παρανεστίου

Με εκτίμηση
Για την «Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα»

Αναστάσιος Χατζηλαζάρου
Πρόεδρος Δ.Σ.

[14/03/2013] Πρόσκληση για την 5η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 14/03/2013
Αριθ. Πρωτ.: 1788 
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 14η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Ύδρευση Οικισμών Δήμου Παρανεστίου» συνολικού προϋπολογισμού 518.500,00 ευρώ και ψήφιση πίστωσης
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με την διαδικασία του κατεπείγοντος (παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/2010) προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

ΠΡΟΣ

1) Χατζηπάντου Παναγιώτης
2) Λαζαρίδης Νικόλαος
3) Σαχινίδης Σταύρος
4) Παρλόγλου Μιχαήλ
5) Ορφανίδης Στυλιανός
6) Κουτεκίδου Μεταμόρφη


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος

[04/03/2013] Πρόσκληση για την 4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 04/03/2013
Αριθ. Πρωτ.: 1552 
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 8η του μηνός Μαρτίου του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης συνεχιζόμενων έργων έτους 2012
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης απόδοσης κρατήσεων
 • Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ
 • Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης - άρδευσης – αποχέτευσης Δήμου Παρανεστίου, προϋπολογισμού 45.000,00 ευρώ
 • Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας υλικών λατομείου Δήμου Παρανεστίου,προϋπολογισμού 55.000,00 ευρώ
 • Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο «επισκευή και συντήρηση οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου», προϋπολογισμού 27.500,00 ευρώ
 • Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, προϋπολογισμού 49.000,00 ευρώ
 • Καθορισμός των όρων δημοπράτησης της προμήθειας υλικών συντήρησης κτιρίων του Δήμου Παρανεστίου, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ
 • Ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ», προϋπολογισμού 50.000,00 ευρώ
 • Ανάκληση της αριθμ.66/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και απευθείας ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ Τ.Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ», προϋπολογισμού 5.499,00 ευρώ
 • Ανάκληση της αριθμ.70/2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και απευθείας ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Τ.Κ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ», προϋπολογισμού 12.630,00 ευρώ

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με την διαδικασία του κατεπείγοντος (παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/2010) προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

ΠΡΟΣ

1) Χατζηπάντου Παναγιώτης
2) Λαζαρίδης Νικόλαος
3) Σαχινίδης Σταύρος
4) Παρλόγλου Μιχαήλ
5) Ορφανίδης Στυλιανός
6) Κουτεκίδου Μεταμόρφη


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος

[25/02/2013] Πρόσκληση για την 3η έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 25/02/2013
Αριθ. Πρωτ.: 1319 
Αριθ. Συνεδρίασης: 3

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 25η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.
 • Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του υποέργου 1 με τίτλο «Ανακατασκευή επισκευή κτιριακών εγκαταστάσεων» του έργου με τίτλο: "Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου" και ψήφιση πίστωσης.

Η Συνεδρίαση πραγματοποιείται με την διαδικασία του κατεπείγοντος (παρ.6 άρθρο 75 Ν.3852/2010) προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

ΠΡΟΣ

1) Χατζηπάντου Παναγιώτης
2) Λαζαρίδης Νικόλαος
3) Σαχινίδης Σταύρος
4) Παρλόγλου Μιχαήλ
5) Ορφανίδης Στυλιανός
6) Κουτεκίδου Μεταμόρφη


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος

[25/02/2013] Πρόσκληση για την 7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 25/02/2013
Αριθ. Πρωτ.: 1295
Αριθ. Συνεδρίασης: 7

Σας προσκαλούμε την 1η του μηνός Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:30 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα:

 

 • Έγκριση τρόπου διενέργειας προμηθειών – εργασιών – παροχής υπηρεσιών και λοιπών εξόδων έτους 2013
 • Οικονομική ενίσχυση στο συνδημότη μας Πετικίδη Ιορδάνη λόγω πυρκαγιάς που κατέστρεψε ολοσχερώς την οικία του
 • Έγκριση δαπάνης εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλου του Δήμου
 • Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων 25ης Μαρτίου και Καθαρής Δευτέρας και ψήφιση πίστωσης
 • Έγκριση επιχορήγησης πολιτιστικού συλλόγου "Πήγασος"
 • Ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης εργασιών του έργου "αποπεράτωση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων ΧΑΔΑ στη θέση Σαχίνι της Τ.Κ. Πτελέας του Δ.Παρανεστίου"
 • Οριστική παραλαβή της μελέτης "ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ – ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ"
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΤΣΙΣΤΟΥ ΒΡΥΣΗ Δ.Δ. ΠΤΕΛΕΑΣ"
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ Δ.Δ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ"
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΘΑΜΝΩΤΟΥ Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ"
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ"
 • Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013 του ΝΠΔΔ Δήμου Παρανεστίου "Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας"
 • Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής έτους 2013
 • Έγκριση της 2/2012 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Παρανεστίου
 • Γνωμοδότηση για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης στον οικισμό Μαυροκορδάτου της Τ.Κ. Πλατανιάς για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στην εταιρεία FHL ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ – ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.
 • Χορήγηση ανανέωσης αδειών άσκησης υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

 

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος

[21/02/2013] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Παρανεστίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών για τις Ενέργειες Προσέλκυσης και Επιλογής Ωφελούμενων για το «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)(ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006)
 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ 1 του άρθρου 273 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)(ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006)
 3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α΄/23-12-2008)
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 5. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών
 6. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή υπηρεσιών για τις Ενέργειες Προσέλκυσης και Επιλογής Ωφελούμενων για το «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω πράξη στο Ε.Π "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
 7. Το άρθρο 11 του Π.Δ 28/1980
 8. 8. Την υπ. Αριθμ. 7654/24-10-2012 Απόφαση ένταξης της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΟΞΑΤΟΥ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με κωδικό MIS 376922 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
 9. Την υπ’ αριθμ. 89/2012 Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Δοξάτου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της 75ης πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007 – 2013 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
 10. Την υπ’ αριθμ. 2/ΠΡΑΚΤ.22.10.2012 Έγκριση του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου»
 11. Την Έγκριση με Αρ. Πρωτ. 1229/21-02-2013 της υπ. Αριθμ. 2/2013 Μελέτης Υπηρεσιών

Ενσφράγιστες πρόσφορες γίνονται δεκτές από τις 22/02/2013 ημέρα Παρασκευή ως και τις 08/03/2013 (15 ΜΕΡΕΣ) ημέρα Παρασκευή στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Παρανεστίου, Δημαρχείο Παρανεστίου, Τ.Κ. 66035, Παρανέστι Δράμας.

Κριτήριο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών αποτελεί η πληρότητα της προσφοράς και η εμπειρία του προσφέροντος στη διαχείριση αντίστοιχων έργων. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει (επί ποινή αποκλεισμού) να τηρεί τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις:

 • Θα πρέπει να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον τρία (3) έργα αντίστοιχου αντικειμένου την τελευταία επταετία και ειδικότερα έργα που χρηματοδοτούνται ή έχουν χρηματοδοτηθεί μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).
 • Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος οφείλει να αποδεικνύεται, ότι κατέχει επαρκώς, εμπειρία σχετική με την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε φορείς σχεδιασμού, υλοποίησης ή/ και αξιολόγησης πολιτικών στήριξης επιχειρηματικότητας σε τοπικό ή/και περιφερειακό ή/ και εθνικό επίπεδο. Ως φορείς σχεδιασμού, υλοποίησης-αξιολόγησης πολιτικών επιχειρηματικότητας νοούνται ΟΤΑ-Επιμελητήρια-Περιφέρειες-Αναπτυξιακές εταιρίες περιφερειακού χαρακτήρα και για λογαριασμό φορέων κεντρικής διοίκησης (Υπουργεία κ.α.).
 • Ο υποψήφιος ανάδοχος ή στελέχη της ομάδας έργου οφείλει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία – αποκτηθείσα την τελευταία πενταετία – στον τομέα επαγγελματικής συμβουλευτικής και αξιολόγησης ανθρώπινου δυναμικού.
 • Ο υποψήφιος ανάδοχος, οφείλει να τεκμηριώσει την ικανότητα του για απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου, μέσω της παροχής του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού στον τόπο υλοποίησης του υπο ανάθεση έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τον κο. Τσεντίδη Κωνσταντίνο τηλ. 2524350131.

[19/02/2013] Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Παρανεστίου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Παρανεστίου για το «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με:

 1. Τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)(ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006)
 2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ 1 του άρθρου 273 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)(ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006)
 3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 (ΦΕΚ 263 Α΄/23-12-2008)
 4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
 5. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών
 6. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης για το «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω πράξη στο Ε.Π "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
 7. Το άρθρο 11 του Π.Δ 28/1980
 8. Την υπ. Αριθμ. 7654/24-10-2012 Απόφαση ένταξης της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΟΞΑΤΟΥ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με κωδικό MIS 376922 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
 9. Την υπ’ αριθμ. 89/2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Παρανεστίου περί συμμετοχής του, στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της 75ης πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007 – 2013 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
 10. Την υπ’ αριθμ. 2/ΠΡΑΚΤ.22.10.2012 Έγκριση του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου».
 11. Την Έγκριση με Αρ. Πρωτ.1180/19-02-2013 της υπ. Αριθμ. 1/2013 Μελέτης Υπηρεσιών

Ενσφράγιστες πρόσφορες γίνονται δεκτές από τις 21/02/2013 ημέρα Πέμπτη ως και τις 07/03/2013 (15 ΜΕΡΕΣ) ημέρα Πέμπτη στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου Παρανεστίου, Δημαρχείο Παρανεστίου, Τ.Κ. 66035, Παρανέστι Δράμας.

Κριτήριο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών αποτελεί η πληρότητα της προσφοράς και η εμπειρία του προσφέροντος στη διαχείριση αντίστοιχων έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τον κο. Τσεντίδη Κωνσταντίνο τηλ. 2524350131.

[13/02/2013] Πρόσκληση για την 6η έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 13/02/2013
Αριθ. Πρωτ.: 1041
Αριθ. Συνεδρίασης: 6

Σας προσκαλούμε την 14η του μηνός Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 να προσέλθετε στην έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο εξής θέμα:

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Παρανεστίου, οικ. έτους 2013

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε ως έκτακτη, σύμφωνα με το από 13-02-2013 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού Οικονομικού Ν. Δράμας, όπου θα πρέπει να επαναεισάγουμε άμεσα το ανωτέρω θέμα προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας του.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος

[04/02/2013] Πρόσκληση για την 5η έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 04/02/2013
Αριθ. Πρωτ.: 771
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

Σας προσκαλούμε την 6η του μηνός Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην έκτακτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στο εξής θέμα:

Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Παρανεστίου, οικ. έτους 2013

Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε ως έκτακτη, σύμφωνα με το από 01-02-2013 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας ΟΤΑ Θεσσαλονίκης, όπου θα πρέπει να αποστείλουμε άμεσα τον προϋπολογισμό προκειμένου να γίνει ο προβλεπόμενος έλεγχος νομιμότητας του.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος