ΕΠΕΙΓΟΝ-Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση, με απόσπαση & με μετάταξη , των θέσεων του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Ορεστιάδας

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Στελέχωση του ΚΕ.Π.Υ. Φυλακίου Ορεστιάδας

 

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη προτίθεται να καλύψει τις ανάγκες του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου και προβαίνει σε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με μετάταξη υπαλλήλων από το Δημόσιο Τομέα ή από Φορείς του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, ως εξής:

 1. 3 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
 2. 8 ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
 3. 2 ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας
 4. 1 ΠΕ Ψυχολόγων
 5. 1 ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 6. 3 ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
 7. 4 ΤΕ Νοσηλευτών

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν ταχυδρομικά μέχρι 26 Απριλίου 2013 στο πρωτόκολλο της Υ.Π.Υ. (Συγγρού 83,2ος όροφος) και ώρες 10.00-14.00 σε έντυπη μορφή, υποχρεωτικά η αίτηση αποστέλλεται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση a.arvanitidis@astynomia.gr, τα ακόλουθα:

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-9285120.

Περισσότερες πληροφορίες στα έντυπα:

Δημόσια Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 1

Δημόσια Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 2

Γραφείο Δημάρχου

Πώληση προϊόντων απευθείας από παραγωγούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Πώληση προϊόντων χωρίς μεσάζοντεςΟ Δήμος Παρανεστίου σας  ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ. έως τις 13: 00  μ.μ. στην πλατεία του ΟΣΕ στο Παρανέστι και στις 13:30 μ.μ. στην πλατεία του  Νικηφόρου θα βρίσκονται παραγωγοί που θα διαθέσουν προς πώληση :

α) Ελαιόλαδο , έξτρα παρθένο Α ποιότητος  17,00 € τα πέντε λίτρα.

β) Ελιές  Χαλκιδικής σε μεγάλη ποικιλία , σε αεροστεγή συσκευασία και σε γυάλινο βάζο. ( Ξυδάτες- Ξανθές και Μαύρες  και θρούμπα Χαλκιδικής extra large )

Οι τιμές θα ξεκινούν από 1,5 € έως 3,50 € σε αεροστεγή συσκευασία

Ενώ σe γυάλινο βάζο οι τιμές είναι  3,00 € το 1,5 κιλό  και  6,00 €  3 κιλά .

γ) Ρύζι Σερρών Καρολίνα-  Μπονέτ -  Καστανό, όλα τα είδη ρυζιού κοστίζουν 1 € το κιλό.

Επισημαίνεται πως   οι παραγωγοί θα διαθέσουν απευθείας τα προϊόντα τους στους καταναλωτές χωρίς μεσάζοντες.

Γραφείο Δημάρχου.

[22/04/2013] Πρόσκληση για την 7η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 22/04/2013
Αριθ. Πρωτ.: 2820
Αριθ. Συνεδρίασης: 7

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 26η του μηνός  Απριλίου  του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 • Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Οδοποιία Δήμου Παρανεστίου».
 • Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο «Ύδρευση Οικισμών Δήμου Παρανεστίου».
 • Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Παρανεστίου», προϋπολογισμού 6.300,00€.
 • Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης Δ.Ε. Παρανεστίου», προϋπολογισμού 6.300,00€.
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου οικ. Έτους 2013.
 • Ψήφιση πίστωσης, έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» προϋπολογισμού 835.170,00€

Ο Πρόεδρος

 

Καγιάογλου Νικόλαος

[15/04/2013] Πρόσκληση για την 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 15/04/2013
Αριθ. Πρωτ.: 2544
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε την 19η του μηνός Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα εξής θέματα : 

 • Αποδοχή ποσού 10.932,06€ και κατανομή αυτού στις σχολικές μονάδες του Δήμου.
 • Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013.
 • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2013 και τροποποίηση προϋπολογισμού 2013.
 • Έγκριση έκθεσης  εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου προΰπολογισμού 2013.
 • Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας και 25ης Μαρτίου.
 • Έγκριση διαφημιστικής προβολής του Δήμου Παρανεστίου και ψήφιση πίστωσης ποσού 4.182,00€.
 • Επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων και ψήφιση πίστωσης.
 • Διαγραφή δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου.
 • Λήψη απόφασης για παραχώρηση βοσκήσιμης έκτασης στον οικισμό Κάτω Θόλου στον Βασιλειάδη Αναστάσιο.
 • Έγκριση εκμίσθωσης σχολικών κλήρων Δήμου Παρανεστίου
 • Αντικατάσταση τακτικού μέλους επιτροπής σφράγισης υγειονομικού ενδιαφέροντος και έκτελεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2013 ύστερα από παραίτηση του.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, προΰπολογισμού 40.000,00€ μετά από άγονο διαγωνισμό.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – άρδευσης - αποχέτευσης, προΰπολογισμού 45.000,00€ μετά από άγονο διαγωνισμό.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων Δήμου Παρανεστίου, προΰπολογισμού 40.000,00€ μετά από άγονο διαγωνισμό.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες του  Δήμου , προΰπολογισμού 49.000,00€ μετά από άγονο διαγωνισμό.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια για την επισκευή και την συντήρηση οχημάτων του Δήμου Παρανεστίου, προΰπολογισμού 53.388,90€ μετά από άγονο διαγωνισμό.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια υλικών λατομείου, προΰπολογισμού 55.000,00€ μετά από άγονο διαγωνισμό.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Στυλιανίδης Αναστάσιος

Συμμετοχή μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Παρανεστίου σε εκπαιδευτική εκδρομή το καλοκαίρι του 2013 στην Κύπρο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μαθητές Παρανεστίου στην ΚύπροΣτο πλαίσιο αμφίδρομης συνεργασίας που έχει αναπτύξει ο Δήμος Παρανεστίου με το Υπουργείο Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι και φέτος το καλοκαίρι θα διεξαχθεί αποστολή με μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Παρανεστίου κατά προτεραιότητα και με μαθητές που φοιτούν σε Δημοτικά Σχολεία του ευρύτερου νομού της Δράμας και οι γονείς των οποίων είναι δημότες του Δήμου Παρανεστίου, καθώς και με μαθητές όλου του νομού, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

Η εκπαιδευτική εκδρομή θα διαρκέσει από τις 28 Ιουλίου 2013 έως τις 5 Αυγούστου 2013. Οι μαθητές που θα συμμετάσχουν θα επιβαρυνθούν μόνο με τα αεροπορικά τους εισιτήρια (ενδεικτική τιμή 220 - 240 ευρώ) και την είσοδό τους στα μουσεία της Λάρνακας.

Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε περιπάτους, επισκέψεις σε αξιοθέατα και γενικά σε ψυχαγωγικές και ενημερωτικές αποδράσεις για τους μικρούς μας μαθητές. Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να απευθύνεστε στον υπεύθυνο της αποστολής κ. Δημητριάδη Κυριάκο στο τηλέφωνο 6972 016 113 καθώς και στο τηλέφωνο του Δήμου Παρανεστίου, στο γραφείο Δημάρχου 25243 50 152.

Ο Δήμος Παρανεστίου παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η χώρα και την χαμηλή τουριστική κίνηση λόγω της έντονης οικονομικής κρίσης προσπαθεί να προσφέρει με τα λιγότερα δυνατά έξοδα την μοναδική ευκαιρία στα παιδιά μας να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία της πολυαγαπημένης μας Κύπρου.

Γραφείο Δημάρχου.

Διοργάνωση Δενδροφύτευσης

Δενδροφύτευση Παρανέστι

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Παρανεστίου σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και το Δασαρχείο Δράμας, στα πλαίσια του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας, διοργανώνει τη Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013 και ώρα 10:00 πμ δενδροφύτευση στις παρυφές του οικισμού Παρανεστίου.

Στη δενδροφύτευση θα συμμετέχουν το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου καθώς και πλήθος εθελοντών.

Περιμένουμε την συμμετοχή όλων σας.

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Δράμας κ.κ. Παύλου στην ενορία του Κ. Θόλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μ.Παύλος

Το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 το πρωί θα επισκεφτεί τον Δήμο Παρανεστίου
στην Δημοτική Κοινότητα του Κ. Θόλου
ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας κ.κ. Παύλος
για να χοροστατήσει στη Θεία Λειτουργία
η οποία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό «Γενέθλιο της Θεοτόκου».

 

Η παρουσία σας θα μας τιμήσει ιδιαίτερα.

Γραφείο Δημάρχου.

Πρόγραμμα εορτασμού εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου

Πρόγραμμα εορτασμού εθνικής επετείου 25ης Μαρτίου

25η ΜαρτίουΟ Δήμαρχος Δήμου Παρανεστίου Νομού Δράμας έχοντας υπόψη του:

Την εγκύκλιο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, σχετικά με τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821
Τις τοπικές συνθήκες τα ήθη και έθιμα των κατοίκων του Δήμου

καταρτίζει το τριήμερο εορταστικό πρόγραμμα κατά Τοπική Κοινότητα του Δήμου που περιλαμβάνει τις παρακάτω εκδηλώσεις:

 


22 Μαρτίου 2013 ημέρα Παρασκευή

 1. Γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων, Δημοτικών, Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιωτικών καταστημάτων του Δήμου και Τοπ. Κοινοτήτων από της 8ης πρωϊνής ώρας της 22 Μαρτίου 2013 μέχρι και την δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου 2013.
 2. Ομιλίες στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου, στο Γυμνάσιο – Λύκειο Παρανεστίου.

 


24 Μαρτίου 2013 ημέρα Κυριακή

 1. Φωταγώγηση των κτιρίων, των Δημοσίων και Δημοτικών Υπηρεσιών, των κεντρικών δρόμων και πλατειών κατά τις βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου 2013.

 

 


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
25 Μαρτίου 2013 ημέρα Δευτέρα

07:30 - Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των εκκλησιών
09:30 - Προσέλευση Επισήμων
10:00 - Τέλεση επίσημης Δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου & Ελένης
10:10 - Εκφώνηση πανηγυρικού της Ημέρας από την Δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου κα Αφεντουλίδου Μαρία
11:00 - Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στο Ηρώο Πεσόντων, κατάθεση στεφανιών, σιγή ενός λεπτού στην μνήμη των ενδόξων νεκρών, Εθνικός Ύμνος
Ακολουθεί παρέλαση του Νηπιαγωγείου, Δημοτικό Σχολείου Γυμνασίου-Λυκείου.

Τιμώμενα πρόσωπα στην Εξέδρα:
Δήμαρχος Παρανεστίου, Ιερέας, Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος, Διοικητής Μοίρας Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων, Διοικητής Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης,
Διοικητής Πυροσβεστικού Σώματος, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Εκπρόσωπος Εθνικής Αντίστασης, Διευθυντές Σχολείων, Πρόεδρος Παιδικού Σταθμού, Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου, Πρόεδροι Πολιτιστικών Συλλόγων.
Όσον αφορά την τήρηση της τάξεως παρακαλείται να μεριμνήσει ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Παρανεστίου.
Μετά το πέρας της παρέλασης θα παρατεθεί δεξίωση στην πλατεία του ΟΣΕ.
Τελετάρχης ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Ασλανίδου Ελισσάβετ.

 


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ

25 Μαρτίου 2013 ημέρα Δευτέρα
10:30 - Τέλεση δοξολογίας στον ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νικηφόρου
11:00 - Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης, κατάθεση στεφανιών στο Ηρώο και σιγή ενός λεπτού στην μνήμη των ενδόξων νεκρών
11:15 - Εκφώνηση του πανηγυρικού από τη διευθύντρια του Γυμνασίου-Λυκείου κ. Υπερμαχία Πατσιάβρα
11:30 - Απαγγελία ποιημάτων –Εθνικός ύμνος
11:35 - Παρέλαση Φιλαρμονικής Γυμνασίου-Λυκείου, Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου
Τελετάρχης ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου κ. Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ.


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΔΡΙΑΝΗΣ

22 Μαρτίου 2013 ημέρα Παρασκευή 
09:30 - Γιορτή από τους μαθητές του Δημοτικού στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Σχολείου Νικηφόρου
11:30 - Κατάθεση στεφάνου στο Ηρώο από τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού και απαγγελία ποιημάτων
25 Μαρτίου 2013 ημέρα Δευτέρα
07:00 - Η φιλαρμονική θα περιέλθει τις οδούς του χωριού παιανίζοντας θούρια και εμβατήρια
09:45 - Τέλεση δοξολογίας στον ιερό Ναό Αγίου Νικολάου
10:00 - Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης, κατάθεση στεφανιών στο Ηρώο και σιγή ενός λεπτού στην μνήμη των ενδόξων νεκρών
10:15 - Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από μαθητές του σχολείου
10:20 - Απαγγελία ποιημάτων – Εθνικός ύμνος
10:30 - Παρέλαση της φιλαρμονικής, Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου
10:45 - Δεξίωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Τοπ. Κοινότητας
Τελετάρχης ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου κ. Γεωργαντζιά Βασιλική.


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

25 Μαρτίου 2013 ημέρα Δευτέρα
10:00 - Τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής
10:30 - Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στο ηρώο του χωριού παρουσία του κ. Προέδρου της Τοπ. Κοινότητας και μελών, κατάθεση στεφάνων, σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των ένδοξων νεκρών.
10:50 - Εθνικός Ύμνος.

Δεξίωση στο γραφείο της Τοπ. Κοινότητας Πλατανιάς.

Τελετάρχης ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου κ. Μπογατίνη Μαρία.


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΤΕΛΕΑΣ
25 Μαρτίου 2013 ημέρα Δευτέρα
10:00 - Τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου
10:30 - Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης, κατάθεση στεφανιών στο Ηρώο, σιγή ενός λεπτού στην μνήμη των ενδόξων νεκρών
10:40 - Εθνικός ύμνος
10:45 - Δεξίωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Τοπικής Κοινότητας


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ
25 Μαρτίου 2013 ημέρα Δευτέρα 
10:00 - Τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου
10:30 - Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης, κατάθεση στεφανιών στο Ηρώο και σιγή ενός λεπτού στην μνήμη των ενδόξων νεκρών
11:00 - Εθνικός ύμνος
11:10 - Δεξίωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Τοπικής Κοινότητας


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΗΛΗΣ ΡΑΧΗΣ 
24 Μαρτίου 2013 ημέρα Κυριακή 
11:00 - Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης στο ηρώο του χωριού παρουσία του κ. Δημάρχου και Προέδρου της Τοπ. Κοινότητας
11:15 - Κατάθεση στεφάνου από τον Δήμαρχο κα τον Πρόεδρο της Τοπ. Κοινότητας -Σιγή ενός λεπτού
11:30 - Εθνικός Ύμνος
11:35 - Δεξίωση στο Καφενείο του χωριού

Τελετάρχη ορίζουμε τον υπάλληλο του Δήμου κ. Καλαϊτζόγλου Εμμανουήλ.


ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΠΥΞΑΡΙΟΥ
25 Μαρτίου 2013 ημέρα Δευτέρα
10:00 - Τέλεση δοξολογίας στον Ιερό Ναό
10:15 - Τέλεση επιμνημόσυνης δέησης, κατάθεση στεφανιών στο Ηρώο και σιγή ενός λεπτού στην μνήμη των ενδόξων νεκρών, Εθνικός ύμνος
10:30 - Δεξίωση στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Τοπ. Κοινότητας

 

 

Το πρόγραμμα αυτό κοινοποιείται στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, σε όλους τους φορείς και ανακοινώνεται προς όλους τους κατοίκους από τα μεγάφωνα του Δήμου και των Τοπικών Κοινοτήτων.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Καγιάογλου Νικόλαος

Ημερίδα ενημέρωσης

logo paa

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
για τον Άξονα 3 «Ποιότητα ζωής και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013.

Σας ενημερώνουμε ότι η Αναπτυξιακή Δράμας Α.Ε. στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για τα μέτρα 311, 312 και 313 διοργανώνει  ενημερωτική ημερίδα στο

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας,
την Τρίτη 19/3/2013 και ώρα 19:30

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι επιλέξιμες περιοχές για τη χωροθέτηση επενδύσεων στο Νομό Δράμας είναι οΔήμος Κ. Νευροκοπίου, η Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου και η Δημοτική Ενότητα Σιδηρονέρου.

Η πρόσκληση αφορά ιδιωτικές επενδύσεις για αγρότες (μέτρο 311) και για λοιπά φυσικά και νομικά πρόσωπα (312 και 313). Επιλέξιμες δραστηριότητες ο τουρισμός (διαμονή, εστίαση, υπηρεσίες) και ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών και επιχειρήσεων ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση σε επιλεγμένους κλάδους και υποκλάδους.

Εξαιρούνται δραστηριότητες μεταποίησης γεωργικών, κτηνοτροφικών και δασικών προϊόντων.

Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται και στα τρία μέτρα σε 60% ενώ η προθεσμία υποβολής διαρκεί έως τις24/4/2013.