ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ

[18/07/2012] Πρόσκληση για την 8η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 18/07/2012
Αριθ. Πρωτ.: 6515
Αριθ. Συνεδρίασης: 8

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 23η του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προΰπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012.
 • Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ » και κατακύρωση του έργου.

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος

[21/06/2012] Πρόσκληση για την 7η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 21/06/2012
Αριθ. Πρωτ.: 5728
Αριθ. Συνεδρίασης: 7

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 27η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προΰπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012.
 • Εξουσιοδότηση δικηγόρου όπως παραστεί στην εκδίκαση προσφυγής του Δήμου μας κατά της υπ’ αριθμ. 4799/19-05-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, η οποία εκδικάζεται στις 29/06/2012.
 • Εξουσιοδότηση δικηγόρου όπως παραστεί στην εκδίκαση προσφυγής του Δήμου μας κατά της υπ’ αριθμ. 6459/19-05-2011 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, η οποία εκδικάζεται στις 29/06/2012.
 • Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Οδοποιΐα οικισμό Αδριανής (Δίγκας, Μανωλεσάκης, Μπόγη, Λαχανόκηποι, Πλατάνι προς αντλιοστάσιο)» και κατακύρωση του έργου.

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος

[06/06/2012] Πρόσκληση για την 6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 06/06/2012
Αριθ. Πρωτ.: 5165
Αριθ. Συνεδρίασης: 6

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 13η του μηνός Ιουνίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση Απολογισμού Δήμου Παρανεστίου οικονομικού έτους 2011.
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προΰπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αναπλάσεις πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Παρανεστίου», προΰπολογισμού 12.592,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επέκταση – Βελτίωση – Αντικατάσταση δικτύου άδρευσης Δ.Ε. Παρανεστίου», προΰπολογισμού 10.000,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή κρασπέδων πεζοδρομίων οικισμού Μικρολιβαδιού, Μαρμαριάς Τ.Κ.Νικηφόρου», προΰπολογισμού 4.401,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων Τ.Κ. Αδριανής (κεντρική οδό εως σιδηρ.σταθμό)», προΰπολογισμού 12.628,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Τ.Κ.Πλατανιάς», προΰπολογισμός 12.621,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου οικισμού Τερψιθέας Τ.Κ. Πλατανόβρυσης», προΰπολογισμού 12.123,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου οικισμού Παλιαμπέλων Τ.Κ. Πλατανόβρυσης», προΰπολογισμού 5.998,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκεύη τοιχίου αντιστήριξης οικισμού Χαμοκέρασων Τ.Κ. Πλατανόβρυσης», προΰπολογισμού 12.613,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου παλαιού αντλιοστασίου Μυροβλήτη Τ.Κ. Νικηφόρου», προΰπολογισμός 5.499,00 ευρώ.
 • Ψήφιση πίστωσης και επέκταση Δικτύου ΦΟΠ.
 • Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια «ηλεκτρικών λαμπτήρων & υλικών συντήρησης δικτύου ΦΟΠ».
 • Έγκριση πρακτικού άγονου διαγωνισμού για την προμήθεια «υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης - άδρευσης - αποχέτευσης».

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος

[23/04/2012] Πρόσκληση για την 5η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 23/04/2012
Αριθ. Πρωτ.: 3593
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 30η του μηνός Απριλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προΰπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012.
 • Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Κουρείο» του Κυπραίου Θεμιστοκλή του Εμμανουήλ στην Τ.Κ. Αδριανής.
 • Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Αποθήκη λαχανικών – οπωροκηπευτικών χονδρικό εμπόριο» του Καρατζά Δημητρίου του Μάρκου στην Τ.Κ. Αδριανής.
 • Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος «Παντοπωλείο – Πρατήριο γάλακτος & ειδών ζαχαροπλαστικής» του Κατικαρίδη Γεωργίου του Μαξίμου στην Τ.Κ. Παρανεστίου.
 • Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΔΡΙΑΝΗΣ (ΔΙΓΚΑΣ,ΜΑΝΩΛΕΣΑΚΗΣ,ΜΠΟΓΔΗ, ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ, ΠΛΑΤΑΝΙ ΠΡΟΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)».
 • Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΕΣΟΧΩΡΙΟΥ Δ.ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Ν.ΔΡΑΜΑΣ».
 • Έγκριση μελέτης και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ».
 • Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων A΄ τριμήνου (01-01-2012 / 31-03-2012) προϋπολογισμού έτους 2012 Μετατόπιση – Επέκταση δικτύου ΦΟΠ.
 • Απευθείας ανάθεση ετήσιας συντήρησης ιστοσελίδας Δήμου Παρανεστίου.
 • Απευθείας ανάθεση επανασχεδιασμού, επικαιροποίησης και αναβάθμισης ιστοσελίδας Δήμου Παρανεστίου.
 • Απευθείας ανάθεση γεωλογικής μελέτης για το έργο «Ύδρευση οικισμών Δήμου Παρανεστίου».
 • Απευθείας ανάθεση γεωλογικής μελέτης για το έργο «Ύδρευση Δήμου Παρανεστίου».
 • Απευθείας ανάθεση γεωλογικής μελέτης εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης και αγωγού μεταφοράς Δ.Ε. Παρανεστίου – Κάτω Θόλου.
 • Απευθείας ανάθεση της υδραυλικής μελέτης αντικατάστασης δικτύου Υψηλής Ράχης.
 • Απευθείας ανάθεση της υδραυλικής μελέτης αντικατάστασης δικτύου Πρασινάδας.
 • Απευθείας ανάθεση Τοπογραφικής μελέτης δικτύου Υψηλής Ράχης.
 • Απευθείας ανάθεση Τοπογραφικής μελέτης δικτύου Πρασινάδας.
 • Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην θέση Σαχίνι της Τ.Κ. Πτελέας του Δήμου Παρανεστίου», και κατακύρωση του έργου.
 • Αίτηση ανάκλησης / ακύρωσης της υπ’ αριθμ.6459/19-05-2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου.
 • Αίτηση ανάκλησης / ακύρωσης της υπ’ αριθμ.4799/19-05-2011 απόφαση Γενικού Γραμματέα αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 • Υποβολή συμπληρωματικης αναφοράς στην Εισαγγελία Πλημμελιοδικών Δράμας για την υπόθεση «Αντικατάσταση Εξωτερικών Δικτύων στην θέση πηγών Βάγια».

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος

[19/03/2012] Πρόσκληση για την 4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 19/03/2012
Αριθ. Πρωτ.: 2808
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Απευθείας ανάθεση του έργου: «Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων ύδρευσης Δ.Ε. Παρανεστίου» και ψήφιση πίστωσης.
 • Απευθείας ανάθεση του έργου: « Συντήρηση και επισκευή αντλιοστασίων άρδευσης Δ.Ε. Παρανεστίου» και ψήφιση πίστωσης.
 • Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης» και καθορισμός των όρων διακήρυξης με πρόχειρο διαγωνισμό.
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας και καθορισμός των όρων διακήρυξης με πρόχειρο διαγωνισμό της μελέτης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων και υλικών συντήρησης δικτύου ΦΟΠ».
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού φρεατίων ομβρίων υδάτων Δήμου Παρανεστίου» και ψήφιση πίστωσης.
 • Απευθείας ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου "Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου Δήμου Παρανεστίου"» και ψήφιση πίστωσης.
 • Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της εργασίας «Χωματουργικές εργασίες για την αποκατάσταση ζημιών σε αγροτικούς δρόμους όλων των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου Παρανεστίου» και ψήφιση πίστωσης.
 • Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην θέση "Σαχίνι" της Τ.Κ. Πτελεάς του Δ.Παρανεστίου».
 • Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για το έργο «Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην θέση "Σαχίνι" της Τ.Κ. Πτελεάς του Δ.Παρανεστίου».
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για το έργο «Ψηφιακοί πολιτισμοί της Γης, του Νερού και του Ανθρώπου στην Ανατολική Μακεδονία».
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προΰπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2012.
 • Ανάθεση σε δικηγόρο κατ’εξαίρεση δικαστικού χειρισμού (άρθρο 72 περ.ιε Ν.3852/2010) για ζητήματα του Δήμου.

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος

[17/02/2012] Πρόσκληση για την 3η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 17/02/2012
Αριθ. Πρωτ.: 1856
Αριθ. Συνεδρίασης: 3

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 21η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Τροποποίηση της αριθμ.1/2012 απόφασης Ο.Ε. περί έγκρισης εσόδων εξόδων Δ’ τριμήνου προΰπολογισμού 2011
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης για οφειλές από προμήθειες
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλών για παροχή υπηρεσιών 2011
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλής για την μεταφορά των μαθητών των σχολείων του Δήμου έτους 2011
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλής επιχορήγησης Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας μηνός Δεκεμβρίου
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλής Δ’ δόσης επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλών για πληρωμές έργων και μελετών
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλών αποδοχών υπαλλήλων και αιρετών
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης οφειλών για απόδοση κρατήσεων Δεκεμβρίου 2011
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης συνεχιζόμενων έργων έτους 2012
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προΰπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2012
 • Προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος "πιτσαρία – σνακ μπαρ" της Κυπραίου Ζωής του Χρήστου στην Τ.Κ. Αδριανής

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος

[20/01/2012] Πρόσκληση για την 2η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 20/01/2012
Αριθ. Πρωτ.: 495
Αριθ. Συνεδρίασης: 2

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 • Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Παρανεστίου έτους 2012

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος

[16/01/2012] Πρόσκληση για την 1η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 16/01/2012
Αριθ. Πρωτ.: 353
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 20η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου (01-10-2011 / 31-12-2011) προϋπολογισμού έτους 2011
 • Εισήγηση επιβολής συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
 • Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη μειοδότη της εργασίας «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2011-2012»
 • Ανάκληση της υπ’ αριθμ.63/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
 • Ανάκληση της υπ’ αριθμ.65/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
 • Ανάκληση της υπ’ αριθμ.66/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος

[07/12/2011] Πρόσκληση για την 19η κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 07/12/2011
Αριθ. Πρωτ.: 11302
Αριθ. Συνεδρίασης: 19

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 8η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Εισήγηση επιβολής δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου.
 • Εισήγηση επιβολής δικαιώματος και τέλους ύδρευσης.
 • Εισήγηση επιβολής δικαιώματος και τέλους άρδευσης.
 • Εισήγηση επιβολής δικαιώματος και τέλους χρήσης αποχέτευσης.
 • Εισήγηση επιβολής τέλους ύδρευσης στην κτηνοτροφία.
 • Εισήγηση επιβολής δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων.
 • Εισήγηση επιβολής δημοτικών τελών νεκροταφείων του Δήμου.
 • Έγκριση πρακτικών διενεργηθέντος διαγωνισμού για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δ.Ε. Παρανεστίου.
 • Απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου Τσεντίδη Κων/νου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού πληρωμής υποθυκοφύλακα Δράμας.

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος

[25/11/2011] Πρόσκληση για την 18η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 25/11/2011
Αριθ. Πρωτ.: 10948
Αριθ. Συνεδρίασης: 18

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 2η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 • Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία BDO A.E. Ορκωτοί Λογιστές για τον έλεγχο της Απογραφής Ενάρξεως του Δήμου.
 • Απευθείας ανάθεση στην εταιρεία ΑΛΦΑ ΣΟΛ Α.Ε. για την εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στον Δήμο Παρανεστίου.
 • Έγκριση προκήρυξης του έργου: «Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (ΧΑΔΑ) στην θέση Σαχίνι της Τ.Κ. Πτελέας Δ.Παρανεστίου», στο επιχειρησιακό πρόγραμμα αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ) στον άξονα προτεραιότητας 04 – Προστασία εδαφικών συστημάτων – διαχείριση στερεών αποβλήτων.
 • Συγκρότηση επιτροπής ακινήτων παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/2010
 • Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2011
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Τοπογραφικές Εργασίες ΧΑΔΑ» και ψήφιση πίστωσης
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Τοπογραφικές Εργασίες (τοπογραφική αποτύπωση ΟΤ 13 & 14 Παρανεστίου)»
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Τοπογραφικές Εργασίες (οριοθέτηση κοινόχρηστου δρόμου στα Ο.Τ. 69,68)»
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση διάνοιξη δρόμων προς βοσκοτόπια»
 • Απευθείας ανάθεση της εργασίας «Χωματουργικές εργασίες»
 • Απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Οργάνων Παιδικών Χαρών»
 • Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 44/2011 απόφασης της Ο.Ε. και απευθείας ανάθεση της εργασίας
 • Απευθείας ανάθεση εργασιών «καθαρισμός των χόρτων και της βλάστησης παραπλεύρως των αντιπυρικών ζωνών των δημοτικών – αγροτικών οδών και των κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Παρανεστίου»

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος