ΜΑΘΕ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΙΣ

[20/04/2011] Πρόσκληση για την 6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 20/04/2011
Αριθ. Πρωτ.: 2713
Αριθ. Συνεδρίασης: 6

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου την 29η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:


Έγκριση και ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού Δήμου Παρανεστίου έτους 2011

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος

[19/04/2011] Πρόσκληση για την 9η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 19/04/2011
Αριθ. Πρωτ.: 2698
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

 

Σας προσκαλούμε την 29η του μηνός Απριλίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 1. Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού της ΚΔΕ Νικηφόρου και Έκθεσης Πεπραγμένων οικονομικού έτους 2010
 2. Έγκριση Ισολογισμού-Απολογισμού της ΚΔΕ Παρανεστίου και Έκθεσης Πεπραγμένων οικονομικού έτους 2010
 3. Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2011
 4. Ορισμός υπαλλήλου για την διαχείριση λογαριασμού μισθοδοσίας
 5. Συμπλήρωση της αριθ.6/2011 απόφασης του Δ.Σ. για ορισμό μέλους με τον αναπληρωτή του για έργα προϋπολογισμού έως 5.869,41 ευρώ
 6. Χορήγηση συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας
 7. Έγκριση παράτασης χρόνου μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας  του Σεφερίδη Μιχαήλ
 8. Έγκριση παραχώρησης χώρου για εγκατάσταση Αστυνομικού Τμήματος Παρανεστίου
 9. Διαγραφή οφειλών από τον φορολογικό κατάλογο του Καντζάλη Ελευθέριου του Γεωργίου
 10. Παραχώρηση δημόσιας εκτάσεως για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στον Κωστακίδη Χρήστο στο αγρόκτημα Ψηλοκάστρου
 11. Παραχώρηση δημόσιας εκτάσεως για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων στον Σιδηρόπουλο Ευστάθιο στο αγρόκτημα Πτελέας
 12. Γνωμοδότηση για εκμίσθωση έκτασης στο αγρόκτημα Πλατανόβρυσης από την εταιρεία «Jura-Energeia E.P.E. Aiolokio parko Nikhforow L.F. EE»
 13. Γνωμοδότηση για παραχώρηση δημόσιας εκτάσεως για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου στο αγρόκτημα Αδριανής στην εταιρεία «Κ.Παυλίδης Όλυμπος, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας & ΣΙΑ Ο.Ε.
 14. Γνωμοδότηση για εκμίσθωση έκτασης στο αγρόκτημα Αδριανής προκειμένου για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστοιχιών από την εταιρεία «COMMUNICATION SYSTEMS M.E.P.E.»
 15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτίωση οδών μεταξύ οικισμών Δήμου Νικηφόρου»
 16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποχέτευση οικισμών Δήμου Παρανεστίου»
 17. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας Δήμου Παρανεστίου

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[11/04/2011] Πρόσκληση για την 5η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 11/04/2011
Αριθ. Πρωτ.: 2440
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου την 15η του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «Καφέ-Οβελιστήριο» στον οικισμό Διποτάμων του Αυγητίδη Δημητρίου του Γεωργίου
 2. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου προϋπολογισμού έτους 2011

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος

[23/03/2011] Πρόσκληση για την 4η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 23/03/2011
Αριθ. Πρωτ.: 1996
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Νικηφόρου την 28η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Προέλεγχος προϋπολογισμού έτους 2011

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος

[23/03/2011] Πρόσκληση για την 8η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 23/03/2011
Αριθ. Πρωτ.: 1997
Αριθ. Συνεδρίασης: 8

 

Σας προσκαλούμε την 31η του μηνός Μαρτίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο θέμα:

Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Παρανεστίου έτους 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[23/03/2011] Πρόσκληση για την 7η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 23/03/2011
Αριθ. Πρωτ.: 1995
Αριθ. Συνεδρίασης: 7

 

Σας προσκαλούμε την 27η του μηνός Μαρτίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υλικών & προμηθειών για το έτος 2011
 2. Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Οριστικών Διανομών
 3. Εξέταση του αιτήματος της Καβαλάρη Κωνσταντινιάς για κατάληψη αγροτεμαχίου από τον Δήμο
 4. Έκδοση Ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την κατάργηση-συγχώνευση του Δημοτικού Σχολείου Πλατανιάς και την υποβάθμιση από 6/θέσιο σε 4/θέσιο του Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου
 5. Απένταξη εκτελεστέων έργων και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παρανεστίου έτους 2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[10/03/2011] Πρόσκληση για την 3η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 10/03/2011
Αριθ. Πρωτ.: 1660
Αριθ. Συνεδρίασης: 3

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 13η του μηνός Μαρτίου του έτους 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση πρακτικών διενεργηθέντος διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή για την "Προμήθεια Υγρών Καυσίμων" για το Δήμο Παρανεστίου για το έτος 2011.

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος

[09/03/2011] Πρόσκληση για την 6η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 09/03/2011
Αριθ. Πρωτ.: 1608
Αριθ. Συνεδρίασης: 6

 

Σας προσκαλούμε την 13η του μηνός Μαρτίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου στο πρωτοβάθμιο συμβούλιο επιθεώρησης κινηματογράφων, θεάτρων κλπ
 2. Ορισμός μέλών στην Α/βάθμια και Β/θμια Επιτροπή Σταβλισμών και Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Ζωικών Προϊόντων
 3. Έγκριση Απολογισμού Βιβλιοθήκης οικονομικού έτους 2010
 4. Έγκριση Απολογισμού Φιλαρμονικής οικονομικού έτους 2010
 5. Έγκριση Απολογισμού ΚΑΠΗ οικονομικού έτους 2010
 6. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Παιδικού Σταθμού Παρανεστίου οικονομικού έτους 2011
 7. Έγκριση παραλαβής των φακέλων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη με την Διευθύνουσα Υπηρεσία της τέως ΤΥΔΚ Ν.Δράμας
 8. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στη θέση πηγών Βάγια Δημ.Νικηφόρου»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[22/02/2011] Πρόσκληση για την 5η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 22/02/2011
Αριθ. Πρωτ.: 1212
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

 

Σας προσκαλούμε την 27η του μηνός Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 

 1. Αποδοχή δωρεάς οικοπέδου 199 Ο.Τ. 26 του συνοικισμού Νικηφόρος από τους κληρονόμους Ευθυμιάδη Αβραάμ
 2. Συγκρότηση επιτροπής περί εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων και άλλες διατάξεις
 3. Ορισμός ελεγκτών για τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νικηφόρου
 4. Γνωμοδότηση περί αλλαγής χρήσης γης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
 5. Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών Παιδείας Δήμου Παρανεστίου
 6. Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμου Παρανεστίου
 7. Συγχώνευση Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων Δήμου Παρανεστίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[11/02/2011] Πρόσκληση για την 4η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 11/02/2011
Αριθ. Πρωτ.: 955
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

 

Σας προσκαλούμε την 18η του μηνός Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 

 1. Ορισμός εκπροσώπου στην Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας
 2. Ορισμός εκπροσώπου στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.
 3. Ορισμός εκπροσώπου στην ΔΙΑΜΑΘ Α.Ε.
 4. Έγκριση μελέτης του έργου «Αποκατάσταση του χώρου ανεξέλεγκτης  διάθεσης αποβλήτων στην θέση "Σαχίνι" της Τοπικής Κοινότητας Πτελέας του δήμου Παρανεστίου» και υποβολή πρόταση στο Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Ε.Π. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»
 5. Έγκριση γ΄ τροποποίησης προϋπολογισμού Παιδικού Σταθμού Δ.Δ. Αδριανής.
 6. Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2010 του Παιδικού Σταθμού Δήμου Παρανεστίου και Αδριανής
 7. Έγκριση απολογισμών οικονομικού έτους 2010 Σχολικών Επιτροπών Παιδείας
 8. Λήψη απόφασης για διοργάνωση εκδηλώσεων εορτασμού Καθαράς Δευτέρας και 25ης Μαρτίου

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ