Καλείσθε να προσέλθετε στην 3η έκτακτη  συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Παρανεστίου, την  20η του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

  • Πρόταση Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Παρανεστίου 2015-2019 Φάση Β’ Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, Οικονομικός Προγραμματισμός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης

Η συνεδρίαση κρίνεται  κατεπείγουσα διότι καθυστέρηση στη λήψη απόφασης θα αποβεί σε βάρος των συμφερόντων του δήμου

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

Σχετικό Έγγραφο