[02/04/2012] Πρόσκληση για την 6η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 02/04/2012
Αριθ. Πρωτ.: 3180
Αριθ. Συνεδρίασης: 6

Σας προσκαλούμε την 6η του μηνός Απριλίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για ενδεείς δημότες για την περίοδο του Πάσχα και ψήφιση πίστωσης.
 • Ψήφιση πίστωσης για την εκδήλωση «Πελίτι».
 • Έγκριση δαπανών για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου ποσού 826,16 ευρώ.
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
 • Αποδοχή ποσού 50.000,00 ευρώ της πράξης «Τεχνική βοήθεια για το Δήμο Παρανεστίου» και τροποποίηση προΰπολογισμού 2012.
 • Επιχορήγηση συλλόγων και ψήφιση πίστωσης.
 • Λήψη απόφασης σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου για την κεκλεισμένων των θυρών διεξαγωγή της παρουσίασης του πορίσματος του Σώματος Επιθεωρήτων - Ελεκγτών Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην θέση πηγών Βάγια».
 • Παρουσίαση πορίσματος του Σώματος Επιθεωρήτων - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με το έργο «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στην θέση πηγών Βάγια» και ενημέρωση από τον δικηγόρο Δαλακάκη Δημήτριο σχετικά με τις από μέρους του διενεργηθείσες πράξεις αναφορικά με την μήνυση του Δήμου και της αναφοράς αυτού προς τον OLAF που είναι συναφείς με το ανωτέρω δημόσιο έργο.
  (Διάλογος και λήψη σχετικών αποφάσεων για το ανωτέρο έργο)

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[22/03/2012] Πρόσκληση για την 5η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 22/03/2012
Αριθ. Πρωτ.: 2928
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

Σας προσκαλούμε την 26η του μηνός Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Έγκριση δαπάνης για ενδεείς δημότες για την περίοδο του Πάσχα και ψήφιση πίστωσης.
 • Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση «Πελίτι» και ψήφιση πίστωσης.
 • Αποδοχή χρηματοδότησης και κατανομή Α’ δόσης ΚΑΠ έτους 2012 στις σχολικές επιτροπές.
 • Έγκριση δαπανών εκδήλωσης Καθαρής Δευτέρας.
 • Διαγραφή οφειλών από τους φορολογικούς καταλόγους της Δ.Ε. Νικηφόρου.
 • Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2012 και Τροποποίηση προΰπολογισμού 2012.
 • Τροποποίηση προΰπολογισμού οικ. έτους 2012.
 • Λήψη απόφασης για αδυναμία εκτέλεσης εργασιών και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων.
 • Λήψη απόφασης για προγραμματισμό προσλήψεων του Δήμου.
 • Λήψη απόφασης για συνδρομή σε εφημερίδες και περιοδικά.
 • Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2011.
 • Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 2011.
 • Έγκριση Απολογισμού Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας 2011.
 • Γνωμοδότηση για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης στην Τ.Κ. Σίλης, για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων του Λαζαρίδη Νικολάου του Γεωργίου.
 • Γνωμοδότηση για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης στην Τ.Κ. Πλατανιάς για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων του Μυλωνά Ιωάννη.
 • Γνωμοδότηση για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης στην Τ.Κ. Πλατανιάς για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων του Βασιλειάδου Αναστάσιου.
 • Γνωμοδότηση για την χορήγηση αδειών μεταλλευτικών ερευνών στην περιοχή Διποτάμων και Θόλου, του Γεωργίλα Ιωάννη.
 • Γνωμοδότηση για την παραχώρηση δημόσιας έκτασης στην Τ.Κ. Αδριανής για εγκατάσταση φωτοβολταΐκών στην εταιρεία ΒΡΑΔΕΛΗ ΚΑΤΙΝΑ & ΣΙΑ ΟΕ.
 • Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας για την από κοινού εκτέλεση εργασιών με χρήση μηχανημάτων της Περιφέρειας.
 • Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Προσοτσάνης για ανταλλαγή μηχανημάτων - αυτοκινήτων των δύο Δήμων.
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ».
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΤ 17 ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ».
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΤΑ ΟΤ 17,24,36,37,38 ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΟΔΟ Εως ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ».
 • Έγκριση 2ου ΑΠΕ λόγω αναθεώρησης και λόγω αλλαγής ΦΠΑ από 19% σε 23% του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΛΥΣΥΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ».
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΒΛΕΠΤΟΥ».
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΡΑΧΩΝΙΟΥ».

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[29/02/2012] Πρόσκληση για την 4η Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 29/02/2012
Αριθ. Πρωτ.: 2333
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

Σας προσκαλούμε την 1η του μηνός Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Συμμετοχή του Δήμου σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΔΡΑΜΑ με σκοπό την υποβολή πρότασης υλοποίησης σχεδίου Τοπικής Δράσης Κοινωνικής Ένταξης για Ευάλωτες Ομάδες (ΤΟΠ. ΕΚΟ).
 • Ψήφιση προΰπολογισμού Κοινωφελής Δημοτικής Επιχείρησης Παρανεστίου έτους 2012.
 • Επιχορήγηση Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας ποσού 1.200,00 ευρώ για την διοργάνωση με θέμα: «ΕΝΑ ΦΩΣ ΣΤΑ ΣΚΟΤΑΔΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ» και ψήφιση πίστωσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[20/02/2012] Πρόσκληση για την 3η Δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 20/02/2012
Αριθ. Πρωτ.: 1960
Αριθ. Συνεδρίασης: 3

Σας προσκαλούμε την 24η του μηνός Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα παρακάτω θέματα:

 • Ψήφιση Προΰπολογισμού έτους 2012 ΝΠΔΔ Δήμου Παρανεστίου "Ν.Π. Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής και Παιδείας"
 • Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας και 25ης Μαρτίου 1821 και ψήφιση πίστωσης
 • Έγκριση εσόδων - εξόδων Δ’ τριμήνου προΰπολογισμού 2011
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (από το Κέντρο Υγείας προς Πρασινάδα)"
 • Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ"
 • Έγκριση ή μη οριστικής παραλαβής της ΦΑΣΗΣ Α’ της μελέτης: "ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ"
 • Έγκριση ή μη Οριστικής Τεχνικής Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 2: "ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ" του έργου με τίτλο: "ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ – ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ"
 • Έγκριση υποβολής οριστικής ένταξης και χρηματοδότησης του Ε.Π. Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 του έργου "ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ – ΚΑΤΩ ΘΟΛΟΥ" προΰπολογισμού 1.560.000,00 ευρώ
 • Υποβολή πρότασης με τίτλο: "Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Παρανεστίου" προΰπολογισμού 50.000,00 ευρώ,στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.1 του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής"
 • Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της 12ης Πανελλαδικής Γιορτής Ανταλλαγής Ντόπιων ποικιλιών από τις 21 έως 23 Απριλίου 2012 της Εναλλακτικής Κοινότητας "Πελίτι"
 • Συμπλήρωση της αριθμ.17/2012 απόφασης Δ.Σ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 Ν.1418/84 για το έτος 2012 για τα έργα προΰπολογισμού έως 5.869,41 ευρώ
 • Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου, μέλους Επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων του άρθρου 3 παρ.6 του Π.Δ. 51/2006
 • Έγκριση δαπανών Δημοτικών Συμβούλων που μετείχαν στο συνέδριο της ΚΕΔΕ στις 27 & 28/01/2012 και ψήφιση πίστωσης
 • Έγκριση μετάβασης και δαπανών Δημάρχου στις 17/01/2012 στην Κομοτηνή και ψήφιση πίστωσης
 • Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα στις 02/03/2012 για την 1η Συνάντηση Εργασίας του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[27/01/2012] Πρόσκληση για την 2η Δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 27/01/2012
Αριθ. Πρωτ.: 762
Αριθ. Συνεδρίασης Ειδική: 2

Σας προσκαλούμε την 1η του μηνός Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στο θέμα:

 • Ψήφιση Προϋπολογισμού Δήμου Παρανεστίου έτους 2012

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[18/01/2012] Πρόσκληση για την 1η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 18/01/2012
Αριθ. Πρωτ.: 446
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

Σας προσκαλούμε την 23η του μηνός Ιανουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 1. Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παρανεστίου έτους 2012
 2. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής των έργων: α) Ασφαλτόστρωση δρόμων προς Σταθμό Παλιαμπέλων Τ.Κ. Πλατανόβρυσης β) Ασφαλτόστρωση δρόμων οικισμού Τ.Δ. Νικηφόρου γ) Ασφαλτόστρωση δρόμου προς Καβαλάρι Τ.Δ. Πτελέας Δήμου Νικηφόρου δ) Ασφαλτόστρωση δρόμου οικισμού Τ.Δ. Αδριανής Δήμου Νικηφόρου ε) Διάνοιξη οδού Ο.Τ. 35 Δ.Δ. Ψ.Ράχης
 3. Αποδοχή ένταξης της πράξης Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση ΣΑΧΙΝΙ της Τ.Κ. Πτελέας του Δήμου Παρανεστίου και αποδοχή χρηματοδότησης
 4. Ένταξη του έργου στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων 2012 και έγκριση όρων δημοπράτησης
 5. Οριστική παραλαβή της μελέτης «Επικαιροποίηση των συμβατικών τευχών του Βιολογικού καθαρισμού των οικισμών Παρανεστίου – Κάτω Θόλου και επικαροποίηση της Μελέτης Κόστους- Ωφέλους»
 6. Υποβολή πρότασης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Μακεδονίας Θράκης 2007-2013
 7. Αποδοχή και κατανομή δαπανών για την κάλυψη φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων και συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων
 8. Έγκριση προσφυγής σε διαπραγμάτευση με φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την μεταφορά των μαθητών
 9. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου προΰπολογισμού 2011
 10. Έγκριση επιβολής και επέκτασης επί των ακαθαρίστων εσόδων σε ολόκληρη την διοικητική περιφέρεια του Δήμου Παρανεστίου
 11. Έγκριση επιβολής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
 12. Έγκριση υπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης με την ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.A.E. για τη διαχειρίση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων
 13. Μείωση μισθώματος WIND
 14. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταμέτρηση των εισαχθέντων ζώων στις βοσκές
 15. Ορισμός μελών επιτροπής φορολογικών καταλόγων του Δήμου για το έτος 2012
 16. Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2012
 17. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών (υπηρεσιών) σύμφωνα με τις διατάξεις 63-70 του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2012
 18. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων και εργασιών συντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.1418/84 για το έτος 2012
 19. Ορισμός – συγκρότηση επιτροπών δημοτικών υπαλλήλων για την διενέργεια διαγωνισμών, αξιολόγησης αποτελεσμάτων και παραλαβής προμηθειών που υπάγονται στις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ
 20. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για το έτος 2012
 21. Ορισμός – Συγκρότησης επιτροπής για το έτος 2012 για: α) προμήθειες ανταλλακτικών οχημάτων, ελαστικών, επισωτρών κλπ και β) συντηρήσεις – επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων σε ιδιωτικά συνεργεία
 22. Ορισμός – Συγκρότηση επιτροπής σφράγισης Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και εκτέλεσης διοικητικών πράξεων για το έτος 2012
 23. Έγκριση δαπανών για λειτουργία συσσιτίων
 24. Απόφαση αχρεωστήτως εισπραχθέντα καταβληθέντα σε αλλοδαπή
 25. Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους
 26. Έγκριση εξόδων μετακίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης σε υπαλλήλους που συμμετείχαν σε σεμινάρια
 27. Ψήφιση πίστωσης και έγκριση δαπάνης μετάβασης Δημάρχου στην Κομοτηνή

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[12/12/2011] Πρόσκληση για την 22η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 12/12/2011
Αριθ. Πρωτ.: 11421
Αριθ. Συνεδρίασης: 22

Σας προσκαλούμε την 16η του μηνός Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

  1. Έγκριση επιβολής δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου
  2. Έγκριση επιβολής δικαιώματος και τέλους ύδρευσης
  3. Έγκριση επιβολής δικαιώματος και τέλους άρδευσης
  4. Έγκριση επιβολής δικαιώματος και τέλους χρήσης αποχέτευσης
  5. Έγκριση επιβολής τέλους ύδρευσης στην κτηνοτροφία
  6. Έγκριση επιβολής δικαιώματος χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων
  7. Έγκριση επιβολής δημοτικών τελών νεκροταφείων του Δήμου
  8. Έγκριση δαπάνης για ενδεείς δημότες για την περίοδο των Χριστουγέννων και ψήφιση πίστωσης
  9. Έγκριση αναδρομικής καταβολής επιδόματος Η/Υ σε δύο υπαλλήλους του Δήμου και τροποποίηση προϋπολογισμού
  10. Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου 2011
  11. Κατανομή ΣΑΤΑ για συντήρηση, επισκευή σχολικών κτιρίων και τροποποίηση προΰπολογισμού
  12. Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση προϋπολογισμού, ψήφιση πίστωσης και κατανομή Δ’ δόση ΚΑΠ
  13. Έγκριση Α’ αναμόρφωσης προΰπολογισμού 2011 ΝΠΔΔ «Ν.Π. Κοινωνικής αλληλεγγύης προσχολικής αγωγής & παιδείας»
  14. Έγκριση τροποποίησης προΰπολογισμού ΚΔΕΠ
  15. Αποδοχή ποσού 750.198,60 ευρώ για την υλοποίηση του έργου «Ψηφιακοί πολιτισμοί της γης, νερού & ανθρώπου στην Ανατολική Μακεδονία» από το πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και τροποποίηση προΰπολογισμού
  16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
  17. 1. Τσιμεντόστρωση κεντρικής οδού στον οικισμό Μελισσοχωρίου

 

   2. Αναπλάσεις οικισμών Δήμου Παρανεστίου υποέργο ανάπλαση πλατείας και κατασκευή πεζοδρομίων οικισμού Μεσοχωρίου.

 

   3. Αποπεράτωση περίφραξη βόρειας πλευράς Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου.

 

   4. Διευθέτηση ομβρίων υδάτων στον οικισμό Περιβλέπτου και τσιμεντόστρωση οδού προς οικία Κλεάνθη Στεφανίδη.

 

   5. Βελτίωση οδού προς οικία Φιλιππίδη Νικόλαο στον οικισμό Παρανεστίου.

 

   6. Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην είσοδο του οικισμού Μεσοχωρίου Δήμου Παρανεστίου.

 

   7. Τσιμεντόστρωση οδού και κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Πολυσύκου.

 

   8. Εσωτερική οδοποιία Δ.Δ. Πτελέας.

 

   9. Κατασκευή περίφραξης και διαμόρφωση χώρου νέων νεκροταφείων Δ.Δ. Νικηφόρου.

 

  10. Κατασκευή δικτύου αντιστήριξης στο ΟΤ 27 αριθμ. οικ.209 Δ.Δ. Νικηφόρου.
 1. Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 του έργου Ύδρευση οικισμών Δήμου Παρανεστίου.
 2. Έγκριση μελέτης και υποβολής πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013 του έργου Ύδρευση Δήμου Παρανεστίου
 3. Τροποποίηση προΰπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος για την εκπόνηση περιβαλλοντικής μελέτης του έργου: «Δημιουργία υποδομών φιλοξενίας ειδικών ομάδων στο πλαίσιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στον οικισμό ΔΕΗ Μεσοχωρίου».
 4. Ψήφισμα για την συνέχεια του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[10/11/2011] Πρόσκληση για την 21η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 10/11/2011
Αριθ. Πρωτ.: 10488
Αριθ. Συνεδρίασης: 21

Σας προσκαλούμε την 15η του μηνός Νοεμβρίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 1. Έγκριση δαπανών αγώνων βουνού VFT.
 2. Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων εορτασμού Αγίου Δημητρίου στις Τοπικές Κοινότητες Πτελέας και Νικηφόρου & 28ης Οκτωβρίου στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου.
 3. Διαγραφή οφειλών δημοτικών τελών και δικαιωμάτων από τους φορολογικούς καταλόγους.
 4. Έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου προΰπολογισμού 2011.
 5. Απόφαση δέσμευσης να μην εφαρμοστεί η εργασιακή εφεδρεία.
 6. Καθορισμός ετήσιας συνδρομής στο Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας «Η ΔΡΑΣΗ» και τροποποίηση προϋπολογισμού.
 7. Έγκριση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙΑΜΑΘ, στην οποία μετέχει ο Δήμος μας και τροποποίηση προΰπολογισμού.
 8. Οριστική παραλαβή μελέτης με τίτλο: Υδραυλική μελέτη του έργου: «Ύδρευση Δήμου Παρανεστίου».
 9. Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης και υποβολής της πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013 του έργου: «Κτίριο πολλαπλών χρήσεων με υπόγειο και περίφραξη υποδομές πολιτισμού Δήμου Παρανεστίου».
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων: Α. Επίχωση χειμάρρου Αηδονοκάστρου. Β. Οδοποιία οικισμού Θαμνωτού Γ. Αντικατάσταση οργάνων παιδικής χαράς Τ.Κ. Αδριανής Δ. Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων στην Τ.Κ. Πλατανιάς Ε. Κατασκευή δημοτικού σταδίου Αδριανής φάση Ε’ ΣΤ. Οδοποιία προς οικισμό Πολύσυκου του έργου «Οδοποιία οικισμών Παρανεστίου».
 11. Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Αδριανής».
 12. Έγκριση εισόδου - εξόδου στην εταιρεία «Προϊόντα αμυγδάλου Χατζηγεωργίου Α.Ε.Β.Ε.» σε εγκεκριμένη αγροτική οδό στο αγρόκτημα Αδριανής.
 13. Συναίνεση για την χορήγηση άδειας μεταλλευτικών ερευνών στον Γεωργίλα Ιωάννη και συγκεκριμένα στις περιοχές: Α. Έκταση 9.603,556 στρ. στην περιοχή Θόλου Β. Έκταση 9.540,327 στρ. στην περιοχή Θόλου Γ. Έκταση 9.840,159 στρ. στην περιοχή Διπόταμα Δ. Έκταση 7.789,679 στρ. στην περιοχή Διπόταμα Ε. Έκταση 9.797,074 στρ. στην περιοχή Διπόταμα
 14. Έγκριση ψήφισης εξόδων κίνησης Δημάρχου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[26/10/2011] Πρόσκληση για την 20η Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 26/10/2011
Αριθ. Πρωτ.: 9947
Αριθ. Συνεδρίασης: 20

Σας προσκαλούμε την 31η του μηνός Οκτωβρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 1. Ενημέρωση και παρουσίαση από τον δικηγόρο Δαλακάκη Δημήτριο για το ζήτημα του έργου: « Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης στις πηγές Βάγια»
 2. Απόφαση κατά το άρθρο 281 του Κ.Δ.Κ. « περί αμοιβής πληρεξούσιων δικηγόρων»

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ

[07/10/2011] Πρόσκληση για την 19η Δημόσια έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 07/10/2011
Αριθ. Πρωτ.: 9420
Αριθ. Συνεδρίασης: 19

Σας προσκαλούμε την 9η του μηνός Οκτωβρίου 2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού για τη διοργάνωση αγώνων VFT και πολιτιστικών εκδηλώσεων
 2. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο και τοπικές γιορτές και ψήφιση πιστώσεων

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ