ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             Παρανέστι 8-9-2017

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                         Αριθ.Πρωτ.  4377

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ                     

       5η Συνεδρίαση

Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμου Παρανεστίου

 

                                                                                                                  ΠΡΟΣ :  ΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε συνεδρίαση

 

Καλείστε να προσέλθετε στην 5η τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Παρανεστίου, την  12η του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη   και ώρα 16:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 • Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παρανεστίου έτους 2018.
 • Σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής

 

                                                          

         Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. κ. Ματζαρίδη Νικόλαο, Αντιδήμαρχο Δ. Παρανεστίου
 2. κ. Ελευθεριάδη Χρήστο, Αντιδήμαρχο Δ. Παρανεστίου
 3. κ. Τσαγκαλίδη Λάζαρο(Πρόεδρο Τ.Κ Αδριανής)
 4. κ. Δημητριάδη Γεώργιο(Πρόεδρο Τ.Κ Άνω Πυξαρίου)
 5. κ. Χαραλαμπίδη Χαράλαμπο(Πρόεδρο Τ.Κ Νικηφόρου)
 6. κα Παναγιωτίδου Κατίνα(Πρόεδρο Τ.Κ Πλατανιάς)
 7. κ. Χατζησαββίδη Γεώργιο(Πρόεδρο Τ.Κ Πλατανόβρυσης)
 8. κ. Σιδηρόπουλο Χρυσόστομο(Πρόεδρο Τ.Κ Πτελέας)
 9. κ. Τσίνογλου Κωνσταντίνο(Όμηρος)

          (Πρόεδρο Τ.Κ Υψηλής Ράχης)

 1. κ. Αλωνίδη Άνθιμο(Πρόεδρο Τ.Κ Θόλου)
 2. κ. Βασιλειάδη Λάζαρο(Πρόεδρο Τ.Κ Παρανεστίου)
 3. κ. Λαζαρίδη Ιωάννη(Πρόεδρο Τ.Κ Σίλλης)
 4. Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Χατζηπαναγιώτου Κωνσταντίνο
 5. Προϊσταμένη Διοικητικών Υπηρεσιών, κα Ασλανίδου Ελισάβετ
 6. Υπάλληλο Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος, κ. Χασάπη Χρήστο
 7. Προϊστάμενο Τμήματος Τοπ. Οικονομικής Ανάπτυξης

              κ. Καλαϊτζόγλου  Εμμανουήλ