ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 
Αρίθ. Πρωτ. 5650

Παρανέστι, 08 / 10 /2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΕΙ ΣΕ ΑΜΕΑ / ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ / ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ, ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ, ΔΟΚΙΜΟΥΣ ΕΦΕΔΡΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΟΠΛΙΤΕΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΣΤΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 20/07/1974 – 20/08/1974 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΧΩΡΑ ΤΟ 1964 ΣΤΗΝ ΤΥΛΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ 1967 ΣΤΗΝ ΚΟΦΙΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να καθοριστεί μία θέση Περιπτέρου που θα παραχωρηθεί σε ΑΜΕΑ / Πολύτεκνους / Μόνιμους αξιωματικούς, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς, δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και οπλίτες θητείας που συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της χρονικής περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου, θα προβεί σε δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 218/2016 Απόφαση Δ.Σ. Παρανεστίου.

καλεί

όλους τους ενδιαφερόμενους να παραβρεθούν στη Δημόσια Κλήρωση για την επιλογή του 30 % επί του συνόλου των κενωθεισών θέσεων, η οποία θα διεξαχθεί την Πέμπτη 17 / 11 / 2016 και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημαρχείο Παρανεστίου. Σε περίπτωση ματαίωσης η κλήρωση θα επαναληφθεί την Παρασκευή 18 / 11 / 2016, την ίδια ώρα και στο ίδιο μέρος.

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ