Ανάσταση του Λαζάρου και τα παιδιά του Παιδικού Σταθμού Αδριανής έπλασαν τα Λαζαράκια.