Ο Δήμος Παρανεστίου προκειμένου να προβεί στην υλοποίηση Προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας εργαζόμενων, πινακίδων σήμανσης και λοιπού υλικού σήμανσης για τις ανάγκες του Δήμου Παρανεστίου, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους με αντίστοιχο αντικείμενο να καταθέσουν έγγραφες οικονομικές προσφορές στο Δημοτικό Κατάστημα μέχρι την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 15.00.

Αναλυτικές πληροφορίες  και το έντυπο οικονομικής προσφοράς, παρατίθενται στην υπ’ αριθμ. 20/2015 μελέτη προμήθειας η οποία και επισυνάπτεται .

 Πληροφορίες: Τηλ. 2524350161, Χασάπης Χρήστος. 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 ΓΙΑΝΤΑΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 1

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ 2