Σας αποστέλλουμε το τηλεοπτικό σποτ με τίτλο «Προστασία από Καύσωνα» που απευθύνεται στους πολίτες και περιλαμβάνει συνοπτικές και εύληπτες οδηγίες προστασίας και αντιμετώπισης του καύσωνα τους καλοκαιρινούς μήνες. Βάσει της απόφασης 204/01.07.2013 του ΕΣΡ, το μήνυμα χαρακτηρίστηκε ως κοινωνικό και χρήζει δωρεάν μετάδοσης έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2013.

 


 

Απόφαση ΕΣΡ

Διαβιβαστικό έγγραφο