ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ, 28-3-2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ               

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                                                                                                           

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ο Δήμος Παρανεστίου στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης για την αποτροπή κινδύνων έναντι πυρκαγιάς και ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, που ξεκινά την 1η Μαΐου 2024 και διαρκεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2024, καλεί τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όρια αυτών, να προβούν άμεσα σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους από ξερά χόρτα και απομάκρυνση αυτών, καθώς επίσης και απομάκρυνση κάθε άλλου εγκαταλελειμμένου καυστού ή εκρήξιμου υλικού ή αντικειμένου, για αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Επιπλέον, σύμφωνα με την διάταξη ΦΕΚ Αριθμ. 18851 οικ. Φ.700.20
οι
ιδιοκτήτες, νομείς ή κατόχοι οικοπέδων, πρέπει να διατηρούν τα ακίνητά τους καθαρά από απορρίμματα και υψηλή βλάστηση, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου,  για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. Σε περίπτωση μη εφαρμογής των προαναφερθέντων από τους υπόχρεους, προβλέπονται (νόμο, κανονισμό) και εφαρμόζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.