Προς: Μετανάστες που κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο Δήμο Παρανεστίου

ΘΕΜΑ: «Λειτουργία Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Δήμου Παρανεστίου»

Σχετ.: Νόμος 3852/2010 άρθρο 78.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου απευθύνει δημόσια πρόσκληση στη κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν στο Δήμο Παρανεστίου, όπως προσέλθουν στα:

  1. Δημοτική Ενότητα Νικηφόρου (κ. Καλαΐτζόγλου Εμμανουήλ)
  2. Δημοτική Ενότητα Παρανεστίου (κ. Μαλέζογλου Μάρθα)

Για να υποβάλλουν υποψηφιότητα για τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.) του Δήμου Παρανεστίου, έως 8 Ιουλίου 2011.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μετανάστες που συγκεντρώνουν τις προβλεπόμενες και για τους Έλληνες εκλογείς προΰποθέσεις (πλην της ελληνικής ιθαγένειας) και κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στο Δήμο Παρανεστίου.

 

Ο Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου  Δήμου Παρανεστίου

Μιχαήλ Κωνσταντινίδης