ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 26/2/2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με την 12/2021 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου καθορίστηκε η αρδευτική περίοδος για το έτος 2021 με χρόνο έναρξης την 1η Απριλίου και χρόνο λήξης την 30η Σεπτεμβρίου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι αγρότες της Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου που επιθυμούν να ποτίσουν τα χωράφια τους από το αρδευτικό δίκτυο να προσέλθουν, μέχρι 15/04/2021 στο ΚΕΠ Παρανεστίου (Δημαρχείο Παρανεστίου) τηλ 2524350100 ώστε να δηλώσουν τους αριθμούς των αγροτεμαχίων που θα ποτίσουν καθώς και τα στρέμματα των χωραφιών αυτών.

 Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Μελενικιώτου Δέσποινα