ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 16/01/2012
Αριθ. Πρωτ.: 353
Αριθ. Συνεδρίασης: 1

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 20η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  • Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου (01-10-2011 / 31-12-2011) προϋπολογισμού έτους 2011
  • Εισήγηση επιβολής συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
  • Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την ανάδειξη μειοδότη της εργασίας «Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Παρανεστίου για το έτος 2011-2012»
  • Ανάκληση της υπ’ αριθμ.63/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
  • Ανάκληση της υπ’ αριθμ.65/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
  • Ανάκληση της υπ’ αριθμ.66/2011 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος