Πρόσκληση για την 12η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 08/05/2015
Αριθ. Πρωτ.: 2438
Αριθ. Συνεδρίασης: 12

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 13η   του μηνός  Μαϊου  του έτους 2015, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 21:00 μ.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1.  

Εγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015»

 Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

Πρόσκληση για την 11η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 08/05/2015
Αριθ. Πρωτ.: 2436
Αριθ. Συνεδρίασης: 11

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 13η   του μηνός  Μαϊου  του έτους 2015, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 18:00 μ.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη της 7ης Τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
 2. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡ.ΑΠΟΦ. 26/2015 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : <<Διαμόρφωση χώρου Πολιτιστικών, Αθλητικών, Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στον αύλειο χώρο του εκθετηρίου Τ.Κ Πτελέας>> προϋπολογισμού 97.584,20 €.
 3. Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

Πρόσκληση για την 10η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 23/04/2015
Αριθ. Πρωτ.: 2111
Αριθ. Συνεδρίασης: 10

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 27η   του μηνός  Απριλίου   του έτους 2015, ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 17:30 μ.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του Αλαγκιοζίδη Γεώργιου του Ηρακλή στο Παρνέστι.
 2. Περί καθορισμού καταβαλλομένου τέλους υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου
 3. Σύνταξη έκθεσης εσόδων- εξόδων Α΄ τριμήνου (01/1/2015-31/3/2015) προϋπολογισμού 2015

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

Πρόσκληση για την 9η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 14/04/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1919
Αριθ. Συνεδρίασης: 9

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 18η   του μηνός  Απριλίου   του έτους 2015, ημέρα  Σάββατο και ώρα 17:30 μ.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη της 7ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015»
 2. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείου Δράμας για την υπόθεση αγωγής κατά του Δήμου Παρανεστίου , της Εταιρείας «Α. Παπαδόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ» που θα εκδικαστεί στις 20-11-2015
 3. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ YΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

Πρόσκληση για την 8η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 03/04/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1762
Αριθ. Συνεδρίασης: 8

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 7η  του μηνός  Απριλίου   του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2015»

Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

Πρόσκληση για την 7η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 03/04/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1750
Αριθ. Συνεδρίασης: 7

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 7η  του μηνός  Απριλίου   του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 15:30 μ.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Εγκριση μετατοπίσεων και επεκτάσεων δικτύων ηλεκτροφωτισμού δήμου Παρανεστίου»
 2. Προέγκριση άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος της Χατζηνικολάου Πετρονίλας του Αθανασίου στην Πλατανιά
 3. Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείου Δράμας για την υπόθεση αγωγής κατά του Δήμου Παρανεστίου , του ΕΔΕ Καλτσίδη Γεώργιου που θα εκδικαστεί στις 30-10-2015
 4. Έγκριση ή μη της 6ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
 5. Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015.

Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

Πρόσκληση για την 6η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 26/03/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1583
Αριθ. Συνεδρίασης: 6

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 30η  του μηνός  Μαρτίου  του έτους 2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 17:30 μ.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους κατοίκους του Δήμου
 2. Έγκριση ή μη της 5ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
 3. Ανάκληση της αριθ. 19/2015 απόφαση της Ο.Ε. περί «Ανάθεση εργασίας Στατικής Μελέτης δύο τοιχίων, στους οικισμούς του Ξαγνάντου και Μεσοχωρίου για την υλοποίηση του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Παρανεστίου»
 4. «Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για εκπροσώπηση του Δήμου στο Ειρηνοδικείου Δράμας για την υπόθεση αγωγής κατά του πρώην Δήμου Νικηφόρου και νύν Παρανεστίου , του ΕΔΕ Μήτρου Νικόλαου που εκδικαστεί στις 29-5-2015
 5. Έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» .


Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

Πρόσκληση για την 5η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 09/03/2015
Αριθ. Πρωτ.: 1191
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 9η  του μηνός  Μαρτίου  του έτους 2015, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση ή μη της 4ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015
 2. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Διαμόρφωση χώρου Πολιτιστικών, Αθλητικών, Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στον αύλειο χώρο του εκθετηρίου Τ.Κ Πτελέας
 3. ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «Διαμόρφωση – Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Τ.Κ Ψηλής Ράχης»
 4. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015» και καθορισμός των όρων του πρόχειρου διαγωνισμού.

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

Πρόσκληση για την 3η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 20/02/2015
Αριθ. Πρωτ.: 885
Αριθ. Συνεδρίασης: 3

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 24η  του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση Παραλαβής μελέτης του έργου «Υδραυλική μελέτη στη θέση Ξηρά Μοναστήρια
 2. Ανάθεση εργασίας επιδόσεων σε δικαστικούς επιμελητές για το έργο «Υλοποίηση εφαρμογής Ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Παρανεστίου»
 3. Έγκριση 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού έτους 2015 για την ανάθεση εργασίας με τίτλο για «Ταφή Απορριμμάτων ΧΑΔΑ Δράμας» και ψήφιση λοιπών δαπανών
 4. Ανάθεση εργασίας Στατικής Μελέτης δύο τοιχίων, στους οικισμούς του Ξαγνάντου και Μεσοχωρίου για την υλοποίηση του έργου «Αναπλάσεις Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Παρανεστίου»
 5. Έγκριση μελέτης και ορισμός εκτέλεσης του έργου << ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ (Χρηματοδότησης ΣΑΤΑ)
 6. Έγκριση μελέτης και ορισμός εκτέλεσης του έργου <ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Ε ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ (Χρηματοδότησης ΣΑΤΑ)

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα

Πρόσκληση για την 4η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

     

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 20/02/2015
Αριθ. Πρωτ.: 887
Αριθ. Συνεδρίασης: 4

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 24η  του μηνός  Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα  Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. σε  Τακτική   συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής,   για τη συζήτηση και λήψη απόφασης  για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ψήφιση πιστώσεων του Δήμου οικ. Έτους 2015.

Η Πρόεδρος

Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα