ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 17/4/2018

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Ο Δήμος Παρανεστίου  ενημερώνει  και  καλεί όλα τα αθλητικά σωματεία και τους πολιτιστικούς συλλόγους του , να καταθέσουν στα δημοτικά καταστήματα των δυο ενοτήτων του Δήμου, έως την 25η Απριλίου 2018 ημέρα Τετάρτη το πρόγραμμα δράσης 2018 καθώς και τον προυπολογισμό τους προκειμένου ο Δήμος στην συνέχεια να προβεί στην επιχορήγηση τους.

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.επικ. 2524350111 (κα Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα).

 

Από την Οικονομική Υπηρεσία     

     του Δήμου Παρανεστίου