ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 26/09/2011
Αριθ. Πρωτ.: 9035
Αριθ. Συνεδρίασης: 18

 

Σας προσκαλούμε την 30η του μηνός Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα:

 1. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση Δικτύου Αποχέτευσης στην οικία Χουσεΐνογλου»
 2. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκεύη τοιχίου αντιστήριξης πρανών στον οικισμό Ξαγνάτου»
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτίωση πρώην Δημοτικού Σχολείου Θόλου»
 4. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Κ.Θόλου, στην περιοχή γύρω από τον Ιερό Ναό σύμφωνα με το τοπογραφικό του Ευάγγελου Παντέλη, Τοπογράφο Μηχανικό
 5. Έγκριση κανονισμού προσωπικού ΚΔΕΠ
 6. Έγκριση κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης ΚΔΕΠ
 7. Έγκριση κανονισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών ΚΔΕΠ
 8. Έγκριση κανονισμού ανάθεσης έργων, υπηρεσιών, μελετών και προμηθειών ΚΔΕΠ
 9. Κανονισμός Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης
 10. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή για το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων - Κινηματογράφων
 11. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
 12. Αντικατάσταση μελών Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
 13. Αποδοχή και κατανομή της 3ης δόσης των Σχολικών Επιτροπών
 14. Απένταξη των Κ.Α. 10/7132 «Μεταφορικά μέσα (αγορά επιβ.αυτ/του)» και Κ.Α. 30/7412.2 «Εργασίες αρχιτεκτονικής σχεδίασης κοινόχρηστων χώρων» και τροποποίηση προΰπολογισμού 2011
 15. Παραχώρηση οχημάτων στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Παρανεστίου
 16. Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Παρανεστίου για την περίοδο μέχρι 25/05/2011
 17. Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου Νικηφόρου για την περίοδο μέχρι 25/05/2011
 18. Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Αδριανής για την περίοδο μέχρι 25/05/2011
 19. Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Νικηφόρου για την περίοδο μέχρι 25/05/2011
 20. Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου Πλατανιάς για την περίοδο μέχρι 25/05/2011
 21. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Κομοτηνή στις 05/10/2011

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κωνσταντινίδης Μιχαήλ