ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Σας καλούμε να παραβρεθείτε

στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση

για τους ηλικιωμένους δημότες

των Τοπικών Κοινοτήτων

Νικηφόρου, Άνω Πυξαρίου,

Ψηλής Ράχης, Πλατανιάς,

Πλατανόβρυσης και Πτελέας

που θα πραγματοποιηθεί

την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου και ώρα 5:00 μμ

στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Νικηφόρου από το Δήμο Παρανεστίου.

 

Με τιμή

Η Δήμαρχος Παρανεστίου

 

 

 

 

Αλεξάνδρα Μαρίνα Σωτηριάδου

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ

 

 

 

 

Ιορδάνης Ανανιάδης