Συνάντηση με RURENER

Την Τετάρτη 16/02/2011 και ώρα 10:00 π.μ. πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ του Δημάρχου Παρανεστίου κ. Καγιάογλου Νικόλαου, υπηρεσιακών παραγόντων του δήμου Παρανεστίου και εκπροσώπων του ΤΕΙ Δασοπονίας Δράμας, με αντικείμενο τον προγραμματισμό και την υλοποίηση ενεργειών μέσω του δικτύου RURENER.

Στο δίκτυο RURENER συμμετέχουν αγροτικοί Δήμοι που αναζητούν την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος με την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ή με παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Στο πιλοτικό δίκτυο συμμετέχουν 19 δήμοι της Ευρωπαϊκής ένωσης από 12 χώρες.

Η Ελλάδα εκπροσωπείται από τους Δήμους Παρανεστίου (μέσω της δημοτικής ενότητας Νικηφόρου) και Κερατέας.

Στη συνάντηση προγραμματίστηκε η διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων στον Δήμο Παρανεστίου με θέματα καθημερινές πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας, χρηματοδοτικά προγράμματα για εξοικονόμηση ενέργειας, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών σε τοπικό επίπεδο για θέματα ενέργειας και εκδηλώσεις βράβευσης για καλές πρακτικές που έχουν ήδη εφαρμοσθεί.


Περισσότερα για το δίκτυο RURENER στο ιστολόγιο για την ενεργειακή Ουδετερότητα: