ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 01/03/2024
Αριθ. Πρωτ.: 1263
Αριθ. Συνεδρίασης: 5

Σας προσκαλούμε στις 5η

του μηνός Μαρτίου
2024
, ημέρα
Τρίτη
και ώρα 17:30 μ.μ. να προσέλθετε  σε  Τακτική   συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  σύμφωνα με το άρθρο   67 του Ν. 3852/2010,  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:   


1

Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

2

Έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

3

Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2024

4

Παραχώρηση δημοτικού κτηρίου στο σωματείο «ΑΓΟΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

5

Λήψη απόφασης για την υποστήριξη της 24ης Πανελλαδικής γιορτής Ανταλλαγής παραδοσιακών ποικιλιών που διοργανώνεται από την Εναλλακτική Κοινότητα «Πελίτι»

6

Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή ή μη αιτήματος για την μη προβολή δικαιωμάτων κυριότητας των Δημοτικών ακινήτων και κοινόχρηστων χώρων του   οικισμού Πρασινάδας της Δημοτικής Κοινότητας Σίλλης.

7

Έγκριση Χορήγησης 2ης  παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο : «Υποέργο 2: “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Ψηλής Ράχης. Αντικατάσταση τμήματος του Εξωτερικού Υδραγωγείου” του έργου: “Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης σε Αδριανή και Ψηλή Ράχη Δήμου Παρανεστίου ”»

8

Έκδοση ψηφίσματος για την δημιουργία παιδιατρικής ΜΕΘ στην ΑΜΘ

9

Λήψη απόφασης για την Φιλοξενία  εργαζομένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ/ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ στον οικισμό Μεσοχωρίου

10

Ορισμός Δημοτικού συμβούλου για την συγκρότηση της πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αμπελοοινικών θεμάτων

11

Λήψη απόφασης για την εκλογή υδρονομέων άρδευσης 

12

Συγκρότηση οργανωτικής επιτροπής για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης με τίτλο «Αγώνες Βουνού Παρθένου Δάσους Παρανεστίου 2024 

13

Έγκριση επιχειρησιακού προγράμματος για την διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς για  το έτος 2024

14

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Παρανεστίου για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς

15

Έγκριση Υπογραφής  της “Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank” και της «Σύμβασης Χορήγησης Πρόσβασης στο Σύστημα Ηλεκτρονικών Πληρωμών e-PPS» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Συστημάτων καθώς και Υπογραφή της “Σύμβασης Χορήγησης Εταιρικής Χρεωστικής Κάρτας” με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της παραπάνω Κάρτας. 

16

Γνωμοδότηση για την εγκατάσταση του ΦΣΠΗΕ ισχύος 26,845 MW με ενσωματωμένες διατάξεις αποθήκευσης ωφέλιμης χωρητικότητας 53,63 MWh και εγκατεστημένης χωρητικότητας 59,632 MWh στη θέση «Τούρκικα Μνήματα-Βελανιδιές» εντός της Δημοτικής Ενότητας Νικηφόρου, του Δήμου Παρανεστίου, Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης από την εταιρεία «FARIA RENEWABLE»

17

Έγκριση κανονισμού λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου Παρανεστίου

                                                                

                                                                                           
                                                                                            Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.


                                                                                           Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος