Οργάνωση και λειτουργία του  καταργούμενου Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Παρανεστίου μέχρι την ενσωμάτωση του στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας