ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Πληροφορίες: Π.Γεωργιάδου

Τηλ. 2521082 472

Ταχ.Δ/νση : Αδριανή Δράμας

Ταχ.Κώδ: 66 100 ΔΡΑΜΑ

Email: paid_ad@otenet.gr


Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για εγγραφές στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Αδριανής και στο Παιδικό Σταθμό Παρανεστίου.

Στο πλαίσιο της καλύτερης ενημέρωσης των γονέων και κηδεμόνων και ενόψει της έναρξης των εγγραφών στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Αδριανής και Παιδικό Σταθμό Παρανεστίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Δήμου Παρανεστίου, αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής για τη νέα σχολική περίοδο 2023-2024 θα δέχονται οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί / Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Παρανεστίου, από 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2023.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα απαραίτητα έντυπα για την υποβολή της αίτησής τους, από τους παιδικούς σταθμούς και από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Παρανεστίου.

Δικαίωμα Εγγραφής:

Τα εγγραφόμενα παιδιά στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς κατά κύριο λόγο προέρχονται από την περιοχή του Δήμου, στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση.

Κατά την εγγραφή επιλέγονται παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολύτεκνων οικογενειών κ.λ.π.). Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με απόφασή του εξειδικεύει τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και καθιερώνει τη μοριοδότησή τους.

Ειδικότερα στον Βρεφονηπιακό Σταθμό Αδριανής γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 6 μηνών έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση και στον Παιδικό Σταθμό Παρανεστίου από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού, δηλ. στις 01-09-2023, έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία φιλοξενίας.

Το Ν.Π.Δ.Δ. επίσης εξυπηρετεί μέσω του προγράμματος «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στη προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων εγγραφής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στους παρακάτω Παιδικούς / Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Παρανεστίου:

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΔΡΙΑΝΗΣ - ΤΗΛ. 2521082472, κα. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ

ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ - ΤΗΛ. 2524022294, κα. ΒΑΙΡΑΜΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ