ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ

και

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την εκποίηση κινητού πράγματος