ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ.
Ο Δήμος Παρανεστίου σας ενημερώνει ότι ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων για την προμήθεια Καυσόξυλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων του Δήμου Παρανεστίου έτους 2022.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
✅ Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
✅ Εκκαθαριστικό εφορίας έτους 2021
και κατά περίπτωση:
✅ Βεβαίωση αναπηρίας
✅ Βεβαίωση ανεργίας
✅ Βεβαίωση στρατευμένου οικογενειάρχη
✅ Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Δικαιούχοι είναι οι :
✅ Συνταξιούχοι ΟΓΑ
✅ Οι πολύτεκνοι και τρίτεκνοι
✅ Οι μακροχρόνιοι άνεργοι
✅ Άτομα με αναπηρία άνω 67%
✅ Στρατεύσιμοι οικογενειάρχες
✅ Οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Παρανεστίου
Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Παρανεστίου
Η λήξη των αιτήσεων είναι στις 05-09-2022
Για οποιαδήποτε πληροφορία και για την υποβολή των αιτήσεων μπορείτε να απευθυνθείτε στο ΚΕΠ Νικηφόρου και στα τηλέφωνα 2521352318, 2521352319, 2521090437, στο τηλέφωνο 2521082301 στο ΚΕΠ Αδριανής και στο τηλέφωνο 2524350100, 2524350101στο ΚΕΠ Παρανεστίου.