Έκπτωση στο ρεύμα μέσω του Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού για την Ηλεκτροδότηση νέων ή υπάρχων σταυλικών εγκαταστάσεων.

Έχοντας τις νόμιμες άδειες λειτουργίας μπορείτε να μεταβείτε στο γραφείο 204 στο Διοικητήριο Δράμας και να κάνετε την αίτηση για επιδότηση ρεύματος μέσω του Προγράμματος Αγροτικού Εξηλεκτρισμού.

Τηλ 25213 - 51204 (Κυριακή Τσερπίσταλη)