Έγινε ορθή επανάληψη. Αντικαταστάθηκε το αρχείο με όνομα ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ.

.