Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) Δήμου Παρανεστίου


Προκειμένου ο Δήμος να συντάξει τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων παρακαλούμε να απαντήσετε στο κάτωθι ερωτηματολόγιο: