ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 5/1/2017
Αριθ. Πρωτ.: 15

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

       Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 09-01-2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30 πμ, δια ζώσης Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών Προεδρείου  Δημοτικού Συμβουλίου &  Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  64,67 και 74 του ν. 3852/2010.

  • Κατά την συνεδρίαση και προκειμένου να διευκολυνθεί η σχετική διαδικασία, η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων γίνεται με την επίδειξη:

πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή

- αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapid test) και   τήρηση των  προβλεπόμενων  υγειονομικών  μέτρων  (αποστάσεις,  μάσκες , ισχύ των πιστοποιητικών κ.λπ.).

 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Στυλιανίδης Ο. Αναστάσιος