ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Ακόμα μία ευκαιρία, έως το τέλος του χρόνου, έχουν οι πολίτες οι οποίοι επιθυμούν να διορθώσουν τα στοιχεία που αφορούν τα τετραγωνικά του ακινήτου τους στην ειδική πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών. Με την πρόσφατη ψήφιση του νόμου 4830/2021 δίνεται η δυνατότητα μέχρι τις 31.12.2021 να γίνει η υποβολή δηλώσεων των ορθών στοιχείων για τον καθορισμό της επιφάνειας και της χρήσης ακινήτων δημοτών, με διαγραφή του συνόλου των προστίμων που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέτρων και (παράλληλη) υποχρέωση των δηλούντων να καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τ.μ. σε 24 μηνιαίες δόσεις, υπολογιζόμενα από 1.1.2020 μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης

Με βάση την παραπάνω διάταξη, όσοι υπόχρεοι καταβολής δημοτικών τελών και δημοτικού φόρου προσέλθουν στον Δήμο μέχρι την 31.12.2021 και δηλώσουν μη δηλωθέν ακίνητο ή διορθώσουν τα εσφαλμένα, ως προς το εμβαδόν ή/και τη χρήση, στοιχεία των ακινήτων τους, επιβαρύνονται με τα δημοτικά τέλη και τον δημοτικό φόρο, με βάση τα ορθά δεδομένα των ακινήτων τους, από 1ης Ιανουαρίου 2020 μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης με πρόστιμο 20% επί του ποσού που προκύπτει από τη διαφορά των τετραγωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να διορθώνουν τα τετραγωνικά τους :

  • είτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση dimos@paranesti.gr Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση που θα συνοδεύεται από φωτοαντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας και του εντύπου Ε9
  • είτε θα υποβάλλεται στα γραφεία του Τμήματος  Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Παρανεστίου στο κατάστημα Νικηφόρου  , καθημερινά κατόπιν ραντεβού, κατά τις ώρες 08:00-13:00
  • είτε μέσω της πλατφόρμας της ΚΕΔΕ https://tetragonika.govapp.gr/

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2521352307 και 2521352314.