ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

Παρανέστι, 17/10/2011
Αριθ. Πρωτ.: 9668
Αριθ. Συνεδρίασης: 16

 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Παρανεστίου την 21η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Σύνταξη έκθεσης εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου (01-07-2011/30-09-2011) προϋπολογισμού έτους 2011
  2. Απόφαση μεταφοράς μαθητών με μαθητικό δελτίο, ύστερα από τροποποίηση των δρομολογιών του ΚΤΕΛ Ν.Δράμας
  3. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση σχολικών κλήρων Δημοτικής Ενότητας Παρανεστίου

 

ΠΡΟΣ

1) Σαχινίδη Σταύρο
2) Στυλιανίδη Αναστάσιο
3) Ματζαρίδη Νικόλαο
4) Πουρσανίδη Νεκτάριο
5) Κουτεκίδου Μεταμόρφη
6) Εφραιμίδη Γεώργιο

 


Ο Πρόεδρος

 Καγιάογλου Νικόλαος