Κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο για να λάβετε τον κανονισμό λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ