Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Παρανεστίου