141 Δήμου
Παρανεστίου

Τηλ.: 2521352318-9

Email: d.nikiforou@kep.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής των δικαιούχων Παροχών της  Αγροτικής Εστίας για το έτος 2024 θα υποβάλλονται στο ΚΕΠ από την Τετάρτη 05-06-2024 έως και την Τρίτη 25-06-2024.


Α: Οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι κατά την 31-12-2023 και να έχουν ενεργή ασφαλιστική ικανότητα.

        

           Β:     Προγράμματα ΛΑΕ-ΟΓΑ/ΟΠΕΚΑ:

 1. Κοινωνικός Τουρισμός (6μερες διακοπές)

 2. Ιαματικός Τουρισμός, (6μερες διακοπές και μέχρι 5 λούσεις)

 3. Εκδρομικό πρόγραμμα, (4μερες εκδρομές)

 4. Παιδικό Κατασκηνωτικό πρόγραμμα, (16μερες διακοπές)

 5. Δωρεάν Παροχή βιβλίων

 6. Δωρεάν Παροχή εισιτηρίων θεάτρου

 7. Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών βοηθημάτων σε Τρίτεκνες (4.000) και Πολύτεκνες (1.000) μητέρες.

      Γ: Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:


 • Έγγραφο από το οποίο προκύπτει το ΑΜΚΑ  για όλα τα μέλη της

οικογένειας

 • Αστυνομική ταυτότητα


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο:

 • ΚΕΠ Νικηφόρου και στα τηλέφωνα:

2521 3 52318

2521 3 52319

2521 0 90437

 • ΚΕΠ Παρανεστίου και στα τηλέφωνα:

          2524 3 50100

          2524 3 50101

 • ΚΕΠ Αδριανής και στο τηλέφωνο:

          2521 0 82301