Ενημέρωση για τη διενέργεια διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού αρτοτροφοδοσίας Σωφρονιστικού Καταστήματος Δράμας