ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 12/12/2023
Αριθ. Πρωτ.: 6591


ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρων και Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων για ορκωμοσία»


Μετά την επικύρωση της εκλογής και την ανακήρυξη του επιτυχόντος και των επιλαχόντων συνδυασμών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 32/2023 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Δράμας, παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα πολλαπλών Χρήσεων Κάτω Θόλου στις 17-12-2023, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:30, ώστε σε δημόσια συνεδρίαση, να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από το άρθρο 37 του Ν. 4804/21 ορκωμοσία.


Ο Νεοεκλεγείς Δήμαρχος

Καγιάογλου Αναστάσιος