ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 24/11/2023
Αριθ. Πρωτ.: 6285
Αριθ. Συνεδρίασης: 2

Καλείστε να προσέλθετε στην 2η τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Παρανεστίου, η οποία θα γίνει στο Δημαρχείο Παρανεστίου, την 28η του μηνός Νοεμβρίου 2023 , ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 πμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1) Σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Καγιάογλου Αναστάσιος