ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ
Παρανέστι, 19/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: 315
Αριθ. Συνεδρίασης: 8

 Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, σας καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση τη Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 09:00 π.μ. στον Νικηφόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10 (Καλλικράτης), για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Εγγραφές-Επανεγγραφές-Διαγραφές σε Βρεφονηπιακό και Παιδικό Σταθμό του Ν.Π.Δ.Δ. για το σχολικό έτος 2023-2024 και εγγραφές παιδιών στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης για το σχολικό έτος 2023-2024
  2. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του προϋπολογισμού (7η 2023)
  3. Λήψη απόφασης για τροποποίηση του προϋπολογισμού (8η 2023)

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, τα τακτικά μέλη θα πρέπει να ειδοποιήσουν έγκαιρα τον γραμματέα του Δ.Σ. ώστε να ειδοποιηθούν οι αναπληρωτές τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ