Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναγνωρίζοντας την ανάγκη στήριξης των τοπικών κοινωνιών ανακοινώνει την επιπλέον επιδότηση 15% για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους» ηλικίας από 18 έως 39Η συγκεκριμένη  ενίσχυση   δίνεται σε ωφελούμενους που  διαβιούν σε δήμους ή δημοτικές ενότητες με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων. Ανάμεσα στις περιοχές  έγκρισης περιλαμβάνονται  και οι κοινότητες  Σίλης, θόλου και  Παρανεστίου του δήμου μας.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα προβλέπει 2 κατηγορίες ένταξης  :

Το « Εξοικονομώ για νέους» που περιλαμβάνει παρεμβάσεις ενεργειακής εξοικονόμησης και το «Ανακαινίζω για νέους» που αφορά σε παρεμβάσεις -ανακαινίσεις. Περιμένουμε την ανταπόκριση των νέων μας και την επιστροφή τους στα πάτρια εδάφη.