Πατήστε το συνημμένο αρχείο για να ανοίξετε το Πρακτικό του Διαγωνισμού "Τοιχίο αντιστήριξης στον Οικισμό Στέρνας Δήμου Παρανεστίου" της Επιτροπής που συνήλθε την 12/01/2021.