Πλέον οι Πολίτες χρησιμοποιώντας τον ακόλουθο σύνδεσμο : 

https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/ 

θα έχουν την δυνατότητα να μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις ηλεκτρονικά  προς το Δήμο.

Συγκεκριμένα θα μπορούν να μπαίνουν στη Θυρίδα του Δημοτολογίου και να αιτούνται :

          ·         Έκδοση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης

          ·         Έκδοση πιστοποιητικού γέννησης


  •  Έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας

  •   Έκδοση πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών

  •  Έκδοση πιστοποιητικού εντοπιότητας

  •  Έκδοση πιστοποιητικού εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων

Καθώς και στη Θυρίδα του Ληξιαρχείου και να αιτούνται :


  • Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης

  •  Έκδοση ληξιαρχικής πράξης γάμου

  •   Έκδοση ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης

  •  Έκδοση ληξιαρχικής πράξης θανάτου