Πατήστε εδώ για να λάβετε τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Παρανεστίου.